Podmínky obnovení a zrušení členství v Ancestry

Vaše předplatné služeb (jak je to definováno ve Smluvních podmínkách společnosti Ancestry) a nákup AncestryDNA® podléhá těmto Podmínkám obnovení a zrušení členství. Pojmy s velkými písmeny použité v těchto Podmínkách obnovení a zrušení členství, pokud zde nejsou definovány, jsou definovány ve Smluvních podmínkách.

Předplatné

Pro používání Služeb jsou k dispozici různé možnosti plateb a předplatného. Tyto možnosti naleznete u jednotlivých Služeb a mohou se čas od času změnit. Jakmile se zaregistrujete k bezplatné zkušební verzi nebo je zpracována vaše první platba, vaše předplatné bylo zahájeno a můžete okamžitě přistupovat k příslušné Službě.

1. Automatické obnovení předplatného. Není-li v podmínkách vaší nabídky uvedeno jinak, předplatné se automaticky obnovuje, s výjimkou dárkových předplatných a předplatných placených za zobrazení. To znamená, že jakmile se zaregistrujete k bezplatné zkušební verzi nebo se stanete předplatitelem, vaše předplatné se automaticky obnoví na základě zvoleného předplatitelského programu (např. pololetně, měsíčně atd.). Pokud nebudete informováni jinak, na začátku každého zúčtovacího období předplatného vám bude účtována sazba uvedená v době nákupu (plus příslušné daně, např. daň z přidané hodnoty, pokud uvedená sazba nezahrnuje DPH) prostřednictvím způsobu fakturace, který jste nám poskytli. Ujistěte se prosím, že vaše fakturační údaje jsou správné, aby nedošlo k přerušení předplatného.

Ceny a podmínky předplatného se mohou kdykoli změnit. Ceny a podmínky platné při prvním nákupu nebo při posledním obnovení předplatného zůstávají v platnosti po dobu trvání dané doby předplatného, ale na obnovení nebo nové předplatné se mohou vztahovat nové ceny a podmínky. Společnost Ancestry vás na jakoukoli změnu ceny nebo podmínek upozorní v přiměřené lhůtě před tím, než vstoupí v platnost. Pokud si nepřejete obnovit předplatné za těchto nových cen nebo podmínek, měli byste předplatné zrušit, jak je to popsáno níže.

2. Zrušení předplatného a vrácení peněz. Své předplatné Ancestry můžete zrušit po přihlášení na stránku Nastavení účtu nebo nás můžete kontaktovat. Více informací o tom, jak zrušit předplatné Ancestry, se dozvíte zde. Pokud máte přístup ke službám Fold3®, Newspapers.com nebo Forces War Records prostřednictvím předplatného Ancestry All Access, můžete své předplatné zrušit po přihlášení na stránku Nastavení účtu nebo nás můžete kontaktovat. Pokud si předplatíte službu Ancestry Pro Tools, Fold3, Forces War Records nebo Newspapers.com samostatně, včetně doplňku Newspapers.com Publisher Extra®, podrobnosti o zrušení naleznete níže. Veškeré vrácené částky budou připsány formou úhrady propojenou s vaším účtem. Informace o tom, jak zrušit předplatné zakoupené prostřednictvím aplikace Ancestry, najdete zde.

Pokud používáte Služby v EU nebo Spojeném království, můžete rovněž zrušit své předplatné Ancestry vyplněním tohoto kontaktního formuláře, své předplatné Newspapers.com vyplněním tohoto kontaktního formuláře nebo své předplatné Forces War Records vyplněním tohoto kontaktního formuláře.

Předplatné služby Fold3® můžete zrušit po přihlášení na stránce Podrobnosti o účtu na webu Fold3.com nebo nás můžete kontaktovat zde. Předplatné služby Newspapers.com můžete zrušit po přihlášení na stránce Podrobnosti o účtu na webu Newspapers.com nebo nás můžete kontaktovat zde. Předplatné služby Archives® můžete zrušit po přihlášení na stránce Profil účtu na webu Archives.com nebo nás můžete kontaktovat zde. Předplatné služby Forces War Records můžete zrušit po přihlášení na stránce Podrobnosti o účtu na webu ForcesWarRecords.com nebo nás můžete kontaktovat zde.

Pokud není v podmínkách vašeho předplatného uvedeno jinak, platí následující podmínky:

Zkušební verze zdarma: Některé Služby vám umožňují zaregistrovat se na bezplatnou zkušební verzi, abyste si je mohli vyzkoušet před zahájením placeného předplatného. Pokud se zaregistrujete k bezplatné zkušební verzi, můžete ji kdykoli do dvou dnů před koncem bezplatného zkušebního období zrušit a nebudete muset platit žádné poplatky. Pokud registraci do této doby nezrušíte, bude vaše placené předplatné spuštěno po skončení bezplatného zkušebního období. Na jednoho uživatele připadá jedna bezplatná zkušební verze. Po skončení bezplatné zkušební verze a po odečtení poplatků za předplatné vám nebudou vráceny žádné peníze, s výjimkou případů uvedených níže. To nemá vliv na vaše zákonná práva. Pro uživatele nacházející se v Evropské unii platí, že bezplatná zkušební verze zahrnuje vaše práva na rozmyšlenou a vaše právo na odstoupení od smlouvy.

Měsíční předplatné (včetně Preserve My Tree a Ancestry Pro Tools, jsou-li k dispozici): Měsíční předplatné lze zrušit kdykoli do dvou pracovních dnů před datem obnovení, ale bez nároku na vrácení peněz, s výjimkou případů uvedených níže. Pokud zrušíte své měsíční předplatné, zachováte si přístup ke svým Službám po zbývající dobu předplatného, které máte uhrazené. Pokud předplatné nezrušíte během doby předplatného, ​​budeme ho obnovovat každý měsíc, dokud jej nezrušíte. Ancestry Pro Tools vyžaduje předplatné rodinné historie Ancestry. Pokud vaše předplatné rodinné historie Ancestry vyprší, bude vaše předplatné Pro Tools automaticky zrušeno na konci aktuálního zaplaceného měsíce.

Předplatné delší než měsíc, účtované předem:

  • Pro předplatné Ancestry (včetně AncestryDNA Plus): S výjimkou případů uvedených níže, pokud tento typ předplatného zrušíte před koncem doby předplatného, nemáte nárok na vrácení peněz (to nemá vliv na vaše zákonná práva), ale zachováte si přístup k příslušným Službám po zbývající dobu předplatného, po kterém bude vaše předplatné zrušeno. Pokud vaše předplatné nezahrnovalo bezplatnou zkušební verzi, můžete během prvních 14 dnů prvního období předplatného buď (1) okamžitě zrušit předplatné, získat plnou náhradu a okamžitě ztratit přístup, nebo (2) zrušit předplatné na konci aktuálního období předplatného bez náhrady. Pokud předplatné nezrušíte během doby předplatného, budeme ho obnovovat na další období odpovídající délce vašeho aktuálního předplatného (pokud nebudete informováni jinak), dokud jej nezrušíte. Po obnovení předplatného nemáte nárok na vrácení peněz. Vrácení peněz není založeno na využívání účtu.
  • Pro předplatné Fold3, Newspapers.com, Forces War Records a Archives: Předplatné delší než jeden měsíc, které je účtováno předem, lze zrušit během prvních 30 dnů a získat zpět celou částku. Pokud toto předplatné začíná bezplatnou zkušební verzí, 30denní lhůta začíná běžet po skončení bezplatné zkušební verze. Pokud tento typ předplatného zrušíte po prvních 30 dnech, peníze vám nebudou vráceny, ale zachováte si přístup k příslušným Službám po zbývající dobu předplatného, po které bude vaše předplatné zrušeno. To nemá vliv na vaše zákonná práva. Pokud předplatné nezrušíte během doby předplatného, budeme ho obnovovat na další období odpovídající délce vašeho aktuálního předplatného (pokud nebudete informováni jinak), dokud jej nezrušíte. Vrácení peněz není založeno na využívání účtu.

Předplatné delší než měsíc, účtované měsíčně: U některých předplatných delších než jeden měsíc je možné měsíční účtování, pokud je nabízeno. Přestože vám bude předplatné účtováno měsíčně, zavazujete se k celé délce předplatného (např. 6 nebo 12 měsíců). S výjimkou níže uvedených případů, pokud tento typ předplatného zrušíte před koncem doby platnosti předplatného, nemáte nárok na vrácení peněz, ale zachováte si přístup k příslušným Službám po zbývající část zaplacených měsíců (poté bude vaše předplatné zrušeno) a může vám být účtován storno poplatek. To nemá vliv na vaše zákonná práva. Pokud vaše předplatné nezačalo bezplatnou zkušební verzí, můžete během prvních 14 dnů prvního období předplatného buď (1) okamžitě zrušit předplatné, získat plnou částku za první měsíc a okamžitě ztratit přístup, nebo (2) zrušit předplatné na konci prvního měsíce, přičemž vám bude účtován storno poplatek. Pokud změníte tento typ předplatného na jiný typ předplatného před koncem období předplatného, bude vám vrácena poměrná částka za zbývající část aktuálního zaplaceného měsíce a může vám být naúčtován storno poplatek. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.com je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: (i) 25 USD u šestiměsíčního předplatného nebo 50 USD u dvanáctiměsíčního předplatného (plus příslušné daně), nebo (ii) zbývající části ceny vašeho předplatného. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.co.uk je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: 20 GBP/EUR, nebo zbývající části ceny vašeho předplatného. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.com.au je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: 25 AUD/NZD, nebo zbývající části ceny vašeho předplatného. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.ca a v rozsahu povoleném platnými zákony je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: 25 CAD, nebo zbývající části ceny vašeho předplatného. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.de je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: 20 EUR, nebo zbývající části ceny vašeho předplatného. Pokud předplatné nezrušíte během doby předplatného, budeme ho obnovovat na další období odpovídající délce vašeho aktuálního předplatného, dokud jej nezrušíte. Po obnovení předplatného nemáte nárok na vrácení peněz.

Dárkové členství: Dárkové členství může kupující zrušit a získat peníze zpět v plné výši dříve, než uplyne dřívější z těchto lhůt: (a) 30 dní od data zakoupení dárku a (b) datum spuštění dárku, které si kupující zvolil. Po datu spuštění dárku již není možné vrátit peníze. Více informací naleznete ve Zvláštních podmínkách pro dárkové členství.

Předplatné Rodinný tarif: Jsou-li dostupné, rodinné tarify umožňují kupujícímu udělit přístup k příslušným Službám dalším uživatelům. Kupující může kdykoli přidávat nebo odebírat uživatele z rodinného tarifu a uživatelé mohou rodinný tarif kdykoli opustit na stránce Nastavení účtu. Veškeré změny provedené kupujícím v rodinném tarifu se budou vztahovat na podřízené účty. Pokud kupující rodinný tarif zruší, všichni uživatelé rodinného tarifu si zachovají přístup k příslušným Službám po zbývající dobu předplatného, ​​po kterém bude předplatné zrušeno.

Pozastavení předplatného: Je-li dostupné, v případě předplatného Ancestry, které se automaticky obnovuje, můžete si zvolit pozastavení předplatného odložením platby za obnovení až o 2 měsíce na konci aktuálního zúčtovacího cyklu. Předplatné můžete pozastavit pouze jednou za zúčtovací cyklus a po zahájení pozastavení již nebudete moci změnit dobu trvání pozastavení. Po dobu trvání pozastavení ztratíte přístup k veškerému placenému obsahu. Vaše předplatné bude po uplynutí stanovené doby pozastavení automaticky znovu aktivováno za cenu, za kterou by bylo obnoveno před pozastavením, a při opětovné aktivaci povolujete vaši formu platby za předplatné pravidelně na základě reaktivace. Pokud se rozhodnete zrušit předplatné v době, kdy je pozastaveno, nebudou vám účtovány žádné poplatky.

Kredity: Některé služby lze zakoupit jako kredity v různém množství, které lze využívat po určitou dobu. Zakoupené kredity jsou platné po dobu uvedenou v době nákupu. Platnost kreditů nevyužitých v rámci povoleného období vyprší po uplynutí doby platnosti, s výjimkou případů, kdy je to zakázané ze zákona.

Daně a poplatky: Veškeré daně a poplatky účtované jinými společnostmi, jako jsou poplatky za dopravu, poplatky mobilnímu operátorovi, poplatky za datové tarify, poplatky za přečerpání účtu, poplatky za kreditní karty a poplatky za zahraniční transakce, hradíte vy.

Náprava: Pokud jste spotřebitel v Evropské unii nebo Spojeném království, budete mít prospěch ze závazných ustanovení zákonů země, ve které máte bydliště, a můžete mít právo na nápravu podle místních zákonů, pokud Služba nebo jakákoli její část neodpovídá tomu, jak byla popsána.

Sady AncestryDNA®

1. Zrušení laboratorního zpracování vaší sady AncestryDNA.

Laboratorní zpracování vaší sady AncestryDNA můžete zrušit kontaktováním oddělení Služeb pro členy. Pokud jste již svůj vzorek odeslali, budete muset Službám pro členy sdělit kód zkumavky se vzorkem, abychom mohli váš vzorek identifikovat a zničit. Kód zkumavky je součástí vaší testovací sady AncestryDNA. Doporučujeme vám, abyste kód uložili na bezpečném místě.

Pokud laboratoř již váš vzorek zpracovala, můžete požádat o zničení vzorku kontaktováním oddělení Služeb pro členy. Výsledky testu můžete také odstranit podle pokynů uvedených v nastavení testu DNA.

2. Nárok na vrácení peněz.

Spojené státy

  • Za nákupy sad AncestryDNA lze požadovat vrácení peněz, pokud požádáte o vrácení peněz a vrátíte sadu do 60 dnů od jejího objednání; bude odečten poplatek za zpracování ve výši 15 USD. Pro vrácení peněz musíte sadu vrátit. Společnost Ancestry nevrací poplatky za dopravu a zpracování ani žádné příslušné daně zaplacené z nevratné části u sad zakoupených ve Spojených státech. Veškeré vrácené částky budou připsány formou úhrady propojenou s vaším účtem. Pokud jste sadu AncestryDNA zakoupili přes Amazon nebo Walmart (online nebo v obchodě), Legacy.com nebo Target.com, měli byste se obrátit přímo na tyto prodejce a požádat o vrácení peněz.
  • Rysy: Pokud jste si zakoupili rysy ke svému stávajícímu testu DNA poté, co byly vaše výsledky DNA zpřístupněny ve Službách, budete mít přístup ke svým rysům, jakmile bude vaše platba zpracována; za zakoupené rysy nemáte nárok na vrácení peněz. Pokud jste si zakoupili rysy pro svůj stávající test DNA, který jste aktivovali, ale výsledky DNA nebyly ve Službách zpřístupněny, můžete nákup rysů zrušit kontaktováním oddělení Služeb pro členy a máte nárok na vrácení peněz, dokud nebyly výsledky DNA zpřístupněny. Jakmile jsou výsledky DNA k dispozici, nemáte nárok na vrácení peněz za nákup rysů. Váš nákup sady AncestryDNA zahrnující rysy se řídí výše uvedenými podmínkami zrušení a vrácení peněz platnými pro sady AncestryDNA, které nezahrnují rysy. Pokud jste v Evropské unii, máte právo kdykoli do 14 dnů od obdržení objednávky odstoupit od smlouvy a změnit názor, zrušit objednávku rysů a získat zpět peníze v plné výši, včetně nákladů na dopravu.
  • Možnosti doplňku: Pokud jste si v případě dostupnosti zakoupili doplněk dárkového balení, můžete nákup dárkového balení zrušit kontaktováním oddělení Služeb pro členy a máte nárok na vrácení peněz za nákup dárkového balení, dokud nebyla vaše sada AncestryDNA odeslána. Pokud jste si v případě dostupnosti zakoupili doplněk prioritní zpracování, můžete svůj nákup prioritního zpracování zrušit kontaktováním oddělení Služeb pro členy a máte nárok na vrácení peněz za nákup prioritního zpracování, dokud neobdržíme váš vzorek. Váš nákup sady AncestryDNA, která zahrnuje dárkové balení anebo doplněk prioritní zpracování, se jinak řídí výše uvedenými podmínkami zrušení a vrácení peněz platnými pro sady AncestryDNA, které nezahrnují doplněk dárkové balení anebo doplněk prioritní zpracování.
  • Nahrávání DNA: Pokud zaplatíte poplatek za nahrání svých dat DNA od jiného poskytovatele testování DNA, na vrácení peněz za nákup nemáte nárok poté, co budou vaše výsledky zpřístupněny ve Službách.

 

Proces vrácení peněz.

Chcete-li požádat o vrácení peněz za sadu AncestryDNA, musíte (1) poskytnout stejné informace, které jste nám dali při objednávce sady, a (2) vrátit nám sadu AncestryDNA. Pro více informací se obraťte na oddělení Služeb pro členy.

Mimo Spojené státy: Máte právo kdykoli do 14 dnů od obdržení objednávky odstoupit od smlouvy a změnit názor, zrušit objednávku sady AncestryDNA a získat zpět peníze v plné výši, včetně nákladů na dopravu. Vezměte prosím na vědomí, že nebudete mít nárok na plné vrácení peněz za dopravu, pokud si výslovně zvolíte možnost doručení, která stojí více než nejlevnější způsob doručení. V takovém případě budete mít nárok pouze na vrácení nákladů na dopravu maximálně do nejlevnějšího způsobu doručení, který společnost Ancestry nabízí. Pro zrušení objednávky a žádost o vrácení peněz nám můžete zavolat. Při telefonátu pro zrušení objednávky budete potřebovat znát její číslo. Číslo objednávky je uvedeno v e-mailu s potvrzením objednávky, který jste obdrželi po jejím odeslání. Vaše právo na zrušení objednávky zaniká po 14 dnech od data, kdy jste objednávku obdrželi. Pokud test DNA zrušíte po odeslání vzorku, nebudete mít přístup k žádným výsledkům DNA. Vrácení peněz vám bude poskytnuto pouze prostřednictvím kreditní karty, kterou jste použili k nákupu sady AncestryDNA. Počítejte prosím s přiměřenou dobou, než vám bude kredit doručen.

3. Náhradní testovací sady.

Pokud budete potřebovat náhradní testovací sadu AncestryDNA v USA, můžete zavolat společnosti AncestryDNA na číslo 1-800-958-9124 a poskytnout stejné informace, které jste uvedli při objednání sady AncestryDNA. V závislosti na důvodu výměny sady můžeme v USA účtovat poplatek ve výši 25 USD za sadu (plus příslušnou dopravu a manipulaci). Pokud budete potřebovat náhradní testovací sadu AncestryDNA mimo USA, můžete kontaktovat společnost AncestryDNA telefonicky nebo e-mailem. Za náhradní sady mimo USA se neplatí žádné další poplatky.

4. Balíčky.

Společnost Ancestry může čas od času, pokud jsou poskytovány, nabízet více produktů (například sadu AncestryDNA a předplatné rodinné historie) v kombinovaných sadách neboli „balíčcích“. Balíček můžete vrátit a získat zpět peníze do 60 dnů od data nákupu. Balíčky lze vrátit pouze jako kompletní balíček. Nepřijímáme vrácení žádného produktu (produktů), které byly prodány jako součást balíčku, pokud není balíček vrácen kompletní. Pokud váš balíček zahrnuje sadu AncestryDNA, musíte tuto sadu vrátit, abyste měli nárok na vrácení peněz, a z částky vrácených peněz bude odečten poplatek za zpracování ve výši 15 USD (za každou sadu AncestryDNA). Uživatelům v Evropské unii nebudou z vrácené částky odečteny žádné poplatky za zpracování.