Zasady społeczności

Niezależnie od tego, czy Twoja podróż zaczyna się od DNA, czy historii rodziny, chcemy, aby wszyscy czuli się mile widziani w naszej społeczności. Aby społeczność była zaangażowana, bezpieczna i odpowiednia dla wszystkich, poniższe zasady wyjaśniają, co jest w Ancestry dozwolone, a co zabronione. Jeśli natkniesz się na coś, co narusza niniejsze Zasady, prosimy dać nam znać, a dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać tę sytuację. Zawsze doceniamy Wasze opinie, która pomagają uczynić Ancestry środowiskiem dla wszystkich bezpiecznym i wygodnym.

 

Dostęp do witryny i bezpieczeństwo

Korzystając z konta Ancestry lub dowolnych Usług Ancestry użytkownik:

 • Musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
 • Musi mieć własne konto Ancestry i wybrać niepowtarzalną nazwę użytkownika i hasło.
 • Nie może nikomu ujawnić swojego hasła do konta Ancestry.
 • Nie może zezwalać dzieciom poniżej 13. roku życia na publikowanie informacji ani żadnych treści za pośrednictwem swojego konta Ancestry.
 • Musi podać prawidłowe i kompletne informacje kontaktowe, w tym poprawny adres e-mail.
 • Nie może wybrać nazwy użytkownika, która jest nienawistna, obsceniczna lub w inny sposób nieodpowiednia zgodnie z ustaleniami Ancestry, według jego własnego uznania.
 • Nie może nigdy fałszywie przedstawiać swojej tożsamości ani Ancestry, ani innym użytkownikom.
 • Nie może ingerować ani próbować ingerować w Usługi, w tym za pomocą oprogramowania, wirusów lub procedur do blokowania, ukrywania, modyfikowania jakichkolwiek Treści lub stron internetowych Ancestry ani do niszczenia oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego innych osób.

 

Bezpieczeństwo społeczności

Korzystając z konta Ancestry lub dowolnych Usług Ancestry użytkownik nie może:

 • Publikować ani udostępniać żadnych treści niezgodnych z prawem, zawierających groźby, szkodliwych, obraźliwych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia, w tym treści lub komunikatów, które są poniżające, zniesławiające, wulgarne, nienawistne, zniesławiające, oszukańcze, obsceniczne, o charakterze pornograficznym lub erotycznym, seksistowskie, rasistowskie lub naruszające prywatność innej osoby.
 • Prześladować, nękać, grozić lub werbalnie atakować jakiegokolwiek użytkownika lub pracownika Ancestry ani nadużywać zasobów Ancestry, na przykład nadużywać czasu pracownika Ancestry.
 • Publikować żadnych informacji ani komunikatów, o których użytkownik wie, że są fałszywe lub wprowadzają w błąd, w tym podszywać się pod żadną osobę, fałszywie przedstawiać swojej powiązania z kimkolwiek lub czymkolwiek (w tym Ancestry), fałszywie powoływać się na poparcie, którego użytkownik nie posiada, ani fałszywie przedstawiać się jako pracownika lub przedstawiciela Ancestry lub jej rodziny firm.
 • Publikować ani udostępniać treści zawierających dane osobowe, zastrzeżone lub poufne jakiejkolwiek osoby, takie jak zdjęcia osób żyjących, utajnione akta sądowe, finansowe dane wrażliwe albo adres, numer telefonu czy też adres e-mail, bez zgody takiej osoby. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda ich rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Poszanowanie własności intelektualnej

Korzystając z konta Ancestry lub dowolnych Usług Ancestry użytkownik nie może:

 • Publikować ani udostępniać treści chronionych prawem autorskim lub znakiem towarowym lub które nie należą do użytkownika, w tym zdjęć i dokumentów historycznych opublikowanych przez innych użytkowników, chyba że za wyraźną zgodę właściciela praw autorskich lub znaku towarowego do takich treści. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze Zasady przestrzegania praw autorskich.
 • Powielać, odtwarzać metodami inżynierii odwrotnej ani sprzedawać jakiejkolwiek części Usług Ancestry (w tym zestawów testowych AncestryDNA) ani Treści Ancestry, ani systematycznie pobierać dane z baz danych Ancestry w celu utworzenia lub wypełnienia innej bazy danych w jakimkolwiek innym celu.
 • „Głęboko linkować (deep link)”, ramkować (framing), hotlinkować ani odzwierciedlać żadnej części Usług Ancestry bez pisemnej zgody Ancestry.

 

Spam nie jest dozwolony.

Nie można używać swojego konta Ancestry ani Usług Ancestry (ani żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług) do publikowania lub udostępniania żadnych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, listów łańcuszkowych, ani jakiejkolwiek innej formy nagabywania.

 

Find a Grave

Korzystając z aplikacji Find a Grave, należy przestrzegać następujących dodatkowych zasad:

 • nie należy nadużywać narzędzi do sugerowania poprawek albo uzupełnień ani narzędzi do wysyłania do innych członków Find a Grave wiadomości dotyczących grobów, którymi się opiekują;
 • prosimy zachować wrażliwość na różne tradycje kulturowe związane z miejscami pochówki, cmentarzami i zmarłymi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre rdzenne społeczności odwiedzają i oznaczają groby, a inne nie życzą sobie odnajdywania, fotografowania ani upubliczniania ich grobów; nie należy publikować, przesyłać ani wyświetlać treści przedstawiających ani dotyczących terenów uznanych przez agencje federalne lub państwowe za ziemie rdzennych Amerykanów bez wyraźnej zgody i pozwolenia danej społeczności lub wspólnoty, mieszkańców lub plemienia, chyba że użytkownik jest członkiem albo upoważnionym przedstawicielem takiego plemienia.

 

Informacje prawne

Zasady społeczności Ancestry mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Usług Ancestry (w tym ncestry.com, AncestryDNA, Newspapers.com, Fold3, We Remember, Find a Grave i innych witryn i aplikacji mobilnych Ancestry) oraz mają na celu ochronę użytkownika i całej społeczności Ancestry. Wszelkie terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Zasadach mają takie samo znaczenie, jak podane w Regulaminieoraz Oświadczeniu o ochronie prywatności Ancestry.

Ta lista zachowań zabronionych nie jest wyczerpująca. Ancestry zabrania użytkownikom Usług angażowania się w jakąkolwiek działalność, którą Ancestry według własnego uznania uzna za obraźliwą, ingerującą w prawa innych lub wyrządzającą szkodę jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi. Ancestry nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone i udostępniane w społeczności przez naszych użytkowników, ale zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich postów lub komentarzy, które naruszają te zasady lub nasz Regulamin.

Poważne albo powtarzające się naruszenia albo wykroczenia spowodują usunięcie konta dopuszczającego się ich użytkownika, według wyłącznego uznania Ancestry.