Quelleninformationen

Ancestry.com. Handbuch der Württembergischen Wirtschaft, 1922 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2007.
Ursprüngliche Daten: Handbuch der Württembergischen Wirtschaft, 1922. Berlin: Dr. Arthur Katz-Foerstner, 1922.