Verlengings- en annuleringsvoorwaarden van Ancestry

Uw abonnement op de diensten (zoals gedefinieerd in de  Algemene voorwaarden van Ancestry) en de aankoop van AncestryDNA® is onderworpen aan deze verlengings- en annuleringsvoorwaarden. Termen die in deze verlengings- en annuleringsvoorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt en hier niet worden gedefinieerd, worden in de Algemene voorwaarden gedefinieerd.

Abonnementen

Er zijn verschillende betalings- en abonnementsopties beschikbaar voor het gebruik van de diensten. Deze opties zijn te vinden in de afzonderlijke diensten en kunnen van tijd tot tijd veranderen. Zodra u zich registreert voor een gratis proefperiode of uw eerste betaling is verwerkt, is uw abonnement ingegaan en heeft u onmiddellijk toegang tot de relevante dienst.

1. Automatische verlenging van abonnementen. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van uw aanbieding, worden abonnementen automatisch verlengd, met uitzondering van cadeau- en pay-per-view-abonnementen. Dit betekent dat zodra u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode of lid wordt van een abonnement, uw abonnement automatisch wordt verlengd op basis van het abonnementsprogramma dat u heeft gekozen (bijvoorbeeld halfjaarlijks, maandelijks, enz.). Tenzij u anders wordt meegedeeld, wordt u aan het begin van de factureringsperiode van uw abonnement het tarief in rekening gebracht dat is vermeld op het moment van aankoop (plus toepasselijke belastingen, zoals btw wanneer het vermelde tarief exclusief btw is) via de factureringsmethode die u aan ons heeft opgegeven. Zorg ervoor dat uw factuurgegevens correct zijn om een onderbreking in uw abonnement te voorkomen.

Prijzen en voorwaarden voor abonnementen kunnen op elk moment wijzigen. De prijs en voorwaarden die van kracht waren toen u uw eerste aankoop deed of wanneer uw abonnement voor het laatst werd verlengd, blijven van kracht voor de duur van die abonnementsperiode, maar er kunnen nieuwe prijzen en voorwaarden van toepassing zijn op verlengingen of nieuwe abonnementen. Ancestry zal u redelijkerwijs op de hoogte stellen van elke wijziging in prijs of voorwaarden voordat deze van kracht worden. Als u uw abonnement niet onder deze nieuwe prijzen of voorwaarden wilt verlengen, moet u uw abonnement zoals hieronder beschreven opzeggen.

2. Abonnementen opzeggen en terugbetalingen. U kunt uw Ancestry-abonnement opzeggen door in te loggen op uw pagina accountinstellingen of door contact met ons op te nemen. Lees hier meer over het opzeggen van uw Ancestry-abonnement. Als u Fold3®, Newspapers.com of Forces War Records raadpleegt via een Ancestry All Access abonnement, kunt u uw abonnement opzeggen door in te loggen op uw accountinstellingenpagina of door contact met ons op te nemen. Als u zich afzonderlijk abonneert op Fold3, Forces War Records of Newspapers.com, inclusief een Newspapers.com Publisher Extra® add-on, zie dan hieronder voor annuleringsgegevens. Alle terugbetalingen worden bijgeschreven op de factureringsmethode die aan uw account is gekoppeld. Kijk hier voor informatie over het annuleren van een abonnement dat is gekocht via de Ancestry-app.

Als u de diensten in de EU of het VK gebruikt, kunt u ook uw abonnement op Ancestry opzeggen door dit contactformulier in te vullen,  uw abonnement op Newspapers.com door dit contactformulier in te vullen, of uw abonnement op Forces War Records door dit contactformulier in te vullen.

U kunt uw Fold3® abonnement opzeggen door in te loggen op uw accountgegevenspagina op Fold3.com of door hier contact met ons op te nemen. U kunt uw abonnement op Newspapers.com opzeggen door in te loggen op de pagina met uw accountgegevens op Newspapers.com of door hier contact met ons op te nemen. U kunt uw abonnement op Archives® opzeggen door in te loggen op de pagina met uw accountprofiel op Archives.com of door hier contact met ons op te nemen. U kunt uw abonnement op Forces War Records annuleren door in te loggen op de pagina met uw accountgegevens op ForcesWarRecords.com of door hier contact met ons op te nemen.

Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van uw abonnement, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Gratis proefperiodes: Bij sommige diensten kunt u zich registreren voor een gratis proefperiode, zodat u de diensten kunt uitproberen voordat u een betaald abonnement start. Als u zich registreert voor een gratis proefperiode, kunt u op elk moment voorafgaande aan twee dagen voor het einde van de gratis proefperiode zonder kosten annuleren. Als u voor die tijd niet opzegt, gaat uw betaalde abonnement in zodra uw gratis proefperiode afloopt. Eén gratis proefperiode per gebruiker. Nadat een gratis proefperiode is afgelopen en uw abonnement in rekening is gebracht, vindt er geen restitutie plaats, behalve zoals hieronder beschreven. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Voor gebruikers in de Europese Unie is uw gratis proefperiode inclusief uw recht op bedenktijd en uw recht om het contract te herroepen.

Maandabonnementen (inclusief Preserve My Tree, indien beschikbaar): Maandelijkse abonnementen kunnen op elk moment tot twee werkdagen voor uw verlengingsdatum worden geannuleerd, maar komen niet in aanmerking voor restitutie, behalve zoals hieronder beschreven. Als u uw maandelijkse abonnement opzegt, behoudt u toegang tot uw diensten voor de rest van de abonnementsperiode waarvoor u hebt betaald. Als u uw abonnement niet binnen uw abonnementsperiode annuleert, zullen wij uw abonnement elke maand vernieuwen totdat u annuleert.

Abonnementen langer dan een maand, vooraf gefactureerd:

  • Voor Ancestry-abonnementen: Als u dit type abonnement voor het einde van uw abonnementsperiode opzegt, komt u niet in aanmerking voor restitutie (dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten), maar behoudt u toegang tot de betreffende diensten gedurende de rest van uw abonnementsperiode, waarna uw abonnement wordt geannuleerd, behalve zoals hieronder uiteengezet. Als uw abonnement niet begon met een gratis proefperiode, kunt u tijdens de eerste 14 dagen van uw eerste abonnementstermijn (1) onmiddellijk opzeggen voor een volledige terugbetaling en onmiddellijk verlies van toegang, of (2) opzeggen met ingang van het einde van uw huidige abonnement, zonder terugbetaling. Als u uw abonnement niet binnen uw abonnementsperiode opzegt, zullen wij uw abonnement verlengen voor extra termijnen die even lang zijn als uw huidige abonnement (tenzij u anders wordt geïnformeerd), totdat u opzegt. Nadat uw abonnement is verlengd, komt u niet in aanmerking voor terugbetalingen. Terugbetalingen zijn niet gebaseerd op accountgebruik.
  • Voor abonnementen op Fold3, Newspapers.com, Forces War Records en Archives: Abonnementen van langer dan een maand die vooraf gefactureerd worden, kunnen gedurende de eerste 30 dagen geannuleerd worden voor een volledige terugbetaling. Als dit abonnement begint met een gratis proefperiode, begint de periode van 30 dagen nadat de gratis proefperiode is afgelopen. Als u dit type abonnement na de eerste 30 dagen opzegt, ontvangt u geen terugbetaling, maar behoudt u toegang tot de relevante diensten voor de rest van uw abonnementsperiode, waarna uw abonnement wordt opgezegd. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Als u uw abonnement niet binnen uw abonnementsperiode opzegt, zullen wij uw abonnement verlengen voor extra termijnen die even lang zijn als uw huidige abonnement (tenzij u anders wordt geïnformeerd), totdat u opzegt. Terugbetalingen zijn niet gebaseerd op accountgebruik.

