Общи условия на Ancestry

Дата на влизане в сила: 15 август 2022 г.

 

Обобщение на промените

Това обобщение има за цел да Ви помогне да разберете по-добре последните промени в Общите условия на Ancestry и как те могат да Ви засегнат. Насърчаваме Ви да прегледате изцяло Общите условия и Декларацията за поверителност.

Последните промени:

 • В Раздели 2 и 3 - пояснителен текст относно достъпа до и използването на Съдържание на Ancestry и Вашето съгласие;
 • В Раздел 10 - актуализиране на нашето споразумение за арбитраж при спорове, които не могат да бъдат разрешени неформално; и
 • Подобряване на четливостта и опростяване по друг начин на Общите условия

Добре дошли в Ancestry®, най-големият в света онлайн ресурс за семейна история за изграждане на родословно дърво, намиране на нови предци и споделяне на открития със семейството. Моля, прочетете внимателно следните Общи условия, тъй като уреждат използването на продукти и услуги, предлагани от Ancestry и нашите свързани дружества. За да Ви помогнем да прочетете тези Общи условия, ние сме ги разделили на следните раздели:

 

1.   Представяне на Услугите
2.   Съдържание на Ancestry
3.   Вашето Съдържание
4.   Подновявания и прекратявания на Услугите на Ancestry
5.   Закриване или временно преустановяване на Вашия акаунт
6.   Без гаранции или обезпечения
7.   Ограничена отговорност на Ancestry
8.   Вашето обезщетение
9.   Услуги, предоставяни от други компании
10.   Разрешаване на спорове, арбитраж и отказ от групов иск
11.   Разни

1.  Представяне и Услуги:

С използването на който и да е от уебсайтовете, услугите и мобилните приложения на Ancestry, които са свързани с тези условия – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® и WeRemember®, както и други свързани марки („Услугите"), Вие се съгласявате с тези Общи условия („Условията“). Всички нови функции, включени в Услугите в бъдеще, също ще бъдат предмет на настоящите Условия.

Моля, имайте предвид, че тези Условия включват чрез препратка допълнителни политики и указания, включително Правила в общносттаПолитика за бисквитките, Политика за авторското правоУсловия за подновяване и отмяна,  както и нашата Декларация за поверителност, която обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни. Насърчаваме Ви да прочетете внимателно всички тези документи, за да разберете Вашите права и отговорности при използване на Услугите.

Може да се прилагат допълнителни условия, когато се регистрирате за нова Услуга или се възползвате от нова промоция или специална оферта. Тези условия ще Ви бъдат разкрити и ще станат част от Вашето споразумение с нас, ако използвате тези Услуги, промоции или оферти. Ако допълнителни условия са в противоречие с настоящите Условия, тези допълнителни условия ще имат предимство. 

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия или нашите Услуги, моля, свържете се с нас.

1.1 Неочаквани резултати. Когато използвате нашите Услуги, може да откриете неочаквани факти за себе си или Вашето семейство в публични регистри, Съдържание на Ancestry, резултати от ДНК или съдържание на друг потребител. Вие потвърждавате, че такива открития могат да имат силно емоционално въздействие върху Вас и другите лица, с които споделяте тези открития. Вие се съгласявате изрично да поемете всички рискове, свързани с Вашето използване на Услугите, и че Ancestry не носи отговорност за социални, емоционални или правни последици от такива открития.

1.2  Право за използване на Услугите. Всеки, който използва Услугите, независимо дали е нерегистриран гост, безплатен регистриран гост, платен абонат или купувач или активира ДНК комплект, е „Потребител“. Може да е необходимо потребителите да създадат акаунт, за да използват определени Услуги. Потребителите трябва да предоставят точна, пълна и актуална информация, когато се регистрират.

Услугите са предназначени за лица, навършили възрастта за даване на съгласие в държавата, където се предлагат. Ако сте на възраст между 13 години и възрастта за даване на съгласие в държавата, в която пребивавате, можете да използвате Услугите (с изключение на Услугите, изискващи ДНК тест) с разрешението на Вашия родител или настойник. Не е разрешено да създават акаунти деца под 13-годишна възраст, но могат да използват AncestryClassroom™ чрез тяхното училище и с разрешението на техния родител или настойник.

1.3 Използване на Услугите. В замяна на достъпа до Услугите, Вие се съгласявате, че:

 • Ще спазвате  Правилата на общността на Ancestry, Политиката за бисквиткиПолитиката за авторско право и Условията за подновяване и прекратяване;
 • Ще спазвате всички приложими закони;
 • Ще носите отговорност  за цялата употреба и дейност в Услугите, свързана с Вашия акаунт или с Вашата информация за вход;
 • Ще  се свържете с нас , ако подозирате, че акаунтът Ви е бил използван без Ваше разрешение или считате, че потребителското Ви име и парола са били откраднати;
 • Няма  да препродавате Услугите или да препродавате, възпроизвеждате или публикувате каквото и да е съдържание или информация, намерена в Услугите, освен в случаите, описани изрично в настоящите Условия;
 • Няма  да заобикаляте, да деактивирате или да възпрепятствате по друг начин свързаните със сигурността функции на Услугите; и
 • Няма  да осъществявате достъп, да събирате групи от данни, да използвате автоматизирани средства или да правите опити за достъп до данни без разрешение. Това включва, но не се ограничава до всякакви ботове, роботи, паяци, копачи на данни или скрепери.

