Algemene voorwaarden van Ancestry

Ingangsdatum: 17 jan 2024

 

Samenvatting van wijzigingen

Deze samenvatting is bedoeld om u een beter inzicht te geven in recente wijzigingen in de voorwaarden van Ancestry en hoe de wijzigingen op u van invloed kunnen zijn. Wij raden u aan de voorwaarden in hun geheel door te nemen, samen met de Privacyverklaring.

De meest recente wijzigingen:

 • We hebben tekst toegevoegd om beter uit te leggen hoe inhoud die u oplaadt wordt gebruikt op de diensten van Ancestry® en uw verantwoordelijkheden ten aanzien van dergelijke inhoud teneinde ons platform veilig te houden.
 • We hebben tekst toegevoegd over nieuwe functies binnen de dienst voor matches van AncestryDNA® en functies of diensten van AncestryDNA® die in de toekomst kunnen worden toegevoegd.
 • We hebben tekst toegevoegd ter uitleg van termen met betrekking tot uw gebruik van de diensten.
 • We hebben tekst toegevoegd om te beschrijven hoe we aanbevelingssystemen gebruiken (recommender systems).

Welkom bij Ancestry®, 's werelds grootste online bron voor familiegeschiedenis om een stamboom op te bouwen, nieuwe voorouders te vinden en ontdekkingen door te geven aan familie. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van Ancestry en de producten en diensten van onze gelieerde ondernemingen. Om u te helpen deze voorwaarden te lezen, hebben we ze onderverdeeld in de volgende secties:

 

1.   Introductie tot de diensten
2.   Inhoud van Ancestry
3.   Uw inhoud
4.   Verlengingen en annuleringen van de diensten van Ancestry
5.   Beëindiging of opschorting van uw account
6.   Geen garanties of waarborgen
7.   Beperkte aansprakelijkheid van Ancestry
8.   Uw vrijwaring
9.   Diensten aangeboden door andere bedrijven
10.   Geschillenbeslechting, arbitrage en vrijstelling van groepsgedingen
11.   Diversen

1.  Introductie en diensten:

Door gebruik te maken van een van de websites, diensten en mobiele apps die doorverwijzen naar deze Algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") - Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® en WeRemember®- evenals andere gerelateerde merken (de "Diensten"), gaat u akkoord met deze voorwaarden. Alle nieuwe functies die in de toekomst in de diensten worden opgenomen zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden.

U gaat deze voorwaarden aan met een specifieke Ancestry-entiteit, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en waar u zich bevindt. Bekijk hier de lijst met Ancestry-entiteiten per dienst en geografie. Alle verwijzingen naar “Ancestry”, “ons”, “wij” of “onze” in deze voorwaarden verwijzen naar de betreffende Ancestry-entiteit op die lijst. Wij behouden ons het recht voor om de Ancestry-entiteit die partij is bij deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

In deze voorwaarden zijn door middel van verwijzing aanvullende beleidsregels en richtlijnen opgenomen, waaronder de Gemeenschapsregels, het Cookiebeleid, het Auteursrechtenbeleid, de Verlengings- en annuleringsvoorwaarden, evenals onze Privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Lees al deze documenten zorgvuldig door om uw rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruik van de diensten goed te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze diensten.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwe dienst of gebruik maakt van een promotie of speciale aanbieding. Deze voorwaarden worden vooraf aan u bekendgemaakt en maken deel uit van uw overeenkomst met ons. Als er aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn die aanvullende voorwaarden doorslaggevend.

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden of onze diensten.

1.1 Onverwachte resultaten

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunt u onverwachte feiten over uzelf of uw familie ontdekken. U kunt ook inhoud tegenkomen die u beledigend, onnauwkeurig of anderszins aanstootgevend vindt. Hoewel u een sterke emotionele reactie kunt hebben, net als anderen aan wie u deze ontdekkingen doorgeeft, stemt u er uitdrukkelijk mee in om alle risico's in verband met uw gebruik van de diensten op u te nemen en Ancestry niet aansprakelijk te stellen voor sociale, emotionele of juridische gevolgen van dergelijke ontdekkingen of ontmoetingen. Voor meer informatie over de beperkte aansprakelijkheid van Ancestry, zie sectie 7 van deze voorwaarden.

1.2 Geschiktheid om de diensten te gebruiken

Iedereen die de diensten gebruikt, of dat nu een ongeregistreerde gast, gratis geregistreerde gast, betaalde abonnee of een koper of registrant van een AncestryDNA-kit is, is een "gebruiker". Gebruikers moeten eventueel een account registreren om bepaalde diensten te kunnen gebruiken en u stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken wanneer u zich registreert.

De diensten zijn bedoeld voor personen die meerderjarig zijn op de plaats waar de diensten worden aangeboden. Indien u tussen de leeftijd van 13 jaar en de meerderjarige leeftijd bent waar u woont, kunt u de diensten (met uitzondering van de DNA-diensten) gebruiken met toestemming van uw ouder of voogd. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen account aanmaken, maar zij mogen AncestryClassroom wel gebruiken via hun school (indien beschikbaar) en met toestemming van hun ouder of voogd.

1.3  Gebruik van de diensten

In ruil voor toegang tot de diensten gaat u ermee akkoord:

 • te voldoen aan de Gemeenschapsregels, het Cookiebeleid, het Auteursrechtbeleid en de Verlengings- en annuleringsvoorwaarden van Ancestry;
 • te voldoen aan alle toepasselijke wetten;
 • verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik en alle activiteiten bij de diensten in verband met uw account of uw inloggegevens;
 • om  contact met ons  op te nemen als u vermoedt dat uw account zonder uw toestemming is gebruikt of als u denkt dat uw inloggegevens zijn gestolen;
 • de diensten niet door te verkopen of inhoud of informatie die u op de diensten aantreft door te verkopen, te reproduceren of te publiceren, behalve zoals uitdrukkelijk beschreven in deze voorwaarden;
 • de beveiligingsfuncties van de diensten niet te omzeilen, uit te schakelen of op andere wijze te verstoren, met inbegrip van het toestaan aan derden om toegang te krijgen tot de diensten met gebruik van uw toegangsgegevens;
 • gegevens van diensten niet door te geven, te openen of in grote hoeveelheden te verzamelen of te proberen toegang te verkrijgen tot gegevens zonder toestemming, hetzij handmatig of via geautomatiseerde middelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van kunstmatige intelligentie, bots, ‘crawlers’, ‘spiders’, gegevensdelvers of ‘scrapers’.
 • de diensten niet te gebruiken in verband met een gerechtelijke procedure.

