Как обработваме данни на лица, които не са потребители

С каква информация разполага Ancestry® за лица, които не са потребители на Ancestry?

Ancestry позволява опознаване на личното минало за обогатяване на живота. Ancestry позволява на потребителите да изследват своето минало, да намерят своите предци и да си сътрудничат с други потребители, позволявайки съвместни проучвания и по-съдържателни открития. Потребителите си сътрудничат, изграждат виртуални родословни дървета чрез нашата платформа и получават достъп до множество исторически записи в Услугите на Ancestry (както е определено в Общите условия на Ancestry). В Услугите Ancestry са вложени повече от 40 години инвестиции и проучвания за създаване на най-големия в света онлайн архив от записи на семейна история и отговаряне на търсенето на пазара за генеалогични изследователски услуги, предоставяни от Ancestry.

Има два източника на информация за лица, които не са потребители на Ancestry: (i) съдържание, което потребителите са качили в родословните си дървета, като снимки, имена, дати на раждане, места, значими събития, истории и друго съдържание (наричано „Вашето съдържание“ в нашите Общи условия) и (ii) записи, получени от Ancestry от трети страни (напр. записи от архиви или поддържани от местните власти, като записи за раждане, брак или смърт, записи за военна служба или данни от преброяване), които може да се отнасят до живи хора, както потребители, така и лица, които не са потребители. Поверителността е основен приоритет за Ancestry, затова предоставяме и осигуряваме на потребителите средства за контрол за гарантиране защитата на тази информация.

 

Родословни дървета

Платформата Ancestry позволява на потребителите да създават родословни дървета, за да показват семейните връзки по удобен за потребителя начин. Потребителите на Ancestry могат да публикуват също допълнителни Лични данни (както е определено в нашата Декларация за защита на личните данни) в своя потребителски профил, които са видими за други потребители на Ancestry. Това съдържание се добавя от потребители, докато правят генеалогични изследвания, записват и споделят своите открития.

Потребителското съдържание е подобно на публикации, генерирани от потребители на всяка интерактивна платформа, като табла за съобщения или социални медии. Тъй като Ancestry е компания за улесняване на съвместно проучване на семейната история, изграждане на родословни дървета и свързване на общности, тя счита, че обработката на данните на живи хора, добавени от потребители в нейните Услуги, съответства на нейните законни интереси.

Ancestry позволява на своите потребители да определят дали да направят своите дървета публични, което помага на други потребители на Ancestry да намерят информация за своите предци и да продължат по друг начин своите проучвания. Сътрудничеството с други потребители е един от основните ресурси за изпълнение на услугите на Ancestry. Ancestry позволява също на своите потребители да изберат да направят дърветата си поверителни. Потребителите на Ancestry могат също да изпращат съобщения до други потребители и да коментират определено съдържание (като записи или дървета на други потребители), което помага за улесняване на проучванията и сътрудничеството. Друга информация за живи хора може да бъде видима (включително за лица, които не са потребители), ако е включена в публична медийна галерия или ако потребителите изберат да публикуват информацията извън своето дърво. Ако потребителите споделят подробности за опита си със семейна история извън Услугите, те го правят на свой собствен риск.

Ancestry обаче се стреми да защити данните на живите хора чрез различни средства за контрол. Например, когато един потребител на Ancestry добави определен човек към дърво, потребителят на Ancestry посочва дали този човек е жив или починал. Живите хора са видими само от притежателя на дървото и хората, с които той/тя споделя дървото като „редактор“, или които упълномощава да могат да виждат живите хора на това дърво. Всички други потребители ще виждат живия човек, обозначен като „Поверителен“. Потребителите могат също да променят настройките на родословното си дърво по всяко време, за да направят цялото си дърво поверително.

 

Записи

Генеалогията може да бъде трудно и отнемащо време занимание, тъй като данните, необходими за установяване на връзки и изграждане на семейни истории, са трудно достъпни от историческа гледна точка и трябва да бъдат обобщени, за да може да се използват. В резултат на това, 40-годишната инвестиция на Ancestry помага на потребителите, архивите и обществото като цяло да се възползват от архивите от записи, които сме събрали, сканирали, дигитализирали, индексирали и предоставили чрез нашите Услуги. Ancestry предоставя също услуги за дигитализация и индексиране на архиви за подпомагане и подобряване на поддръжката, администрирането и значението на познаването на тези архиви за техните притежатели/администратори. Благодарение на експертните познания и осведомеността на Ancestry, както и запазването на исторически записи, които често са повредени и недостъпни, те са на разположение за широката общественост.

По-голямата част от записите в нашите Услуги са свързани с починали лица, което свежда до минимум притесненията за защита на личните данни и приложимостта на законодателството за защита на данните. Въпреки това, някои записи може да съдържат информация, свързана с живи лица; много често това е информация, която е оповестена публично посредством архиви, държавни институции или публикувана от други групи.

Подобно на данните, предоставени от потребителите на Ancestry чрез техните родословни дървета, Ancestry разчита и на законните си интереси за обработка на лични данни в записи от архиви и други източници. Тези записи често се придобиват чрез нашия екип за получаване на съдържание, който закупува или лицензира правата за събиране, съхраняване, публикуване и обработка на архивно съдържание чрез Услугите на Ancestry. Преди да публикуваме информация, ние вземаме предвид редица фактори, включително насоки в бранша, правила, най-добри практики, закони, регулаторни изисквания и нужди на потребителите, включително гарантиране, че съпоставяме интересите, правата и свободите на отделните лица спрямо други интереси.

Ако намерите данни на нашия сайт за Вас или за хора от Вашето домакинство, за които сте загрижени и искате да подадете искане за тяхното изтриване, щракнете тук за най-добрия начин да подадете това искане.

 

Как защитава Ancestry данни за ДНК на лица, които не са потребители на Ancestry?

Ancestry не разполага с ДНК данни на лица, които не са потребители на Ancestry, в нашите бази данни за AncestryDNA®. Трябва да сте регистриран потребител на Ancestry, да сте направили AncestryDNA тест или да сте качили Вашите ДНК Данни от друга слуга за ДНК тестване, за да може Ancestry да има ДНК данни за Вас. Защитата на поверителността на нашите потребители е много важна. Тъй като резултатите от ДНК тестове обикновено принадлежат на живи хора, ето някои конкретни начини, по които защитаваме генетичните данни на потребителите:

  • Ancestry осигурява по всяко време пълно изтриване на резултатите от ДНК тестове, унищожаване на проби от слюнка, изтриване на дървета и целия акаунт на потребителя чрез нашите настройки за поверителност.
  • Няма „търсене“ на хора с резултати от ДНК тестове — за да може едно лице да види нечии други ДНК резултати, той/тя трябва да направи ДНК тест и:
    • a.    Да има Съвпадение на ДНК с друг потребител, който е направил ДНК тест и този човек е избрал изрично да види своите ДНК Съвпадения (потенциални роднини в нашата база данни AncestryDNA); или
    • б.    Да помоли друг потребител, който е направил ДНК тест, да сподели изрично своите ДНК резултати с това лице (което ще позволи също на всеки човек, с когото се споделят ДНК резултатите, да види потенциални ДНК Съвпадения на лицето, споделящо своите ДНК резултати).
  • Потребителите на AncestryDNA избират свои собствени екранни имена за своя потребителски профил на AncestryDNA, които могат да бъдат всякакви (стига да не са обидни) - дори просто инициали. Тестове, управлявани от родителя или законния настойник на непълнолетно дете, ще покажат родителя или законния настойник като „Мениджър“ на теста и ще могат да се видят само инициалите на детето чрез ДНК съвпадения заедно с избраното екранно име на родителя. Екранните имена на AncestryDNA могат да се променят от потребителя по всяко време в настройките на ДНК.

 

ДНК съвпадение

За да предостави голяма част от информацията, налична за потребителите на AncestryDNA, като Genetic Communities® и съвпадение, Ancestry сравнява ДНК на потребителите с другите потребители в нашата база данни от ДНК. Полученият списък с потребители на Ancestry, с които дадено лице споделя ДНК връзка, е наречен „ДНК съвпадения“ и се предоставя, ако съответният потребител избере изрично да види (и да бъде видим за) неговите/нейните ДНК съвпадения. В зависимост от избора на поверителност, описан в нашата Декларация за поверителност, ДНК съвпаденията включват както потребители, които са направили тест AncestryDNA, така и потребители, които са качили ДНК данни. Ако потребител на AncestryDNA избере да не вижда (и да бъде видим за) неговите/нейните ДНК съвпадения, никой друг потребител на AncestryDNA няма да вижда този потребител в списък с ДНК съвпадения. Потребителите могат да изберат своите предпочитания за видимост на ДНК съвпадение по време на активирането на комплекта за тестване на AncestryDNA и след това могат да променят по всяко време предпочитанията за видимост в настройките на своя акаунт.

ДНК съвпаденията могат да разкрият неочаквани връзки, включително генетични връзки, които противоречат на съществуващи семейни връзки, които биха могли да се появят в родословно дърво (напр. в случаи на осиновяване или зачеване от донор, когато е използвана донорска сперма, яйцеклетка или ембрион). Понякога това разкрива произхода на даден потребител, който е различен от произхода, за който потребителят може да е знаел преди това. Ако потребителите са загрижени за последствията от ДНК съвпадения, те могат да изберат да не виждат или да не бъдат видими за ДНК съвпадения в настройките на своя акаунт.

В резултат на някои от потенциалните неблагоприятни последствия, произтичащи от разкриването на неизвестни генетични връзки, Ancestry предупреждава потребителите да обмислят внимателно дали да предоставят проби от слюнка за обработка. Актуалните потребители, които открият изненадващи резултати, могат също да променят настройките си за видимост или дори да изтрият изцяло своите резултати от ДНК тестове.

Ние гледаме много сериозно на нашата отговорност и потенциалното въздействие на сложни открития. Ancestry работи усилено, за да обясни на нашите потребители, че могат да научат неочаквани неща. Имаме специален екип от представители за обслужване на клиенти, обучени да помагат на потребителите да използват и разбират Услугите на Ancestry. За потребители с по-деликатни запитвания предлагаме малка, специализирана група от много опитни представители, които могат да им помогнат за техните открития.

Външни услуги за поддръжка и съвети във връзка с този пример се предлагат в няколко държави, включително:

За лица, пребиваващи в САЩ

US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

За лица, пребиваващи във Великобритания

Human Fertilisation and Embryology Authority
https://www.hfea.gov.uk/

За лица, пребиваващи в Канада

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

За лица, пребиваващи в Австралия

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (или Вашият местен федерален еквивалент).

 

Изтриване на лични данни

За информация как да поискате изтриване на данни, които намирате на нашия сайт за Вас или за хора от Вашето домакинство, щракнете тук.