1.4 Допълнителни условия, приложими към употребата на Услугите за ДНК. Целта на Услугите за ДНК е да предоставят генетични и генеалогични резултати и свързаните с тях доклади за Ваша информационна, развлекателна, образователна и изследователска употреба. Както са използвани в настоящите Условия, „Услуги за ДНК“ се отнася до използването на нашия комплект за ДНК тест Ancestry, обработката и третирането на Вашата ДНК проба, генетичното тестване на Вашата ДНК проба и нашите уеб или мобилни инструменти, базирани на приложения, които Ви предоставят данни за етническа принадлежност и други генетично свързани резултати и свързани услуги.

1.4.1 Право за използване на Услугите за ДНК. За да закупите или активирате комплект за ДНК тест, трябва да сте навършили най-малко 18 години. За да ни помогнете да гарантираме целостта и качеството на нашата база данни и да защитим Вашата поверителност, всяко пълнолетно лице, което дава проба от слюнка за ДНК тест, трябва да създаде свой собствен акаунт и да активира своя собствен тест. Лицата, активиращи ДНК тестове, трябва също да дадат изрично съгласие за обработката на чувствителна лична информация. Родител или законен настойник може да активира ДНК тест, да ни предостави Лична информация и да ни изпрати проба от слюнката на своето непълнолетно дете за обработка, като използва своя акаунт. Чрез активиране на ДНК тест за или изпращане на Лична информация за непълнолетно лице, Вие декларирате, че сте негов родител или законен настойник. Вие се съгласявате също, че сте обсъдили ДНК теста с непълнолетното лице и той/тя се е съгласил/а със събирането и обработката на неговата/нейната слюнка.

1.4.2 Вашето използване на ДНК Услуги. В допълнение към изискванията в Раздел 1.3 по-горе, Вие се съгласявате също:

 • Да не препродавате комплекти за ДНК тестове;
 • Всяка проба от слюнка, която предоставяте, е Ваша собствена проба или проба от слюнка на лице, чийто родител или законен настойник сте;
 • Да не изпращате проба до нас в нарушение на забрана за експортиране или друг закон;
 • Предоставяйки ни проба от слюнка, Вие не придобивате никакви права върху изследвания или търговски продукти, разработени от нас или нашите сътрудници/партньори, и няма да получите компенсация, свързана с такова изследване или разработване на продукти; и
 • Няма да използвате информацията, получена от Услугите за ДНК (включително всички изтеглени  Данни за ДНК (определени в Декларацията за поверителност)  изцяло, частично и/или в комбинация с друга база данни, за медицински, диагностични или тестови цели за установяване на бащинство, в рамките на съдебно производство или за дискриминационни цели или незаконна дейност.

1.4.3 Предоставяне на Услуги за ДНК от страна на Ancestry. Съгласявате се също, че можем да предоставяме Услугите за ДНК пряко или чрез други дружества, които ни помагат да ги предоставяме:

 • Да предоставяме  Вашата проба от слюнка и ДНК на други компании, които ни помагат да предоставяме Услугите, като например нашите лаборатории-партньори;
 • Да извличаме Ваша ДНК от Вашата слюнка;
 • Да извършваме генетични тестове в Съединените американски щати (или в бъдеще в други държави) на получената ДНК, използвайки налични понастоящем или разработени в бъдеще методи за тестване;
 • Да сравняваме Вашите ДНК резултати с други ДНК Данни в базата данни на Ancestry, за да предоставяме Услугите, включително да Ви съпоставяме с други лица от нашата база данни, с които имате обща ДНК (Вие контролирате дали да виждате и да бъдете виждани от хората със съвпадения с Вашата ДНК);
 • Да разкриваме пред Вас и пред други лица, които сте упълномощили, резултатите от извършените тестове;
 • Да съхраняваме резултатите от Вашата ДНК;
 • Да съхраняваме Вашата слюнка и извлечената ДНК в Съединените американски щати или да унищожим останалата слюнка или ДНК проба, след като пробата Ви бъде обработена; след изпращането до нас, Вашата слюнка и ДНК проба не могат да Ви бъдат върнати (имайте предвид обаче, че можете да поискате да унищожим пробата Ви и в определени случаи можем да унищожим биологични проби, за да поддържаме нивата за качество в биобанката);
 • Да позволяваме на някои от нашите лабораторни партньори да използват част от пробите от активирана или инактивирана слюнка за калибриране или валидиране на инструменти, оборудване или лабораторни методи, използвани при предоставянето на Услуги за ДНК; и
 • Да използваме ВашаГенетична информация и друга Лична информация, както е описано в тези Условия и в Декларацията за поверителност.