Abonnementen langer dan een maand, maandelijks gefactureerd: Waar aangeboden, komen sommige abonnementen van langer dan een maand in aanmerking voor maandelijkse facturering. Ook al wordt u maandelijks gefactureerd, verbindt u zich voor de volledige duur van uw abonnement (bijv. 6 maanden of 12 maanden). Behalve zoals hieronder beschreven, komt u, als u dit type abonnement voor het einde van uw abonnementsperiode opzegt, niet in aanmerking voor terugbetaling, maar behoudt u toegang tot de relevante diensten voor de rest van alle betaalde maanden (waarna uw abonnement wordt geannuleerd), en er kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Als uw abonnement niet is begonnen met een gratis proefperiode, kunt u gedurende de eerste 14 dagen van uw eerste abonnementstermijn (1) onmiddellijk opzeggen tegen volledige restitutie van het bedrag voor de eerste maand en onmiddellijk verlies van toegang, of (2) opzeggen aan het einde van de eerste maand tegen annuleringskosten. Als u voor het einde van uw abonnementstermijn van dit type abonnement overstapt op een ander type abonnement, ontvangt u een evenredige restitutie voor het restant van de huidige betaalde maand en kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Voor abonnementen die gekocht zijn op www.ancestry.com, bedragen de annuleringskosten het laagste van de volgende bedragen: (i) $ 25 USD voor abonnementen van 6 maanden of $ 50 USD voor abonnementen van 12 maanden (plus eventuele toepasselijke belastingen) of (ii) de resterende kosten van uw abonnement. Voor abonnementen gekocht op www.ancestry.co.uk, zijn de annuleringskosten het laagste van 20 GBP/Euro of de resterende kosten van uw abonnement. Voor abonnementen gekocht op www.ancestry.com.au, zijn de annuleringskosten het laagste van 25 AUD/NZD of de resterende kosten van uw abonnement. Voor abonnementen die zijn aangeschaft op www.ancestry.ca, en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, bedragen de annuleringskosten 25 CAD of de resterende kosten van uw abonnement, afhankelijk van welk bedrag het laagst is. Voor abonnementen gekocht op www.ancestry.de, zijn de annuleringskosten het laagste van 20 Euro of de resterende kosten van uw abonnement. Als u uw abonnement niet binnen uw abonnementsperiode opzegt, verlengen we uw abonnement voor een extra periode die even lang is als uw huidige abonnement, totdat u het opzegt. Nadat uw abonnement is verlengd, komt u niet in aanmerking voor terugbetalingen.

Cadeaulidmaatschappen: Cadeaulidmaatschappen kunnen door de koper worden geannuleerd voor een volledige terugbetaling vóór (a) 30 dagen na de aankoopdatum van het cadeau of (b) de door de koper gekozen begindatum van het cadeau, indien deze datum eerder valt. Na de startdatum van het cadeau is geen terugbetaling mogelijk. Zie de Bijzondere voorwaarden voor Cadeaulidmaatschappen voor meer informatie.

Familie-abonnementen: Indien beschikbaar biedt een gezinsabonnement de koper de mogelijkheid om extra gebruikers toegang te verlenen tot de betreffende diensten. De koper kan op elk moment gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit het familie-abonnement en gebruikers kunnen op elk moment het familie-abonnement verlaten door naar uw pagina accountinstellingen te gaan. Alle door de koper in het familie-abonnement aangebrachte wijzigingen zullen van toepassing zijn op de nevenaccounts. Indien de koper het familie-abonnement annuleert, behouden alle gebruikers van het familie-abonnement toegang tot de betreffende diensten gedurende de rest van de abonnementsperiode, waarna het abonnement wordt geannuleerd.

Uw abonnement onderbreken: Indien beschikbaar, voor Ancestry-abonnementen die automatisch worden verlengd, kunt u ervoor kiezen om uw abonnement te pauzeren door uw verlengingsbetaling tot 2 maanden uit te stellen aan het einde van uw huidige factureringscyclus. U kunt uw abonnement slechts één keer per factureringscyclus onderbreken en zodra de pauze begint, kunt u de duur van de onderbreking niet meer wijzigen. U verliest de toegang tot betaalde inhoud voor de duur van uw onderbreking. Uw abonnement wordt automatisch opnieuw geactiveerd na de opgegeven pauze tegen de prijs waartegen het vóór de onderbreking zou zijn verlengd, en u machtigt uw betalingswijze om uw abonnementskosten op terugkerende basis in rekening te brengen bij heractivering. Als u ervoor kiest om uw abonnement op te zeggen terwijl het gepauzeerd is, worden u geen kosten in rekening gebracht.

