Hogyan kezeljük a nem felhasználói adatokat?

Milyen információkkal rendelkezik az Ancestry® a nem Ancestry-felhasználókról?

Az Ancestry lehetővé teszi a személyes felfedező utakat, amelyek gazdagítják ügyfeleink életét. Az Ancestry lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kutassák a múltjukat, megtalálják az őseiket és együttműködjenek más felhasználókkal, lehetővé téve a közös kutatást és a gazdagabb felfedezéseket. A felhasználók együttműködnek és virtuális családfákat építenek a platformunkon keresztül, és az Ancestry szolgáltatásain keresztül hozzáférést kapnak a történelmi feljegyzések gazdag tárházához (az Ancestry Feltételeiben meghatározottak szerint). Több mint 40 évnyi befektetett munka és kutatás fémjelzi az Ancestry szolgáltatásokat, azzal a céllal, hogy létrehozzák a világ legnagyobb online családtörténeti gyűjteményét és megfeleljenek az Ancestry által nyújtott genealógiai kutatási szolgáltatások iránti piaci igényeknek.

A nem Ancestry-felhasználókra vonatkozó információknak két forrása van: (i) a felhasználók által a családfájukba feltöltött tartalmak, például fényképek, nevek, születési dátumok, helyek, jelentős események, történetek és egyéb tartalmak (a Feltételeinkben „az Ön tartalma”), valamint (ii) az Ancestry által harmadik felektől szerzett nyilvántartások (pl. levéltári vagy helyi hatóságok által fenntartott nyilvántartások, például születési, házassági vagy halálozási nyilvántartások, katonai szolgálati adatok vagy népszámlálási adatok), amelyek élő személyekre, felhasználókra és nem Ancestry-felhasználókra egyaránt vonatkozhatnak. Az Ancestry számára az adatvédelem elsődleges fontosságú, ezért olyan ellenőrzési lehetőségeket biztosítunk és adunk a felhasználóknak, amelyek segítik ezen információk védelmét.

 

Családfák

Az Ancestry platform lehetővé teszi a felhasználók számára családfák létrehozását a családi kapcsolatok felhasználóbarát módon történő megjelenítése érdekében. Az Ancestry-felhasználók további személyes adatokat is közzétehetnek (az Adatvédelmi nyilatkozatunkban meghatározottak szerint) a felhasználói profiljukban, amelyek más Ancestry-felhasználók számára is megtekinthetők. Ezt a tartalmat a felhasználók genealógiai kutatások végzése, valamint felfedezéseik rögzítése és megosztása során adják hozzá a profiljukhoz.

A felhasználói tartalom hasonló a felhasználók által bármely interaktív platformon, például üzenőfalakon vagy közösségi médiában létrehozott bejegyzésekhez. Mivel az Ancestry a közös családtörténet-kutatást, a családfaépítést és a közösségek összekapcsolását elősegítő szervezet, úgy ítéli meg, hogy a felhasználók által a szolgáltatásaihoz hozzáadott élő személyek adatainak kezelése jogos érdeke.

Az Ancestry lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eldöntsék, nyilvánosságra hozzák-e családfáikat, ami segít más Ancestry-felhasználóknak abban, hogy információkat találjanak saját őseikről, és hogy egyéb módon elősegítsék a kutatásukat. A más felhasználókkal való együttműködés az Ancestry egyik elsődleges értéknövelő tényezője. Az Ancestry azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy családfáikat priváttá tegyék. Az Ancestry felhasználói üzeneteket is küldhetnek más felhasználóknak, és kommentálhatnak bizonyos tartalmakat (például rekordokat vagy más felhasználók családfáit), ami elősegíti a kutatást és az együttműködést. Az élő személyekről szóló egyéb információk láthatóak lehetnek (nem felhasználók számára is), ha nyilvános médiagalériába kerülnek, vagy ha a felhasználók úgy döntenek, hogy az információkat a saját családfájukon kívül teszik közzé. Ha a felhasználók a Szolgáltatásokon kívül megosztják a családtörténetük részleteit, ezt saját felelősségükre teszik.

Az Ancestry azonban különböző ellenőrzésekkel igyekszik védeni az élő személyek adatait. Amikor például egy Ancestry-felhasználó hozzáad egy személyt egy családfához, az Ancestry-felhasználó jelzi, hogy az adott személy él-e vagy már elhunyt. Az élő személyek csak a fa tulajdonosa és azok a személyek láthatják, akikkel a fa tulajdonosa „szerkesztőként” megosztja a fát, vagy akiket a fa tulajdonosa felhatalmaz arra, hogy láthassák a fa élő személyeit. Minden más felhasználó a „Privát”-ként megjelölt élő személyeket látja. A felhasználók bármikor megváltoztathatják a családfájuk beállításait is, hogy a teljes fát privátnak állítsák be.