1.4.4 Изтегляне на Вашите ДНК данни. Ние защитаваме Вашата информация, както е описано в нашата Декларация за поверителност. Ако решите да изтеглите копие на Вашите ДНК Данни, това копие не е защитено от нашите мерки за сигурност и Вие носите пълната отговорност за съхраняването, подсигуряването и защитата на изтеглените данни. Ancestry не носи никаква отговорност, ако решите да споделите или прехвърлите изтеглените си ДНК Данни с други лица, умишлено или по невнимание. Вашите ДНК Данни са предназначени само за лична употреба.

1.4.5 Забележка за Потребители, които са получили трансплантация на костен мозък или стволови клетки. Ако сте получили трансплантация на костен мозък или стволови клетки, тестът AncestryDNA може да даде неочаквани резултати, тъй като слюнката Ви може да съдържа клетки с Вашата ДНК, както и клетки с ДНК на Вашия донор. ДНК за теста се извлича от клетките и комбинацията от източници на ДНК може да доведе до неуспешен тест или до тест, който дава резултати въз основа на ДНК на Вашия донор. Затова препоръчваме на лицата, които са получили трансплантация на костен мозък или стволови клетки, да не правят теста AncestryDNA. Ако вече сте направили теста, моля, свържете се с нас за допълнително съдействие.

2. Съдържание на Ancestry

Услугите съдържат снимки, видеоклипове, документи, записи, индекси на съдържание и друго съдържание, предоставено на Вас от Ancestry („Съдържание на Ancestry“), което може да варира според Вашия абонамент. С изключение на записите WebSearch, които се уреждат от условията на третите страни, които хостват записите, цялото Съдържание на Ancestry може да се използва само в съответствие с тези Условия, включително Съдържание на Ancestry, което може да е обществено достояние („Съдържание в публичното пространство“).

2.1 Права на интелектуална собственост относно Съдържание на Ancestry. Всички елементи на Услугите, които са създадени от нас или под наше ръководство, или когато авторските права са преотстъпени или лицензирани на нас, са обект на специфични за всяка държава защита на авторските права по света и международни конвенции. За допълнителна информация относно нашата Политика за авторски права, кликнете тук. Услугите включват също търговски марки, които са наша собственост и са защитени съгласно специфичните за държавата и региона закони и договори за търговски марки. Всички употреби на нашите търговски марки и произтичащата от тях репутация ще бъдат в наша полза. Услугите и продуктите, свързани с нашите Услуги, също са защитени с патенти в САЩ и други страни по света. За повече информация относно патентите на Ancestry кликнете тук. Ние и нашите лицензодатели запазваме собствеността и всички права при използване на Услугите и техните съставни части.

2.2 Вашето използване на Съдържание на Ancestry.

Когато осъществявате достъп до Съдържание на Ancestry, Вие се съгласявате:

 • Да  използвате Съдържанието на Ancestry само във връзка с личното Ви използване на Услугите или за професионалните Ви изследвания на семейната история;
 • Да изтегляте Съдържанието на Ancestry само във връзка с Вашето изследване на семейната история или когато това е разрешено изрично от Ancestry;
 • Да не премахвате бележки за авторски права или други права на собственост върху Съдържание на Ancestry;
 • Да не използвате значителни части от Съдържанието на Ancestry извън Услугите или по начин, несъвместим с Вашия абонамент; и
 • Да се Свържете с нас,  за да получите нашето писмено разрешение, ако искате да използвате повече от малък брой снимки и документи, които са обществено достояние

3. Вашето Съдържание

Определени Услуги може да Ви позволят да допринесете със съдържание, включително, но не само родословни дървета, снимки, аудио/видео записи, истории, пояснения към записи, коментари, съобщения и обратна връзка, предоставена на Ancestry относно Услугите („Вашето Съдържание“). Вашето Съдържание, което съдържа Лична информация, ще бъде третирано в съответствие с нашата Декларация за поверителност.

3.1 Вие контролирате Вашето Съдържание. Ancestry не претендира за права на собственост върху Вашето Съдържание, не контролира как избирате да споделяте Вашето Съдържание в рамките на Услугите и не ограничава начина, по който споделяте Вашето Съдържание извън Услугите на Ancestry. Можете да изтриете Вашето Съдържание като следвате инструкциите, предоставени в рамките на Услугите, или като влезете в Настройките на акаунта си и го изтриете. Въпреки това, ако изпратите обратна връзка, запишете пояснения или предложения относно Ancestry или нашите Услуги, Вие потвърждавате, че това се счита за неповерителна и несобствена информация и ние можем да използваме Вашите отзиви, записани бележки или предложения за всякаква цел без задължение или дължима компенсация за Вас.

3.2 Използване на Вашето Съдържание. С изпращането на Вашето Съдържание Вие ​​предоставяте на Ancestry неизключителен, подлежащ на подлицензиране, световен, безплатен лиценз за хостване, съхраняване, индексиране, копиране, публикуване, разпространение, предоставяне на достъп до, създаване на производни произведения от и друго използване на Вашето Съдържание за предоставяне, насърчаване или подобряване на Услугите в съответствие с Вашите настройки за поверителност и споделяне. Можете да прекратите лиценза на Ancestry, като изтриете Вашето Съдържание, освен в случаите, когато сте споделили Вашето Съдържание с други лица и те са го използвали. Вие се съгласявате също, че Ancestry притежава всички индекси, които включват Вашето Съдържание и може да ги използва след неговото изтриване.

