Kuinka käsittelemme ei-käyttäjien tietoja

Mitä tietoja Ancestry®:llä on henkilöistä, jotka eivät ole Ancestryn käyttäjiä?

Ancestry haluaa antaa kaikille mahdollisuuden rikastuttaa elämää tutkimalla oman itsensä ja sukunsa historiaa. Ancestryn avulla käyttäjät voivat tutkia menneisyyttään ja löytää esivanhempiaan sekä tehdä yhteistyötä muiden käyttäjien kanssa, mahdollistaen tutkimustulosten jakamisen ja yhdessä muiden kanssa tutkimisen, mikä johtaa parempiin löydöksiin. Käyttäjät tekevät yhteistyötä ja rakentavat virtuaalisia sukupuita alustamme kautta ja saavat käyttöönsä runsaasti Ancestryn palveluissa saatavilla olevia historiallisia tietoja (Ancestryn käyttöehdoissa määritellyllä tavalla). Ancestry Services -palveluihin on investoitu ja niitä varten on tehty tutkimusta yli 40 vuoden ajan, minkä myötä on luotu maailman suurin sukututkimusrekisterien verkkokokoelma Ancestryn tarjoamien sukututkimuspalvelujen kysyntään vastaamiseksi.

Henkilöistä, jotka eivät ole Ancestryn käyttäjiä, saadaan tietoa kahdesta lähteestä: (i) sisällöstä, jonka käyttäjä on ladannut sukupuuhunsa, kuten valokuvat, nimet, syntymäajat, paikat, merkittävät tapahtumat, tarinat ja muu sisältö (kutsutaan käyttöehdoissamme nimityksellä "sisältösi" tai ”sinun sisältösi”), ja (ii) Ancestryn kolmansilta osapuolilta hankkimista tietueista (esimerkiksi arkistoista tai paikallisviranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, kuten syntymä-, avioliitto- tai kuolinrekistereistä, varusmiespalvelusrekistereistä tai väestölaskentatiedoista), jotka voivat liittyä elossa oleviin yksityishenkilöihin, käyttäjiin ja henkilöihin, jotka eivät ole Ancestryn käyttäjiä. Tietosuoja on Ancestrylle ensisijainen prioriteetti, joten tarjoamme ja annamme käyttäjille valvonta- ja hallintakeinoja sen varmistamiseksi, että nämä tiedot ovat suojattuja.

 

Sukupuut

Käyttäjät voivat luoda Ancestry-alustan avulla sukupuita, joissa sukulaisuussuhteet näkyvät käyttäjälle helposti luettavalla tavalla. Ancestryn käyttäjät voiva julkaista käyttäjäprofiilissaan myös muita henkilötietoja (kuten tietosuojailmoituksessamme on määritelty), jotka ovat muiden Ancestryn käyttäjien nähtävissä. Käyttäjät lisäävät tätä sisältöä tehdessään sukututkimusta ja tallentaessaan ja jakaessaan löytöjään.

Käyttäjäsisältö on samankaltaista kuin käyttäjien tuottamat viestit millä tahansa vuorovaikutteisella alustalla kuten keskustelupalstoilla tai sosiaalisessa mediassa. Koska Ancestryn liiketoiminnan tavoitteena on helpottaa yhteistoiminnallista sukututkimusta, sukupuiden rakentamista ja yhteisöjen yhdistämistä toisiinsa, Ancestry katsoo, että käyttäjien Ancestryn palveluihin lisäämien eläviä henkilöitä koskevien tietojen käsittely on Ancestryn oikeutettujen etujen mukaista.

Ancestry antaa käyttäjiensä päättää, haluavatko he julkaista sukupuunsa. Sukupuun julkaiseminen auttaa muita Ancestryn käyttäjiä löytämään tietoa esivanhemmistaan ja muutoin edistämään tutkimustaan. Yhteistyö muiden käyttäjien kanssa on yksi Ancestryn tärkeimmistä arvonluontitavoista. Ancestryn käyttäjillä on myös mahdollisuus tehdä sukupuustaan yksityinen. Ancestryn käyttäjät voivat myös lähettää viestejä muille käyttäjille ja lähettää kommentteja joihinkin sisältöihin (kuten tietueisiin tai muiden käyttäjien sukupuihin), mikä helpottaa tutkimista ja yhteistyötä. Muut eläviä henkilöitä koskevat tiedot voivat näkyä (myös henkilöille, jotka eivät ole käyttäjiä), jos ne sisältyvät julkiseen mediagalleriaan tai jos käyttäjät päättävät julkaista tiedot oman sukupuunsa ulkopuolella. Jos käyttäjä jakaa tietoa sukuhistoriaan liittyvistä kokemuksesta palvelujen ulkopuolella, hän tekee sen omalla vastuullaan.

Ancestry pyrkii kuitenkin suojaamaan elävien henkilöiden tietoja erilaisten valvonta- ja hallintatoimien avulla. Esimerkiksi kun Ancestry-käyttäjä lisää henkilön sukupuuhunsa, Ancestry-käyttäjä ilmoittaa, onko henkilö elossa vai kuollut. Elävät henkilöt näkyvät vain sukupuun omistajalle ja henkilöille, joiden kanssa sukupuun omistaja on jakanut sukupuun "muokkaajan" (editor) oikeuksilla, tai joille puun omistaja antaa luvan katsella puussa olevia eläviä henkilöitä. Kaikki muut käyttäjät näkevät elävällä henkilöllä merkinnän "Yksityinen" (Private). Käyttäjät voivat myös muuttaa sukupuunsa asetuksia milloin tahansa ja tehdä koko puustaan yksityisen.

 

Tietueet

Sukututkimus voi olla vaikeaa ja aikaa vievää työtä, sillä yhteyksien löytämiseen ja sukuhistorian rakentamiseen tarvittaviin tietoihin on usein vaikea päästä käsiksi tai saada pääsyoikeutta, ja tiedot on koottava yhteen, jotta niistä voidaan hyötyä. Ancestryn yli 40 vuotta kestäneet investoinnit auttavat käyttäjiä, arkistoja ja koko yhteiskuntaa hyödyntämään keräämiämme, skannaamiamme, digitoimiamme, indeksoimiamme ja palveluidemme kautta saataville asettamiamme arkistokokoelmia. Lisäksi Ancestry tarjoaa arkistoille digitointi- ja indeksointipalveluja, joilla tuetaan ja parannetaan arkistojen ylläpitoa, hallinnointia ja arkistojen tietojen arvoa arkiston omistajille/hallinnoijille. Ancestryn asiantuntemuksen ja tietämyksen ansiosta historialliset arkistot, jotka ovat usein vahingoittuneita ja tai muuten saavuttamattomissa, ovat nyt laajemman yleisön saatavilla.

Valtaosa palveluissamme olevista tietueista liittyy kuolleisiin henkilöihin, mikä minimoi yksityisyyden suojaan liittyvät huolenaiheet ja tietosuojalainsäädännön vaikutukset. Jotkin tietueet saattavat kuitenkin edelleen sisältää tietoja, jotka liittyvät elossa oleviin henkilöihin; usein kyse on tiedoista, joiden julkaisijoita ovat arkistot, valtion laitokset tai muut tahot tai ryhmät.

Samoin kuin Ancestryn käyttäjien sukupuidensa kautta antamien tietojen osalta, Ancestry vetoa oikeutettuihin etuihinsa myös käsitellessään henkilötietoja, joita on tietueissa, jotka ovat peräisin arkistoista ja muista lähteistä. Nämä tietueet hankitaan usein sisällönhankintatiimimme kautta, joka ostaa tai lisensoi oikeudet kerätä, säilyttää, julkaista ja käsitellä arkistosisältöä Ancestryn palveluiden kautta. Ennen kuin julkaisemme tietoja, otamme huomioon useita tekijöitä, kuten alan ohjeet, säännöt, parhaat käytännöt, lait ja asetukset sekä käyttäjien tarpeet, mukaan lukien sen varmistaminen, että yksilöiden edut, oikeudet ja vapaudet ovat tasapainossa muiden etujen kanssa.

Jos löydät sivustoltamme sinua tai perhettäsi koskevia tietoja, joista olet huolissasi, ja haluat pyytää niiden poistamista, napsauta tästä.

 

Miten Ancestry suojaa muiden kuin Ancestryn käyttäjien DNA-tietoja?

Ancestryllä ei ole AncestryDNA®-tietokannassa DNA:ta henkilöiltä, jotka eivät ole Ancestry-käyttäjiä. Sinun on oltava rekisteröitynyt Ancestry-käyttäjä ja tehtävä AncestryDNA-testi tai lähetettävä DNA-tietosi toisesta DNA-testauspalvelusta, jotta Ancestryllä voi olla DNA-tietoja sinusta. Käyttäjien tietosuojan ja yksityisyyden varmistaminen on erittäin tärkeää. Koska DNA-testien tulokset koskevat yleensä eläviä ihmisiä, alla on lueteltu joitakin tapoja, joilla suojaamme käyttäjien geneettisiä tietoja:

  • Ancestry mahdollistaa DNA-testien tulosten täydellisen poistamisen, sylkinäytteiden tuhoamisen, sukupuiden poistamisen ja käyttäjän koko tilin poistamisen yksityisyysasetusten kautta milloin tahansa.
  • Ei ole hakutoimintoa henkilöistä, joilla on DNA-testitulos. Jotta henkilö voi nähdä jonkun muun henkilön DNA-tulokset, hänen on tehtävä DNA-testi ja
    • a.    hänellä on oltava DNA-yhteensopivuus toisen käyttäjän kanssa, joka on tehnyt DNA-testin ja joka on nimenomaisesti tehnyt valinnan katsoa DNA-yhteensopivuudet (mahdolliset sukulaiset AncestryDNA-tietokannassamme), tai
    • b.    hänen tulee pyytää toista käyttäjää, joka on tehnyt DNA-testin, nimenomaisesti jakamaan DNA-tuloksensa tällaiselle henkilölle (jolloin henkilö, jolle DNA-tulokset jaetaan, näkee DNA-tuloksensa jakaneen henkilön mahdolliset DNA-yhteensopivuudet).
  • AncestryDNA-käyttäjät valitsevat AncestryDNA-käyttäjäprofiiliinsa oman näyttönimen, joka voivat olla mikä tahansa (kunhan se ei loukkaa ketään) – jopa pelkät nimikirjaimet. Alaikäisen lapsen vanhemman tai laillisen huoltajan hallinnoimat testit näyttävät vanhemman tai laillisen huoltajan testin "hallinnoijana" (Manager), ja DNA Matchit eli henkilöt, joilla on samanlainen DNA, näkevät vain lapsen nimikirjaimet sekä vanhemman valitseman näyttönimen. Käyttäjä voi muuttaa AncestryDNA:n näyttönimiä milloin tahansa DNA-asetuksissa.

 

DNA Matchit eli yhteensopivat/samankaltaiset DNA:t

AncestryDNA-käyttäjille tarjottavien monien tietojen, kuten Genetic Communities®:n ja samankaltaisten DNA:iden etsimisen, tarjoamiseksi Ancestry vertaa käyttäjien DNA:ta muihin DNA-tietokannassa oleviin käyttäjiin. Tuloksena syntyvää luetteloa Ancestryn käyttäjistä, joiden kanssa henkilöllä on DNA-yhteys, eli yhteensopiva/samankaltainen DNA, kutsutaan nimellä "DNA Match". Tämä luettelo annetaan käyttäjän käyttöön, jos kyseinen käyttäjä nimenomaisesti päättää katsella DNA Matchejaan (ja antaa luvan, että hänen DNA Matchit voivat nähdä hänet). Tietosuojaselosteessamme selostettujen tietosuojavalintojen mukaisesti DNA-yhteensopivuudet voivat olla sekä AncestryDNA-testin tehneitä käyttäjiä että käyttäjiä, jotka ovat lähettäneet DNA-tiedot verkkoon. Jos AncestryDNA-käyttäjä päättää olla katsomatta henkilöitä, joilla on yhteensopiva tai samankaltainen DNA (tai kieltää muita henkilöitä, joilla on yhteensopiva DNA, katsomasta hänen profiiliaan), muut AncestryDNA-käyttäjät eivät näe kyseistä käyttäjää DNA Match -luettelossa, jossa on henkilöitä, joilla on samankaltainen DNA. Käyttäjä voi asettaa DNA Match -näkyvyyttä koskevat asetuksensa ja valintansa AncestryDNA-testipakkauksen aktivoinnin yhteydessä ja voi sen jälkeen milloin tahansa muuttaa näkyvyyttä koskevaa valintaa tilinsä asetuksissa.

DNA Matchit voivat paljastaa odottamattomia yhteyksiä, mukaan lukien geneettisiä sukulaissuhteet, jotka ovat ristiriidassa sukupuussasi mahdollisesti esiintyvien sukulaisuussuhteiden kanssa (esim. adoptiotapauksissa tai tapauksissa, joissa on käytetty luovutettuja siittiöitä, munasoluja tai alkioita). Joskus DNA Matchit paljastavat käyttäjällä olevan eri vanhemmat tai esivanhemmat, kuin jotka käyttäjä on ehkä aiemmin luullut hänellä olevan. Jos käyttäjä on huolissaan DNA Matchien, eli henkilöiden, joilla on samankaltainen DNA, löytämisen mahdollisista seurauksista, hän voi valita tiliasetuksissaan, että hän ei halua nähdä DNA Matcheja tai antaa DNA Matchien nähdä häntä.

Joidenkin tuntemattomien geneettisten sukulaisuussuhteiden paljastumisesta mahdollisesti aiheutuvien kielteisten vaikutusten vuoksi Ancestry varoittaa käyttäjiä harkitsemaan tarkkaan, haluavatko he lähettää sylkinäytteitä käsiteltäväksi. Nykyiset käyttäjät, jotka löytävät yllättäviä tuloksia, voivat myös harkita katseluasetustensa muuttamista tai jopa DNA-testitulostensa poistamista kokonaan.

Suhtaudumme vastuuseemme ja monimutkaisten tai epämukavien löydösten mahdollisiin vaikutuksiin hyvin vakavasti. Ancestry tekee kovasti töitä selittääkseen käyttäjillemme, että jotkut asiat, joita he saattavat saada tietää, voivat olla odottamatonta. Meillä on asiakaspalvelutiimi, joka on koulutettu auttamaan käyttäjiä käyttämään ja ymmärtämään Ancestryn palveluita. Käyttäjille, joilla on arkaluonteisempia kysymyksiä, meillä on käytössämme pieni, omistautunut ryhmä erittäin kokeneita asiakaspalveluedustajia, jotka voivat auttaa käyttäjiä löytöihin liittyvissä asioissa.

Ulkopuolisia tuki- ja neuvontapalveluja, joihin tämä esimerkki vaikuttaa, on saatavilla useissa maissa, muun muassa seuraavissa:

Yhdysvalloissa asuvat

Yhdysvaltain kansallinen lääketieteellinen kirjasto, US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat

Ihmisen hedelmöityshoito- ja alkiontutkimusviranomainen, Human Fertilisation and Embryology Authority 
https://www.hfea.gov.uk/

Kanadassa asuvat

Kanadan terveysviranomainen, Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Australiassa asuvat

Avustavan lisääntymishoidon viranomainen, Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority 
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (tai liittovaltiosi vastaava paikallinen taho).

 

Henkilötietojen poistaminen

Napsauta tästä saadaksesi tietoa siitä, kuinka voit pyytää sivustoltamme löytämiesi sinua tai perheenjäseniäsi koskevien henkilötietojen poistamista.