Pravidla komunity

Ať už vaše cesta začíná DNA nebo rodinnou historií, chceme, aby se každý cítil v naší komunitě vítán. Abychom udrželi komunitu přitažlivou, bezpečnou a vyhovující pro všechny, následující pravidla upřesňují, co je na Ancestry povoleno a co je zakázáno. Pokud narazíte na něco, co tato pravidla porušuje, dejte nám prosím vědět a my uděláme vše proto, abychom situaci vyřešili. Oceňujeme vždy vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá vytvářet bezpečné a příjemné prostředí Ancestry pro všechny.

 

Přístup na stránky a bezpečnost

Při používání účtu Ancestry nebo jakýchkoli služeb Ancestry platí, že:

 • Musíte dodržovat všechny platné zákony.
 • Musíte mít vlastní účet Ancestry a zvolit si jedinečné uživatelské jméno a heslo.
 • Nesmíte své heslo k účtu Ancestry sdílet s nikým jiným.
 • Nesmíte povolit dítěti mladšímu 13 let zveřejňovat informace nebo publikovat obsah prostřednictvím svého účtu Ancestry.
 • Musíte uvést platné a úplné kontaktní údaje, včetně platné e-mailové adresy.
 • Nesmíte si zvolit uživatelské jméno, které je nenávistné, obscénní nebo jinak nevhodné, dle vlastního uvážení a určení společnosti.
 • Nesmíte nikdy zkreslovat svou identitu, a to ani společnosti Ancestry, ani ostatním uživatelům.
 • Nesmíte zasahovat do služeb ani se o to pokoušet, a to včetně použití jakéhokoli softwarového programu, viru nebo rutiny, které by blokovaly, zakrývaly nebo upravovaly jakýkoli obsah nebo webové stránky Ancestry nebo ničily software, hardware nebo telekomunikační zařízení jiné osoby.

 

Bezpečnost komunity

Při používání účtu Ancestry nebo jakýchkoli služeb Ancestry nesmíte:

 • Zveřejňovat nebo sdílet jakýkoli obsah, který je nezákonný, výhružný, škodlivý, urážlivý nebo jinak nevhodný, včetně obsahu nebo sdělení, které jsou ponižující, hanlivé, vulgární, nenávistné, pomlouvačné, podvodné, obscénní, pornografické, sexuálně explicitní, sexistické, rasistické nebo narušující soukromí jiných osob.
 • Pronásledovat, obtěžovat, vyhrožovat nebo slovně napadat jakéhokoli uživatele nebo zaměstnance Ancestry nebo zneužívat zdroje Ancestry, například zneužíváním času zaměstnance Ancestry.
 • Zveřejňovat jakékoli informace nebo sdělení, o nichž víte, že jsou nepravdivé nebo zavádějící, včetně vydávání se za jakoukoli osobu, zkreslování svého vztahu k jakékoli osobě nebo subjektu (včetně společnosti Ancestry), nepravdivého tvrzení o podpoře, kterou nemáte, nebo zkreslování, že jste zaměstnancem nebo zástupcem společnosti Ancestry nebo její rodiny společností.
 • Zveřejňovat nebo sdílet obsah obsahující osobní, majetkové nebo důvěrné informace jakékoli osoby, jako jsou fotografie žijících osob, soudní dokumenty, na které se může vztahovat mlčenlivost, citlivé finanční informace nebo adresa, telefonní číslo či e-mailová adresa osoby bez jejího souhlasu. V případě nezletilých osob budete potřebovat souhlas jejich rodičů nebo zákonných zástupců.

 

Respektování duševního vlastnictví

Při používání vašeho účtu Ancestry a služeb Ancestry nesmíte:

 • Zveřejňovat nebo sdílet obsah, který je chráněn autorskými právy nebo ochrannou známkou nebo který vám nepatří, včetně obrázků a historických dokumentů zveřejněných jinými uživateli, pokud nemáte výslovné povolení vlastníka autorských práv nebo ochranné známky k takovému obsahu. Další informace naleznete v naší Směrnici o  ochraně autorských práv.
 • Reprodukovat, provádět zpětné inženýrství nebo prodávat jakoukoli část služeb Ancestry (včetně testovacích sad AncestryDNA) či obsahu Ancestry nebo systematicky stahovat data z databází Ancestry za účelem vytvoření nebo naplnění jiné databáze pro jakýkoli jiný účel.
 • „Deep link“ nebo rámování, inline link nebo zrcadlení jakékoli části jakýchkoli služeb Ancestry bez písemného souhlasu společnosti Ancestry.

 

Spam není povolen

Svůj účet Ancestry ani služby Ancestry (ani žádné informace získané prostřednictvím služeb) nesmíte používat k umísťování nebo zpřístupňování jakýchkoli reklamních, propagačních materiálů, nevyžádané pošty, spamu, řetězových dopisů nebo jiných forem získávání informací.

 

Find a Grave (Najít hrob)

Při využívání služby Find a Grave mějte prosím na paměti tato další pravidla:

 • Nezneužívejte nástrojů pro navrhování oprav nebo doplňků nebo pro zasílání zpráv ostatním členům služby Find a Grave o památnících, které spravují.
 • Buďte prosím citliví k rozmanitým kulturním významům pohřebišť, hřbitovů a zemřelých. Jsme si vědomi toho, že některé domorodé komunity se snaží uctívat a označovat své hroby, zatímco jiné si nepřejí, aby jejich hroby byly nalezeny, vyfotografovány nebo zveřejněny. Nezveřejňujte, nepřenášejte ani nezobrazujte obsah převzatý nebo se týká federálně a/nebo státem uznaných domorodých území a/nebo příslušníků bez výslovného souhlasu a povolení příslušné a přidružené komunity, lidí nebo kmenového národa, nebo pokud nejste občanem nebo oprávněným zástupcem dotyčného kmenového národa.

 

Právní podrobnosti

Pravidla komunity Ancestry se vztahují na všechny uživatele služeb Ancestry (včetně stránek Ancestry.com, AncestryDNA, Newspapers.com, Fold3, We Remember, Find a Grave a dalších webových stránek a mobilních aplikací Ancestry) a jejich účelem je chránit vás i celou komunitu Ancestry. Veškeré výrazy s velkými písmeny použité v těchto Pravidlech mají stejný význam, jaký je uveden ve Smluvních podmínkách společnosti Ancestry a v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tento seznam zakázaných činností není konečný. Společnost Ancestry zakazuje uživatelům služeb zapojovat se do jakékoli činnosti, kterou společnost Ancestry podle svého uvážení považuje za urážlivou, zasahující do práv ostatních nebo způsobující újmu jakékoli osobě nebo subjektu. Společnost Ancestry nemůže být zodpovědná za obsah, který naši uživatelé vytvářejí a sdílejí v komunitě, ale vyhrazuje si právo odstraňovat příspěvky nebo komentáře, které porušují tato pravidla nebo naše smluvní podmínky.

Závažné nebo opakované porušení pravidel nebo přestupky budou mít za následek zrušení účtu odpovědného uživatele, a to zcela podle uvážení společnosti Ancestry.