 

Nyilvántartások

A genealógia nehéz és időigényes tevékenység lehet, mivel a kapcsolatok létrehozásához és a családi történetek felépítéséhez szükséges adatokhoz történelmileg nehezen lehetett hozzáférni, és e tudományág  értékének felszabadításához ezeket összesíteni kell. Ennek eredményeképpen az Ancestry több mint 40 év folyamán befektetett munkája segíti a felhasználókat, a levéltárakat és a társadalmat általában véve abban, hogy az általunk összegyűjtött, szkennelt, digitalizált, indexált és a szolgáltatásainkon keresztül elérhetővé tett nyilvántartás-gyűjtemények kínálta előnyöket élvezhessék. Ezen túlmenően az Ancestry digitalizálási és indexálási szolgáltatásokat nyújt levéltárak részére annak érdekében, hogy támogassa és javítsa az archívumok fenntartását, adminisztrációját és az ezen archívumok által képviselt tudás értékét a tulajdonosok/adminisztrátorok számára. Az Ancestry szakértelmével és tudásával a gyakran sérült és hozzáférhetetlen történelmi feljegyzések megőrzése a szélesebb körű nyilvánosság számára is elérhetővé válik.

A szolgáltatásaink által biztosított nyilvántartások túlnyomó többsége elhunyt személyekre vonatkozik, ami minimálisra csökkenti a magánélet védelmével kapcsolatos aggályokat és az adatvédelmi jogszabályok jelentőségét. Néhány nyilvántartás azonban még mindig tartalmazhat élő személyekre vonatkozó információkat; ezek gyakran olyan információk, amelyeket levéltárak, kormányzati intézmények hoztak nyilvánosságra vagy más csoportok tettek közzé.

Az Ancestry felhasználók által a családfáikon keresztül megadott adatokhoz hasonlóan az Ancestry is jogos érdekeire támaszkodik a levéltárakból és más forrásokból származó nyilvántartásokban szereplő személyes adatok kezelése során. Ezeket a nyilvántartásokat gyakran a tartalomszerző csapatunkon keresztül szerezzük be, amely megvásárolja vagy licencbe veszi a jogokat az archív tartalmak gyűjtése, tárolása, közzététele és kezelése érdekében az Ancestry szolgáltatásain keresztül. Az információk közzététele előtt számos tényezőt mérlegelünk, beleértve az iparági útmutatásokat, szabályokat, legjobb gyakorlatokat, jogszabályokat és előírásokat, valamint a felhasználói igényeket, beleértve annak biztosítását is, hogy az egyének érdekeit, jogait és szabadságait más érdekekkel szemben egyensúlyba hozzuk.

Ha olyan információkat talál a honlapunkon saját magáról vagy a háztartásában élő személyekről, amelyekkel kapcsolatban aggályai vannak, és szeretné kérni azok törlését, kattintson ide a kérelem benyújtásának legkedvezőbb módjáért.

 

Hogyan védi az Ancestry a nem Ancestry-felhasználók DNS-adatait?

Az Ancestry nem tárolja az AncestryDNA® adatbázisában a nem Ancestry-felhasználók DNS-ét. Ahhoz, hogy az Ancestry rendelkezzen Önről DNS-adatokkal vagy feltölthesse a DNS-adatait egy másik DNS-vizsgálati szolgáltatásból, regisztrált Ancestry-felhasználónak kell lennie és el kell végeznie az AncestryDNS tesztet. Felhasználóink adatainak védelme kiemelten fontos. Mivel a DNS-tesztek eredményei jellemzően élő emberekhez tartoznak, az alábbiakban bemutatunk néhány konkrét módszert, amelyekkel a felhasználók genetikai adatait védjük:

  • Az Ancestry az adatvédelmi beállításainkon keresztül bármikor lehetővé teszi a DNS-tesztek eredményeinek teljes törlését, a nyálminták megsemmisítését, a fák törlését és a felhasználó teljes fiókjának törlését.
  • Nincs „keresés” a DNS-teszt eredményekkel rendelkező személyek után – Ahhoz, hogy valaki megnézhesse valaki más DNS eredményeit, az adott személynek el kell végeznie egy DNS tesztet, és vagy:
    • a.    DNS egyezésnek kell fennállnia egy másik olyan felhasználóval, aki elvégezte a DNS tesztet, és az adott személy kifejezetten úgy döntött, hogy megtekinti a DNS egyezéseit (potenciális rokonok az AncestryDNS adatbázisunkban); vagy
    • b.    Egy másik felhasználónak, aki elvégezte a DNS tesztet, kifejezetten meg kell osztania a DNS-eredményeit egy ilyen személlyel (ami azt is lehetővé teszi, hogy akivel a DNS-eredményeket megosztották, láthassa a DNS-eredményeit megosztó személy potenciális DNS-egyezéseit).
  • Az AncestryDNS-felhasználók maguk választják meg az AncestryDNS-felhasználói profiljukhoz a saját megjelenítendő nevüket, amely bármi lehet (feltéve, hogy nem sértő) - akár csak kezdőbetűk is. A kiskorú gyermek szülője vagy törvényes gyámja által kezelt tesztek a szülőt vagy törvényes gyámot a teszt „kezelőjeként” fogják feltüntetni, és a DNS-egyezések csak a gyermek monogramját láthatják a szülő által választott megjeleníttendő névvel együtt. Az AncestryDNA megjelenítendő neveket a felhasználó bármikor megváltoztathatja a DNS-beállításokban.

 

DNS-egyezés

Az AncestryDNS-felhasználók számára elérhető számos információ, például a Genetic Communities® és a párosítás biztosítása érdekében az Ancestry összehasonlítja a felhasználók DNS-ét a DNS-adatbázisunkban szereplő többi felhasználóéval. Az így kapott listát az Ancestry azon felhasználóiról, akikkel valaki DNS-kapcsolatban áll, „DNS-egyezések” nevezzük, és akkor adjuk meg, ha a felhasználó kifejezetten úgy dönt, hogy meg akarja tekinteni (és azt akarja, hogy megtekintsék) a DNS-egyezéseit. Az Adatvédelmi nyilatkozatunkban leírt adatvédelmi választási lehetőségekre is figyelemmel, a DNS-egyezések mind az AncestryDNS-tesztet elvégző, mind a DNS-adatokat feltöltő felhasználókra kiterjednek. Ha egy AncestryDNS-felhasználó úgy dönt, hogy nem akarja megtekinteni (és nem akarja, hogy megtekintsék) a DNS-egyezéseit, akkor más AncestryDNS-felhasználók nem fogják látni az adott felhasználót a DNS-egyezések listáján. A felhasználók az AncestryDNS tesztkészlet aktiválása során választhatják ki a DNS-egyezés megtekinthetőségi preferenciáját, majd bármikor megváltoztathatják a megtekinthetőségi preferenciát a fiókjuk beállításaiban.

A DNS-egyezések meglepetést okozó kapcsolatokat tárhatnak fel, beleértve olyan genetikai kapcsolatokat, amelyek ellentmondanak a családfán esetleg megjelenő meglévő családi kapcsolatoknak (pl. örökbefogadás vagy donorfogantatás esetén, amikor sperma, petesejt vagy embrió adományozására került sor). Néha ez a felhasználó olyan származását is feltárja, amely eltér attól, amit a felhasználó korábban a származásáról gondolt. Ha a felhasználókat aggasztják a DNS-egyezések következményei, a fiókjuk beállításaiban dönthetnek úgy, hogy nem kívánják megtekinteni a DNS-egyezéseket, vagy hogy azokat meg kívánják tekinteni.

Az ismeretlen genetikai kapcsolatok felfedéséből eredő néhány lehetséges negatív hatás miatt az Ancestry arra figyelmezteti a felhasználókat, hogy alaposan fontolják meg, hogy beküldenek-e nyálmintát feldolgozásra. Azok a meglévő felhasználók, akik meglepő eredményeket találnak, megfontolhatják a megtekinthetőségi beállítások módosítását vagy akár a DNS-teszt eredményeik teljes törlését is.

Nagyon komolyan vesszük felelősségünket és a komplex felfedezések lehetséges hatásait. Az Ancestry keményen dolgozik azon, hogy segítsen elmagyarázni a felhasználóinknak, hogy néhány dolog, amit megtudhatnak, váratlanul érheti őket. Ügyfélszolgálati munkatársaink elkötelezett csapata arra van kiképezve, hogy segítséget nyújtson a felhasználóknak az Ancestry szolgáltatásainak használatát és megértését illetően. Az érzékenyebb kérdésekkel rendelkező felhasználók számára nagy tapasztalattal rendelkező képviselők kis, elkötelezett csoportját ajánljuk, akik segíthetnek a felhasználóknak eligazodni saját felfedezéseiket illetően.

Az e példa által érintett külső támogató és tanácsadó szolgáltatások több országban is elérhetők, többek között:

USA-beli lakosok esetében

Az Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Könyvtára
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Egyesült királyságbeli lakosok esetében

Emberi Megtermékenyítési és Embriológiai Hatóság
https://www.hfea.gov.uk/

Kanadai lakosok esetében

Kanadai Egészségügy
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Ausztráliai lakosok esetében

Viktoriánus támogatott reprodukciós kezelési hatóság
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (vagy az Ön helyi szövetségi megfelelője).

 

Személyes adatok törlése

Arról, hogy hogyan kérheti az Önről vagy a háztartásában élő személyekről az oldalunkon található információk törlését, ide kattintva tájékozódhat.