„Ancestry“ atnaujinimo ir atšaukimo sąlygos

Jūsų Paslaugų prenumeratai (kaip nurodyta „Ancestry“  Sąlygose) ir įsigytoms „AncestryDNA®“ prekėms taikomos šios Atnaujinimo ir atšaukimo sąlygos. Bet kokie terminai, šiose Atnaujinimo ir atšaukimo taisyklėse rašomi didžiąja raide ir kitaip nepaaiškinti, turi tą pačią reikšmę, kaip ir „Ancestry“ Sąlygose.

Prenumeratos

Paslaugas prenumeruoti ir už jas sumokėti galima įvairiais būdais. Tokie būdai nurodyti kiekvienos Paslaugos sąlygose atskirai, ir gali keistis. Užsiregistravę nemokamam bandomajam laikotarpiui arba atlikę pradinę įmoką aktyvinsite prenumeratą ir galėsite iš karto naudotis atitinkama Paslauga.

1. Automatinis prenumeratų atnaujinimas. Jei pasiūlymo sąlygose nenurodyta kitaip, prenumeratos, išskyrus dovanojamas ir apmokamas už kiekvieną peržiūrą atskirai, atnaujinamos automatiškai. Tai reiškia, kad jei užsiregistruosite nemokamam bandomajam laikotarpiui arba tapsite prenumeratoriais, prenumeratą automatiškai atnaujinsime pagal jūsų pasirinktą programą (pvz., kas pusmetį, kas mėnesį ir t. t.). Jei jums nepranešama kitaip, iš jūsų bus imamas pirkimo metu nurodytas tarifas (pridėjus taikomus mokesčius, pvz., pridėtinės vertės mokestį, kai į nurodytą tarifą neįtrauktas PVM) prenumeratos atsiskaitymo termino pradžioje jūsų nurodytu atsiskaitymo būdu. Kad prenumerata nenutrūktų, įsitikinkite, kad jūsų atsiskaitymo informacija yra teisinga.

Prenumeratos kainos ir sąlygos gali bet kada pasikeisti. Paslaugos įsigijimo metu arba paskutinį kartą atnaujinus prenumeratą galiojusi kaina ir sąlygos galios visą prenumeratos laikotarpį, tačiau pratęsimams ar naujoms prenumeratoms gali būti taikomos naujos kainos ir sąlygos. Prireikus, „Ancestry“ jus informuos apie kainos ar sąlygų pakeitimus iki jiems įsigaliojus. Jei su nauja prenumeratos kaina arba naujomis sąlygomis nesutinkate, turite atšaukti prenumeratą vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais.

2. Prenumeratos atšaukimai ir sumokėtų pinigų grąžinimai. „Ancestry“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo paskyros nuostatų arba susisiekę su mumis. Daugiau informacijos apie „Ancestry“ prenumeratos atšaukimą rasite čia. Jei prieigą prie „Fold3®“, „Newspapers.com“ arba „Forces War Records“ turite per visos prieigos prenumeratą „Ancestry All Access“, ją galite atšaukti prisijungę prie savo Paskyros nuostatų arba susisiekę su mumis. Jei „Ancestry Pro Tools“, „Fold3“, „Forces War Records“ arba „Newspapers.com“ prenumeruojate atskirai, įskaitant „Newspapers.com Publisher Extra®“ priedą, vadovaukitės toliau pateiktais atšaukimo nurodymais. Visos grąžinamos sumos bus pervestos į su jūsų paskyra susietą sąskaitą. Informacijos apie „Ancestry“ programėlėje įsigytų prenumeratų atšaukimą rasite čia.

Jeigu Paslaugomis naudojatės ES arba JK, „Ancestry“ prenumeratą taip pat galite atšaukti užpildydami šią kontaktų formą,  o savo „Newspapers.com™“ prenumeratą galite atšaukti užpildydami šią kontaktų formą, arba savo „Forces War Records“ – užpildydami šią kontaktų formą.

