Krok 1 Aktivujte sadu online

Tento krok NESMÍTE přeskočit. Bez aktivace testů nemůžete obdržet výsledky.

Přejděte na https://www.ancestry.de/dna/activate

Nemáte účet Ancestry? Je to snadné a zdarma – pomůžeme vám ho zřídit.


Zadejte 15místný aktivační kód z odběrové zkumavky

Tento kód propojuje váš vzorek s vámi. Je to jediný způsob, jak můžeme váš vzorek identifikovat. Bez něj nemůžete obdržet své výsledky.

Pro svou evidenci, zejména pokud odebíráte více testů najednou, si zapište jméno účastníka a aktivační kód z odběrové zkumavky.

Krok 2 Odběr DNA

Před odebráním vzorku slin 30 minut nejezte, nepijte, nekuřte ani nežvýkejte žvýkačku.

Naplňte zkumavku slinami až po černou zvlněnou čáru.

Naplňte zkumavku tak, aby se vaše sliny (bez bublinek) nacházely na zvlněné čáře nebo těsně nad ní. Je to snadné – je to méně než ¼ čajové lžičky. Nepřeplňujte.


Vraťte nálevku s uzávěrem zpět.

.Ze zkumavky vyjměte nálevku. Pevně zašroubujte přiložené víčko, aby se uvolnil roztok, který stabilizuje DNA ve vašich slinách.


Utáhněte, aby se uvolnila stabilizační tekutina.

Funkčnost poznáte podle toho, že se modrý roztok z uzávěru vyprázdní do zkumavky.

Upozornění: Nepožívejte stabilizační roztok v uzávěru zkumavky. Pokud se roztok dostane do kontaktu s vaší pokožkou, očima nebo ústy, vypláchněte je vodou. Sadu DNA uchovávejte mimo dosah dětí.

Zkumavku protřepejte po dobu nejméně pěti sekund.

Tím zajistíte, že se váš vzorek důkladně promísí se stabilizačním roztokem, aby naše laboratoř mohla váš vzorek co nejlépe zpracovat.


Vložte zkumavku do sběrného sáčku.

Vložte vzorek do sáčku na odběr, který je součástí vaší sady DNA. Sáček uzavřete lepící páskou.


Pošlete svůj vzorek poštou

Vložte vzorek do předplacené krabičky. Krabičku přelepte lepící páskou a odešlete ji poštou.

Až budou výsledky zpracovány, budeme vás kontaktovat na e-mailovou adresu přiřazenou k vašemu účtu Ancestry. Poté budete mít kdykoli přístup ke svým personalizovaným výsledkům na adrese Ancestry.de.