1.4 Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van DNA-diensten

Het doel van de DNA-diensten is het leveren van genetische en genealogische resultaten en gerelateerde rapporten voor uw informatieve, recreatieve, educatieve en persoonlijke onderzoeksdoeleinden. Zoals in deze voorwaarden gebruikt, verwijzen "DNA-diensten" naar het gebruik en de registratie van een AncestryDNA-testkit of het uploaden van uw DNA-gegevens, het verwerken en genetisch testen van uw monster, het opslaan van uw monster en het eventueel onttrokken DNA (indien van toepassing) en onze op de website of mobiele app gebaseerde hulpmiddelen die u voorzien van etniciteitsschattingen, informatie over eigenschappen en andere genetisch gerelateerde resultaten en bijbehorende diensten.

1.4.1 Geschiktheid om DNA-diensten te gebruiken

De DNA-diensten zijn bedoeld voor personen die meerderjarig zijn op de plaats waar de DNA-diensten worden aangeboden en u moet ten minste die leeftijd hebben om een AncestryDNA-testkit te kopen of te registreren of uw DNA-gegevens te uploaden. Om ons te helpen de integriteit en kwaliteit van ons gegevensbestand te waarborgen en uw privacy te beschermen, moet elke volwassene die een monster voor een DNA-test instuurt of zijn/haar DNA-gegevens uploadt een eigen account aanmaken en zijn/haar eigen testkit registreren. Tijdens de registratie moet u expliciet toestemming geven voor de verwerking van gevoelige persoonlijke informatie. Als ouder of wettelijke voogd kunt u ons persoonlijke informatie van uw eigen minderjarige kind verstrekken en namens uw eigen minderjarige kind de DNA-diensten accepteren via uw account. Door een DNA-test te registreren voor, of persoonlijke informatie te verstrekken over, een minderjarige verklaart u dat u de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige bent. U stemt er ook mee in dat u de DNA-diensten met de minderjarige hebt besproken en dat de minderjarige heeft ingestemd met het verzamelen en verwerken van zijn/haar monster.

1.4.2 Uw gebruik van DNA-diensten

In aanvulling op de vereisten in sectie 1.3 hierboven, gaat u er ook mee akkoord:

 • geen DNA-testkits door te verkopen;
 • dat elk monster dat u verstrekt van uzelf is of verstrekt is door een persoon van wie u ouder of wettelijke voogd bent;
 • dat alle DNA-gegevens die u uploadt van uzelf zijn;
 • dat u ons geen monster zult toezenden in strijd met enig uitvoerverbod of enige andere wet;
 • dat u door het verstrekken van een monster aan ons geen rechten verwerft op onderzoek of commerciële producten die door ons of onze medewerkers/partners zijn ontwikkeld en dat u geen vergoeding zult ontvangen in verband met dergelijk(e) onderzoek of productontwikkeling; en
 • de informatie die via de DNA-diensten is verkregen (inclusief DNA-gegevens zijn gedownload) niet geheel, gedeeltelijk of in combinatie met andere gegevensbestanden of diensten te gebruiken voor medische, diagnostische of vaderschapstests, bij gerechtelijke procedures of voor discriminerende doeleinden of illegale activiteiten.

1.4.3. Levering van DNA-diensten door Ancestry

U stemt er mee in dat wij, om uw gebruik van de DNA-diensten mogelijk te maken, rechtstreeks of via andere bedrijven die ons helpen DNA-diensten te leveren:

 • uw monster leveren aan andere bedrijven die ons helpen bij het leveren van de DNA-diensten, zoals onze laboratorium- of biobankpartners;
 • het DNA aan uw monster onttrekken;
 • in de Verenigde Staten (of in de toekomst in andere landen) genetische tests uitvoeren op het onttrokken DNA met behulp van testmethoden die nu beschikbaar zijn of later ontwikkeld worden;
 • uw DNA-gegevens vergelijken met DNA-gegevens van andere gebruikers om de DNA-diensten te verlenen, inclusief het koppelen van u aan anderen in ons gegevensbestand met wie u DNA deelt (u bepaalt zelf of u uw DNA-matches wel of niet wilt zien);
 • de resultaten van de uitgevoerde tests bekendmaken aan u en anderen die u autoriseert;
 • uw DNA-gegevens opslaan;
 • uw monster en eventueel daaraan onttrokken DNA opslaan in een biobank in de Verenigde Staten, of het overblijvende monster en het onttrokken DNA vernietigen nadat uw monster is verwerkt; nadat uw monster bij ons is ingediend, kunnen uw monster en eventueel daaraan onttrokken DNA niet meer aan u worden geretourneerd. U kunt ons vragen om uw monster en eventueel het onttrokken DNA te vernietigen. In bepaalde gevallen kunnen we monsters en/of het onttrokken DNA vernietigen om het kwaliteitsniveau van de biobank te handhaven;
 • sommige van onze laboratoriumpartners toestaan om een deel van de geactiveerde of geïnactiveerde monsters te gebruiken voor het kalibreren of valideren van instrumenten, apparatuur of laboratoriummethoden die worden gebruikt bij het leveren van DNA-diensten; en
 • uw genetische informatie en andere persoonlijke informatie gebruiken zoals beschreven in deze voorwaarden en de privacyverklaring.

1.4.4 Uw DNA-gegevens downloaden

We beschermen uw gegevens zoals beschreven in onze Privacyverklaring. Als u ervoor kiest om een kopie van uw DNA-gegevens te downloaden, wordt die kopie niet beschermd door onze veiligheidsmaatregelen en bent u als enige verantwoordelijk voor het opslaan, beveiligen en beschermen van die gedownloade gegevens. Ancestry is niet verantwoordelijk als u ervoor kiest om uw gedownloade DNA-gegevens door te geven of over te dragen aan anderen, of dit nu opzettelijk of onopzettelijk is. Uw DNA-gegevens zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

1.4.5 Opmerking voor gebruikers die een beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan

Als u een beenmerg- of stamceltransplantatie hebt ondergaan, kan het monster dat u geeft zowel cellen met uw DNA als cellen met het DNA van uw donor bevatten. DNA voor de genetische test wordt uit de cellen in uw monster gehaald en de combinatie van DNA-bronnen kan resulteren in een mislukte test of resultaten die gebaseerd zijn op het DNA van uw donor. Daarom raden we aan dat degenen die een beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan, de AncestryDNA-test niet doen. Als u de test al heeft gedaan, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.

2. Inhoud van Ancestry

De diensten bevatten foto's, video's, documenten, bestanden, indexen van inhoud en andere inhoud die door Ancestry aan u is verstrekt (“inhoud van Ancestry”) en die kan variëren afhankelijk van uw abonnement en locatie. Met uitzondering van WebSearch-bestanden, die vallen onder de voorwaarden van de derde partijen die de bestanden faciliteren, mag alle inhoud van Ancestry alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief inhoud van Ancestry die ook openbaar kan zijn (“inhoud openbaar”).

2.1 Intellectuele eigendomsrechten op inhoud van Ancestry

Alle elementen van de diensten die door ons of onder onze leiding zijn gecreëerd, of waarvan het auteursrecht aan ons is overgedragen of in licentie is gegeven, zijn onderworpen aan landspecifieke auteursrechtelijke bescherming over de hele wereld en aan internationale verdragen. Klik hier voor meer informatie over ons beleid inzake auteursrecht. De diensten omvatten ook handelsmerken die ons eigendom zijn en die beschermd zijn krachtens land- en regiospecifieke wetten op handelsmerken en verdragen. Al het gebruik van onze handelsmerken en alle welwillendheid die daaruit voortvloeit, komen ons ten goede. De diensten en producten in verband met onze diensten zijn ook beschermd door octrooien in de VS en andere landen over de hele wereld. Klik hier voor meer informatie over onze octrooien. Wij en onze licentiegevers behouden het eigendom en alle rechten op de exploitatie van de diensten en de samenstellende delen ervan.

2.2 Uw gebruik van inhoud van Ancestry

Wanneer u toegang hebt tot inhoud van Ancestry, gaat u ermee akkoord:

 • om de Inhoud van Ancestry alleen te gebruiken in verband met uw persoonlijk gebruik van de diensten of met professioneel onderzoek naar familiegeschiedenis;
 • om inhoud van Ancestry alleen te downloaden in verband met uw onderzoek naar familiegeschiedenis of waar uitdrukkelijk toegestaan door Ancestry;
 • auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen op inhoud van Ancestry niet te verwijderen;
 • om geen belangrijke delen van de inhoud van Ancestry te gebruiken buiten de diensten of op een manier die niet in overeenstemming is met uw abonnement; en
 • om contact met ons op te nemen om onze schriftelijke toestemming te verkrijgen om meer dan een klein aantal foto's en documenten te gebruiken die tot openbare inhoud behoren.

2.3 Aanbevelingssytemen

Ancestry beheert bepaalde aanbevelingssystemen, waaronder Ancestry Hints, Ancestry Search en My Ancestry Feed. Onze aanbevelingssystemen filteren inhoud van Ancestry en gebruikers ter verbetering van uw gebruikerservaring en om inhoud aan te bevelen die relevant voor u kan zijn. Ancestry Hints werkt om bestanden aan te bevelen die verband kan houden met personen die door een gebruiker zijn opgenomen in zijn/haar familiestamboom van Ancestry en geeft de gebruiker de mogelijkheid dit bestand op te nemen in zijn/haar stamboom. Search on Ancestry stelt de gebruiker in staat te zoeken naar bestanden in de gehele bestandsverzameling van Ancestry. My Ancestry Feed helpt gebruikers om op de hoogte te blijven van recente gebeurtenissen met betrekking tot hun stamboom en familiegroepen. Sommige van onze diensten bieden u persoonlijke reclame en andere aanbevelingen op basis van gegevens die we verzamelen zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

3. Uw inhoud

Bepaalde diensten kunnen u toestaan om inhoud bij te dragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) stambomen, (ii) familieaandenkens zoals foto's, audio-/video-opnamen en verhalen; (iii) annotaties, opmerkingen, berichten en (iv) commentaar dat aan Ancestry wordt verstrekt over de diensten ("uw inhoud"). Uw inhoud die persoonlijke informatie bevat wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

3.1 U hebt controle over uw inhoud

Ancestry eist geen eigendomsrechten op voor uw inhoud, controleert niet hoe u ervoor kiest uw inhoud door te geven binnen de diensten en beperkt niet hoe u uw inhoud doorgeeft buiten de diensten van Ancestry. U kunt uw inhoud verwijderen door de instructies van de diensten te volgen of door in te loggen bij uw accountinstellingen en uw account te verwijderen. Als u echter commentaar, annotaties of suggesties over Ancestry of onze diensten indient, erkent u dat deze worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en dat wij uw commentaar, annotaties of suggesties voor elk doel kunnen gebruiken zonder enige verplichting of vergoeding aan u.

3.2 Gebruik van uw inhoud

Door uw inhoud in te dienen, verleent u Ancestry een niet-exclusieve, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw inhoud te faciliteren, op te slaan, te indexeren, kopiëren, publiceren, distribueren, er toegang toe te verschaffen, er afgeleide werken van te maken en uw inhoud op een andere manier te gebruiken om de diensten aan te bieden, te bevorderen of te verbeteren, in overeenstemming met uw privacy- en doorgeefinstellingen. U kunt de licentie van Ancestry beëindigen door uw inhoud te verwijderen, behalve voor zover u uw inhoud aan anderen hebt doorgegeven en zij uw inhoud hebben gebruikt. U stemt er ook mee in dat Ancestry eigenaar is van alle indexen en compilaties die uw inhoud bevatten en die kan gebruiken nadat uw inhoud is verwijderd.

3.3 Uw verantwoordelijkheden voor uw inhoud

U bent verantwoordelijk voor de beslissing om uw inhoud te creëren, op te laden, te plaatsen of door te geven. Door uw inhoud bij te dragen of te openen, gaat u ermee akkoord dat:

 • u beschikt over alle nodige wettelijke rechten om uw inhoud op te laden, te plaatsen of door te geven;
 • uw inhoud niet in strijd is met toepasselijke wetten.
 • uw inhoud die u publiekelijk doorgeeft geen persoonlijke informatie bevat zoals gedefinieerd in onze Privacyverklaring over levende personen zonder hun toestemming. u in het geval van levende minderjarigen toestemming zult verkrijgen van hun ouder of voogd;
 • al uw inhoud in overeenstemming zal zijn met de Gemeenschapsregels;
 • als u uw inhoud publiekelijk bekendmaakt, andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw inhoud en deze gebruiken als onderdeel van, of in combinatie met, de diensten. Wij zijn niet verplicht om uw inhoud te verwijderen nadat deze publiekelijk is doorgegeven.
 • u de inhoud van andere gebruikers alleen zult gebruiken binnen de diensten van Ancestry en in overeenstemming met deze voorwaarden en de andere beleidslijnen opgenomen door middel van verwijzing;
 • Ancestry behoudt zich het recht voor om uw inhoud te controleren en te inspecteren op illegale inhoud of andere schendingen van deze voorwaarden, met inbegrip van de Gemeenschapsregels en om toegang tot illegale inhoud of uw inhoud waarvan wij denken dat die deze voorwaarden schendt te verwijderen of uit te schakelen. We verwijderen uw inhoud ook als reactie op een geldig gerechtelijk bevel of indien vereist door de toepasselijke wetgeving; en
 • ernstige of herhaaldelijke schendingen of overtredingen leiden tot schorsing of beëindiging van uw account overeenkomstig het beleid inzake inhoudsmatiging van Ancestry. De procedure van Ancestry voor het beoordelen en verwijderen van inhoud wordt hier uiteengezet.

3.4 Melden van schendingen van deze voorwaarden

Ancestry informeert een gebruiker die ons bericht heeft gestuurd over inhoud die onze voorwaarden schendt over de beslissing van Ancestry om actie te ondernemen tegen de inhoud en bericht, indien relevant, de gebruiker die de inhoud heeft verstrekt over een beslissing om de inhoud te verwijderen of de toegang ertoe te beperken. Iemand die gevolgen ondervindt van de beslissing van Ancestry over inhoud kan hier contact opnemen met Ancestry om bezwaar aan te tekenen, of om compensatie te krijgen als u een in de EU gevestigde gebruiker bent, in verband met de beslissing.

Als u zich zorgen maakt dat inhoud de Gemeenschapsregels schendt, inbreuk maakt op uw rechten, illegaal materiaal bevat of anderszins in strijd is met deze voorwaarden, neem dan contact met ons op of dien online een melding in. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Voor klachten over inbreuken op het auteursrecht of voor het indienen van een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht en een verzoek tot verwijdering van inhoud, met inbegrip van klachten op grond van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, klikt u hier.

4. Verlenging en annulering van de diensten van Ancestry

Uw aanko(o)p(en) van en abonnement(en) op een van de diensten is/zijn onderworpen aan de verlengings- en annuleringsvoorwaarden.

5. Beëindiging of opschorting van uw account

Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot de diensten te beperken, op te schorten of te beëindigen als u deze voorwaarden schendt, met inbegrip van de Gemeenschapsregels. Als wij deze rechten uitoefenen, geven we u de reden voor onze beslissing. Als een beslissing is gebaseerd op de illegaliteit van uw inhoud, leggen we ook uit waarom we denken dat deze illegaal is. Als de toepasselijke wetten waar u woont een aanvullende kennisgeving of procedure vereisen, verstrekken wij u een dergelijke kennisgeving en procedure. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, betalen wij geen abonnementsgeld of de aankoopprijs van een DNA-testkit terug wanneer u de toegang tot de diensten verliest vanwege uw schending van de voorwaarden, met inbegrip van de Gemeenschapsregels.

Als u een abonnement hebt en uw account beëindigt op basis van onze schending van deze voorwaarden en na ons een herstelperiode van 30 dagen te hebben geboden waarin wij niet in staat zijn om de schending te herstellen, betalen wij vooraf betaalde vergoedingen naar rato aan u terug.

6. Geen garanties of waarborgen

Onderworpen aan sectie 10.2.1, leveren wij de diensten en de Ancestry-inhoud aan u op basis van "ZOALS HET IS", wat betekent zonder enige garantie of waarborg. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijzen we alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, inclusief de impliciete garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. We doen geen enkele belofte over (a) de inhoud van Ancestry, (b) uw inhoud, (c) de specifieke functionaliteit van de diensten, (d) de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud of diensten van Ancestry, of (e) dat de diensten vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

We werken er voortdurend aan om onze diensten te verbeteren. Ancestry voert regelmatig experimenten uit en test nieuwe functies die wellicht niet voor iedereen beschikbaar zijn. Ancestry doet geen beloften dat experimenten of nieuwe functies beschikbaar blijven of worden uitgebreid. Ancestry kan functionaliteit of functies van de diensten toevoegen of verwijderen, of aanpassen welke diensten beschikbaar zijn op basis van uw soort account. Raadpleeg sectie 10 en de verlengings- en annuleringsvoorwaarden voor meer informatie over uw rechten.

7. Beperkte aansprakelijkheid van Ancestry

Door gebruik te maken van de diensten, gaat u ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van Ancestry beperkt is voor zover toegestaan door de wet. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige onopzettelijke schade, enige feitelijke, incidentele of gevolgschade, of voor enig verlies of vordering van welke aard dan ook. Indien u in een rechtsgebied woont dat ons niet toestaat onze aansprakelijkheid in het algemeen te beperken, zijn sommige van deze beperkingen wellicht niet op u van toepassing.

Als u niet tevreden bent met een deel van de diensten of met een verklaring in deze voorwaarden, is uw enige remedie om te stoppen met het gebruik van de diensten en, als u een van onze abonnementsdiensten gebruikt, uw abonnement op te zeggen zoals hier beschreven. Onze totale aansprakelijkheid bij elke aangelegenheid met betrekking tot de diensten of deze voorwaarden is beperkt tot het totale bedrag dat u ons hebt betaald gedurende de periode van 12 maanden die voorafgaat aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid. Deze beperking van aansprakelijkheid is volledig van toepassing op inwoners van New Jersey.

8. Uw vrijwaring

U stemt ermee in dat u Ancestry, en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (de “partijen van Ancestry”) schadeloos zult stellen en vrijwaren van vorderingen, schade of andere kosten (inclusief advocatenhonoraria) die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten en (a) uw schending van deze voorwaarden of andere documenten of beleidslijnen die hierin door verwijzing zijn opgenomen; (b) uw schending van de rechten van een ander; of (c) enige bewering met betrekking tot uw inhoud, inclusief een bewering dat uw inhoud schade heeft toegebracht aan een andere persoon. Deze vrijwaringsverplichting blijft bestaan nadat u stopt met het gebruik van de diensten. Bovendien vrijwaart u Ancestry van alle vorderingen, eisen, acties of rechtszaken in verband met uw inhoud, inclusief aansprakelijkheid met betrekking tot ons gebruik of niet-gebruik van uw inhoud, vorderingen wegens laster, inbreuk op privacy, recht op publiciteit, emotioneel leed of economisch verlies.

9. Diensten aangeboden door andere bedrijven

Onze diensten kunnen koppelingen bevatten naar websites die door derden worden beheerd, maar dat houdt geen sponsoring, goedkeuring of verantwoordelijkheid in. Ancestry geeft geen garanties of aanbiedingen met betrekking tot websites van derden, hun inhoud, producten of diensten. Lees de algemene voorwaarden en privacydocumentatie voor alle websites van derden zorgvuldig door aangezien deze substantieel kunnen verschillen van die van Ancestry.

10. Geschillenbeslechting, arbitrage en vrijstelling van groepsgedingen

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR. HET HEEFT INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN, INCLUSIEF UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN BIJ DE RECHTBANK.

We werken er hard aan om onze klanten tevreden te houden. Als er een geschil ontstaat tussen u en Ancestry, is ons doel om een kosteneffectieve manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Als u zich zorgen maakt over of iets aanvecht met betrekking tot de diensten, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact met ons op te nemen.

10.1 Voor klanten in de Verenigde Staten

U en Ancestry gaan ermee akkoord dat deze voorwaarden van invloed zijn op de handel tussen staten en dat de Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepalingen regelt.

Zoals gebruikt in deze overeenkomst, is de term "geschil" bedoeld om zo algemeen te zijn als wettelijk toegestaan en de term omvat, maar is niet beperkt tot, alle geschillen tussen u en elke andere persoon namens wie u contact hebt gehad met Ancestry, aan de ene kant en Ancestry, met inbegrip van haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, voorgangers, opvolgers, rechtverkrijgenden of gelieerde ondernemingen aan de andere kant, die voortvloeien uit of op enigerlei manier verband houden met de voorwaarden, deze arbitrage-overeenkomst, of uw interacties of relatie met Ancestry. Verder, als u de diensten van Ancestry hebt gebruikt of gaat gebruiken of op een andere manier interactie met Ancestry hebt gehad namens een minderjarige of een andere persoon van wie u de ouder of wettelijke voogd bent, stemt u er namens de minderjarige of andere persoon mee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dergelijk gebruik van de diensten van Ancestry of andere interactie met Ancestry onderworpen wordt aan arbitrage, zoals hierin uiteengezet, en aan de andere overeenkomsten die hierin worden uiteengezet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de afstand van groepsgedingen); u verklaart verder dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke overeenkomst aan te gaan namens de minderjarige of andere persoon. Elk geschil tussen ons zal worden beslecht door definitieve en bindende arbitrage volgens de bepalingen van deze overeenkomst, met de volgende drie uitzonderingen:

 • Elke partij bij deze overeenkomst heeft de optie om elk geschil, indien het in aanmerking komt, te beslechten voor de rechtbank voor geringe vorderingen die bevoegd is in uw woonplaats. Indien een geschil vorderingen tot zowel (1) geldelijke schadevergoeding of schadeloosstelling als (2) billijke genoegdoening of een rechterlijk bevel inhoudt, heeft elke partij, voor zover de bevoegde rechtbank voor geringe vorderingen de vorderingen tot billijke genoegdoening of een rechterlijk bevel niet zal beslechten, de keuze om de vorderingen tot geldelijke schadevergoeding of schadeloosstelling bij een rechtbank voor geringe vorderingen te beslechten en zal elke vordering tot billijke genoegdoening of een rechterlijk bevel volgens deze overeenkomst via een arbitrageprocedure worden beslecht. Indien de vorderingen bij een verzoek of vordering tot arbitrage bij een rechtbank voor geringe vorderingen hadden kunnen worden ingesteld, kan een partij ervoor kiezen om de vorderingen bij een rechtbank voor geringe vorderingen te laten behandelen in plaats van arbitrage, op elk moment voordat de arbiter wordt benoemd, door de andere partij (of partijen) schriftelijk van die keuze in kennis te stellen. Indien deze bepaling of de beperking op het instellen van een vordering bij een rechtbank voor geringe vorderingen ongeldig wordt bevonden, dan zal deze bepaling scheidbaar zijn en zal de zaak worden behandeld in arbitrage; in geen geval zal deze bepaling toestaan dat een vordering wordt ingesteld op collectieve, representatieve of geconsolideerde basis.
 • Elke partij kan alleen een rechtszaak aanspannen in de staat Utah voor een vordering van octrooi- of auteursrechtinbreuk.
 • Als die in aanmerking komt, kunt u een vordering onder de aandacht brengen van een relevante federale, staats- of lokale instantie die namens u schadeloosstelling door ons kan verzoeken.

10.1.1 FAA is van toepassing

Deze arbitrage-overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze arbitrage-overeenkomst of de schending van een bepaling daarvan, vallen onder de inhoudelijke en procedurele bepalingen van de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 e.v.). De partijen begrijpen en komen overeen dat de Federal Arbitration Act exclusief van toepassing is op de interpretatie en handhaving van deze arbitrage-overeenkomst, en dat de inhoudelijke of procedurele bepalingen van een ander rechtsgebied niet zullen worden toegepast op de interpretatie of handhaving van deze arbitrage-overeenkomst of een geschil of controverse met betrekking tot de interpretatie of handhaving van deze arbitrage-overeenkomst.

10.1.2 Geschillenbeslechting voorafgaand aan arbitrage

Indien een partij van plan is arbitrage in te roepen op basis van deze overeenkomst, moet de partij die arbitrage wenst, de andere partij minstens 60 dagen voordat zij de arbitrage inleidt, schriftelijk in kennis stellen van het geschil. Alle toepasselijke verjaringstermijnen worden gedurende deze periode van 60 dagen opgeschort. Kennisgevingen aan Ancestry moeten worden gericht aan Ancestry, Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, Verenigde Staten. Kennisgevingen aan u worden verstrekt via uw contactinformatie die bij Ancestry is opgeslagen of, indien dergelijke informatie niet beschikbaar of niet actueel is, via persoonlijke betekening. De kennisgeving van een van beide partijen moet voldoende informatie bevatten om de ontvangende partij in staat te stellen uw account te identificeren (met inbegrip van de naam en het e-mailadres dat voor de account wordt gebruikt) en om de vordering te beoordelen en proberen op te lossen, met inbegrip van een beschrijving van de vordering, de specifieke feiten die de vordering ondersteunen, de gevraagde schadevergoeding en de gevraagde schadeloosstelling. Deze kennisgevingsvereiste is bedoeld om beide partijen in staat te stellen een eerlijk, op feiten gebaseerd aanbod tot schikking te doen, indien de partij daarvoor kiest. Geen van de partijen kan een arbitrageprocedure inleiden, tenzij de partij eerst deze informatie verstrekt. Voor zover er een geschil bestaat over de toereikendheid van deze kennisgeving, moet deze kwestie worden beslecht door een bevoegde rechtbank vóór de indiening van een verzoek tot arbitrage. Indien een partij deze informatie verstrekt en het geschil niet binnen 60 dagen is opgelost, kan elk van beide partijen overgaan tot het indienen van een verzoek tot arbitrage.

10.1.3 Arbitrageregels

Behalve zoals uiteengezet in sectie 10.1.4 hieronder, wordt de arbitrage uitgevoerd door JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services [Gerechtelijke arbitrage- en bemiddelingsdiensten]) in overeenstemming met de JAMS-regels voor gestroomlijnde arbitrageprocedures voor vorderingen die niet hoger zijn dan $ 250.000 en de JAMS-regels en -procedures voor uitgebreide arbitrage voor vorderingen die hoger zijn dan $ 250.000 die van kracht zijn op het moment dat de arbitrage wordt ingeleid, met uitzondering van regels of procedures die een groepsgeding regelen of toestaan. Elke arbitrage die bij JAMS wordt uitgevoerd, wordt individueel voor één arbiter behandeld en wordt niet geconsolideerd met vorderingen van andere individuen. Wanneer geen bekendgemaakte vorderingen of tegenvorderingen meer bedragen dan $ 25.000 (exclusief enige vordering voor advocatenhonoraria), wordt het geschil beslecht door middel van alleen overlegging van documenten/schriftelijke arbitrage, tenzij de arbiter goede redenen vindt voor een hoorzitting in persoon. Elke partij kan bij arbitrage moties indienen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een motie tot afwijzing en/of een motie voor een uitspraak in kort geding en de arbiter past de normen voor dergelijke moties toe volgens de Federal Rules of Civil Procedure. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze arbitrage-overeenkomst, de voorwaarden of de privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot, elke vordering dat alle of een deel van de voorwaarden of privacyverklaring nietig of vernietigbaar is, ongeacht of een vordering onderworpen is aan arbitrage, of de kwestie van afstand doen door middel van procesvoering. De arbiter is bevoegd om alle rechtsmiddelen toe te kennen die volgens de wet of in billijkheid beschikbaar zouden zijn bij een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is schriftelijk en bindend voor de partijen en kan worden ingevoerd als een uitspraak bij een bevoegde rechtbank.

Om een arbitrage krachtens deze sectie 10.1.3 te starten, moet u het volgende doen: (a) een aanvraag tot arbitrage opstellen met een beschrijving van de vordering en het bedrag aan schadevergoeding dat u probeert te verhalen (u kunt een kopie van een aanvraag tot arbitrage vinden op www.jamsadr.com); (b) drie kopieën van de aanvraag tot arbitrage, plus de toepasselijke indieningskosten, sturen naar JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111, USA; en (c) één kopie van de aanvraag tot arbitrage sturen naar Ancestry, Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043 USA. Arbitrage kan plaatsvinden in het district waar u op het moment van indiening woont. U en Ancestry komen verder overeen om zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een federale of staatsrechtbank in San Francisco County, Californië om arbitrage af te dwingen, de procedure in afwachting van arbitrage te schorsen of om de ingevoerde uitspraak te bevestigen, wijzigen, verlaten of een oordeel over de toekenning door de arbiter in te voeren.

De partijen kiezen de arbiter in onderlinge overeenstemming. Indien de partijen er niet in slagen in onderling overleg een arbiter te kiezen, wordt de arbiter als volgt gekozen: JAMS geeft elke partij een lijst met negen (9) arbiters die uit haar panel van arbiters worden gekozen. Elke partij heeft tien (10) kalenderdagen om alle namen op de lijst die zij onaanvaardbaar acht, te schrappen. Indien op de lijsten van alle partijen slechts één gemeenschappelijke naam overblijft, wordt die persoon als arbiter aangewezen. Indien er op de lijsten van alle partijen meer dan één gemeenschappelijke naam overblijft, moeten de partijen om beurten namen van de lijst van gemeenschappelijke namen schrappen tijdens een door JAMS beheerde telefonische conferentie, waarbij de eiser als eerste schrapt totdat er slechts één naam overblijft. Indien er op de lijsten van alle partijen geen gemeenschappelijke naam overblijft, verstrekt JAMS een aanvullende lijst met negen (9) arbiters waaruit de partijen om beurten per door JAMS beheerde telefoonconferentie namen moeten schrappen, waarbij de eiser als eerste schrapt totdat er slechts één naam overblijft. Die persoon wordt dan als arbiter aangewezen. Als de gekozen persoon niet kan deelnemen, verstrekt JAMS een nieuwe lijst met negen (9) arbiters en wordt selectie door het om beurten schrappen herhaald.

U moet $ 250 betalen - of het bedrag dat anders vereist is volgens de op dat moment geldende regels van JAMS - om een arbitrageprocedure tegen ons in te leiden. Als de arbiter van mening is dat de arbitrage niet ongegrond is, betaalt Ancestry alle andere vergoedingen die door JAMS worden gefactureerd, inclusief indieningskosten en de kosten van de arbiter en de hoorzitting. U bent verantwoordelijk voor uw eigen advocatenhonoraria, tenzij de arbitrageregels en/of toepasselijke wetgeving anders bepalen.

10.1.4 Meervoudige vorderingen

Als 25 of meer personen een kennisgeving van geschil starten met Ancestry waarin zij gelijksoortige vorderingen naar voren brengen, en de raadsman van de personen die de vorderingen naar voren brengen dezelfde is of gecoördineerd wordt voor deze personen, gaan de vorderingen, voor zover zij verdergaan met arbitrage, niet verder bij JAMS krachtens de JAMS-regels en gaan zij in plaats daarvan verder bij de American Arbitration Association ("AAA") zoals hieronder uiteengezet.

In de eerste fase vinden er 12 arbitrages plaats volgens de regels voor consumentenarbitrages van de AAA, elk bij één arbiter. De vorderingen van andere personen die soortgelijke vorderingen hebben ingediend en die door dezelfde of gecoördineerde raadsman worden vertegenwoordigd, worden niet bij de AAA ingediend tot de voltooiing van deze eerste indicator-procedure en de hieronder beschreven globale bemiddeling. Elke toepasselijke verjaringstermijn wordt uitgesteld vanaf de datum van de kennisgeving van het geschil beschreven in sectie 10.1.2 tot de voltooiing van deze indicator-procedure en de hieronder beschreven globale bemiddeling.

De raadsman van Ancestry en de raadsman van de individuen die een vordering instellen, selecteren elk 6 zaken die eerst in arbitrage zullen worden gebracht in deze individuele indicator-procedures. Elk van deze 12 arbitrages wordt door een afzonderlijke arbiter behandeld. De AAA verstrekt een lijst met voorgestelde arbiters voor elk van deze 12 arbitrages. Als de partijen het niet eens kunnen worden over arbiters van deze lijsten, heeft elke partij 14 kalenderdagen vanaf de datum van toezending van de lijst om maximaal twee betwiste namen te schrappen, de overblijvende namen in volgorde van voorkeur te nummeren en de lijst naar de AAA terug te zenden. De AAA wijst dan de hoogstgeplaatste, overblijvende in aanmerking komende arbiter van elke lijst aan om elk van de 12 arbitrages voor te zitten.

Nadat een definitieve, schriftelijke uitspraak is gedaan in elk van deze 12 arbitrages, nemen Ancestry en alle individuen die soortgelijke vorderingen hebben ingediend en die worden vertegenwoordigd door dezelfde of gecoördineerde raadsman deel aan een globale bemiddeling. De raadsman van Ancestry en de raadsman van de personen die soortgelijke vorderingen hebben ingesteld, kiezen in onderling overleg een bemiddelaar. Indien de partijen het niet eens kunnen worden over een bemiddelaar, stellen de raadsman van Ancestry en de raadsman van de personen die soortgelijke vorderingen hebben ingediend elk 4 mogelijke bemiddelaars voor - deze voorstellen mogen geen personen omvatten die als bemiddelaar hebben gediend in de 12 indicator-procedures. De raadsman van Ancestry en de raadsman van de personen die soortgelijke vorderingen hebben ingesteld, schrappen achtereenvolgens bemiddelaars van de lijst van 8, te beginnen met de raadsman van de personen die soortgelijke vorderingen hebben ingesteld, totdat er één bemiddelaar overblijft die als bemiddelaar zal optreden. De bemiddelaar ontvangt redelijk geanonimiseerde versies van de schriftelijke arbitrale vonnissen die in elk van de 12 indicator-arbitrages zijn uitgesproken. Ancestry betaalt de bemiddelingskosten. De partijen hebben 90 dagen de tijd om de bemiddeling af te ronden, tenzij de partijen overeenkomen deze periode te verlengen.

Indien de bemiddeling niet alle vorderingen oplost, kunnen Ancestry of de personen die soortgelijke vorderingen hebben ingediend (en wiens vorderingen niet zijn beoordeeld bij de eerste indicator-procedure) ervoor kiezen om ofwel verder te gaan bij de rechtbank of met individuele arbitrage bij AAA. Als Ancestry ervoor kiest om naar de rechtbank te gaan, komen alle zaken voor de rechter. Als Ancestry ervoor kiest om verder te gaan met arbitrage, kan ieder individu die soortgelijke vorderingen heeft ingediend (en wiens vorderingen niet zijn beoordeeld bij de eerste indicator-procedure) er nog steeds voor kiezen om verder te gaan in de rechtszaal in plaats van arbitrage. Voor zover één van de partijen ervoor kiest om een rechtszaak aan te spannen, worden deze vorderingen behandeld door een bevoegde rechtbank in de staat Utah. Volgens sectie 10.1.5 hieronder worden dergelijke vorderingen die voor de rechtbank worden gebracht, niet behandeld als een groeps- of representatief geding.

Een bevoegde rechtbank heeft de bevoegdheid om deze sectie 10.1.4 af te dwingen en kan, indien nodig, het massaal indienen van arbitragezaken tegen Ancestry verbieden voor zover een van de partijen zich niet houdt aan de procedures uiteengezet in sectie 10.1.4. Anders heeft de arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen te beslechten die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze arbitrage-overeenkomst, de voorwaarden of de privacyverklaring, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige bewering dat de voorwaarden of de privacyverklaring geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, of een vordering onderworpen is aan arbitrage, of de kwestie van afstand door procesgedrag.

10.1.5 Geen groepsgedingen

Deze bepaling wordt aangeduid als "afstand van groepsgedingen". De partijen komen overeen dat elke partij geschillen met de andere partij alleen op individuele basis mag oplossen en geen vordering mag indienen als eiser of als lid van een groep in een collectief of representatief geding. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in sectie 10.1.4 hierboven, mogen geschillen van een individu niet worden geconsolideerd met geschillen van een ander individu. Deze bepaling geldt zowel voor geschillen die via arbitrage worden beslecht als voor geschillen die via de rechter worden beslecht, voor zover dergelijke geschillen zich voordoen. Als een rechtbank of arbiter bepaalt dat afstand van groepsgedingen zoals uiteengezet in deze paragraaf om welke reden dan ook nietig of niet afdwingbaar is of dat arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, worden de hierboven uiteengezette arbitragebepalingen in hun geheel als nietig beschouwd en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren. In dergelijke gevallen moet het geschil worden beslecht bij de bevoegde federale of staatsrechtbank in de staat Utah - niet met arbitrage.

Een arbitrale beslissing en de uitspraak die deze bevestigt, is alleen van toepassing op dat specifieke geval en is voor geen van beide partijen bindend in andere gevallen.

10.1.6 Scheidbaarheid

Behalve zoals uiteengezet in de Afstand van groepsvordering, als een bepaling van deze arbitrage-overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, onuitvoerbaar, onredelijk, nietig of vernietigbaar wordt verklaard, beïnvloedt een dergelijke uitspraak de geldigheid van de rest van de arbitrage-overeenkomst niet. Alle overige bepalingen blijven van kracht.

10.1.7 Wijzigingen in deze sectie

Ancestry meldt eventuele wijzigingen die van invloed zijn op de inhoud van deze sectie dertig (30) dagen van te voren, door kennisgeving van wijzigingen aan de voorwaarden op de diensten te plaatsen, u een bericht te sturen of u op een andere manier op de hoogte te stellen wanneer u bent ingelogd op uw account. Wijzigingen worden van kracht dertig (30) dagen nadat ze op de diensten zijn geplaatst of naar u zijn verzonden.

Wijzigingen in deze sectie zijn verder alleen prospectief van toepassing op vorderingen die ontstaan na de dertigste (30e) dag. Als een rechtbank of arbiter besluit dat deze subsectie over "Wijzigingen in deze sectie" niet afdwingbaar of geldig is, wordt deze subsectie gescheiden van de sectie getiteld “Geschillenbeslechting, arbitrage en afstand van groepsgedingen” en past de rechtbank of arbiter de eerste sectie over arbitrage en afstand van groepsgedingen toe die bestond nadat u begonnen bent de diensten te gebruiken.

10.1.8 Voortbestaan

Deze sectie over geschillenbeslechting, arbitrage en afstand van groepsgedingen blijft van kracht na beëindiging van uw account of de diensten.

10.2 Voor klanten buiten de Verenigde Staten

Indien u geen consument bent en gevestigd in de EU of indien u ergens anders buiten de Verenigde Staten woont, stemt u ermee in dat de Ierse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen (contractueel of niet-contractueel) met betrekking tot deze overeenkomst.

10.2.1 Consumenten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Als u consument in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woont en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan uw rechten als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wet. Wij bieden u een wettelijke garantie dat de dienst, op het moment van levering en gedurende de looptijd van ons contract met u, in overeenstemming met de wet zal zijn. Volgens deze wettelijke garantie zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit van de dienst en hebt u eventueel recht op verhaal krachtens uw lokale wetten. Wij stellen u zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte van verwijdering, opschorting of stopzetting van een dienst of functionaliteit of functies.

Als u consument bent gevestigd in de Europese Unie, hebt u het recht om gerechtelijke procedures met betrekking tot deze overeenkomst aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van uw woonplaats of de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Ancestry in Ierland. Als u consument bent gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, hebt u het recht om gerechtelijke procedures met betrekking tot deze overeenkomst aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van Engeland en Wales en gaat u ermee akkoord dat Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen (contractueel of niet-contractueel) met betrekking tot deze overeenkomst. Als Ancestry probeert een van haar rechten tegen u als consument af te dwingen, kunnen wij dit alleen doen bij de rechtbanken van het rechtsgebied waar u woont. Onder voorbehoud van het voorgaande, beperkt niets in deze clausule onze rechten om tenuitvoerleggingsprocedures in een ander rechtsgebied aan te spannen of om voorlopige, beschermende of voorlopige genoegdoening te verzoeken bij de rechtbanken van een ander rechtsgebied.

Voor consumenteninformatie van de Europese Unie krachtens Verordening 524/2013: De Europese Commissie bepaalt dat u als consument in de Europese Unie het recht hebt om een geschil voor te leggen aan het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR, Online Dispute Resolution), te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Toepasselijk recht

Als u de diensten in de Verenigde Staten gebruikt, vallen deze voorwaarden en het gebruik van de diensten onder de wetgeving van de staat Utah en, indien van toepassing, die van de Verenigde Staten van Amerika. U gaat ermee akkoord dat alle vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage en die in de Verenigde Staten worden ingediend, onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van de staat Utah vallen. Onder voorbehoud van 10.2.1, als u de diensten buiten de Verenigde Staten gebruikt, is de wetgeving van Ierland van toepassing op deze voorwaarden.

11. Diversen

11.1 Wijzigingen

Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen en gaan ermee akkoord u op de hoogte te brengen van inhoudelijke wijzigingen door informatie via de diensten te publiceren of u een e-mail te sturen. Inhoudelijke wijzigingen worden van kracht dertig dagen nadat ze gepubliceerd zijn, behalve wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe diensten of wettelijke vereisten, die onmiddellijk van kracht worden. Uw voortgezet gebruik van de diensten betekent dat u de gewijzigde voorwaarden aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van de diensten en, indien van toepassing, uw abonnement opzeggen.

11.2 Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden en andere documenten die hierin door verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Ancestry met betrekking tot uw gebruik van de diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten.

11.3 Overdracht van rechten en verplichtingen

We behouden ons het recht voor om onze rechten en verplichtingen krachtens deze overeenkomst toe te wijzen of over te dragen. Als Ancestry of een dienstverlener wordt overgenomen door of overgedragen aan een andere entiteit (geheel of gedeeltelijk en ook in verband met faillissementen of soortgelijke procedures), stemt u ermee in dat Ancestry uw persoonlijke informatie en uw inhoud kan doorgeven aan die entiteit. U mag uw rechten en verplichtingen krachtens deze overeenkomst niet toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van Ancestry. Er zijn geen derde-begunstigden van deze voorwaarden.

11.4 Scheidbaarheid

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, heeft de niet afdwingbaarheid van een sectie of clausule in deze voorwaarden geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

11.5 Geen afstand

Ons verzuim om enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van onze rechten krachtens die bepaling en wij behouden ons alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

11.6 Minderjarigen van dertien jaar en jonger

Ancestry zoekt of verzamelt niet bewust enige persoonlijke informatie rechtstreeks van iemand jonger dan 13 jaar en levert commercieel redelijke inspanningen om dergelijke gegevens uit ons systeem te verwijderen.

11.7 Wet inzake eerlijke kredietrapportage [Fair Credit Reporting Act].

Ancestry is geen bureau voor rapportage van consumenten zoals gedefinieerd in de Fair Credit Reporting Act (“FCRA”) en de informatie waartoe u toegang heeft op de diensten is niet geheel of gedeeltelijk verzameld met het doel om consumentenrapporten te verstrekken, zoals gedefinieerd in de FCRA. U MAG DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN ALS FACTOR BIJ (1) HET VASTSTELLEN VAN HET IN AANMERKING KOMEN VAN EEN INDIVIDU VOOR PERSOONLIJK KREDIET OF VERZEKERING OF HET BEOORDELEN VAN RISICO'S VERBONDEN AAN BESTAANDE VERPLICHTINGEN VAN CONSUMENTENKREDIETEN, (2) BEOORDELING VAN EEN INDIVIDU VOOR DIENSTVERBAND, PROMOTIE, HERPLAATSING OF BEHOUD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET DIENSTVERBAND VAN HUISHOUDELIJKE WERKNEMERS ZOALS BABYSITTERS, SCHOONMAAKPERSONEEL, KINDERMEISJES, AANNEMERS EN ANDERE PERSONEN), OF (3) ENIGE ANDERE PERSOONLIJKE ZAKELIJKE TRANSACTIE MET EEN ANDER INDIVIDU (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERHUUR VAN EEN APPARTEMENT).

11.8 Beleid inzake het ongevraagd indienen van ideeën

Ancestry aanvaardt, beoordeelt of overweegt geen ongevraagde ideeën of materialen (inclusief, zonder beperking, nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materialen, marketingplannen, of nieuwe productnamen) behalve die waar Ancestry specifiek om heeft gevraagd. Gelieve geen ongevraagde ideeën of materialen te sturen naar Ancestry of iemand bij Ancestry. Als u ze toch stuurt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Ancestry de ongevraagde ideeën en materialen die u indient als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd zal beschouwen en dat Ancestry het recht heeft op onbeperkt gebruik van deze ideeën en materialen, zonder verplichtingen, contractueel of op een andere manier en zonder enige vergoeding aan u.

 

Deze algemene voorwaarden zijn samengevoegd uit afzonderlijke eerdere versies. Klik hier voor eerdere versies van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten.