Pogoji za podaljšanje in odpoved storitev Ancestry

Ti pogoji za podaljšanje in odpoved storitev urejajo vašo naročnino na storitve (kot opredeljeno v  Splošnih pogojih Ancestry) in nakup izdelkov AncestryDNA®. Izrazi, uporabljeni v teh pogojih za podaljšanje in odpoved, so opredeljeni bodisi tukaj ali v Splošnih pogojih.

Naročnine

Za uporabo storitev so na voljo različne možnosti plačila in sklenitve naročnine. Te možnosti lahko najdete v povezavi s posameznimi storitvami in se lahko občasno spremenijo. Vaša naročnina se začne, ko se naročite na brezplačno preskusno različico ali ko je vaše začetno plačilo obdelano, takoj zatem lahko dostopate do ustrezne storitve.

1. Samodejno podaljšanje naročnine. Če v pogojih vaše ponudbe ni določeno drugače, se naročnine samodejno podaljšajo, to ne velja za podarjene naročnine in naročnine, pri katerih plačujete za posamezne oglede »pay-per-view«. To pomeni, da ko se naročite na brezplačno preskusno različico ali postanete naš naročnik, se bo vaša naročnina samodejno obnavljala glede na izbrani naročniški program (npr. polletno, mesečno itd.). Če ne boste obveščeni drugače, vas bomo na začetku obračunskega obdobja vaše naročnine bremenili po stopnji, ki je bila določena ob nakupu (skupaj z ustreznimi davčnimi obveznostmi, kot je davek na dodano vrednost, če navedena stopnja ne vključuje DDV) in sicer na plačilno sredstvo, ki ste ga izbrali. Poskrbite, da bodo vaši podatki za obračunavanje pravilni: tako se boste izognili morebitnim prekinitvam vaše naročnine.

Cene in pogoji za naročnine se lahko kadar koli spremenijo. Cena in pogoji, ki so veljali, ko ste opravili prvi nakup ali ko ste nazadnje podaljšali naročnino, bodo ostali v veljavi za čas trajanja naročniškega obdobja, vendar lahko pri podaljšanju ali sklepanju novih naročnin veljajo nove cene in novi pogoji. Podjetje Ancestry vas bo razumno obveščalo o kakršnih koli spremembah cene ali pogojev, preden te začnejo veljati. Če ne želite podaljšati naročnine v skladu z novimi cenami in pogoji, morate naročnino odpovedati, kot je opisano v nadaljevanju.

2. Odpoved naročnine in vračilo denarja. Naročnino pri Ancestry lahko odpoveste tako, da se prijavite na stran Nastavitve računa ali stopite v stik z nami​. Več o možnostih odpovedi naročnine pri Ancestry boste našli tukaj. Če dostopate do Fold3®, Newspapers.com ali Forces War Records prek naročnine Ancestry All Access, lahko svojo naročnino odpoveste tako, da se prijavite na stran Nastavitve računa ali stopite v stik z nami​. Če ste ločeno naročeni na Ancestry Pro Tools, Fold3, Forces War Records ali Newspapers.com, vključno z dodatkom Newspapers.com Publisher Extra®, glejte spodnja navodila za odpoved. Vsa vračila bodo knjižena na plačilno sredstvo, prek katerega poteka obračunavanje v povezavi z vašim računom. Za več informacij o možnostih odpovedi naročnine, ki jo naročite prek aplikacije Ancestry, kliknite tukaj.

Če uporabljate storitve v EU ali Združenem kraljestvu, lahko naročnino na Ancestry odpoveste tudi tako, da izpolnite ta kontaktni obrazec,  naročnino na Newspapers.com pa lahko odpoveste s tem kontaktnim obrazcem ali naročnino na Forces War Records s tem kontaktnim obrazcem.

Naročnino na Fold3® lahko odpoveste tako, da se prijavite in obiščete stran Podatki o računu na Fold3.com ali stopite v stik z nami tukaj. Naročnino na Newspapers.com lahko odpoveste tako, da se prijavite in obiščete stran Podatki o računu na Newspapers.com ali stopite v stik z nami tukaj. Naročnino na Archives® lahko odpoveste tako, da se prijavite in obiščete stran Profil računa na Archives.com ali stopite v stik z nami tukaj. Naročnino na Forces War Records lahko odpoveste tako, da se prijavite in obiščete stran Podatki o računu na ForcesWarRecords.com ali stopite v stik z nami tukaj.

Če v pogojih vaše naročnine ni določeno drugače, veljajo naslednji pogoji:

Brezplačne preskusne različice: Pri nekaterih storitvah imate možnost, da se naročite na brezplačno preskusno različico, tako da lahko pred sklenitvijo plačljive naročnine storitve preizkusite. Če se registrirate za brezplačno preskusno različico, lahko najkasneje dva dni pred iztekom brezplačnega preskusnega obdobja naročnino kadarkoli odpoveste in vam ne bodo zaračunani nobeni stroški. Če v tem času naročnine ne odpoveste, bo vaša plačana naročnina začela teči ob zaključku brezplačnega preskusnega obdobja. Ena brezplačna preskusna različica na uporabnika. Ko se brezplačni preskus zaključi, se vam bo zaračunala naročnina, brez vračila, razen kot je opisano spodaj. To ne vpliva na vaše zakonsko določene pravice. Za uporabnike v Evropski uniji se brezplačna preskusna različica prekriva z in vključuje pravico do razmisleka ter pravico do odstopa od pogodbe.

Mesečne naročnine (vključno s Preserve My Tree in Ancestry Pro Tools, kjer sta na voljo): Mesečne naročnine lahko odpoveste kadar koli dva delovna dneva pred datumom podaljšanja, vendar niste upravičeni do vračila, razen kot opisano spodaj. Če odpoveste mesečno naročnino, boste obdržali dostop do svojih storitev do konca že plačanega naročniškega obdobja. Če naročnine ne odpoveste v naročniškem obdobju, bomo vašo naročnino obnavljali vsak mesec, dokler je ne odpoveste. Ancestry Pro Tools zahteva aktivno naročnino na družinsko zgodovino Ancestry. Če vaša naročnina na družinsko zgodovino Ancestry poteče, bo vaša naročnina Pro Tools samodejno odpovedana ob koncu trenutnega plačanega meseca.

Naročnine za obdobje, daljše od enega meseca, plačane vnaprej:

  • Za naročnine Ancestry (vključno z AncestryDNA Plus): Razen v primerih, ki so opisani spodaj, velja, da če odpoveste tovrstno naročnino pred iztekom naročniškega obdobja, niste upravičeni do vračila (to ne vpliva na vaše zakonite pravice), vendar boste dostop do ustreznih storitev obdržali za preostali čas naročniškega obdobja, ob izteku katerega bo vaša naročnina odpovedana. Če se vaša naročnina ni začela z brezplačnim preskusnim obdobjem, lahko v prvih 14 dneh prvega naročniškega obdobja (1) takoj prekinete naročniško razmerje in boste upravičeni do polnega vračila, pri čemer takoj izgubite dostop, ali (2) naročniško razmerje prekinete z veljavnostjo ob koncu trenutnega naročniškega obdobja brez možnosti vračila. Če naročnine v naročniškem obdobju ne odpoveste, bomo vašo naročnino podaljšali za dodatno obdobje, ki je enako dolgo, kot vaše trenutno naročniško obdobje (razen če niste obveščeni drugače), in to vsakič do odpovedi. Ko je vaša naročnina podaljšana, niste upravičeni do nikakršnih vračil. Vračila ne morejo temeljiti na načinu uporabe računa.
  • Za naročnine Fold3, Newspapers.com, Forces War Records in Archives: Naročnine, daljše od enega meseca, ki se zaračunavajo vnaprej, se lahko odpovejo v prvih 30 dneh, pri čemer ste upravičeni do vračila celotnega zneska. Če se naročniško obdobje začne z brezplačnim preskusom, začne 30-dnevno obdobje teči po koncu brezplačnega preskusnega obdobja. Če tovrstno naročnino odpoveste po poteku prvih 30 dni, ne boste upravičeni do vračila, vendar boste obdržali dostop do ustreznih storitev za preostali čas naročniškega obdobja, ob izteku katerega bo vaša naročnina odpovedana. To ne vpliva na vaše zakonsko določene pravice. Če naročnine v naročniškem obdobju ne odpoveste, bomo vašo naročnino podaljšali za dodatno obdobje, ki je enako dolgo, kot vaše trenutno naročniško obdobje (razen če niste obveščeni drugače), in to vsakič do odpovedi. Vračila ne morejo temeljiti na načinu uporabe računa.

Naročnine za obdobje, daljše od enega meseca, plačane mesečno: Kjer je ta možnost ponujena, je mogoče naročnine za obdobje, daljše od enega meseca, plačevati mesečno. Čeprav vam bomo naročnino zaračunavali mesečno, se zavezujete k nakupu celotnega obdobja trajanja naročniškega razmerja (npr. 6 mesecev ali 12 mesecev). Če odpoveste to vrsto naročnine pred iztekom naročniškega obdobja v drugih primerih, kot so opisani spodaj, niste upravičeni do vračila, vendar boste obdržali dostop do ustreznih storitev za preostali čas plačanih mesecev (po izteku katerih bo vaša naročnina odpovedana), in morda vam bomo zaračunali stroške odpovedi. To ne vpliva na vaše zakonsko določene pravice. Če se vaša naročnina ni začela z brezplačnim preskusnim obdobjem, lahko v prvih 14 dneh svojega prvega naročniškega obdobja bodisi (1) takoj odpoveste naročniško razmerje in boste upravičeni do polnega vračila naročnine za prvi mesec, pri čemer takoj izgubite dostop, ali (2) naročniško razmerje odpoveste z veljavnostjo ob koncu trenutnega naročniškega obdobja, pri čemer se vam zaračunajo stroški odpovedi. Če tovrstno naročnino spremenite v naročnino druge vrste pred koncem naročniškega obdobja, boste prejeli sorazmerno vračilo za preostanek trenutno plačanega meseca in lahko vam je zaračunana pristojbina za odpoved. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.com, stroški odpovedi ne presegajo (i) 25 USD za 6-mesečne naročnine in 50 USD za 12-mesečne naročnine (plus morebitne davčne obveznosti) ali (ii) preostali znesek vaše naročnine – kar je manjše. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.co.uk, stroški odpovedi ne presegajo 20 GBP/EUR ali preostalih stroškov vaše naročnine – kar je manjše. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.com.au, stroški odpovedi ne presegajo 25 AUS/NZD ali preostalih stroškov vaše naročnine – kar je manjše. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.ca, in v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, stroški odpovedi ne presegajo 25 CAD ali preostalih stroškov vaše naročnine – kar je manjše. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.de, stroški odpovedi ne presegajo 20 EUR ali preostalih stroškov vaše naročnine – kar je manjše. Če naročnine v naročniškem obdobju ne odpoveste, bomo vašo naročnino podaljšali za dodatno obdobje, ki je enako dolgo, kot vaše trenutno naročniško obdobje, in to vsakič do odpovedi. Ko je vaša naročnina podaljšana, niste upravičeni do nikakršnih vračil.

Darilno članstvo: Darilno članstvo lahko kupec prekliče (a) 30 dni po datumu nakupa darila ali (b) datumom začetka uporabe darila, ki ga izbere kupec – kar pride prej; v tem primeru kupec prejme celotno vračilo kupnine. Po datumu začetka uporabe darila ni več možnosti za vračilo. Za več informacij glejte posebne pogoje za darilna članstva.

Naročnine za družinski paket: Če je na voljo, družinski paket kupcu omogoča, da dodatnim uporabnikom odobri dostop do ustreznih storitev. Kupec lahko uporabnike kadar koli doda ali odstrani iz družinskega paketa, uporabniki pa lahko kadar koli zapustijo družinski paket tako, da obiščejo svojo stran Nastavitve računa. Vse spremembe družinskega paketa s strani kupca bodo veljale za podrejene račune. Če kupec odpove družinski paket, bodo vsi uporabniki družinskega paketa obdržali dostop do ustreznih storitev do konca naročniškega obdobja, po katerem bo naročnina odpovedana.

Začasna zaustavitev vaše naročnine: Če je ta možnost na voljo, lahko pri naročninah Ancestry, ki se samodejno obnavljajo, začasno zaustavite naročnino tako, da ob koncu trenutnega obračunskega obdobja odložite plačilo za podaljšanje za največ 2 meseca. Naročnino lahko začasno zaustavite samo enkrat na obračunski cikel, po začetku začasne zaustavitve pa ne boste mogli spremeniti njenega trajanja. Za čas zaustavitve boste izgubili dostop do vseh plačljivih vsebin. Vaša naročnina bo samodejno aktivirana po vnaprej določenem času zaustavitve in po ceni, po kateri bi bila podaljšana pred zaustavitvijo, ob ponovni pa aktivaciji boste morali dati pooblastilo za ponavljajočo bremenitev vašega plačilnega sredstva iz naslova vaše naročnine. Če se odločite odpovedati naročnino med začasno zaustavitvijo, vas ne bomo bremenili.

Dobroimetje: Nekatere storitve si lahko v različnih količinah kupite v obliki dobroimetja, ki ga nato porabite v določenem časovnem obdobju. Kupljeno dobroimetje velja za čas, ki je določen ob nakupu. Dobroimetje, ki ne bo porabljeno v obdobju, ki je predvideno za njegovo porabo, z datumom poteka veljavnosti poteče, razen kjer tega ne dovoljuje zakonodaja.

Davki in pristojbine: Odgovorni ste za plačilo vseh davkov in pristojbin, ki jih zaračunavajo druga podjetja, kot so poštnina, stroški mobilnega operaterja, stroški podatkovnega paketa, stroški prekoračitve, provizije za uporabo kreditnih kartic in provizije za mednarodne transakcije.

Pravno sredstvo: Če ste potrošnik iz Evropske unije ali Združenega kraljestva, se bodo upoštevale vse obvezne določbe zakona v državi, v kateri stalno prebivate in imate lahko pravico do pravnega sredstva v skladu z vašo lokalno zakonodajo, če storitev ali del storitve ni v skladu s tem, kako je bila opisana.

Kompleti za analizo DNK AncestryDNA®

1. Preklic laboratorijske obdelave vašega kompleta za analizo AncestryDNA.

Laboratorijsko obdelavo vašega kompleta za analizo DNK AncestryDNA lahko prekličete tako, da stopite v stik s službami za člane. Če ste že posredovali svoj vzorec sline, boste morali službam za člane posredovati oznako epruvete z vzorcem, ki bo omogočila identifikacijo in uničenje vašega vzorca. Oznaka epruvete je navedena v vašem kompletu za analizo DNK AncestryDNA. Priporočamo, da oznako shranite na varnem mestu.

Če je laboratorij že obdelal vaš vzorec, lahko zahtevate uničenje vzorca tako, da stopite v stik s službo za člane. Rezultate testov lahko izbrišete tudi tako, da sledite navodilom v vaših nastavitvah za analizo DNK.

2. Upravičenost do vračila kupnine.

Združene države Amerike

  • Pri nakupu kompletov AncestryDNA ste upravičeni do vračila kupnine, če zahtevate vračilo kupnine in vrnete komplet v 60 dneh od oddaje naročila kompleta, pri čemer odštejemo 15 USD za kritje stroškov obdelave. Če želite prejeti vračilo, nam morate vrniti komplet. Podjetje Ancestry vam ne bo povrnilo stroškov pošiljanja ali obdelave, niti veljavnih davkov, ki so bili plačani in niso vračljivi, v zvezi s kompleti, ki so bili kupljeni v Združenih državah. Vsa vračila bodo knjižena na plačilno sredstvo, prek katerega poteka obračunavanje v povezavi z vašim računom. Če ste svoj komplet AncestryDNA kupili preko Amazona, Walmarta (prek spleta ali v trgovini), Legacy.com ali Target.com morate zahtevati vračilo neposredno pri teh prodajalcih.
  • Genetske značilnosti: Ob nakupu genetskih značilnosti za obstoječo analizo DNK, potem ko ste v storitvah prejeli rezultate svoje analize DNK, boste dostop do genetskih značilnosti prejeli takoj po obdelavi plačila in zato ne boste upravičeni do vračila za nakup genetskih značilnosti. Če ste kupili genetske značilnosti za obstoječo analizo DNK, ki ste jo aktivirali, a rezultati vaše analize DNK v storitvah niso bili objavljeni, lahko nakup genetskih značilnosti prekličete tako, da stopite v stik s službo za člane in boste upravičeni do vračila, dokler rezultati vaše analize DNK ne bodo objavljeni. Ko so rezultati vaše analize DNK enkrat na voljo, niste upravičeni do vračila stroškov nakupa genetskih značilnosti. Nakup kompleta za analizo DNK AncestryDNA, ki vključuje značilnosti, urejajo zgornji pogoji za odpoved in povračilo, ki veljajo tudi za komplete AncestryDNA brez značilnosti. Če ste v Evropski uniji imate pravico, da kadar koli v 14 dneh po tem, ko prejmemo vaše naročilo, odstopite od pogodbe ali si premislite in prekličete naročilo kompleta za značilnosti, pri čemer boste prejeli vračilo celotne kupnine, vključno s stroški pošiljanja.
  • Možnosti dodatnih storitev: Če ste kupili dodatno storitev darilnega zavijanja, kjer je na voljo, lahko darilno zavijanje prekličete tako, da stopite v stik s Storitvami za člane in upravičeni ste do vračila nakupa darilnega zavijanja, če komplet AncestryDNA še ni bil odposlan. Če ste kupili dodatno storitev prednostne obdelave, kjer je na voljo, lahko storitev prednostne obdelave prekličete tako, da stopite v stik s Storitvami za člane in upravičeni ste do vračila nakupa storitve prednostne obdelave, dokler ne prejmemo vašega vzorca. Za vaš nakup kompleta AncestryDNA, ki vključuje darilno zavijanje in/ali storitev prednostne obdelave sicer veljajo zgoraj navedeni pogoji odpovedi in vračila, kot za komplete AncestryDNA, ki ne vključujejo dodatne storitve darilnega zavijanja ali prednostne obdelave.
  • Nalaganja DNK: Če za nalaganje vaših DNK podatkov plačate drugemu ponudniku za testiranja DNK, niste upravičeni do povračila stroškov za vaš nakup, ko so rezultati vaše analize DNK enkrat na voljo v Storitvah.

 

Postopek vračila.

Če želite podati zahtevo za povračilo stroškov za nakup kompleta AncestryDNA kit, nam morate (1) predložiti iste podatke, kot ste nam jih predložili pri naročanju kompleta, in (2) nam vrniti svoj komplet AncestryDNA. Za več informacij stopite v stik s službo za člane.

Izven Združenih držav: Kadar koli v 14 dneh po tem, ko prejmemo vaše naročilo, imate pravico, da odstopite od pogodbe ali si premislite in prekličete naročilo kompleta za analizo DNK AncestryDNA, pri čemer boste prejeli vračilo celotne kupnine, vključno s stroški pošiljanja. Upoštevajte, da ne boste upravičeni do celotnega povračila stroškov pošiljanja, če ste izrecno izbrali način pošiljanja, ki je dražji od najcenejše vrste pošiljanja. V tem primeru boste upravičeni do povračila stroškov pošiljanja v višini najcenejše vrste pošiljanja, ki jo omogoča Ancestry. Za odpoved naročila in vračilo denarja nas lahko pokličite. Ko pokličete v zvezi s preklicem, nam boste morali posredovati številko naročila. Številko svojega naročila boste našli v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki ste ga prejeli po oddaji ponudbe. Vaša pravica do preklica poteče 14 dni po datumu prejema naročila. Če prekličete izvajanje analize DNK po tem, ko oddate svoj vzorec, ne boste mogli dostopati do rezultatov analize DNK. Vračilo bomo opravili s pomočjo kreditne kartice, ki ste jo uporabili pri nakupu kompleta AncestryDNA. Prosimo, da počakate toliko časa, kolikor je primerno, da vam vrnemo dobroimetje.

3. Nadomestni kompleti za analizo.

Če ste v ZDA in potrebujete nadomestni komplet za analizo DNK AncestryDNA, lahko pokličete AncestryDNA na 1-800-958-9124 in nam posredujte iste podatke, ki ste nam jih posredovali ob naročilu kompleta za analizo AncestryDNA. Glede na razlog za nadomestni komplet vam bomo lahko v ZDA zaračunali 25 USD za komplet (plus stroški pošiljanja in obdelave). Če se nahajate zunaj ZDA in potrebujete nadomestni komplet za analizo DNK AncestryDNA, lahko stopite v stik z AncestryDNA prek telefona ali e-pošte. Zunaj ZDA ne zaračunavamo nikakršnih dodatnih stroškov za nadomestne komplete.

4. Paketi.

Občasno in v skladu s ponudbo lahko podjetje Ancestry ponudi več izdelkov (kot sta komplet AncestryDNA in naročnina na družinsko zgodovino) v kombiniranih »paketih«. Paket lahko vrnete proti vračilu kupnine v 60 dneh od dneva nakupa. Pakete je mogoče vrniti samo kot celoten paket. Ne sprejemamo vračila izdelkov, ki so bili prodani kot del paketa, razen če je paket vrnjen v celoti. Če vaš paket vključuje komplet za analizo DNK AncestryDNA, je pogoj za vračilo kupnine, da nam vrnete komplet, pri tem vam bomo odšteli 15 USD iz naslova stroškov obdelave (za vsak komplet AncestryDNA). Za uporabnike v Evropski uniji stroški obdelave ne bodo odšteti od zneska vračila.