3.3 Вашите отговорности за Вашето Съдържание. Вие носите отговорност за решението да създавате, качвате, публикувате или споделяте Вашето Съдържание. Като допринасяте за или осъществявате достъп до Вашето Съдържание, Вие се съгласявате, че:

 • Имате  всички необходими законни права, за да качвате, публикувате или споделяте Вашето Съдържание;
 • Вашето Съдържание няма да включва жив човек без неговото/нейното съгласие. В случай на живи непълнолетни, ще получите съгласие от техния родител или настойник;
 • Цялото Ваше Съдържание ще съответства на Правилата на Общността;
 • Ако споделяте Вашето Съдържание публично, други потребители могат да имат достъп до и да използват Вашето Съдържание като част от или във връзка с Услугите. От нас не се изисква да премахваме каквато и да е част от Вашето Съдържание, след като е било споделено публично.
 • Вие ще използвате съдържанието на други Потребители само в рамките на Услугите на Ancestry и в съответствие с тези Условия и другите политики, включени чрез препратка; 
 • Ancestry си запазва правото да наблюдава Вашето Съдържание за нарушения на тези Условия, включително Правилата на Общността, и да премахне или деактивира достъпа до Вашето Съдържание по наше усмотрение; и
 • Сериозни или повтарящи се нарушения или престъпления ще доведат до закриване на акаунта на съответния Потребител по преценка на Ancestry.

3.4  Съобщаване за нарушения на тези Условия. Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на други лица. Ако имате притеснения, че определено съдържание нарушава Правилата на Общността, Вашите права, съдържа незаконен материал или нарушава тези Условия, моля, свържете се с нас. За жалби относно нарушаване на авторски права или за изпращане на известие за нарушаване на авторски права и искане за премахване, включително нарушения, направени съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на САЩ (U.S. Digital Millennium Copyright Act), кликнете тук.

4. Подновявания и прекратявания на Услугите на Ancestry

Вашата(ите) покупка(и) и абонамент(и) за някоя от Услугите подлежат на Условията за подновяване и прекратяване.

5. Закриване или временно преустановяване на Вашия акаунт

Можем да ограничим, прекратим или спрем достъпа Ви до Услугите, ако нарушите или действате в противоречие с тези Условия, включително Правилата на общността. В такъв случай няма да имате право на възстановяване на абонаментните такси или на покупната цена на комплект за ДНК тест.

6. Без гаранции или обезпечения

Освен както е посочено изрично в настоящите Условия, ние Ви предоставяме Услугите и Съдържанието на Ancestry на основата „каквито са“, което означава без каквато и да е гаранция или обезпечение. В максималната степен, позволена от закона, ние отхвърляме всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително подразбиращите се гаранции за ненарушаване на права, продаваемост и пригодност за определена цел. Не поемаме никакви ангажименти относно (а) Съдържанието на Ancestry, (б) Вашето Съдържание, (в) конкретната функционалност на Услугите, (г) качеството, точността, надеждността или наличността на Съдържанието на Ancestry или Услугите, или (д) че Услугите няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.

Ние непрекъснато променяме и подобряваме нашите Услуги. Съобразно с това Ancestry може да добавя или премахва функционалност или функции от Услугите или може доли да преустанови или спре напълно определена Услуга.

7. Ограничена отговорност на Ancestry

С използването на Услугите Вие ​​се съгласявате, че отговорността на Ancestry е ограничена в максималната разрешена от закона степен. Няма да носим отговорност за непреднамерени щети, за действителни, случайни или последващи щети, както и за загуби или претенции от каквото и да е естество. Ако живеете в юрисдикция, която не ни позволява да ограничаваме широко нашата отговорност, някои от тези ограничения може да не се отнасят за Вас.

Ако не сте удовлетворени от определена част от Услугите или от което и да е твърдение в настоящите Условия, единственото Ви правно средство е да спрете използването на Услугите и, ако използвате някоя от нашите абонаментни Услуги, да прекратите абонамента си, както е описано тук. Общата ни отговорност по всякакви въпроси, свързани с Услугите или настоящите Условия, е ограничена до общата сума, която сте ни платили през 12-месечния период, предхождащ събитието, пораждащо отговорността. Това ограничение на отговорността се прилага изцяло за жителите на Ню Джърси.

8. Вашето обезщетение

Вие се съгласявате, че ще обезщетите и освобождавате от отговорност Ancestry и нейните филиали и дъщерни дружества, техните съответни длъжностни лица, директори, служители, представители, правоприемници и пълномощници („Страни на Ancestry“) относно всякакви искове, щети или други разходи (включително адвокатски хонорари), които са резултат от използването на Услугите от Ваша страна и (а) от нарушаването на настоящите Условия, други документи или политики, включени в тях чрез препратка; (б) нарушаване от Ваша страна на правата на друго лице; или (в) всеки иск, свързан с Вашето Съдържание, включително иск, че Вашето Съдържание е причинило щета на друго лице. Това задължение за обезщетяване ще продължи и след като спрете да използвате Услугите. Освен това, Вие освобождавате Страните на Ancestry от всякакви претенции, искания, дела или искове във връзка с Вашето  Съдържание, включително всякаква отговорност, свързана с използването или неизползването от наша страна на Вашето Съдържание, претенции за клевета, нарушаване на неприкосновеността на личния живот, право на публичност, емоционален дистрес или икономическа загуба.

