Algemene voorwaarden van Ancestry

Ingangsdatum: 15 aug 2022

 

Samenvatting van wijzigingen

Deze samenvatting is bedoeld om u een beter inzicht te geven in recente wijzigingen in de voorwaarden van Ancestry en hoe de wijzigingen op u van invloed kunnen zijn. Wij raden u aan de voorwaarden in hun geheel door te nemen, samen met de privacyverklaring.

De meest recente wijzigingen:

 • In hoofdstukken 2 en 3, verduidelijkende bewoordingen betreffende toegang en gebruik van inhoud van Ancestry en uw inhoud;
 • In hoofdstuk 10, het bijwerken van onze overeenkomst om geschillen die niet informeel kunnen worden opgelost, te arbitreren; en
 • Verbetering van de leesbaarheid en verdere vereenvoudiging van de voorwaarden

Welkom bij Ancestry®, 's werelds grootste online bron van familiegeschiedenis om een stamboom op te bouwen, nieuwe voorouders te vinden en ontdekkingen te delen met familie. Gelieve de volgende voorwaarden zorgvuldig te lezen aangezien zij uw gebruik van producten en diensten aangeboden door Ancestry en onze gelieerde ondernemingen regelen. Om u te helpen deze voorwaarden te lezen, hebben we ze onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

 

1.   Introductie tot de diensten
2.   Inhoud van Ancestry
3.   Uw inhoud
4.   Verlengingen en annuleringen van de diensten van Ancestry
5.   Beëindiging of opschorting van uw account
6.   Geen garanties of waarborgen
7.   Beperkte aansprakelijkheid van Ancestry
8.   Uw vergoeding
9.   Diensten aangeboden door andere bedrijven
10.   Geschillenbeslechting, arbitrage en afstand van groepsvorderingen
11.   Diversen

1.  Introductie tot de diensten:

Door gebruik te maken van een van de websites, diensten en mobiele apps van Ancestry die naar deze voorwaarden verwijzen - Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® en WeRemember®, evenals andere gerelateerde merken (de “diensten"), gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden (de “voorwaarden”). Alle nieuwe functies die in de toekomst in de diensten worden opgenomen, zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden.

Houd er rekening mee dat in deze voorwaarden wordt verwezen naar aanvullende beleidslijnen en richtlijnen, met inbegrip van de gemeenschapsregelshet cookiebeleid, het auteursrechtbeleidde verlengings- en annuleringsvoorwaarden,  evenals onze privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan al deze documenten zorgvuldig te lezen om uw rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruik van de diensten te begrijpen.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwe dienst of gebruik maakt van een nieuwe promotie of speciale aanbieding. Deze voorwaarden zullen aan u bekend worden gemaakt en zullen deel uitmaken van uw overeenkomst met ons indien u gebruik maakt van die diensten, promoties of aanbiedingen. Als aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze voorwaarden, zullen die aanvullende voorwaarden doorslaggevend zijn. 

Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze voorwaarden of onze diensten.

1.1 Onverwachte resultaten. Bij het gebruik van onze diensten kunt u onverwachte feiten over uzelf of uw familie ontdekken in openbare documenten, inhoud van Ancestry, DNA-resultaten of inhoud van een andere gebruiker. U erkent dat dergelijke ontdekkingen een sterke emotionele impact kunnen hebben op u en anderen met wie u deze ontdekkingen deelt. U stemt er uitdrukkelijk mee in alle risico's verbonden aan uw gebruik van de diensten op u te nemen, en dat Ancestry niet aansprakelijk is voor enige sociale, emotionele of juridische gevolgen van dergelijke ontdekkingen.

1.2  Geschiktheid om de diensten te gebruiken. Iedereen die gebruik maakt van de diensten, hetzij een niet-geregistreerde gast, een gratis geregistreerde gast, een betalende abonnee, of een koper of activator van een DNA-kit, is een "gebruiker". Gebruikers moeten mogelijk een account aanmaken om bepaalde diensten te gebruiken. Gebruikers moeten nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken wanneer ze zich registreren.

De diensten zijn bestemd voor personen die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt waar zij worden aangeboden. Als u tussen 13 en de meerderjarige leeftijd jaar u woont bent, mag u de diensten gebruiken (met uitzondering van diensten waarvoor een DNA-test is vereist) met toestemming van uw ouders of voogd. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen account aanmaken, maar zij mogen wel AncestryClassroom™ gebruiken via hun school en met toestemming van hun ouder of voogd.

1.3 Gebruik van de diensten. In ruil voor toegang tot de diensten gaat u ermee akkoord:

 • Te voldoen aan de gemeenschapsregels, het cookiebeleid, het auteursrechtbeleid en de verlengings- en annuleringsvoorwaarden van Ancestry;
 • Te voldoen aan alle toepasselijke wetten;
 • Verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik en alle activiteiten op de diensten in verband met uw account of uw inloggegevens;
 •  Contact met ons te nemen als u vermoedt dat uw account zonder uw toestemming is gebruikt of als u denkt dat uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn gestolen;
 • De diensten niet te zullen doorverkopen, of inhoud of informatie op de diensten te zullen doorverkopen, reproduceren of publiceren, behalve zoals uitdrukkelijk beschreven is in deze voorwaarden;
 • De beveiligingsgerelateerde functies van de diensten niet te zullen omzeilen, uitschakelen of op een andere manier verstoren; en
 • Geen toegang te verkrijgen tot gegevens of deze te verzamelen in bulk of met gebruikmaking van geautomatiseerde middelen, dan wel pogingen te ondernemen om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot gegevens. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle bots, crawlers, spiders, data-miners of scrapers.