Credits: Sommige diensten kunnen in de vorm van credits worden gekocht, in verschillende hoeveelheden, die gedurende een bepaalde periode kunnen worden gebruikt. Gekochte credits zijn geldig voor de periode die is aangegeven op het moment van aankoop. Credits die niet gebruikt zijn binnen de periode van toegestaan gebruik vervallen na de vervaldatum, behalve waar dit wettelijk verboden is.

Belastingen en toeslagen: U bent verantwoordelijk voor alle belastingen en toeslagen die door andere bedrijven in rekening worden gebracht, zoals verzendkosten, kosten voor mobiele providers, kosten voor data-abonnementen, rekening-courantkredieten, creditcardkosten en buitenlandse transactiekosten.

Remedie: Indien u een consument van de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bent, zult u profiteren van alle dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin u woonachtig bent en kunt u een recht op verhaal hebben onder uw lokale wetgeving, indien de dienst, of een deel ervan, niet in overeenstemming is met de beschrijving ervan.

AncestryDNA® Kits

1. De laboratoriumverwerking van uw AncestryDNA-kit annuleren.

U kunt de laboratoriumverwerking van uw AncestryDNA-kit annuleren door contact op te nemen met de ledenservice. Als u uw monster al heeft ingediend, moet u de code van uw monsterbuisje aan de ledenservice verstrekken, zodat wij uw monster kunnen identificeren en vernietigen. De buisjescode zit in uw AncestryDNA-testkit. We raden u aan de code op een veilige plaats te bewaren.

Als het laboratorium uw monster al heeft verwerkt, kunt u verzoeken om vernietiging van uw monster door contact op te nemen met de ledenservice. U kunt uw testresultaten ook verwijderen door de instructies in uw DNA-testinstellingen te volgen.

2. In aanmerking komen voor terugbetaling.

Verenigde Staten

  • Aankopen van de AncestryDNA-kit komen in aanmerking voor restitutie als u een restitutie aanvraagt en de kit binnen 60 dagen na het plaatsen van de bestelling van uw kit terugstuurt, minus $ 15 verwerkingskosten. U moet de kit retourneren om een terugbetaling te ontvangen. Ancestry vergoedt geen verzend- en verwerkingskosten of toepasselijke belastingen die zijn betaald op het niet-terugbetaalbare deel voor kits die in de Verenigde Staten zijn gekocht. Alle terugbetalingen worden bijgeschreven op de factureringsmethode die aan uw account is gekoppeld. Als u uw AncestryDNA-kit hebt gekocht via Amazon, Walmart (online of in de winkel), Legacy.com of Target.com, moet u rechtstreeks contact opnemen met deze verkopers om uw geld terug te vragen.
  • Eigenschappen: Als u eigenschappen heeft gekocht voor uw bestaande DNA-test nadat uw DNA-resultaten beschikbaar zijn gesteld in de diensten, heeft u toegang tot uw eigenschappen zodra uw betaling is verwerkt en komt u niet in aanmerking voor terugbetaling van uw aankoop van eigenschappen. Als u eigenschappen koopt voor uw bestaande DNA-test die u heeft geactiveerd, maar uw DNA-resultaten zijn niet beschikbaar gemaakt in de diensten, kunt u uw aankoop van eigenschappen annuleren door contact op te nemen met de ledenservice en komt u in aanmerking voor een terugbetaling totdat uw DNA-resultaten beschikbaar zijn. Zodra uw DNA-resultaten beschikbaar zijn, komt u niet meer in aanmerking voor terugbetaling van uw aankoop van eigenschappen. Op uw aankoop van een AncestryDNA-kit met eigenschappen zijn de bovenstaande annulerings- en restitutievoorwaarden van toepassing die gelden voor AncestryDNA-kits zonder eigenschappen. Als u zich in de Europese Unie bevindt, hebt u het recht om uw bestelling te allen tijde binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling in te trekken en te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen, inclusief verzendkosten.
  • Aanvullende opties: Als u de cadeauverpakking hebt gekocht, kunt u, indien beschikbaar, uw cadeauverpakking annuleren door contact op te nemen met de ledenservice en komt u in aanmerking voor restitutie van uw cadeauverpakking totdat uw AncestryDNA-kit is verzonden. Als u de VIP-verwerkingsuitbreiding hebt gekocht, kunt u, indien beschikbaar, uw VIP-verwerkingsaankoop annuleren door contact op te nemen met de ledenservice en komt u in aanmerking voor restitutie van uw VIP-verwerkingsaankoop totdat uw AncestryDNA-kit is verzonden. Op uw aankoop van een AncestryDNA pakket met een cadeauverpakking en/of VIP-verwerkingsuitbreiding zijn verder de bovenstaande annulerings- en restitutievoorwaarden van toepassing die gelden voor AncestryDNA pakketten zonder cadeauverpakking en/of VIP-verwerkingsuitbreidingen.

 

Terugbetalingsproces.

Om een terugbetaling van uw AncestryDNA-kit aan te vragen, moet u (1) dezelfde informatie verstrekken die u aan ons hebt verstrekt toen u uw kit bestelde, en (2) uw AncestryDNA-kit aan ons retourneren. Neem voor meer informatie contact op met de ledenservice.

Buiten de Verenigde Staten: U hebt het recht om uw bestelling voor een AncestryDNA-kit in te trekken en te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen, inclusief verzendkosten, op elk moment binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Houd er rekening mee dat u geen recht hebt op een volledige terugbetaling van de verzendkosten als u uitdrukkelijk kiest voor een leveringsoptie die meer kost dan de goedkoopste leveringsoptie. In dit geval heeft u alleen recht op terugbetaling van de verzendkosten tot aan de goedkoopste leveringswijze die Ancestry aanbiedt. U kunt ons bellen om uw bestelling te annuleren en uw geld terug te vragen. U moet uw bestelnummer weten wanneer u belt om te annuleren. Uw bestelnummer staat in de orderbevestigingsmail die u heeft ontvangen na het plaatsen van uw bestelling. Uw annuleringsrecht vervalt 14 dagen na de datum waarop u uw bestelling heeft ontvangen. Als u uw DNA-test annuleert nadat u uw monster hebt ingestuurd, krijgt u geen toegang tot de DNA-resultaten. Uw terugbetaling wordt alleen gedaan via de creditcard die u hebt gebruikt om de AncestryDNA-kit te kopen. Geef het krediet een redelijke tijd om te worden bijgeschreven.

3. Vervangende testkits.

Als u in de VS een vervangende AncestryDNA-testkit nodig hebt, kunt u AncestryDNA bellen op 1-800-958-9124 en dezelfde informatie geven die u hebt verstrekt toen u uw AncestryDNA-testkit bestelde. Afhankelijk van de reden voor een vervangende kit, kunnen wij een bedrag van $ 25 per kit (plus toepasselijke verzend- en administratiekosten) in de VS in rekening brengen. Als u buiten de VS een vervangende AncestryDNA-testkit nodig hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met AncestryDNA. Er zijn geen extra kosten voor vervangende kits buiten de VS.

4. Bundels.

Van tijd tot tijd kan Ancestry, indien aangeboden, meerdere producten (zoals een AncestryDNA-kit en een abonnement op familiegeschiedenis) aanbieden in gecombineerde pakketten, of "bundels". U kunt een bundel binnen 60 dagen na de aankoopdatum retourneren voor terugbetaling. Bundels kunnen alleen als compleet pakket geretourneerd worden. We accepteren geen retourzendingen van producten die zijn verkocht als onderdeel van een bundel, tenzij de bundel compleet wordt geretourneerd. Als uw bundel een AncestryDNA-kit bevat, moet u de kit retourneren om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, en worden verwerkingskosten van $ 15 (per AncestryDNA-kit) in mindering gebracht op uw terugbetalingsbedrag. Voor gebruikers in de Europese Unie worden geen verwerkingskosten in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag.