Quelleninformationen

Ancestry.com. Sammlung Wilhelmsburger Heimatschriften, Band 2 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2007.
Ursprüngliche Daten: Sammlung Wilhelmsburger Heimatschriften, Band 2. Wilhelmsburg: Wilhelmsburger Zeitung, 1936.