1.4 Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van DNA-diensten. Het doel van de DNA-diensten is om genetische en genealogische resultaten en gerelateerde rapporten te leveren voor uw informatieve, recreatieve, educatieve en onderzoeksdoeleinden. Zoals gebruikt in deze voorwaarden, verwijst "DNA-diensten" naar het gebruik van onze AncestryDNA-testkit, de verwerking en behandeling van uw DNA-monster, het genetisch testen van uw DNA-monster, en onze web- of mobiele app-gebaseerde hulpmiddelen die u etniciteits- en andere genetisch gerelateerde resultaten en bijbehorende diensten verschaffen.

1.4.1 Geschiktheid om DNA-diensten te gebruiken. U moet minstens 18 jaar oud zijn om een DNA-testkit te kopen of te activeren. Om ons te helpen de integriteit en kwaliteit van onze database te waarborgen en uw privacy te beschermen, moet elke volwassene die een speekselmonster indient voor een DNA-test, zijn eigen account aanmaken en zijn of haar eigen test activeren. Personen die DNA-tests activeren, moeten ook uitdrukkelijk toestemming geven voor de verwerking van gevoelige persoonlijke informatie. Een ouder of wettelijke voogd kan, via hun account, een DNA-test activeren, ons persoonlijke informatie verstrekken en ons het speekselmonster van hun eigen minderjarige kind sturen voor verwerking. Door een DNA-test te activeren voor of persoonlijke informatie over een minderjarige in te dienen, verklaart u dat u de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige bent. Ook stemt u ermee in dat u de DNA-test met de minderjarige heeft besproken en dat de minderjarige heeft ingestemd met het afnemen en verwerken van hun speeksel.

1.4.2 Uw gebruik van DNA-diensten. In aanvulling op de vereisten in hoofdstuk 1.3 hierboven, gaat u ook akkoord met:

 • Geen DNA-testkits door verkopen;
 • Dat elk speekselmonster dat u verstrekt, uw eigen speeksel is of het speeksel van een persoon voor wie u een ouder of wettelijke voogd bent;
 • U ons geen monster toe zendt in strijd met enig uitvoerverbod of enige andere wet;
 • Door ons een speekselmonster te verstrekken, verwerft u geen rechten op enig onderzoek of commerciële producten die door ons of onze medewerkers/partners zijn ontwikkeld en ontvangt u geen vergoeding in verband met dergelijk onderzoek of productontwikkeling; en
 • Dat de informatie verkregen van de DNA-diensten (inclusief gedownloade DNA-gegevens (gedefinieerd in de privacyverklaring)) niet geheel, gedeeltelijk en/of in combinatie met een andere database gebruikt zal worden voor medische, diagnostische of vaderschapstests, in een gerechtelijke procedure, of voor enig discriminerend doel of illegale activiteit.

1.4.3. Levering van DNA-diensten door Ancestry. U stemt er mee in dat wij, om uw gebruik van de DNA-diensten mogelijk te maken, rechtstreeks of via andere bedrijven die ons helpen DNA-diensten te leveren:

 • Uw speekselmonster en DNA verstrekken aan andere bedrijven die ons helpen de diensten te leveren, zoals onze laboratoriumpartners;
 • DNA uit uw speeksel extraheren;
 • Genetische tests uitvoeren op het resulterende DNA met behulp van nu beschikbare of ontwikkelde testmethoden in de Verenigde Staten (of, in de toekomst, in andere landen);
 • Uw DNA-resultaten vergelijken met andere DNA-gegevens in de Ancestry-database om de diensten te leveren, inclusief het matchen van u met anderen in onze database met wie u DNA deelt (u heeft de controle over het al dan niet zien van en gezien worden door uw DNA-matches);
 • De resultaten van de uitgevoerde tests bekendmaken aan u en anderen die u autoriseert;
 • Uw DNA-resultaten opslaan;
 • Uw speeksel en eventueel geëxtraheerd DNA opslaan in de Verenigde Staten of eventueel achtergebleven speeksel of DNA-monster vernietigen nadat uw monster is verwerkt; eenmaal bij ons ingediend, kan uw speeksel- en DNA-monster niet naar u worden teruggestuurd (houd er echter rekening mee dat u ons kunt verzoeken uw monster te vernietigen, en in bepaalde gevallen kunnen we biologische monsters vernietigen om de kwaliteit van de biobank te handhaven);
 • Toestaan dat bepaalde van onze laboratoriumpartners een deel van geactiveerde of geïnactiveerde speekselmonsters gebruiken om instrumenten, apparatuur of laboratoriummethoden te kalibreren of te controleren die worden gebruikt bij het leveren van DNA-diensten; en
 • Uw genetische informatie en andere persoonlijke informatie gebruiken zoals beschreven in deze voorwaarden en de privacyverklaring.

