Termenele Ancestry de reînnoire și anulare

Abonamentul dvs. pentru Servicii (așa cum este definit în  Termenele și condițiile Ancestry) și achiziția Ancestry® se supun acestor Termene de reînnoire și anulare. Termenii scriși cu majusculă folosiți în aceste Termene de reînnoire și anulare și care nu sunt definiți mai jos sunt definiți în Termene și condiții.

Abonamente

Pentru utilizarea Serviciilor sunt disponibile diferite opțiuni de plată și abonamente. Aceste opțiuni pot fi găsite în fiecare Serviciu și se pot modifica ocazional. Abonamentul dvs. începe după ce vă înregistrați pentru o perioadă de probă gratuită sau după procesarea plății inițiale și veți putea accesa imediat Serviciul relevant.

1. Reînnoirea automată a abonamentelor. Dacă nu se menționează altfel în termenele ofertei dvs., abonamentele se reînnoiesc automat, cu excepția abonamentelor cadou și cu plată pe vizualizare. Acest lucru înseamnă că, după ce vă înregistrați pentru o perioadă de probă gratuită sau după ce deveniți un membru abonat, abonamentul dvs. se va reînnoi automat pe baza programului abonamentului ales (de ex., bianual, lunar etc.). Cu excepția cazului în care sunteți informat(ă) altfel, vi se va percepe tariful indicat la momentul achiziției (plus taxele aplicabile, precum taxa pe valoare adăugată, în cazul în care tariful indicat nu include TVA) la începutul termenului de facturare al abonamentului dvs., prin metoda de facturare stabilită de dvs. Pentru a preveni o întrerupere a abonamentului dvs., vă rugăm să vă asigurați că datele de facturare sunt corecte.

Prețurile și termenele abonamentelor se pot modifica în orice moment. Prețul și termenele în vigoare la momentul achiziției inițiale sau la data celei mai recente reînnoiri a abonamentului vor produce efecte pe durata respectivei perioade de abonament, dar se pot aplica noi prețuri și termene în cazul reînnoirilor sau noilor abonamente. Ancestry vă va acorda un preaviz rezonabil cu privire la orice modificări ale prețurilor sau termenelor, înainte ca acestea să intre în vigoare. Dacă nu doriți să vă reînnoiți abonamentul în baza acestor noi prețuri sau termene, vă puteți anula abonamentul în modul descris mai jos.

2. Anulări și rambursări pentru abonamente. Vă puteți anula abonamentul Ancestry, conectându-vă la pagina Setări cont sau contactându-ne. Aflați mai multe despre modul în care vă puteți anula abonamentul Ancestry aici. Dacă accesați Fold3®, Newspapers.com sau Forces War Records prin intermediul unui abonament Ancestry All Access, vă puteți anula abonamentul conectându-vă la pagina Setările contului sau contactându-ne. Dacă vă abonați la Ancestry Pro Tools, Fold3, Forces War Records sau Newspapers.com separat, inclusiv un supliment Newspapers.com Publisher Extra®, vedeți detaliile de mai jos privind anularea. Toate rambursările vor fi creditate prin metoda de facturare asociată contului dvs. Pentru informații privind modul de anulare a unui abonament achiziționat prin aplicația Ancestry, intrați aici.

Dacă utilizați Serviciile în UE sau Regatul Unit, vă puteți anula abonamentul Ancestry și prin completarea acestui formular de contact, abonamentul  Newspapers.com completând acest formular de contact sau abonamentul Forces War Records completând acest formular de contact.

Vă puteți anula abonamentul Fold3® conectându-vă la pagina Detaliile contului pe Fold3.com sau contactându-ne aici. Vă puteți anula abonamentul Newspapers.com conectându-vă la pagina Detaliile contului pe Newspapers.com sau contactându-ne aici. Vă puteți anula abonamentul Archives® conectându-vă la pagina Profilul contului pe Archives.com sau contactându-ne aici. Vă puteți anula abonamentul Forces War Records conectându-vă la pagina Detaliile contului pe ForcesWarRecords.com sau contactându-ne aici.

Cu excepția cazului în care se stabilește altfel în termenele abonamentului dvs., se vor aplica următoarele termene:

Perioade de probă gratuite: Unele Servicii vă permit să vă înregistrați pentru o perioadă de probă gratuită, astfel încât să încercați Serviciile înainte de a achiziționa un abonament cu plată. Dacă vă înregistrați pentru o perioadă de probă gratuită, puteți anula înregistrarea în orice moment cu până la două zile înainte de încheierea perioadei de probă gratuite, fără costuri. Dacă nu anulați până la acest termen, perioada de abonament cu plată va începe după încheierea perioadei de probă gratuite. Un utilizator poate beneficia de o singură perioadă de probă gratuită. După ce se încheie o perioadă de probă gratuită și sunteți taxat pentru abonamentul dvs., nu vor fi emise rambursări, cu excepția prevederilor de mai jos. Acest lucru nu vă afectează drepturile statutare. Pentru utilizatorii aflați în Uniunea Europeană, perioada de probă gratuită include și drepturile de retractare și dreptul de retragere din contract.

Abonamentele lunare (inclusiv Preserve My Tree și Ancestry Pro Tools, acolo unde sunt disponibile): Abonamentele lunare pot fi anulate în orice moment cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data de reînnoire, dar nu sunt eligibile pentru o rambursare, cu excepția prevederilor de mai jos. Dacă vă anulați abonamentul lunar, vă veți menține accesul la Serviciile dvs. pentru restul perioadei de abonament pentru care ați plătit. Dacă nu vă anulați abonamentul în perioada de abonament, vă vom reînnoi abonamentul lunar, până în momentul în care îl veți anula. Ancestry Pro Tools necesită un abonament Ancestry activ pentru istoricul familiei. Dacă abonamentul dvs. Ancestry pentru istoricul familiei expiră, abonamentul dvs. pentru Pro Tools va fi anulat în mod automat la finalul lunii plătite curente.

Abonamente pentru perioade mai mari de o lună, facturate în avans:

  • Pentru abonamentele Ancestry (inclusiv AncestryDNA Plus): Cu excepția prevederilor de mai jos, dacă anulați acest tip de abonament înainte de încheierea perioadei de abonament, nu sunteți eligibil(ă) pentru o rambursare (fapt care nu afectează drepturile dvs. statutare), dar vă veți menține accesul la Serviciile relevante pentru restul perioadei de abonament, iar apoi abonamentul dvs. va fi anulat. Dacă abonamentul dvs. nu a început cu o perioadă de probă gratuită, în primele 14 zile ale primei perioade de abonament puteți fie (1) anula cu efect imediat pentru o rambursare integrală și pierderea imediată a accesului, fie (2) anula cu intrarea în vigoare la finalul perioadei curente de abonament, fără o rambursare. Dacă nu vă anulați abonamentul în perioada de abonament, vă vom reînnoi abonamentul pentru perioade suplimentare egale cu perioada curentă de abonament (cu excepția cazului în care sunteți notificat altfel), până când anulați abonamentul. După reînnoirea abonamentului, vă pierdeți eligibilitatea pentru orice rambursări. Rambursările nu se bazează pe gradul de utilizare a contului.
  • Pentru abonamentele Fold3, Newspapers.com, Forces War Records și Archives: Abonamentele care depășesc o lună și care sunt facturate în avans pot fi anulate în primele 30 de zile pentru o rambursare integrală. Dacă abonamentul începe cu o perioadă de probă gratuită, perioada de 30 de zile începe după încheierea perioadei de probă gratuite. Dacă anulați abonamentul de acest tip după primele 30 de zile, nu veți primi nicio rambursare, dar vă veți păstra accesul la Serviciile relevante pentru restul perioadei de abonament, după care abonamentul dvs. va fi anulat. Acest lucru nu vă afectează drepturile statutare. Dacă nu vă anulați abonamentul în perioada de abonament, vă vom reînnoi abonamentul pentru perioade suplimentare egale cu perioada curentă de abonament (cu excepția cazului în care sunteți notificat altfel), până când anulați abonamentul. Rambursările nu se bazează pe gradul de utilizare a contului.

Abonamente pentru perioade mai mari de o lună, facturate lunar: În anumite situații, unele abonamente pentru perioade mai mari de o lună pot fi eligibile pentru facturare lunară. Chiar dacă vi se vor emite facturi lunare, vă angajați să respectați întreaga durată a abonamentului (de ex., 6 luni sau 12 luni). Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, dacă anulați abonamentele de acest tip înainte de încheierea perioadei de abonament, nu vi se va acorda o rambursare, dar vă veți păstra accesul la Serviciile relevante pentru restul perioadei plătite (după care abonamentul dvs. va fi anulat) și este posibil să vi se perceapă o taxă de anulare. Acest lucru nu vă afectează drepturile statutare. Dacă abonamentul dumneavoastră nu a început cu o perioadă de probă gratuită, în primele 14 zile ale primei perioade de abonament puteți (1) anula abonamentul cu efect imediat, cu rambursare integrală a taxei pentru prima lună și pierderea imediată a accesului sau puteți (2) anula abonamentul cu intrare în vigoare la finalul primei luni, sub rezerva achitării unei taxe de anulare. Dacă treceți de la acest tip de abonament la un alt tip de abonament înainte de sfârșitul perioadei de abonament, veți primi o rambursare proporțională pentru restul lunii plătite curente și vi se poate percepe o taxă de anulare. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.com, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre (i) 25 USD pentru abonamentele de 6 luni sau 50 USD pentru abonamentele de 12 luni (plus orice taxe aplicabile) sau (ii) costul rămas al abonamentului dvs. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.co.uk, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre 20 GBP/Euro sau costul rămas al abonamentului dvs. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.com.au, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre 25 AUD/NZD sau costul rămas al abonamentului dvs. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.ca și în măsura permisă de legislația aplicabilă, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre 25 CAD sau costul rămas al abonamentului dvs. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.de, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre 20 Euro sau costul rămas al abonamentului dvs. Dacă nu vă anulați abonamentul în perioada de abonament, vă vom reînnoi abonamentul pentru perioade suplimentare egale cu perioada curentă, până când anulați abonamentul. După reînnoirea abonamentului, vă pierdeți eligibilitatea pentru orice rambursări.

Abonamente cadou: Abonamentele cadou pot fi anulate de cumpărător cu rambursare integrală înainte de (a) trecerea a 30 de zile de la data achiziționării abonamentului cadou și (b) data de începere a abonamentului cadou selectată de cumpărător, oricare survine prima. Rambursările nu sunt disponibile după data de început a abonamentului cadou. Consultați Termenele și condițiile speciale pentru Abonamentele cadou pentru informații suplimentare.

Abonamente cu plan de familie: Dacă este disponibil, un plan de familie permite cumpărătorului să acorde acces la Serviciile relevante unor utilizatori suplimentari. Cumpărătorul poate adăuga sau elimina utilizatori din planul de familie în orice moment, iar utilizatorii pot părăsi planul de familie în orice moment vizitând pagina Setări cont. Orice modificări aduse de către cumpărător planului de familie se vor aplica conturilor subsidiare. În cazul în care cumpărătorul anulează planul de familie, toți utilizatorii incluși în planul de familie își vor menține accesul la Serviciile relevante pentru restul perioadei de abonament, iar apoi abonamentul va fi anulat.

Întreruperea perioadei de abonament: După caz, pentru abonamentele Ancestry cu reînnoire automată, puteți alege să vă întrerupeți abonamentul prin amânarea plății de reînnoire cu până la 2 luni, la finalul ciclului de facturare curent. Vă puteți întrerupe abonamentul o singură dată per ciclu de facturare și, după începutul perioadei de întrerupere, nu veți putea modifica durata acesteia. Pe perioada întreruperii veți pierde accesul la orice conținut plătit. Abonamentul dvs. va fi reactivat automat după perioada indicată a întreruperii la prețul la care l-ați fi reînnoit anterior întreruperii, iar dvs. autorizați ca metoda dvs. de plată să fie debitată pentru abonamentul dvs. în mod recurent la reactivare. Dacă alegeți să vă anulați abonamentul în timpul perioadei de întrerupere, nu vi se va percepe nicio taxă.

Credite: Unele Servicii pot fi achiziționate sub formă de credite, în diferite cantități, pentru a fi utilizate de-a lungul unei perioade de timp. Creditele achiziționate sunt valabile pentru perioada specificată la momentul achiziției. Orice credite neutilizate în perioada de utilizare permisă vor expira după termenul de expirare, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege.

Taxe și comisioane: Veți răspunde pentru toate taxele și comisioanele percepute de alte companii, precum taxele de expediere, taxele practicate de operatorii de telefonie mobilă, costurile cu datele mobile, comisioanele pentru descoperirile de cont, comisioane pentru cardurile bancare și comisioanele pentru tranzacții valutare.

Remediere: Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană sau Regatul Unit, veți beneficia de orice prevederi obligatorii ale legii din țara în care sunteți rezident și este posibil să aveți un drept de remediere în conformitate cu legile dvs. locale, dacă Serviciul sau orice parte a acestuia nu este conformă cu modul în care a fost descris.

Kituri® AncestryDNA

1. Anularea prelucrării în laborator a kitului AncestryDNA.

Puteți anula prelucrarea în laborator a kitului AncestryDNA contactând Servicii pentru membri. Dacă ați trimis deja proba dvs., va trebui să furnizați codul tubului cu proba Serviciilor pentru membri, astfel încât să vă putem identifica și distruge proba. Codul tubului este inclus în kitul de testare AncestryDNA. Vă recomandăm să păstrați codul într-un loc sigur.

Dacă laboratorul v-a prelucrat deja proba, puteți solicita distrugerea probei dvs. contactând Serviciile pentru membri. De asemenea, puteți șterge rezultatele testului urmând instrucțiunile din setărilor testului ADN.

2. Eligibilitate pentru rambursare.

Statele Unite

  • Achizițiile kitului AncestryDNA sunt eligibile pentru o rambursare dacă solicitați o rambursare și returnați kitul în termen de 60 de zile de la plasarea comenzii dvs. pentru kit, minus o taxă de prelucrare de 15 USD. Pentru a primi rambursarea trebuie să returnați kitul. Ancestry nu oferă rambursări pentru taxele de expediere și prelucrare sau pentru orice taxe aplicabile achitate pentru partea nerambursabilă a kiturilor achiziționate în Statele Unite. Toate rambursările vor fi creditate prin metoda de facturare asociată contului dvs. Dacă v-ați achiziționat kitul AncestryDNA de pe Amazon sau Walmart (online sau în magazin), Legacy.com sau Target.com, este necesar să contactați direct respectivii vânzători pentru a solicita o rambursare.
  • Trăsături: Dacă ați achiziționat trăsături pentru testul ADN existent, după ce rezultatele ADN au fost puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor, veți avea acces la trăsăturile dvs. imediat după procesarea plății și nu veți putea solicita o rambursare pentru achiziția privind trăsăturile. Dacă achiziționați trăsături pentru testul ADN existent pe care l-ați activat, dar rezultatele dvs. ADN nu au devenit disponibile prin intermediul Serviciilor, puteți anula achiziția privind trăsăturile contactând serviciul de asistență pentru membri și deveniți eligibil(ă) pentru o rambursare până când rezultatele dvs. ADN devin disponibile. După ce rezultatele dvs. ADN devin disponibile, vă pierdeți eligibilitatea pentru rambursarea aferentă achiziției de trăsături. Achiziția unui kit AncestryDNA care conține trăsături face obiectul termenelor de anulare și rambursare de mai sus, aplicabile kiturilor AncestryDNA care nu includ trăsături. Dacă vă aflați în Uniunea Europeană, aveți dreptul de a vă retrage și de a vă răzgândi și de a anula comanda pentru trăsături și de a primi o rambursare integrală, inclusiv costurile de expediere, în termen de 14 zile de la data la care primim comanda dvs.
  • Opțiuni suplimentare: În cazurile disponibile, dacă ați achiziționat suplimentul pentru ambalaj cadou, puteți anula achiziția dvs. de ambalaj cadou contactând Serviciile pentru membri și sunteți eligibil(ă) pentru o rambursare a achiziției de ambalaj cadou până când kitul AncestryDNA este expediat. În cazurile disponibile, dacă ați achiziționat suplimentul de prelucrare prioritară, puteți anula achiziția dvs. de prelucrare prioritară contactând Serviciile pentru membri și sunteți eligibil(ă) pentru o rambursare a achiziției dvs. de prelucrare prioritară până când primim mostra. Achiziția unui kit AncestryDNA care include un ambalaj cadou și/sau supliment de prelucrare prioritară este reglementată de termenele de anulare și rambursare de mai sus aplicabile kiturilor AncestryDNA care nu includ ambalaj cadou și/sau suplimente de prelucrare prioritară.
  • Încărcări ADN: Dacă plătiți o taxă pentru a încărca propriile Date privind ADN-ul de la un alt furnizor de testare ADN, nu sunteți eligibil(ă) pentru o rambursare a achiziției dvs. după ce rezultatele dvs. de ADN sunt puse la dispoziție în cadrul Serviciilor.

 

Procesul de rambursare.

Pentru a solicita o rambursare a kitului AncestryDNA, trebuie (1) să furnizați aceleași informații pe care ni le-ați furnizat când ați plasat comanda pentru kit și (2) să ne returnați kitul AncestryDNA. Vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru membri pentru mai multe informații.

În afara Statelor Unite: Aveți dreptul de a vă retrage și de a vă răzgândi și de a anula comanda pentru un kit AncestryDNA și de a primi o rambursare integrală, inclusiv costurile de expediere, în termen de 14 zile de la data la care primim comanda dvs. Rețineți că nu veți avea dreptul la o rambursare integrală a costurilor de expediere dacă alegeți în mod expres o opțiune de livrare care costă mai mult decât tipul de livrare cel mai puțin costisitor. În acest caz, veți avea dreptul la o rambursare a costurilor de expediere numai până la tipul de livrare cel mai puțin costisitor oferit de Ancestry. Ne puteți apela pentru a vă anula comanda și a solicita o rambursare. Când ne apelați pentru anulare, veți avea nevoie de numărul comenzii. Numărul comenzii dvs. poate fi găsit în e-mailul de confirmare primit după plasarea comenzii. Dreptul dvs. la anulare va expira după 14 zile de la data la care primiți comanda. Dacă anulați testul ADN după ce ați trimis proba, nu veți putea accesa niciun rezultat ADN. Rambursarea va fi acordată numai prin cardul bancar utilizat pentru achiziția kitului AncestryDNA. Vă rugăm să așteptați o perioadă de timp rezonabilă pentru încasarea sumei.

3. Kituri de testare de înlocuire.

Dacă aveți nevoie de un kit de testare AncestryDNA de înlocuire în SUA, puteți apela AncestryDNA la numărul 1-800-958-9124 și trebuie să furnizați aceleași informații pe care le-ați furnizat pentru a comanda kitul AncestryDNA. În funcție de motivul solicitării unui kit de înlocuire, este posibil să percepem o taxă de 25 USD per kit (plus taxele de expediere și manipulare aplicabile) în SUA. Dacă solicitați un kit de testare AncestryDNA de înlocuire în afara SUA, puteți contacta AncestryDNA prin telefon sau e-mail. Kiturile de înlocuire nu implică taxe suplimentare în afara S.U.A.

4. Pachete.

Ocazional și în funcție de caz, Ancestry poate oferi mai multe produse (precum un kit AncestryDNA și un abonament pentru istoricul familiei) în diferite combinații sau „Pachete”. Puteți returna un Pachet pentru rambursare în termen de 60 de zile de la data achiziției. Pachetele pot fi returnate numai sub formă de pachet complet. Nu acceptăm returnările de produse care au fost comercializate ca parte dintr-un Pachet, cu excepția cazului în care Pachetul este returnat integral. Dacă Pachetul dvs. include un kit AncestryDNA, este necesar să returnați kitul pentru a fi eligibil(ă) pentru o rambursare, iar o taxă de prelucrare de 15 USD (per kit AncestryDNA) va fi dedusă din valoarea rambursării. Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană nu se vor deduce taxe de prelucrare din valoarea rambursării.