„Fold3®“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo Paskyros informacijos puslapio „Fold3.com“ arba susisiekę su mumis čia. „Newspapers.com“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo Paskyros informacijos puslapio „Newspapers.com“ arba susisiekę su mumis čia. „Archives®“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo Paskyros profilio puslapio „Archives.com“ arba susisiekę su mumis čia. „Forces War Records“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo Paskyros informacijos puslapio ForcesWarRecords.com arba susisiekę su mumis čia.

Jei prenumeratos sąlygose kitaip nenurodyta, taikomos toliau nurodytos sąlygos.

Nemokamos bandomosios prenumeratos Kai kurias Paslaugas galima išbandyti nemokamai, kad būtų lengviau apsispręsti, ar rinktis mokamą prenumeratą. Jei užsiregistruosite bandomajam laikotarpiui, galėsite ją atšaukti iki jos pabaigos likus bent dviem dienoms, kad nereikėtų mokėti. Jei iki to laiko prenumeratos neatšauksite, pasibaigus nemokamam laikotarpiui pradės veikti mokama prenumerata. Vienam naudotojui viena nemokama prenumerata. Pasibaigus nemokamam bandomajam laikotarpiui ir gavus mokestį už prenumeratą, pinigai negrąžinami, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Tai neturi įtakos jūsų įstatymais numatytoms teisėms. Naudotojams, gyvenantiems Europos Sąjungoje, nemokamo bandymo laikotarpiu galioja jūsų teisė apsispręsti ir atsisakyti sutarties.

Mėnesio prenumeratos (įskaitant, kur taikoma, „Preserve My Tree“ ir „Ancestry Pro Tools“): Prenumeratą vienam mėnesiui galima atšaukti bet kuriuo metu likus dviem darbo dienoms iki pratęsimo datos, tačiau pinigai už ją negrąžinami, išskyrus kaip aprašyta toliau. Jei atšauksite mėnesinę prenumeratą, išsaugosite prieigą prie Paslaugų likusį prenumeratos laikotarpį, už kurį sumokėjote. Jei neatšauksite prenumeratos per prenumeratos laikotarpį, mes atnaujinsime jūsų prenumeratą kiekvieną mėnesį, kol ją atšauksite. „Ancestry Pro Tools“ būtina turėti aktyvią „Ancestry“ šeimos istorijos prenumeratą. Jeigu jūsų „Ancestry“ šeimos istorijos prenumerata baigėsi, jūsų „Pro Tools“ prenumerata bus automatiškai atšaukta baigus einamajam apmokėtam mėnesiui.

Ilgesnės nei mėnesio prenumeratos, apmokamos iš anksto

  • Dėl „Ancestry“ prenumeratų (įskaitant „AncestryDNA Plus“) Išskyrus toliau nurodytus atvejus, jei atšauksite tokio tipo prenumeratą prieš pasibaigiant prenumeratos laikotarpiui, pinigų grąžinimas jums nepriklauso (tai neturi įtakos jūsų teisės aktuose numatytoms teisėms), tačiau turėsite galimybę naudotis atitinkamomis Paslaugomis likusį prenumeratos laikotarpį, kuriam pasibaigus jūsų prenumerata bus atšaukta. Jei prenumeratą įsigijote nepasinaudoję nemokamu bandomuoju laikotarpiu, per pirmąsias 14 pirmojo prenumeratos laikotarpio dienų galėsite: 1) iš karto nutraukti prenumeratą ir atgauti visą sumokėtą sumą bei iš karto prarasti prieigą, arba 2) nutraukti prenumeratą pasibaigus dabartinės prenumeratos laikotarpiui be pinigų grąžinimo. Jei neatšauksite prenumeratos per prenumeratos laikotarpį, mes pratęsime jūsų prenumeratą papildomiems terminams, lygiems dabartinės prenumeratos trukmei, kol ją atšauksite, nebent būsite informuoti kitaip. Prenumeratai atsinaujinus teisę į pinigų grąžinimą prarandate. Pinigų grąžinimas nepriklauso nuo paskyros naudojimo.
  • „Fold3“, „Newspapers.com“, „Forces War Records“ ir „Archives“ prenumeratoms: Ilgesnes nei vieno mėnesio prenumeratas, kurios apmokamos iš anksto, galima atšaukti per pirmąsias 30 dienų ir susigrąžinti visą sumokėtą sumą. Jei tokia prenumerata prasideda nuo nemokamo bandomojo laikotarpio, 30 dienų laikotarpis prasideda nemokamam bandomajam laikotarpiui pasibaigus. Jei nutrauksite tokio tipo prenumeratą po pirmųjų 30 dienų, pinigai nebus grąžinti, tačiau galėsite naudotis atitinkamomis Paslaugomis likusį prenumeratos laikotarpį, kuriam pasibaigus jūsų prenumerata bus nutraukta. Tai neturi įtakos jūsų įstatymais numatytoms teisėms. Jei neatšauksite prenumeratos per prenumeratos laikotarpį, mes pratęsime jūsų prenumeratą papildomiems terminams, lygiems dabartinės prenumeratos trukmei, kol ją atšauksite, nebent būsite informuoti kitaip. Pinigų grąžinimas nepriklauso nuo paskyros naudojimo.

Ilgesnės nei mėnesio prenumeratos, už kurias sąskaitas pateikiamos kas mėnesį: Kai kurioms ilgesnėms nei mėnesio prenumeratoms gali būti taikomas atsiskaitymas kas mėnesį. Net jei už paslaugas mokėsite kas mėnesį, įsipareigojamą prisiimate viso pasirinkto prenumeratos laikotarpio atžvilgiu (pvz., 6 arba 12 mėnesių). Išskyrus toliau nurodytus atvejus, jei tokio tipo prenumeratą atšauksite jai nepasibaigus, neturėsite teisės susigrąžinti pinigų, tačiau išsaugosite prieigą prie atitinkamų Paslaugų likusį apmokėtų mėnesių laikotarpį (po kurio jūsų prenumerata bus atšaukta) ir iš jūsų gali būti imamas atšaukimo mokestis. Tai neturi įtakos jūsų įstatymais numatytoms teisėms. Jei prenumeratą įsigijote nepasinaudoję nemokamu bandomuoju laikotarpiu, per pirmąsias 14 pirmojo prenumeratos laikotarpio dienų galėsite: 1) iš karto nutraukti prenumeratą ir atgauti visą sumokėtą sumą bei iš karto prarasti prieigą, arba 2) nutraukti prenumeratą pasibaigus pirmajam mėnesiui ir sumokėti atšaukimo mokestį. Jei iki prenumeratos termino pabaigos pakeisite šio tipo prenumeratą į kito tipo prenumeratą, jums bus proporcingai grąžinta suma už likusią einamojo apmokėto mėnesio dalį ir gali būti imamas atšaukimo mokestis. Svetainėje www.ancestry.com įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokesčiai yra i) 25 USD už 6 mėn. prenumeratą, arba 50 USD už 12 mėn. prenumeratą (pridėjus visus taikomus mokesčius), arba ii) likusi jūsų prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Svetainėje www.ancestry.co.uk įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokestis yra 20 GBP / EUR arba likusi jūsų prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Svetainėje www.ancestry.com.au įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokestis yra 25 AUD/ NZD arba likusi prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Svetainėje www.ancestry.ca, ir kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokestis yra 25 CAD arba už likusį prenumeratos laikotarpį mokėtinas mokestis, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Svetainėje www.ancestry.de įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokestis yra 20 EUR arba likusi prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Jei neatšauksite prenumeratos per prenumeratos laikotarpį, mes pratęsime jūsų prenumeratą papildomiems terminams, lygiems dabartinės prenumeratos trukmei, kol ją atšauksite. Prenumeratai atsinaujinus teisę į pinigų grąžinimą prarandate.

Dovanų narystės Pirkėjas gali atšaukti dovanų narystę ir atgauti visą sumokėtą sumą iki ankstesnės iš šių datų: a) 30 dienų nuo dovanos įsigijimo dienos; arba b) pirkėjo pasirinktos dovanos pradžios datos. Dovanai įsigaliojus, pinigai negrąžinami. Daugiau informacijos galite rasti Specialiose dovanų narystės sąlygose.

Šeimos plano prenumeratos Jei yra galimybė, pagal šeimos planą pirkėjui leidžiama suteikti prieigą prie atitinkamų Paslaugų papildomiems naudotojams. Pirkėjas gali bet kada pridėti arba pašalinti naudotojus iš šeimos plano, o naudotojai gali bet kada pasitraukti iš šeimos plano apsilankę jūsų Paskyros nuostatų puslapyje. Bet kokie pirkėjo atlikti šeimos plano pakeitimai bus taikomi ir papildomoms paskyroms. Jei pirkėjas atšaukia šeimos planą, visi šeimos plano naudotojai išsaugoja prieigą prie atitinkamų Paslaugų likusį prenumeratos laikotarpį, kuriam pasibaigus prenumerata atšaukiama.

Prenumeratos pristabdymas Jei įmanoma, automatiškai atnaujinamų „Ancestry“ prenumeratų atveju galite pristabdyti prenumeratą atidėdami atnaujinimo mokėjimą iki 2 mėnesių dabartinio atsiskaitymo ciklo pabaigoje. Per einamąjį laikotarpį prenumeratą pristabdyti galite tik vieną kartą, o pristabdę negalite pakeisti pristabdymo trukmės. Prenumeratos pristabdymo laikotarpiu neturėsite prieigos prie mokamo turinio. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinta pasibaigus nurodytam laikotarpiui už kainą, už kurią ji būtų buvusi atnaujinta iki pertraukos, ir jūs suteikiate leidimą, ir sutinkate, kad iš jūsų mokėjimo formos būtų reguliariai imamas mokestis už prenumeratą ją atnaujinus. Jei nuspręsite atšaukti pristabdytą prenumeratą, mokestis nebus taikomas.

Kreditai Kai kurios Paslaugos gali būti perkamos kaip kreditai įvairiais kiekiais, kuriuos galima naudoti tam tikrą laikotarpį. Įsigyti kreditai galioja pirkimo metu nurodytą laikotarpį. Bet kokie kreditai, nepanaudoti per leistiną naudojimo laikotarpį, nustoja galioti pasibaigus jų galiojimo terminui, nebent tai būtų uždrausta teisės aktais.

Mokesčiai ir rinkliavos Visus mokesčius ir kitų bendrovių taikomus mokesčius, pvz., siuntimo, mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčius, duomenų plano mokesčius, perviršio mokesčius, kredito kortelių mokesčius ir užsienio operacijų mokesčius mokate jūs.

Teisės gynimo priemonės: Jei esate Europos Sąjungos arba Jungtinės Karalystės vartotojas, jums bus taikomos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, įstatymų nuostatos ir galite turėti teisę į teisių gynimo priemones pagal vietos įstatymus, jei Paslauga ar bet kuri jos dalis neatitinka jos aprašo.

„AncestryDNA®“ rinkiniai

1. Jūsų „AncestryDNA“ rinkinio apdorojimo laboratorijoje atšaukimas.

Galite atšaukti „AncestryDNA“ rinkinio apdorojimą susisiekę su Narių pagalbos skyriumi. Jei mėginį jau pateikėte, Pagalbos skyriaus darbuotojui pasakykite ant mėgintuvėlio nurodytą kodą, kad galėtume rasti ir sunaikinti jūsų mėginį. Mėgintuvėlio kodą rasite „AncestryDNA“ testų rinkinyje. Kodą rekomenduojame laikyti saugioje vietoje.

Jei laboratorija jūsų mėginį jau apdorojo, susisiekę su Pagalbos skyriumi galite paprašyti jį sunaikinti. Taip pat galite ištrinti savo tyrimo rezultatus vadovaudamiesi DNR testo nustatymuose pateiktais nurodymais.

2. Pinigų grąžinimo sąlygos.

Jungtinės Valstijos

  • „AncestryDNA“ rinkinius sumokėtus pinigus galima susigrąžinti – per 60 dienų nuo rinkinio užsakymo pateikite užklausą dėl pinigų grąžinimo ir grąžinkite rinkinį; tokiu atveju išskaičiuojamas 15 USD apdorojimo mokestis. Jei norite susigrąžinti pinigus, turite grąžinti rinkinį. „Ancestry“ negrąžina siuntimo ir apdorojimo mokesčių ar taikomų mokesčių, sumokėtų už negrąžinamą rinkinių, įsigytų Jungtinėse Amerikos Valstijose, dalį. Visos grąžinamos sumos bus pervestos į su jūsų paskyra susietą sąskaitą. Jei „AncestryDNA“ rinkinį įsigijote „Amazon“ arba „Walmart.com“ (internetu ar vietoje), „Legacy.com“ arba „Target.com“, dėl pinigų grąžinimo tiesiogiai susisiekite su tais pardavėjais.
  • Bruožai: Jei paskelbus jūsų DNR tyrimo rezultatus papildomai įsigijote bruožų informacijos Paslaugą, prieigą prie bruožų informacijos gausite, kai bus apdorotas jūsų mokėjimas; tokiu atveju pinigai už jūsų įsigytą bruožų informacijos paslaugą negrąžinami. Jei įsigijote bruožų informacijos Paslaugą esamam ir aktyvintam DNR tyrimui, kurio rezultatai dar nėra paskelbti, galite atšaukti užsakymą pirkti bruožų informacijos Paslaugą susisiekę su Pagalbos skyriumi, ir tokiu atveju turėsite teisę susigrąžinti mokestį, kol nebus paskelbti DNR testo rezultatai. Paskelbus DNR tyrimo rezultatus susigrąžinti pinigų už įsigytą bruožų informacijos Paslaugą negalėsite. Jūsų įsigytam „AncestryDNA“ rinkiniui, kuriame yra ir bruožų nustatymo paslauga, taikomos pirmiau nurodytos „AncestryDNA“ rinkiniams be bruožų informacijos atšaukimo ir grąžinimo sąlygos. Jeigu esate Europos Sąjungoje bet kuriuo metu per 14 dienų nuo užsakymo gavimo dienos turite teisę atsisakyti, persigalvoti, atšaukti bruožų užsakymą ir atgauti visą sumokėtą sumą, įskaitant siuntimo išlaidas.
  • Plėtinių variantai: Jei turite galimybę, jei įsigijote dovanų įpakavimo plėtinį, galite atsisakyti dovanų įpakavimo pirkimo kreipdamiesi į Pagalbos skyrių ir turite teisę susigrąžinti pinigus už įsigytą dovanų įpakavimą, kol dar jūsų „AncestryDNA“ testų rinkinys nėra išsiųstas. Jei įsigijote prioritetinio apdorojimo priedą, galite atšaukti prioritetinio apdorojimo pirkinį susisiekę su Narių tarnybomis ir turite teisę susigrąžinti už prioritetinio apdorojimo pirkinį, kol negausime jūsų mėginį. Kitais atžvilgiais jūsų įsigytam „AncestryDNA“ rinkiniui, į kurį įtrauktas dovanų įpakavimas ir (arba) pirmenybinio apdorojimo priedas, taikomos pirmiau nurodytos atšaukimo ir grąžinimo sąlygos, taikomos „AncestryDNA“ rinkiniams, parduodamiems be dovanų įpakavimo ir (arba) pirmenybinio apdorojimo plėtinių.
  • DNR įkėlimas: Jeigu mokate mokestį už savo DNR duomenų įkėlimą iš kito DNR testo paslaugų teikėjo, jūsų DNR duomenis paskelbus Paslaugose neturite teisės į kompensaciją už savo pirkinį.

 

Pinigų grąžinimo procesas.

Norėdami susigrąžinti pinigus už „AncestryDNA“ testo rinkinį, turite: 1) pateikti tą pačią informaciją, kurią pateikėte užsakydami rinkinį, ir 2) grąžinti mums savo „AncestryDNA“ rinkinį. Jei jums reikia daugiau informacijos, susisiekite su Pagalbos skyriumi.

Už JAV ribų: Bet kuriuo metu per 14 dienų nuo užsakymo gavimo dienos turite teisę atsisakyti, persigalvoti, atšaukti „AncestryDNA“ rinkinio užsakymą ir atgauti visą sumokėtą sumą, įskaitant siuntimo išlaidas. Atkreipkite dėmesį, kad neturėsite teisės susigrąžinti visų pristatymo išlaidų, jei aiškiai pasirinksite pristatymo būdą, kuris kainuoja brangiau nei pigiausias pristatymo būdas. Tokiu atveju turėsite teisę atgauti tik siuntimo išlaidas, neviršijančias pigiausio „Ancestry“ siūlomo pristatymo būdo. Jei norite atšaukti užsakymą ir pateikti prašymą susigrąžinti pinigus, galite susisiekti su mumis. Susisiekę su mumis dėl užsakymo atšaukimo, būkite pasiruošę nurodyti užsakymo numerį. Užsakymo numerį rasite užsakymo patvirtinimo el. laiške, kurį gavote pateikę užsakymą. Teisės atšaukti užsakymą nebeteksite nuo užsakymo gavimo dienos praėjus 14 dienų. Jei atšauksite DNR tyrimą jau pateikę mėginį, DNR rezultatų peržiūrėti negalėsite. Pinigai bus grąžinti tik į tą pačią sąskaitą, iš kurios apmokėjote „AncestryDNA“ tyrimo rinkinį. Pinigų grąžinimas gali šiek tiek užtrukti. Būkite kantrūs.

3. Testo rinkinių keitimas.

Jei gyvenate JAV ir norite pakeisti „AncestryDNA“ testų rinkinį, skambinkite „AncestryDNA“ numeriu 1-800-958-9124 ir pateikite informaciją, kurią pateikėte užsisakydami „AncestryDNA“ rinkinį. Priklausomai nuo priežasties, dėl kurios reikia pakeisti rinkinį, JAV galime imti 25 JAV dolerių mokestį už vieną rinkinį (plius taikomas siuntimo ir tvarkymo mokestis). Jei gyvenate ne JAV ir jums reikia pakeisti „AncestryDNA“ tyrimo rinkinį, susisiekite su „AncestryDNA“ telefonu arba el. paštu. Už JAV ribų rinkinys gali būti pakeistas be jokio papildomo mokesčio.

4. Komplektai.

Kartais „Ancestry“ gali pasiūlyti įsigyti kelių produktų (pvz., „AncestryDNA“ testų rinkinio ir šeimos istorijos prenumeratos) paketus, arba „Komplektus“. Visą komplektą galite grąžinti per 60 dienų nuo pirkimo datos ir susigrąžinti pinigus. Komplektus galima grąžinti tik pilnus. Nepriimame jokių produktų ar Paslaugų, kurie yra tik komplekto dalis; priimame tik pilnus grąžinamus komplektus. Jei jūsų įsigytame komplekte yra „AncestryDNA“ testų rinkinys, norėdami susigrąžinti pinigus turite grąžinti rinkinį; iš grąžinamos sumos išskaičiuosime 15 USD apdorojimo mokestį (už kiekvieną „AncestryDNA“ testų rinkinį). Europos Sąjungos naudotojams iš grąžintinos sumos nebus išskaičiuojami jokie apdorojimo mokesčiai.