1.4.4 Uw DNA-gegevens downloaden. We beschermen uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring. Als u ervoor kiest om een kopie van uw DNA-gegevens te downloaden, wordt die kopie niet beschermd door onze veiligheidsmaatregelen en bent u als enige verantwoordelijk voor het opslaan, beveiligen en beschermen van die gedownloade gegevens. Ancestry is niet verantwoordelijk als u ervoor kiest om uw gedownloade DNA-gegevens te delen met anderen of over te dragen, of dit nu opzettelijk of onopzettelijk is. Uw DNA-gegevens zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

1.4.5 Opmerking voor gebruikers die een beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Als u een beenmerg- of stamceltransplantatie heeft ondergaan, kan uw AncestryDNA-test onverwachte resultaten opleveren omdat uw speeksel zowel cellen met uw DNA als cellen met het DNA van uw donor kan bevatten. DNA voor de test wordt uit de cellen gehaald en de combinatie van DNA-bronnen kan leiden tot een mislukte test of een test die resultaten oplevert op basis van het DNA van uw donor. Daarom raden we aan dat degenen die een beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan, de AncestryDNA-test niet doen. Als u de test al heeft gedaan, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.

2. Inhoud van Ancestry

De diensten bevatten foto's, video's, documenten, bestanden, indexen van inhoud en andere inhoud die door Ancestry aan u is verstrekt (“inhoud van Ancestry”) en die kan variëren afhankelijk van uw abonnement. Met uitzondering van WebSearch-bestanden, die vallen onder de voorwaarden van de derde partijen die de bestanden hosten, mag alle inhoud van Ancestry alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief inhoud van Ancestry die ook in het openbare domein kan zijn (“inhoud in openbaar domein”).

2.1 Intellectuele eigendomsrechten op inhoud van Ancestry. Alle elementen van de diensten die door ons of onder onze leiding zijn gecreëerd, of waarvan het auteursrecht aan ons is overgedragen of in licentie is gegeven, zijn onderworpen aan landspecifieke auteursrechtelijke bescherming over de hele wereld en aan internationale verdragen. Klik hier voor meer informatie over ons auteursrechtbeleid. De diensten omvatten ook handelsmerken die ons eigendom zijn en die beschermd zijn onder land- en regiospecifieke wetten op handelsmerken en verdragen. Al het gebruik van onze handelsmerken en alle goodwill die daaruit voortvloeit, komen ons ten goede. De diensten en producten in verband met onze diensten worden ook beschermd door octrooien in de VS en andere landen over de hele wereld. Klik hier voor meer informatie over octrooien van Ancestry. Wij en onze licentiegevers behouden het eigendom en alle rechten op de exploitatie van de diensten en de samenstellende delen ervan.

2.2 Uw gebruik van inhoud van Ancestry.

Wanneer u toegang heeft tot inhoud van Ancestry, gaat u ermee akkoord:

 • Om inhoud van Ancestry alleen te gebruiken in verband met uw persoonlijk gebruik van de diensten of professioneel onderzoek naar uw familiegeschiedenis;
 • Om inhoud van Ancestry te downloaden, uitsluitend in verband met uw onderzoek naar uw familiegeschiedenis of waar uitdrukkelijk toegestaan door Ancestry;
 • Geen auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen op enige inhoud van Ancestry te verwijderen;
 • Geen gebruik te maken van belangrijke delen van de inhoud van Ancestry buiten de diensten om, of op een manier die niet in overeenstemming is met uw abonnement; en
 •  Contact met ons op te nemen om onze schriftelijke toestemming te verkrijgen om meer dan een klein aantal van de foto's en documenten te gebruiken die tot inhoud in het publieke domein behoren

3. Uw inhoud

Bepaalde diensten kunnen u toestaan om inhoud bij te dragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot stambomen, foto's, audio-/video-opnamen, verhalen, aantekeningen, opmerkingen, berichten en feedback die aan Ancestry worden verstrekt over de diensten ("uw inhoud"). Uw inhoud die persoonlijke informatie bevat, wordt behandeld in overeenstemming met onze privacyverklaring.

3.1 U heeft controle over uw inhoud. Ancestry claimt geen eigendomsrechten op uw inhoud, controleert niet hoe u ervoor kiest uw inhoud te delen binnen de diensten, en beperkt niet hoe u uw inhoud deelt buiten de diensten van Ancestry. U kunt uw inhoud verwijderen door de instructies van de diensten te volgen of door in te loggen bij uw accountinstellingen en uw account te verwijderen. Als u echter feedback, aantekeningen of suggesties over Ancestry of onze diensten indient, erkent u dat deze worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en dat wij uw feedback, aantekeningen of suggesties voor elk doel kunnen gebruiken zonder enige verplichting of vergoeding aan u.

3.2 Gebruik van uw inhoud. Door uw inhoud in te dienen, verleent u Ancestry een niet-exclusieve, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw inhoud te hosten, op te slaan, te indexeren, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, er toegang toe te verschaffen, er afgeleide werken van te maken en uw inhoud op een andere manier te gebruiken om de diensten aan te bieden, te bevorderen of te verbeteren, in overeenstemming met uw privacy- en deelinstellingen. U kunt de licentie van Ancestry beëindigen door uw inhoud te verwijderen, behalve voor zover u uw inhoud met anderen hebt gedeeld en zij uw inhoud hebben gebruikt. U stemt er ook mee in dat Ancestry eigenaar is van alle indexen die uw inhoud bevatten en deze kan gebruiken nadat uw inhoud is verwijderd.

