Quelleninformationen

Ancestry.com. Handbuch der Württembergischen Wirtschaft, 1925 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2007.
Ursprüngliche Daten: Handbuch der Württembergischen Wirtschaft, 1925. Berlin: Dr. Jur. Arthur Katz-Foerstner, 1925.