9. Услуги, предоставяни от други компании

Нашите Услуги може да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни, но това не представлява спонсорство, поръчителство, одобрение или отговорност. Ancestry не предлага никакви гаранции и не прави обезпечения относно сайтове на трети страни, тяхното съдържание, продукти или услуги. Моля, прочетете внимателно условията за ползване и документацията за поверителност на всички сайтове на трети страни, тъй като може да се различават значително от тези на Ancestry.

10. Разрешаване на спорове, арбитраж и отказ от групов иск

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕ ТОЗИ РАЗДЕЛ ВНИМАТЕЛНО. ТОЙ ЗАСЯГА ЗАКОННИТЕ ВИ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ВИ ДА ЗАВЕДЕТЕ ИСК В СЪДА.

Работим усилено, за да бъдат доволни клиентите ни. Ако възникне спор между Вас и Ancestry, нашата цел е да осигурим рентабилни средства за бързо разрешаване на спора. Ако имате притеснение или спор относно Услугите, Вие се съгласявате да се опитате първо да разрешите спора неформално, като се свържете с нас.

10.1 За клиенти в Съединените американски щати. Вие и Ancestry се съгласявате, че тези Условия засягат междущатската търговия и че Федералният закон за арбитража урежда тълкуването и прилагането на тези арбитражни клаузи.

Както се използва в това споразумение, терминът „спор“ е предназначен да бъде толкова широк, колкото е законно допустимо и включва, но не се ограничава до всички спорове между Вас и всяко друго лице, от чието име сте взаимодействали с Ancestry, от една страна, и компанията Ancestry, включително нейни компании-майки, дъщерни дружества, предшественици, правоприемници, пълномощници или свързани лица, от друга страна, които произтичат от или са свързани по какъвто и да е начин с Условията, това арбитражно споразумение или Вашите взаимодействия или взаимоотношения с Ancestry. Освен това, ако сте използвали или ще използвате услугите на Ancestry или взаимодействате по друг начин с Ancestry от името на непълнолетно или друго лице, на което сте родител или законен настойник, Вие се съгласявате от името на непълнолетното или друго лице, че всеки спор, произтичащ от или свързан с такова използване на услугите на Ancestry или друго взаимодействие с Ancestry, ще подлежи на арбитраж, както е посочено в настоящото, и на другите споразумения, посочени тук (включително, но не само, отказ от групов иск); Вие декларирате също, че имате правомощието да сключите такова споразумение от името на непълнолетното или друго лице. Всеки спор между нас ще бъде разрешен чрез окончателен и обвързващ арбитраж в съответствие с условията на това споразумение, със следните три изключения:

 • Всяка  страна по това споразумение ще има възможност да разреши всеки спор, ако отговаря на условията, в съда за дребни искове с юрисдикция във Вашето място на пребиваване. Ако даден спор включва искове, както за (1) парични щети или обезщетение, така и за (2) обезщетение по правото на справедливостта или съдебна забрана, до степента, в която съдът за дребни искове с юрисдикция няма да разреши искове за обезщетение по правото на справедливостта или съдебна забрана, всяка страна има възможност да разреши исковете за парично обезщетение или обезщетение в съда за дребни искове, и всеки иск за обезщетение по правото на справедливостта или съдебна забрана ще бъде решен чрез арбитраж съгласно това споразумение. Ако претенциите във всяко искане или заявка за арбитраж са могли да бъдат предявени в съд за дребни искове, тогава всяка страна може да избере исковете да бъдат изслушани в съд за дребни искове, а не чрез арбитраж, по всяко време преди назначаването на арбитър, като уведоми другата страна (или страни) за това предпочитание в писмена форма. Ако тази клауза или ограничението за предявяване на искове в съд за дребни искове бъде счетена за невалидна, тогава тази клауза ще бъде отделима и въпросът ще бъде разгледан чрез арбитраж; тази клауза няма да позволи по никакъв начин завеждането на иск на основата на групов иск, чрез представител или на обединена основа.
 • Всяка  страна може да заведе дело в съда в щата Юта само за иск за нарушаване на патент или авторско право. В този случай, и двете Страни се отказват от правото на съдебен процес със съдебни заседатели.
 • Ако случаят отговаря на условията, можете да предявите иск пред съответната федерална, щатска или местна агенция, която може да потърси обезщетение срещу нас от Ваше име.

Ако  имате абонамент и го прекратите поради нарушение от наша страна, след като ни предоставите 30-дневен период за отстраняване на нарушението, през който не сме в състояние да отстраним нарушението, ще Ви възстановим всички предварително платени такси на пропорционална основа.

10.1.1 Правила за арбитраж. Това арбитражно споразумение се урежда от Федералния закон за арбитража (9 U.S.C. § 1 и следващите). Арбитражът ще се проведе от JAMS в съответствие с Правилата за опростена арбитражна процедура на JAMS за искове, които не надвишават 250 000 щатски долара, и с Общите правила и процедури за арбитраж на JAMS за искове, надвишаващи 250 000 щатски долара, които са в сила към момента на започване на арбитража, с изключение на всякакви правила или процедури, които уреждат или разрешават групови искове. Когато нито един разкрит иск или насрещен иск не надвишава $25 000 (с изключение на иск за адвокатски хонорар), спорът се разрешава само чрез подаване на документи/арбитраж по документи, освен ако арбитърът намери основателна причина за изслушване на живо. Всяка страна може да подаде правно релевантни предложения в арбитраж, включително без ограничение предложение за отхвърляне и/или предложение за съкратено съдебно решение, като арбитърът ще приложи стандартите, уреждащи такива предложения съгласно Федералните правила за гражданска процедура. Арбитърът, а не който и да е федерален, щатски или местен съд или агенция, има изключителното право да разрешава всички спорове, произтичащи от или свързани с тълкуването, приложимостта, изпълнимостта или съставянето на това арбитражно споразумение, Условията или Декларацията за поверителност, включително, но не само, всяко твърдение, че всички или част от Условията или Декларацията за поверителност са невалидни или отменими, независимо дали даден иск подлежи на арбитраж или е въпрос на отказ от водене на съдебно дело. Арбитърът е оправомощен да предоставя всички средства за защита, които биха били на разположение в съда по закон или по правото на справедливостта. Решението на арбитъра е писмено, обвързва страните и може да бъде вписано като съдебно решение във всеки компетентен съд.

Ако някоя от страните възнамерява да изисква арбитраж съгласно това споразумение, страната, която изисква арбитраж, трябва първо да уведоми писмено другата страна за спора най-малко 60 дни преди започване на арбитража.  Уведомлението до Ancestry трябва да се изпрати на Ancestry до Правния отдел на Ancestry (Ancestry Legal Department), 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043.  Уведомление до Вас ще бъде предоставено, като се използва информацията за контакт, записана за Вас от Ancestry или чрез лично доставяне, ако такава информация не е налична или не е актуална. Уведомлението, предоставено от която и да е от страните, трябва да включва достатъчно информация, за да позволи на получаващата страна да идентифицира Вашия акаунт (включително името и имейл адреса, използвани за акаунта), както и да оцени и да се опита да разреши иска, включително описание на иска, конкретните подкрепящи факти за иска, претендираните щети и исканото обезщетение.  Това изискване за уведомяване е предназначено да позволи на всяка от страните да направи справедливо, основано на факти предложение за споразумение, ако страната избере да го направи.  Нито една от страните не може да започне арбитраж, освен ако страната не предостави първо тази информация.  В случай на спор по отношение на достатъчността на това известие, този въпрос трябва да бъде решен от компетентен съд преди подаването на искане за арбитраж.  Ако една от страните предостави тази информация и спорът не бъде разрешен в рамките на 60 дни, всяка от страните може да подаде искане за арбитраж.

За да започнете арбитраж, трябва да направите следното: (а) да подадете Искане за арбитраж, което включва описание на иска и размера на обезщетението, което искате да получите (можете да намерите копие на Искане за арбитраж на адрес www.jamsadr. com); (б) да изпратите три копия от Искането за арбитраж плюс съответната такса за подаване на искането до JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; и (в) да изпратите едно копие от искането за арбитраж до Ancestry на адрес: Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043 . Арбитражът може да се проведе в окръга, в който живеете към момента на подаване на искането. Освен това, Вие и Ancestry се съгласявате да се подчините на личната юрисдикция на всеки федерален или щатски съд в окръг Сан Франциско, Калифорния, за да започнете арбитраж, да спрете производството в очакване на арбитража или да потвърдите, промените, отмените или изразите становище по решението, взето от арбитъра.

Страните ще изберат арбитър по взаимно съгласие. Ако страните не могат да изберат арбитър по взаимно съгласие, арбитърът се избира, както следва: JAMS ще даде на всяка страна списък от девет (9) арбитри, избрани от нейния панел от арбитри. Всяка страна ще разполага с десет (10) календарни дни, за да заличи всички имена в списъка, които счита за неприемливи. Ако в списъците на всички страни остане само едно общо име, това лице ще бъде определено за арбитър. Ако в списъците на всички страни остане повече от едно общо име, страните ще зачеркват имена последователно от списъка с общи имена чрез телефонна конференция, администрирана от JAMS, като ищецът ще зачерква първи, докато остане само едно име. Ако в списъците на всички страни не остане общо име, JAMS ще предостави допълнителен списък от девет (9) арбитри, в който страните ще зачеркнат последователно чрез телефонна конференция, администрирана от JAMS, като ищецът ще зачерква първи, докато остане само едно име. Това лице ще бъде назначено като арбитър. Ако избраното лице не може да действа като арбитър, JAMS ще издаде друг списък от девет (9) арбитри и ще повтори процеса на избиране чрез последователно зачеркване.

10.1.2 Такси. От Вас ще се изисква да платите $250—или сумата, изисквана по друг начин съгласно приложимите към момента правила на JAMS—за да започнете арбитраж срещу нас. Ако арбитърът установи, че арбитражът не е неоснователен, Ancestry ще плати всички други такси, фактурирани от JAMS, включително таксите за подаване на документи и разходите за арбитър и изслушване. Вие носите отговорност за хонорарите на Вашия адвокат, освен ако арбитражните правила и/или приложимото законодателство не предвиждат друго.

10.1.3 Без групови искове. Тази клауза ще бъде наречена „Отказ от групов иск“. Всяка от страните се съгласява, че всяка страна може да разрешава спорове с другата само на индивидуална основа и не може да предявява иск като ищец или член на група в групов, обединен или представителен иск. Тази клауза се прилага както за спорове, разрешени в арбитраж, така и за всякакви спорове, които са разрешени в съда, ако възникнат такива спорове. Ако даден съд или арбитър прецени, че отказът от групов иск, посочен в този параграф, е невалиден или неприложим по каквато и да е причина или че арбитражът може да продължи на базата на групов иск, тогава арбитражните клаузи, посочени по-горе, се считат за нищожни и недействителни в тяхната цялост и се счита, че страните не са дали съгласието си за решаване на спорове чрез арбитраж. В такива случаи спорът трябва да бъде разглеждан във федералния или щатския съд с компетентна юрисдикция, разположен в щата Юта, а не чрез арбитраж.

10.1.4 Множество искове. Ако 25 или повече лица предоставят уведомления за спор с Ancestry с подобни искове, и адвокатът на лицата, които предявяват исковете, е един и същ или координиран за тези лица, когато исковете се разглеждат чрез арбитраж, те ще продължат в обединено съдпроизводство. Адвокатът на Ancestry и адвокатът на другите страни трябва да изберат по пет случая, които да бъдат разгледани първи в пробно съдопроизводство. Останалите случаи няма да бъдат заведени за арбитраж, докато първите десет не бъдат решени. Ако страните не са в състояние да разрешат оставащите случаи след приключването на процедурата, всяка страна може да избере още пет случая, за да премине към арбитраж за второ пробно съдопроизводство. Този процес ще продължи, докато страните успеят да разрешат всички искове чрез споразумение или арбитраж. Компетентен съд ще има правомощието да наложи тази клауза и, ако е необходимо, да наложи масово подаване на арбитражни искове срещу Ancestry.

Арбитражно решение и решение, което го потвърждава, се прилагат само за това конкретно дело. То не може да се използва в никакво друго дело, освен за изпълнение на самото решение.

10.1.5 Отделимост. Освен както е посочено в Отказ от групов иск, ако някоя клауза на това арбитражно споразумение бъде определена като невалидна, неприложима, прекомерна, нищожна или отменима, изцяло или частично, такова решение няма да повлияе на валидността на останалата част от арбитражното споразумение. Всички останали клаузи остават валидни.

10.1.6 Промени в този раздел. Ancestry ще предоставя тридесет (30) дневно предизвестие за всякакви промени, засягащи естеството на този раздел, като публикува известие за промени в Условията в Услугите, като Ви изпрати съобщение или по друг начин, когато се впишете в акаунта си. Измененията влизат в сила тридесет (30) дни след публикуването им в Услугите или изпращането им до Вас.

В противен случай, промените в този раздел ще се прилагат перспективно само за искове, възникнали след тридесетия (30-ия) ден. Ако даден съд или арбитър реши, че този подраздел, озаглавен "Промени в този раздел", не е приложим или валиден, тогава този подраздел се отделя от раздела, озаглавен „Спорове, разрешаване, арбитраж и отказ от групов иск“, и съдът или арбитърът прилага първия раздел за арбитраж и отказ от групов иск, който е съществувал, след като сте започнали да използвате Услугите.

10.1.7 Запазване на валидността. Този раздел за разрешаване на спорове, арбитраж и отказ от групов иск остава в сила след закриване на Вашия акаунт или Услугите.

10.2 За клиенти извън Съединените американски щати. Ако сте клиент, който не е потребител, базиран в ЕС или пребивавате някъде другаде извън Съединените американски щати, Вие се съгласявате, че ирландските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички спорове (договорни или извъндоговорни), свързани с това Споразумение.

10.2.1 Потребители в Европейския съюз. Ако сте потребител в Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате и нищо в това Споразумение не засяга Вашите права като потребител да се основавате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство. Имате право да заведете съдебно производство, свързано с това Споразумение, пред компетентния съд по местоживеене или пред компетентния съд по мястото на дейност на Ancestry в Ирландия. Ако Ancestry желае да изпълни някое от своите права срещу Вас като потребител, ние можем да направим това само в съдилищата на юрисдикцията, в която пребивавате. В съответствие с горепосоченото, нищо, съдържащо се в тази клауза, не ограничава нашите права да образуваме изпълнително производство в друга юрисдикция или да търсим временни, защитни или обезпечителни мерки в съдилищата на друга юрисдикция.

Информация съгласно Регламент 524/2013: Европейската комисия предвижда, че ако сте потребител в Европейския съюз, имате право да отнесете спор към платформата на ЕС за онлайн разрешаване на спорове (ODR), налична на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Действащо законодателство. Ако осъществявате достъп до Услугите на нашите уебсайтове в Съединените американски щати, настоящите Условия и използването на Услугите се уреждат от законите на щата Юта и, ако е приложимо, от законите на Съединените американски щати. Вие се съгласявате, че всички искове, които не са предмет на арбитраж и са заведени в Съединените американски щати, ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата с компетентна юрисдикция, разположени в щата Юта. Съгласно 10.2.1, ако осъществявате достъп до Услугите от друго място, различно от САЩ, настоящите Условия се уреждат от законите на Ирландия.

11. Разни

11.1 Компании на Ancestry. Вие приемате тези Условия с конкретно юридическо лице на Ancestry в зависимост от това каква Услуга използвате и къде се намирате. Моля, вижте списъка на юридическите лица на Ancestry по Услуга и географско местоположение тук. Всички позовавания на „Ancestry“, „нас“, „ние“ или „наш“ в тези условия се отнасят до съответното юридическо лице на Ancestry в този списък. Ние си запазваме правото да променим по всяко време юридическото лице на Ancestry, което е страна по тези Условия.

11.2 Изменения. Ние можем да променяме тези Условия по всяко време и се съгласяваме да Ви уведомяваме за всякакви съществени промени, като публикуваме информация чрез Услугите или Ви изпращаме имейл. Съществените промени влизат в сила тридесет дни след публикуването им, с изключение на промените, отнасящи се до нови Услуги или законови изисквания, които влизат в сила незабавно. По-нататъшното използване на Услугите от Вас означава, че приемате променените Условия. Ако не сте съгласни с промените, трябва да спрете да използвате Услугите и, ако е приложимо, да анулирате абонамента си.

11.3 Цялостно Споразумение. Настоящите Условия и други документи, включени в тях чрез препратка, представляват цялостното споразумение между Вас и Ancestry по отношение на използването на Услугите от Ваша страна и заменят всички предишни споразумения.

11.4 Прехвърляне на права и задължения. Запазваме си правото да преотстъпваме или прехвърляме нашите права и задължения по това Споразумение. Ако Ancestry или даден доставчик на Услуги бъдат придобити от или прехвърлени на друго юридическо лице (изцяло или частично, включително във връзка с несъстоятелност или подобни процедури), Ancestry има право да сподели Вашата Лична информация и Вашето Съдържание с това юридическо лице. Настоящите Условия ще продължат да се прилагат за Услугите, докато не получите уведомление в тази връзка. Вие нямате право да преотстъпвате или прехвърляте каквито и да било Ваши права и задължения по тези Условия без писменото съгласие на Ancestry. Няма трети страни бенефициери според тези Условия.

11.5 Отделимост. С изключение на предвиденото изрично в настоящото, неприложимостта на който и да е раздел или клауза в настоящите Условия няма да засегне приложимостта на останалите Условия.

11.6 Без Отказ. Неприлагането от наша страна на някоя от клаузите на настоящите Условия не означава отказ от правата ни по тази клауза и ние запазваме всички права, които не са Ви предоставени изрично с настоящото.

11.7 Непълнолетни лица на и под тринадесет-годишна възраст. Ancestry не изисква и не записва съзнателно Лична информация директно от лица под 13-годишна възраст и ще положи разумни усилия от комерсиална гледна точка да изтрие такива данни от нашата система.

11.8 Закон за справедливо кредитно отчитане. Ancestry не е агенция за изготвяне на потребителски доклади, както е определено в Закона за справедливо кредитно отчитане, („ЗСКО“), и информацията, до която имате достъп в Услугите, не е събрана изцяло или частично с цел предоставяне на потребителски доклади, както е определено в ЗСКО. НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА (1) УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДАДЕНО ЛИЦЕ НА ЛИЧЕН КРЕДИТ ИЛИ ЗАСТРАХОВКА ИЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, (2) ОЦЕНКА НА ДАДЕНО ЛИЦЕ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПОВИШАВАНЕ, ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ ИЛИ ЗАПАЗВАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НАЕМАНЕ НА ДОМАШНИ РАБОТНИЦИ, КАТО ДЕТЕГЛЕДАЧКИ, ЧИСТАЧКИ, БАВАЧКИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ДРУГИ ЛИЦА), ИЛИ (3) ВСЯКА ДРУГА ЛИЧНА БИЗНЕС СДЕЛКА С ДРУГО ЛИЦЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НАЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТ).

11.9 Политика за изпращане на непоискани идеи. Ancestry не приема, не преглежда и не взема предвид непоискани идеи или материали (включително, без ограничение, нови рекламни кампании, нови промоции, нови продукти или технологии, процеси, материали, маркетингови планове или имена на нови продукти), различни от тези, които Ancestry е поискала изрично. Моля, не изпращайте Вашите непоискани идеи или материали на Ancestry или на когото и да било в Ancestry. Ако ги изпратите, Вие разбирате и се съгласявате, че Ancestry ще счита изпратените от Вас непоискани идеи и материали за неповерителни и несобствени, и Ancestry ще има право на неограничено използване на тези идеи и материали, без задължения, договорни или други, и без никаква компенсация за Вас.

 

Тези Общи условия са съставени чрез обединяването на отделни предишни версии. За предишни версии на условията, приложими към Услугите, кликнете тук.