3.3 Uw verantwoordelijkheden voor uw inhoud. U bent verantwoordelijk voor de beslissing om uw inhoud te maken, te uploaden, te plaatsen of te delen. Door uw inhoud bij te dragen of te openen, gaat u ermee akkoord dat:

 • U alle benodigde wettelijke rechten heeft om uw inhoud te uploaden, te plaatsen of te delen;
 • Uw inhoud geen levende persoon zal omvatten zonder hun toestemming. U in het geval van levende minderjarigen de toestemming zult verkrijgen van hun ouder of voogd;
 • Al uw inhoud in overeenstemming zal zijn met de gemeenschapsregels;
 • Als u uw inhoud publiekelijk deelt, kunnen andere gebruikers toegang krijgen tot uw inhoud en deze gebruiken als onderdeel van, of in combinatie met, de diensten. Wij zijn niet verplicht om uw inhoud te verwijderen nadat deze publiekelijk is gedeeld.
 • U de inhoud van andere gebruikers alleen zult gebruiken binnen de diensten van Ancestry en in overeenstemming met deze voorwaarden en de andere beleidslijnen opgenomen door middel van verwijzing; 
 • Ancestry zich het recht voorbehoudt om uw inhoud te controleren op schendingen van deze voorwaarden, met inbegrip van de gemeenschapsregels, en om naar eigen goeddunken uw inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken; en
 • Ernstige of herhaalde overtredingen de verantwoordelijke gebruiker zullen onderwerpen aan beëindiging van het account, naar eigen goeddunken van Ancestry.

3.4  Melden van schendingen van deze voorwaarden. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u vermoedt dat bepaalde inhoud in strijd is met de gemeenschapsregels, uw rechten schendt, illegaal materiaal bevat of in strijd is met deze voorwaarden, neem dan contact met ons op. Voor klachten over inbreuken op het auteursrecht of voor het indienen van een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht en een verzoek tot verwijdering van inhoud, met inbegrip van klachten op grond van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, klikt u hier.

4. Verlengingen en annuleringen van de diensten van Ancestry

Uw aanko(o)p(en) van en abonnement(en) op een van de diensten is/zijn onderworpen aan de verlengings- en annuleringsvoorwaarden.

5. Beëindiging of opschorting van uw account

Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot de diensten te beperken, op te schorten of te beëindigen als u deze voorwaarden schendt, met inbegrip van de gemeenschapsregels, of hier in strijd mee handelt. U heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van abonnementsgelden of de aanschafprijs van een DNA-testkit.

6. Geen garanties of waarborgen

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, leveren we de diensten en de inhoud van Ancestry aan u op een “AS-IS”-basis, wat betekent zonder enige garantie of waarborg. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijzen we alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, inclusief de impliciete garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. We doen geen enkele belofte over (a) de inhoud van Ancestry, (b) uw inhoud, (c) de specifieke functionaliteit van de diensten, (d) de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud of diensten van Ancestry, of (e) dat de diensten vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Wij veranderen en verbeteren onze diensten voortdurend. Daarom kan Ancestry functionaliteit of functies aan de Diensten toevoegen of verwijderen, of zelfs een dienst opschorten of helemaal stopzetten.

7. Beperkte aansprakelijkheid van Ancestry

Door gebruik te maken van de diensten, gaat u ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van Ancestry beperkt is voor zover toegestaan door de wet. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige onopzettelijke schade, enige feitelijke, incidentele of gevolgschade, of voor enig verlies of claim van welke aard dan ook. Indien u in een rechtsgebied woont dat ons niet toestaat onze aansprakelijkheid in het algemeen te beperken, zijn sommige van deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Als u niet tevreden bent met een deel van de diensten of met een verklaring in deze voorwaarden, is uw enige remedie om te stoppen met het gebruik van de diensten en, als u een van onze abonnementsservices gebruikt, uw abonnement op te zeggen zoals hier beschreven. Onze totale aansprakelijkheid in elke aangelegenheid met betrekking tot de diensten of deze voorwaarden is beperkt tot het totale bedrag dat u ons heeft betaald gedurende de periode van 12 maanden die voorafgaat aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid. Deze beperking van aansprakelijkheid is volledig van toepassing op inwoners van New Jersey.

8. Uw vergoeding

U stemt ermee in dat u Ancestry, en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (de “partijen van Ancestry”) schadeloos zult stellen en vrijwaren van claims, schade of andere kosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten en (a) uw schending van deze voorwaarden of andere documenten of beleidslijnen die hierin door verwijzing zijn opgenomen; (b) uw schending van de rechten van een ander; of (c) enige claim met betrekking tot uw inhoud, inclusief een claim dat uw inhoud schade heeft toegebracht aan een andere persoon. Deze vrijwaringsverplichting blijft bestaan nadat u stopt met het gebruik van de diensten. Bovendien vrijwaart u Ancestry van alle claims, eisen, acties of rechtszaken in verband met uw  inhoud, inclusief enige aansprakelijkheid met betrekking tot ons gebruik of niet-gebruik van uw inhoud, claims wegens laster, inbreuk op de privacy, recht op publiciteit, emotioneel leed of economisch verlies.

9. Diensten aangeboden door andere bedrijven

Onze diensten kunnen links bevatten naar websites die door derden worden beheerd, maar dat houdt geen sponsoring, goedkeuring of verantwoordelijkheid in. Ancestry geeft geen garanties of waarborgen over sites van derden, hun inhoud, producten of diensten. Lees de algemene voorwaarden en privacydocumentatie voor alle websites van derden zorgvuldig door aangezien deze substantieel kunnen verschillen van die van Ancestry.

