Условия за подновяване и отказ на Ancestry

Вашият абонамент за Услугите (както са определени в  Общи условия) на Ancestry) и закупуването на AncestryDNA® подлежат на настоящите Условия за подновяване и отказ. Използваните в настоящите „условия за подновяване и отказ“ термини с главни букви, ако не са дефинирани тук, са дефинирани в документа общи условия.

Абонаменти

Има различни възможности за плащане и абонамент за използване на услугите. Тези опции могат да бъдат намерени в отделните услуги и може да се променят периодично. След като се регистрирате за безплатна пробна версия или първоначалното Ви плащане бъде обработено, абонаментът Ви е започнал и можете незабавно да получите достъп до съответната услуга.

1. Автоматични подновявания на абонаментите. Освен ако в условията на офертата не е отбелязано друго, абонаментите се подновяват автоматично, с изключение на абонаментите за подаръци и абонаментите за платено гледане. Това означава, че след като се регистрирате за безплатна пробна версия или станете абониран член, абонаментът Ви ще се подновява автоматично в зависимост от избраната от Вас програма за абонамент (напр. на полугодие, на месец и т.н.). Освен ако не бъдете уведомени другояче, ще бъдете таксувани по тарифата, посочена в момента на покупката (плюс приложимите данъци, като данък върху добавената стойност, когато посочената тарифа не включва ДДС) в началото на всеки период на фактуриране на Вашия абонамент чрез метода за фактуриране, който сте ни предоставили. За да предотвратите прекъсване на абонамента си, моля, уверете се, че информацията за фактуриране е вярна.

Цените и условията на абонаментите могат да се променят по всяко време. Цената и условията, които са били в сила при първоначалната покупка или при последното подновяване на абонамента, ще останат в сила за срока на абонаментния период, но при подновяване или нови абонаменти може да се прилагат нови цени и условия. Ancestry ще Ви уведоми в разумен срок за всяка промяна в цената или условията, преди да влязат в сила. Ако не желаете да подновите абонамента си при тези нови цени или условия, можете да прекратите абонамента си, както е описано по-долу.

2. Прекратяване на абонаменти и възстановяване на суми. Можете да прекратите абонамента си за Ancestry, като влезете в страницата Настройки на акаунт или като се свържете с нас. Научете повече за това как да прекратите абонамента си за Ancestry тук. Ако имате достъп до Fold3®, Newspapers.com или Forces War Records чрез абонамент за Ancestry All Access, можете да прекратите абонамента си, като влезете в страницата Настройки на акаунт или като се свържете с нас. Ако се абонирате за Ancestry Pro Tools, Fold3, Forces War Records или Newspapers.com отделно, включително добавката Newspapers.com Publisher Extra®, вижте по-долу подробности за прекратяването. Всички възстановени суми ще бъдат преведени по метода за фактуриране, посочен във Вашия акаунт. За информация как да прекратите абонамент, закупен чрез приложението Ancestry, отворете тук.

Ако използвате Услугите в ЕС или Обединеното кралство, можете също да прекратите абонамента си за Ancestry, като попълните този формуляр за контакт или Вашия абонамент за  Newspapers.com, като попълните този формуляр за контакт, или Вашия абонамент за Forces War Records, като попълните този формуляр за контакт.

Можете да прекратите абонамента си за Fold3®, като отворите Вашата страница за Данни за акаунт на Fold3.com или като се свържете с нас тук. Можете да прекратите абонамента си за Newspapers.com, като отворите Вашата страница за Данни за акаунт на Newspapers.com или като се свържете с нас тук. Можете да прекратите абонамента си за Archives®, като отворите Вашата страница за Профил на акаунт на Archives.com или като се свържете с нас тук. Можете да прекратите абонамента си за Forces War Records, като влезете във Вашата страница Данни за акаунт на ForcesWarRecords.com или като се свържете с нас тук.

Освен ако в условията на Вашия абонамент не е посочено друго, се прилагат следните условия:

Пробни версии: Някои от услугите Ви позволяват да се регистрирате за безплатна пробна версия, за да можете да изпробвате услугите, преди да стартирате платен абонамент. Ако се регистрирате за безплатна пробна версия, можете да се откажете по всяко време до два дни преди края на безплатния пробен период и няма да бъдете таксувани. Ако не я прекратите до този момент, платеният Ви абонамент ще започне след края на безплатния пробен период. Един потребител може да използва една пробна версия. След края на безплатния пробен период и бъдете таксувани за абонамента си, суми няма да бъдат възстановени, освен както е посочено по-долу. Това не засяга Вашите законови права. За потребители, намиращи се в Европейския съюз, безплатният пробен период включва правото Ви на размисъл и правото Ви да прекратите договора.

Месечни абонаменти (включително Preserve My Tree и Ancestry Pro Tools, където е приложимо): Месечните абонаменти могат да бъдат прекратени по всяко време преди два работни дни преди датата на подновяване, но не подлежат на възстановяване, освен ако Ако се откажете от месечния си абонамент, ще запазите достъпа до Услугите си до края на съответния месец на абонамента, за който сте платили. Ако не прекратите абонамента си в рамките на периода на абонамента, ние ще подновяваме абонамента всеки месец, докато не го прекратите. Ancestry Pro Tools изисква активен абонамент за семейна история на Ancestry. Ако абонаментът Ви за семейна история на Ancestry изтече, абонаментът Ви за Pro Tools ще бъде анулиран автоматично в края на текущия платен месец.

Абонаменти, по-дълги от един месец, които се таксуват предварително:

  • За абонаменти за Ancestry (включително AncestryDNA Plus): С изключение на описаното по-долу, ако прекратите този вид абонамент преди края на Вашия абонаментен период, нямате право на възстановяване на сумата (това не засяга Вашите законови права), но ще запазите достъпа си до съответните Услуги за остатъка от абонаментния период, след което абонаментът Ви ще бъде прекратен. Ако абонаментът Ви не е започнал с безплатна пробна версия, през първите 14 дни от първия срок на абонамента можете или (1) да се откажете незабавно срещу пълно възстановяване на сумата и незабавна загуба на достъп, или (2) да се откажете в края на текущия си абонамент без възстановяване на сумата. Ако не прекратите абонамента си в рамките на абонаментния Ви период, ние ще подновим абонамента Ви за допълнителни срокове, еквивалентни на текущия абонамент (освен ако не сте уведомени по друг начин), докато не го прекратите. След подновяване на абонамента си, нямате право на възстановяване на суми. Възстановяването на суми не се основава на използването на акаунта.
  • За абонаменти за Fold3, Newspapers.com, Forces War Records и Archives: Абонаменти, по-дълги от един месец, които се таксуват предварително, могат да бъдат прекратени през първите 30 дни срещу пълно възстановяване на сумата. Ако абонаментът започва с безплатна пробна версия, 30-дневният период започва да тече след края на безплатната пробна версия. Ако прекратите този вид абонамент след първите 30 дни, няма да получите възстановяване на сумата, но ще запазите достъпа си до съответните услуги за остатъка от абонаментния период, след което абонаментът Ви ще бъде прекратен. Това не засяга Вашите законови права. Ако не прекратите абонамента си в рамките на абонаментния Ви период, ние ще подновим абонамента Ви за допълнителни срокове, еквивалентни на текущия абонамент (освен ако не сте уведомени по друг начин), докато не го прекратите. Възстановяването на суми не се основава на използването на акаунта.

Абонаменти, по-дълги от един месец, които се таксуват ежемесечно: Когато се предлагат, за някои абонаменти, които са по-дълги от един месец, може да се прилага ежемесечно фактуриране. Въпреки че ще бъдете таксувани ежемесечно, поемате ангажимент за цялата продължителност на абонамента си (напр. 6 или 12 месеца). С изключение на описаното по-долу, ако прекратите този вид абонамент преди края на срока на абонамента, нямате право на възстановяване на сумата, но ще запазите достъпа си до съответните услуги за остатъка от платените месеци (след което абонаментът Ви ще бъде прекратен) и може да Ви бъде начислена такса за прекратяване. Това не засяга Вашите законови права. Ако абонаментът Ви не е започнал с безплатен пробен период, през първите 14 дни от първия срок на абонамента можете или (1) да го прекратите незабавно срещу пълно възстановяване на таксата за първия месец и незабавна загуба на достъп, или (2) да го прекратите в края на първия месец, като заплатите такса за прекратяване. Ако преминете от този тип абонамент към различен тип абонамент преди края на срока на Вашия абонамент, ще получите пропорционално възстановяване на сумата за остатъка от текущия платен месец и може да бъдете таксувани с такса за прекратяване. За абонаменти, закупени на www.ancestry.com, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: (а) 25 щатски долара за 6-месечни абонаменти или 50 щатски долара за 12-месечни абонаменти (плюс всички приложими данъци) или (б) оставащата стойност на абонамента. За абонаменти, закупени на www.ancestry.co.uk, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: 20 GBP/Euro или оставащата стойност на абонамента. За абонаменти, закупени на www.ancestry.com.au, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: 25 AUD/NZD или оставащата стойност на абонамента. За абонаменти, закупени на www.ancestry.ca и доколкото е позволено от приложимото право, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: 25 CAD или оставащата стойност на абонамента. За абонаменти, закупени на www.ancestry.de, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: 20 Euro или оставащата стойност на абонамента. Ако не прекратите абонамента си в рамките на абонаментния период, ние ще подновим абонамента Ви за допълнителни срокове, еквивалентни на текущия абонамент, докато не го прекратите. След подновяване на абонамента си, нямате право на възстановяване на суми.

Абонаменти за подарък: Абонаментите за подарък може да бъдат прекратени от купувача срещу пълно възстановяване на сумата преди по-ранната от следните дати: (а) 30 дни след датата на закупуване на подаръка и (б) началната дата на подаръка, избрана от купувача. След началната дата на подаръка не се възстановяват суми. Вижте Специални условия за абонаменти за подарък за повече информация.

Семейни абонаментни планове: Когато са налични, семейният план позволява на купувача да предостави достъп до съответните Услуги на допълнителни потребители. Купувачът може да добавя или премахва потребители от семейния план по всяко време, а потребителите могат да напуснат семейния план по всяко време, като посетят Вашата страница настройки на акаунт. Всички промени, направени в семейния план от купувача, ще се прилагат към вторичните акаунти. Ако купувачът прекрати семейния план, всички потребители на семейния план ще запазят достъп до съответните услуги за останалата част от периода на абонамента, след което абонаментът ще бъде прекратен.

Временно спиране на Вашия абонамент Където е възможно, за абонаменти на Ancestry, които се подновяват автоматично, можете да изберете да спрете временно абонамента си, като отложите плащането за подновяване с до 2 месеца в края на текущия цикъл на фактуриране. Можете да спрете временно абонамента си само веднъж в рамките на един цикъл на фактуриране и след започване на временното спиране няма да можете да промените неговата продължителност. Ще загубите достъп до всяко платено съдържание за периода на временното спиране. Вашият абонамент ще бъде подновен автоматично след изтичане на посочения период на цената, на която би бил подновен преди временното спиране, и Вие разрешавате Вашият метод на плащане да бъде таксуван за абонамента Ви на периодична основа при повторното активиране. Ако решите да прекратите абонамента си, докато е спрян временно, няма да бъдете таксувани.

Кредити: Някои Услуги могат да бъдат закупени под формата на кредити в различни количества, които да бъдат използвани за определен период от време. Закупените кредити са валидни за периода, посочен в момента на покупката. Всички кредити, неизползвани в рамките на периода на разрешеното използване, изтичат след датата на изтичане на срока, с изключение когато е забранено от закона.

Данъци и такси: Вие носите отговорност за всички данъци и такси, начислявани от други компании, като например такси за доставка, такси за мобилен оператор, такси за план за пренос на данни, такси за овърдрафт, такси за кредитни карти и такси за чуждестранни трансакции.

Средства за правна закрила: Ако сте потребител от Европейския съюз или Обединеното кралство, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на закона на държавата, в която пребивавате, и може да имате право на правна защита съгласно местните закони, ако Услугата или която и да е част от нея, не съответства на начина, по който е описан.

Комплекти AncestryDNA®

1. Отмяна на лабораторна обработка на Вашия комплект AncestryDNA.

Можете да откажете лабораторната обработка на Вашия комплект AncestryDNA, като се свържете с отдела за обслужване на членове. Ако вече сте предоставили проба от слюнка, ще трябва да предоставите кода на епруветката с проба от слюнка на отдел „Обслужване на членове“, за да можем да идентифицираме и унищожим пробата Ви. Кодът на епруветката е включен във Вашия тестов комплект AncestryDNA. Препоръчваме Ви да съхранявате кода на сигурно място.

Ако лабораторията вече е обработила Вашата проба от слюнка, можете да поискате унищожаване на пробата, като се свържете с отдела за обслужване на членове. Можете също да изтриете резултатите от теста си, като следвате инструкциите в настройките на Вашия ДНК тест.

2. Право на възстановяване на средства.

Съединени американски щати

  • Покупките на AncestryDNA могат да бъдат възстановени, ако поискате възстановяване и върнете комплекта в рамките на 60 дни от поръчката на комплекта, като се приспадне таксата за обработка от 15 щатски долара. За да получите възстановяване на сумата, трябва да върнете комплекта. Ancestry не възстановява таксите за доставка и обработка, нито приложимите платени данъци за невъзстановимата част за комплекти, закупени в Съединените американски щати. Всички възстановени суми ще бъдат преведени по метода за фактуриране, посочен във Вашия акаунт. Ако сте закупили комплекта AncestryDNA от Amazon или Walmart.com, трябва да се свържете директно с тези продавачи, за да поискате възстановяване на сумата.
  • Специфични характеристики: Ако сте закупили специфични характеристики за съществуващ ДНК тест, след като Вашите резултати от ДНК теста са били достъпни в услугите, ще получите достъп до своите специфични характеристики веднага след обработката на плащането и нямате право на възстановяване на закупените специфични характеристики. Ако сте закупили специфични характеристики за съществуващ ДНК тест, който сте активирали, но ДНК резултатите не са били предоставени в услугите, можете да отмените покупката на специфични характеристики, като се свържете с отдела за обслужване на членове и имате право на възстановяване на сумата, докато резултатите от ДНК изследването не бъдат предоставени. След като резултатите от ДНК изследването станат налични, нямате право на възстановяване на сумата за закупените специфични характеристики. Закупуването на комплект AncestryDNA, съдържащ специфични характеристики, се урежда от горепосочените условия за прекратяване и възстановяване на суми, приложими за комплекти AncestryDNA, които не съдържат специфични характеристики. Ако сте в Европейския съюз, имате право да оттеглите и да размислите, както и да отмените поръчката си за специфични характеристики и да получите пълно възстановяване на сумата, включително разходи за изпращане, по всяко време в рамките на 14 дни след получаване на поръчката.
  • Опции за добавки: Когато е налично, ако сте закупили добавката за опаковане на подаръци, можете да отмените покупката си на опаковане на подаръци, като се свържете с Отдела за обслужване на членове и имате право на възстановяване на сумата за покупката на опаковки за подаръци, докато Вашият комплект AncestryDNA не бъде доставен. Когато е налично, ако сте закупили добавката за приоритетна обработка, можете да отмените покупката си на приоритетна обработка, като се свържете с Отдела за обслужване на членове и отговаряте на условията за възстановяване на Вашата покупка на приоритетна обработка, докато не получим вашата проба. Вашата покупка на комплект AncestryDNA, който включва опаковка за подарък и/или добавка за приоритетна обработка, се регулира иначе от посочените по-горе условия за прекратяване и възстановяване на средства, приложими за комплекти на AncestryDNA, които не включват опаковка за подарък и/или добавки за приоритетна обработка.
  • Качване на ДНК: Ако платите такса за качване на Вашите ДНК данни от друг доставчик на ДНК тестове, нямате право на възстановяване на Вашата покупка след предоставяне на резултатите от Вашата ДНК в Услугите.

 

Процес на възстановяване на сума на поръчка.

За да поискате възстановяване на сумата за Вашия комплект AncestryDNA, трябва (1) да предоставите същата информация, която сте ни предоставили при поръчката на комплекта, и (2) да ни върнете Вашия комплект AncestryDNA. За повече информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на членове.

Извън Съединените американски щати: Имате право да оттеглите и да размислите, да отмените поръчката си за комплект AncestryDNA и да получите пълно възстановяване на сумата, включително разходи за изпращане, по всяко време в рамките на 14 дни след получаване на поръчката. Имайте предвид, че няма да имате право на пълно възстановяване на разходите за доставка, ако изрично изберете опция за доставка, която струва повече от най-евтиния вид доставка. В този случай ще имате право на възстановяване на разходите за доставка само до най-евтиния вид доставка, който предлага Ancestry. Моля, обадете ни се, за да отмените Вашата поръчка и да поискате възстановяване на сумата. Трябва да знаете номера на поръчката си, когато се обаждате, за да я отмените. Номерът на поръчката е в имейла за потвърждение, който сте получили след нейното извършване. Вашето право на отмяна изтича 14 дни след датата на получаване на поръчката. Ако отмените своя ДНК тест, след като сте предоставили проба от слюнка, няма да имате достъп до ДНК резултатите. Сумата ще бъде възстановена само по кредитната карта, с която сте закупили комплекта за AncestryDNA. Моля, предвидете разумен срок за получаване на възстановената сума.

3. Замяна на комплекти за тестове.

Ако се нуждаете от комплект за смяна за тестови комплект AncestryDNA в САЩ, можете да се обадите на AncestryDNA® на телефон 1-800-958-9124 и да предоставите същата информация, която сте предоставили при поръчката на Вашия комплект AncestryDNA. В зависимост от причината за комплект за смяна, може да начислим такса от $25 на комплект (плюс приложимата доставка и обработка) в САЩ. Ако се нуждаете от комплект за замяна за тестовия комплект AncestryDNA извън САЩ, можете да се свържете с AncestryDNA по телефона или да изпратите имейл. Няма допълнителна такса за комплектите за замяна извън САЩ.

4. Пакети.

От време на време, когато се предлага, Ancestry може да предлага няколко продукта (например комплект AncestryDNA и абонамент за семейна история) в комбинирани пакети или „Пакети“. Можете да върнете „Пакет“ за възстановяване на сумата в рамките на 60 дни от датата на закупуване. Пакетите могат да бъдат върнати само в тяхната съвкупност. Не приемаме връщане на продукт(и), който(които) е(са) бил(и) продаден(и) като част от пакет, освен ако пакетът не бъде върнат изцяло. Ако Вашият Пакет включва комплект за AncestryDNA, трябва да върнете комплекта, за да имате право на възстановяване на сумата, като от сумата за възстановяване ще бъде приспадната такса за обработка в размер на 15 щатски долара (за всеки комплект за AncestryDNA). За потребители в Европейския съюз няма да бъдат приспаднати такси за обработка от сумата за възстановяване.