10. Geschillenbeslechting, arbitrage en afstand van groepsvorderingen

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR. HET BEÏNVLOEDT UW WETTELIJKE RECHTEN, INCLUSIEF UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK IN TE DIENEN BIJ DE RECHTBANK.

We werken er hard aan om onze klanten tevreden te houden. Als er een geschil ontstaat tussen u en Ancestry, is ons doel om een kosteneffectieve manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de diensten, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact met ons op te nemen.

10.1 Voor klanten in de Verenigde Staten. U en Ancestry gaan ermee akkoord dat deze voorwaarden van invloed zijn op de handel tussen staten en dat de Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepalingen regelt.

Zoals gebruikt in deze overeenkomst, is de term "geschil" bedoeld om zo breed te zijn als wettelijk toegestaan en de term omvat, maar is niet beperkt tot, alle geschillen tussen u en elke andere persoon namens wie u contact hebt gehad met Ancestry, aan de ene kant, en Ancestry, met inbegrip van een van haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, voorgangers, opvolgers, rechtverkrijgenden of gelieerde ondernemingen, aan de andere kant, die voortvloeien uit of op enigerlei manier verband houden met de voorwaarden, deze arbitrage-overeenkomst, of uw interacties of relatie met Ancestry. Verder, als u de diensten van Ancestry hebt gebruikt of zult gebruiken of op een andere manier interactie met Ancestry hebt gehad of zult hebben namens een minderjarige of een andere persoon voor wie u de ouder of wettelijke voogd bent, stemt u er namens de minderjarige of andere persoon mee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dergelijk gebruik van de diensten van Ancestry of andere interactie met Ancestry onderworpen wordt aan arbitrage, zoals hierin uiteengezet, en aan de andere overeenkomsten die hierin worden uiteengezet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de afstand van groepsvorderingen); u verklaart verder dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke overeenkomst aan te gaan namens de minderjarige of andere persoon. Elk geschil tussen ons zal worden beslecht door definitieve en bindende arbitrage volgens de bepalingen van deze overeenkomst, met de volgende drie uitzonderingen:

 • Elke partij bij deze overeenkomst heeft de optie om elk geschil, indien het in aanmerking komt, te beslechten voor de rechtbank voor geringe vorderingen die bevoegd is in uw woonplaats. Indien een geschil vorderingen tot zowel (1) geldelijke schadevergoeding of schadeloosstelling als (2) billijke genoegdoening of een rechterlijk bevel inhoudt, heeft elke partij, voor zover de bevoegde rechtbank voor geringe vorderingen de vorderingen tot billijke genoegdoening of een rechterlijk bevel niet zal beslechten, de keuze om de vorderingen tot geldelijke schadevergoeding of schadeloosstelling in een rechtbank voor geringe vorderingen te beslechten, en zal elke vordering tot billijke genoegdoening of een rechterlijk bevel volgens deze overeenkomst in een arbitrageprocedure worden beslecht. Indien de vorderingen in een verzoek of vordering tot arbitrage in een rechtbank voor geringe vorderingen hadden kunnen worden ingesteld, kan een partij ervoor kiezen om de vorderingen in een rechtbank voor geringe vorderingen te laten behandelen in plaats van in arbitrage, op elk moment voordat de arbiter wordt benoemd, door de andere partij (of partijen) schriftelijk van die keuze in kennis te stellen. Indien deze bepaling of de beperking op het instellen van een vordering bij een rechtbank voor geringe vorderingen ongeldig wordt bevonden, dan zal deze bepaling scheidbaar zijn en zal de zaak worden behandeld in arbitrage; in geen geval zal deze bepaling toestaan dat een vordering wordt ingesteld op collectieve, representatieve of geconsolideerde basis.
 • Elke partij kan alleen een rechtszaak aanspannen in de staat Utah voor een vordering van octrooi- of auteursrechtinbreuk. In dit geval zien de partijen allebei af van elk recht op een juryrechtspraak.
 • Als het in aanmerking komt, kunt u een claim onder de aandacht brengen van een relevante federale, staats- of lokale instantie die namens u schadeloosstelling door ons kan zoeken.

Als u een abonnement heeft en u beëindigt vanwege onze schending nadat u ons een periode van 30 dagen heeft gegeven waarin we niet in staat zijn om het probleem te herstellen, zullen we alle vooruitbetaalde kosten naar rato aan u terugbetalen.

10.1.1 Arbitrageregels. Op deze arbitrage-overeenkomst is de Federal Arbitration Act van toepassing (9 U.S.C. § 1 e.v.). Arbitrage wordt uitgevoerd door JAMS in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules voor claims die niet hoger zijn dan $ 250.000 en de JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures voor claims die hoger zijn dan $ 250.000 die van kracht zijn op het moment dat de arbitrage wordt gestart, met uitzondering van alle regels of procedures die van toepassing zijn op of het toestaan van groepsvorderingen. Wanneer geen bekendgemaakte vorderingen of tegenvorderingen meer bedragen dan $ 25.000 (exclusief enige vordering voor advocatenhonoraria), zal het geschil worden beslecht door middel van enkel overlegging van documenten/schriftelijke arbitrage, tenzij de arbiter goede redenen vindt voor een hoorzitting in persoon. Elke partij kan in de arbitrage moties indienen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een motie tot afwijzing en/of een motie voor een beknopt oordeel, en de arbiter zal de normen voor dergelijke moties toepassen volgens de Federal Rules of Civil Procedure. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of vorming van deze arbitrage-overeenkomst, de voorwaarden of de privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot elke claim dat alle of een deel van de voorwaarden of privacyverklaring nietig of vernietigbaar is, ongeacht of een claim onderworpen is aan arbitrage, of de kwestie van afstand doen door middel van procesvoering. De arbiter is bevoegd om alle rechtsmiddelen toe te kennen die volgens de wet of in billijkheid beschikbaar zouden zijn in een rechtbank. De uitspraak van de arbiter zal schriftelijk zijn en bindend zijn voor de partijen en kan worden ingevoerd als een uitspraak in een bevoegde rechtbank.

Indien een partij van plan is arbitrage in te roepen op basis van deze overeenkomst, moet de partij die arbitrage wenst, de andere partij minstens 60 dagen voordat zij de arbitrage inleidt, schriftelijk in kennis stellen van het geschil.  Kennisgevingen aan Ancestry moeten worden gericht aan Ancestry, Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, Verenigde Staten.  Kennisgevingen aan u zullen worden verstrekt via de contactinformatie die u bij Ancestry hebt opgeslagen of, indien dergelijke informatie niet beschikbaar of niet up-to-date is, via persoonlijke betekening. De kennisgeving van een van beide partijen moet voldoende informatie bevatten om de ontvangende partij in staat te stellen uw account te identificeren (met inbegrip van de naam en het e-mailadres dat voor het account wordt gebruikt) en om de vordering te beoordelen en proberen op te lossen, met inbegrip van een beschrijving van de vordering, de specifieke feiten die de vordering ondersteunen, de gevraagde schadevergoeding en de gevraagde genoegdoening.  Dit kennisgevingsvoorschrift is bedoeld om beide partijen in staat te stellen een eerlijk, op feiten gebaseerd aanbod tot schikking te doen, indien de partij daarvoor kiest.  Geen van de partijen kan een arbitrageprocedure inleiden, tenzij de partij eerst deze informatie verstrekt.  Voor zover er een geschil bestaat over de toereikendheid van deze kennisgeving, moet deze kwestie worden beslecht door een bevoegde rechtbank vóór de indiening van een verzoek tot arbitrage.  Indien een partij deze informatie verstrekt en het geschil niet binnen 60 dagen is opgelost, kan elk van beide partijen overgaan tot het indienen van een verzoek tot arbitrage.

Om een arbitrage te starten, moet u het volgende doen: (a) een verzoek tot arbitrage schrijven met een beschrijving van de claim en het bedrag van de schadevergoeding dat u wenst te verhalen (u kunt een kopie van een verzoek tot arbitrage vinden op www.jamsadr.com); (b) drie exemplaren van het verzoek om arbitrage, plus de toepasselijke indieningskosten, sturen naar JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, Californië 94111; en (c) één exemplaar van de Demand for Arbitration naar Ancestry sturen via Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, Verenigde Staten. Arbitrage kan plaatsvinden in de provincie waar u op het moment van indiening woont. U en Ancestry komen verder overeen om u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een federale of staatsrechtbank in San Francisco County, Californië om arbitrage af te dwingen, de procedure in afwachting van arbitrage te schorsen of om de ingevoerde uitspraak te bevestigen, wijzigen, verlaten of een oordeel in te voeren door de arbiter.

De partijen kiezen de arbiter in onderlinge overeenstemming. Indien de partijen er niet in slagen in onderling overleg een arbiter te kiezen, wordt de arbiter als volgt gekozen: JAMS zal elke partij een lijst van negen (9) arbiters geven die uit haar panel van arbiters worden gekozen. Elke partij zal tien (10) kalenderdagen hebben om alle namen op de lijst die zij onaanvaardbaar acht, te schrappen. Indien op de lijsten van alle partijen slechts één gemeenschappelijke naam overblijft, zal die persoon als arbiter worden aangewezen. Indien er op de lijsten van alle partijen meer dan één gemeenschappelijke naam overblijft, zullen de partijen om beurten namen van de lijst van gemeenschappelijke namen schrappen tijdens een door JAMS beheerde telefonische conferentie, waarbij de eiser als eerste zal schrappen totdat er slechts één naam overblijft. Indien op de lijsten van alle partijen geen gemeenschappelijke naam overblijft, zal JAMS een aanvullende lijst van negen (9) arbiters verstrekken waaruit de partijen om beurten per door JAMS beheerde telefoonconferentie namen zullen schrappen, waarbij de eiser als eerste zal schrappen totdat er slechts één naam overblijft. Die persoon zal als arbiter worden aangewezen. Als de gekozen persoon niet kan deelnemen, zal JAMS een nieuwe lijst van negen (9) scheidsrechters uitvaardigen en de selectie van de plaatsvervanger herhalen.

10.1.2 Vergoedingen. U zult $ 250 moeten betalen - of het bedrag dat anders vereist is volgens de op dat moment geldende regels van JAMS - om een arbitrageprocedure tegen ons te beginnen. Als de arbiter van mening is dat de arbitrage niet ongegrond is, betaalt Ancestry alle andere vergoedingen die door JAMS worden gefactureerd, inclusief indieningskosten en de kosten van de arbiter en de hoorzitting. U bent verantwoordelijk voor uw eigen advocatenhonoraria, tenzij de arbitrageregels en/of toepasselijke wetgeving anders bepalen.

10.1.3 Geen groepsvorderingen. Deze bepaling zal worden aangeduid als de "afstand van groepsvorderingen". De partijen komen overeen dat elke partij geschillen met de andere alleen op individuele basis mag beslechten en geen vordering mag instellen als eiser of als lid van een groep in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering. Deze bepaling geldt zowel voor geschillen die via arbitrage worden beslecht als voor geschillen die via de rechter worden beslecht, voor zover dergelijke geschillen zich voordoen. Als een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van groepsvorderingen zoals uiteengezet in deze paragraaf om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is of dat een arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, worden de hierboven uiteengezette arbitragebepalingen in hun geheel als nietig beschouwd en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren. In dergelijke gevallen moet het geschil worden beslecht in de bevoegde federale of staatsrechtbank in de staat Utah - niet in arbitrage.

10.1.4 Meervoudige vorderingen. Indien 25 of meer personen een kennisgeving van geschil met Ancestry indienen waarin gelijksoortige vorderingen aan de orde worden gesteld, en de raadsman van de personen die de vorderingen indienen dezelfde is of gecoördineerd wordt voor deze personen, zullen de vorderingen, voor zover zij in arbitrage worden behandeld, in een gecoördineerde procedure worden behandeld. De raadslieden van Ancestry en de raadslieden van de andere partijen zullen elk vijf zaken selecteren die eerst in arbitrage zullen worden behandeld in een bellwether-procedure. De overige zaken worden pas in arbitrage gebracht wanneer de eerste tien zijn opgelost. Indien de partijen er niet in slagen de overblijvende zaken op te lossen na de afsluiting van de bellwether-procedure, mag elke partij nog eens vijf zaken selecteren die in arbitrage zullen worden behandeld voor een tweede bellwether-procedure. Dit proces zal worden voortgezet totdat de partijen in staat zijn alle vorderingen op te lossen, hetzij via een schikking, hetzij via arbitrage. Een bevoegde rechtbank zal de bevoegdheid hebben om deze clausule af te dwingen en, indien nodig, de massale indiening van arbitrageaanvragen tegen Ancestry te verbieden.

Een arbitraal vonnis en een vonnis dat dit vonnis bevestigt, gelden alleen voor dat specifieke geval. Het kan in geen enkele andere zaak worden gebruikt, behalve om het arbitraal vonnis zelf ten uitvoer te leggen.

10.1.5 Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze arbitrage-overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet-afdwingbaar, onredelijk, nietig of vernietigbaar wordt verklaard, heeft deze uitspraak geen invloed op de geldigheid van de rest van de arbitrage-overeenkomst, behalve zoals uiteengezet in de afstand van groepsvorderingen. Alle overige bepalingen blijven van kracht.

10.1.6 Wijzigingen in dit hoofdstuk. Ancestry zal een eventuele wijzigingen die van invloed zijn op de inhoud van dit hoofdstuk dertig (30) dagen vooraf melden, door kennisgeving van wijzigingen in de voorwaarden op de diensten te plaatsen, u een bericht te sturen of u op een andere manier op de hoogte te stellen wanneer u bent ingelogd op uw account. Wijzigingen worden van kracht dertig (30) dagen nadat ze op de diensten zijn geplaatst of naar u zijn verzonden.

Wijzigingen in dit hoofdstuk zijn verder alleen prospectief van toepassing op claims die ontstaan na de dertigste (30e) dag. Als een rechtbank of arbiter besluit dat deze subsectie over "Wijzigingen in dit hoofdstuk" niet afdwingbaar of geldig is, wordt deze subsectie gescheiden van de sectie getiteld “Geschillenbeslechting, arbitrage en afstand van groepsvorderingen”, en zal de rechtbank of arbiter de eerste sectie over arbitrage en afstand van groepsvorderingen toepassen die bestond nadat u de diensten begon te gebruiken.

10.1.7 Overleving. Dit hoofdstuk over geschillenbeslechting, arbitrage en afstand van groepsvorderingen blijft van kracht na beëindiging van uw account of de diensten.

10.2 Voor klanten buiten de Verenigde Staten. Indien u geen consument bent en gevestigd in de EU of indien u ergens anders buiten de Verenigde Staten woont, stemt u ermee in dat de Ierse rechtbanken de exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen (contractueel of niet-contractueel) met betrekking tot deze overeenkomst.

10.2.1 Consumenten in de Europese Unie. Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woont en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan uw rechten als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wet. U bent gerechtigd om elke gerechtelijke procedure met betrekking tot deze overeenkomst aan te spannen voor de bevoegde rechtbank van uw woonplaats of de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Ancestry in Ierland. Als Ancestry probeert een van haar rechten tegen u als consument af te dwingen, kunnen wij dit alleen doen in de rechtbanken van het rechtsgebied waar u woont. Onder voorbehoud van het voorgaande, beperkt niets in deze clausule onze rechten om tenuitvoerleggingsprocedures in een ander rechtsgebied aan te spannen of om voorlopige, beschermende of voorlopige voorzieningen te zoeken bij de rechtbanken van een ander rechtsgebied.

Informatie volgens Verordening 524/2013: De Europese Commissie bepaalt dat u als consument in de Europese Unie het recht hebt om een geschil voor te leggen aan het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Toepasselijk recht. Als u de diensten in de Verenigde Staten gebruikt, vallen deze voorwaarden en het gebruik van de diensten van toepassing onder de wetgeving van de staat Utah en, indien van toepassing, die van de Verenigde Staten van Amerika. U gaat ermee akkoord dat alle vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage en die in de Verenigde Staten worden ingediend, onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van de staat Utah vallen. Onder voorbehoud van 10.2.1, als u de diensten buiten de Verenigde Staten gebruikt, is de wetgeving van Ierland van toepassing op deze voorwaarden.

11. Diversen

11.1 Bedrijven van Ancestry. U gaat deze voorwaarden aan met een specifieke Ancestry-entiteit, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en waar u zich bevindt. Bekijk hier de lijst met Ancestry-entiteiten per dienst en geografie. Alle verwijzingen naar “Ancestry”, “ons”, “wij” of “onze” in deze voorwaarden verwijzen naar de relevante Ancestry-entiteit op die lijst. Wij behouden ons het recht voor om de Ancestry-entiteit die partij is bij deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

11.2 Wijzigingen. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen en gaan ermee akkoord u op de hoogte te brengen van materiële wijzigingen door informatie via de diensten te publiceren of u een e-mail te sturen. Materiële wijzigingen worden van kracht dertig dagen nadat ze gepubliceerd zijn, behalve wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe diensten of wettelijke vereisten, die onmiddellijk van kracht worden. Uw voortgezet gebruik van de diensten betekent dat u de gewijzigde voorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u het gebruik van de diensten stop te zetten en, indien van toepassing, uw abonnement te annuleren.

11.3 Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden en andere documenten die hierin door verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Ancestry met betrekking tot uw gebruik van de diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten.

11.4 Overdracht van rechten en verplichtingen. We behouden ons het recht voor om onze rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst toe te wijzen of over te dragen. Als Ancestry of een dienstverlener wordt overgenomen of overgedragen aan een andere entiteit (geheel of gedeeltelijk en ook in verband met faillissementen of soortgelijke procedures), stemt u ermee in dat Ancestry uw persoonlijke informatie en uw inhoud kan delen met die entiteit. Deze voorwaarden blijven van toepassing op de diensten totdat u bericht van het tegendeel ontvangt. U mag uw rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst niet toewijzen of overdragen zonder de schriftelijke toestemming van Ancestry. Er zijn geen derde-begunstigden van deze voorwaarden.

11.5 Scheidbaarheid. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, heeft de niet-afdwingbaarheid van een hoofdstuk of clausule in deze voorwaarden geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

11.6 Geen afstand. Ons verzuim om enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van onze rechten onder die bepaling, en wij behouden ons alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

11.7 Minderjarigen van dertien jaar en jonger. Ancestry zoekt of verzamelt niet bewust enige persoonlijke informatie rechtstreeks van iemand onder de leeftijd van 13 jaar en zal commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke gegevens uit ons systeem te verwijderen.

11.8 Fair Credit Reporting Act. Ancestry is geen bureau voor de rapportage van consumenten zoals gedefinieerd in de Fair Credit Reporting Act (“FCRA”), en de informatie waartoe u toegang heeft op de diensten is niet geheel of gedeeltelijk verzameld met het doel om consumentenrapporten te verstrekken, zoals gedefinieerd in de FCRA. U MAG DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN ALS FACTOR BIJ (1) HET VASTSTELLEN VAN HET IN AANMERKING KOMEN VAN EEN INDIVIDU VOOR PERSOONLIJK KREDIET OF VERZEKERING OF HET BEOORDELEN VAN RISICO'S VERBONDEN AAN BESTAANDE VERPLICHTINGEN VAN CONSUMENTENKREDIETEN, (2) BEOORDELING VAN EEN INDIVIDU VOOR TEWERKSTELLING, BEVORDERING, HERPLAATSING OF BEHOUD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE TEWERKSTELLING VAN HUISHOUDELIJKE WERKNEMERS ZOALS BABYSITTERS, SCHOONMAAKPERSONEEL, NANNIES, AANNEMERS EN ANDERE PERSONEN), OF (3) ENIGE ANDERE PERSOONLIJKE ZAKELIJKE TRANSACTIE MET EEN ANDER INDIVIDU (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERHUUR VAN EEN APPARTEMENT).

11.9 Beleid over het ongevraagd indienen van ideeën. Ancestry aanvaardt, beoordeelt of overweegt geen ongevraagde ideeën of materialen (inclusief, zonder beperking, nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materialen, marketingplannen, of nieuwe productnamen) anders dan die waar Ancestry specifiek om heeft gevraagd. Gelieve geen ongevraagde ideeën of materialen te sturen naar Ancestry of iemand bij Ancestry. Als u ze toch stuurt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Ancestry de ongevraagde ideeën en materialen die u indient als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd zal beschouwen, en dat Ancestry het recht zal hebben op onbeperkt gebruik van deze ideeën en materialen, zonder verplichtingen, contractueel of op een andere manier, en zonder enige vergoeding aan u.

 

Deze algemene voorwaarden zijn samengevoegd uit afzonderlijke eerdere versies. Klik hier voor eerdere versies van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten.