Hoe verwerken we gegevens van niet-gebruikers

Welke informatie heeft Ancestry® over niet-Ancestry gebruikers?

Ancestry stimuleert persoonlijke ontdekkingsreizen om levens te verrijken. Ancestry stelt gebruikers in staat om hun verleden te onderzoeken en hun voorouders te vinden en om samen te werken met andere gebruikers, waardoor gezamenlijk onderzoek en rijkere ontdekkingen mogelijk worden. Gebruikers werken samen en bouwen virtuele stambomen via ons platform en krijgen toegang tot een schat aan historische records op de Diensten van Ancestry (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Ancestry). Er is ruim 40 jaar geïnvesteerd in de Diensten van Ancestry om 's werelds grootste online verzameling van familiegeschiedenisrecords te creëren en te voldoen aan de marktvraag naar de genealogische onderzoeksdiensten die Ancestry biedt.

Er zijn twee bronnen van informatie over niet-Ancestry gebruikers: (i) inhoud die gebruikers hebben geüpload naar hun stambomen, zoals foto's, namen, geboortedata, plaatsen, belangrijke gebeurtenissen, verhalen en andere inhoud (aangeduid als "Uw Inhoud" in onze Algemene Voorwaarden) en (ii) records die Ancestry heeft verkregen van derden (bijv. gegevens uit archieven of onderhouden door lokale autoriteiten, zoals geboorte-, huwelijks- of overlijdensrecords, records van militaire dienst, of volkstellingsgegevens) die betrekking kunnen hebben op levende personen, zowel gebruikers als niet-Ancestry gebruikers. Privacy is een topprioriteit voor Ancestry, dus we bieden en geven gebruikers controle om ervoor te zorgen dat deze informatie wordt beschermd.

 

Familiestambomen

Met het Ancestry-platform kunnen gebruikers stambomen maken om familiebanden op een gebruiksvriendelijke manier weer te geven. Ancestry-gebruikers kunnen ook aanvullende Persoonlijke Informatie (zoals gedefinieerd in onze Privacyverklaring) plaatsen in hun gebruikersprofiel dat zichtbaar is voor andere Ancestry-gebruikers. Deze inhoud wordt door gebruikers toegevoegd terwijl ze genealogisch onderzoek doen en hun ontdekkingen vastleggen en delen.

Gebruikersinhoud is vergelijkbaar met berichten die door gebruikers op een interactief platform worden geplaatst, zoals prikborden of sociale media. Aangezien Ancestry zich bezighoudt met het mogelijk maken van gezamenlijk onderzoek naar familiegeschiedenis, het maken van stambomen en het verbinden van gemeenschappen, is Ancestry van mening dat het verwerken van de gegevens van levende personen die door gebruikers zijn toegevoegd aan haar Diensten, in haar legitiem belang is.

Ancestry laat haar gebruikers bepalen of ze hun stambomen openbaar willen maken, wat andere Ancestry-gebruikers helpt om informatie over hun voorouders te vinden en op andere manieren hun onderzoek te bevorderen. De samenwerking met andere gebruikers is een van de belangrijkste toegevoegde waardefactoren van Ancestry. Ancestry geeft gebruikers ook de mogelijkheid om hun stamboom privé te maken. Ancestry-gebruikers kunnen ook berichten sturen naar andere gebruikers en commentaar geven op bepaalde inhoud (zoals records of stambomen van andere gebruikers), wat onderzoek en samenwerking vergemakkelijkt. Andere informatie over levende personen kan zichtbaar zijn (ook voor niet-gebruikers) als deze wordt opgenomen in een openbare mediagalerij of als gebruikers ervoor kiezen om de informatie buiten hun boom te publiceren. Als gebruikers details van hun familiegeschiedeniservaring delen buiten de Diensten, doen zij dit op eigen risico.

Ancestry streeft er echter naar om de gegevens van levende personen te beschermen door middel van verschillende controles. Bijvoorbeeld, wanneer een Ancestry-gebruiker een persoon toevoegt aan een boom, geeft de Ancestry-gebruiker aan of die persoon levend of overleden is. Levende personen zijn alleen zichtbaar voor de eigenaar van de boom en personen met wie de eigenaar van de boom de boom deelt als "bewerker" of die door de eigenaar van de boom gemachtigd zijn om de levende personen van die boom te bekijken. Alle andere gebruikers zien de levende persoon met het label "Privé". Gebruikers kunnen ook op elk moment hun stamboominstellingen wijzigen om hun hele stamboom privé te maken.

 

Records

Genealogie kan een moeilijke en tijdrovende bezigheid zijn, omdat de gegevens die nodig zijn om connecties te leggen en familiegeschiedenissen op te bouwen historisch moeilijk toegankelijk zijn en moeten worden samengevoegd om de waarde ervan te ontsluiten. Als gevolg hiervan helpt de meer dan 40 jaar durende investering van Ancestry gebruikers, archieven en de samenleving in het algemeen om de voordelen te verkrijgen van de collecties van records die we hebben verzameld, gescand, gedigitaliseerd, geïndexeerd en beschikbaar gemaakt via onze Diensten. Daarnaast biedt Ancestry digitaliserings- en indexeringsdiensten aan archieven om het onderhoud, de administratie en de kenniswaarde van deze archieven voor hun eigenaars/beheerders te ondersteunen en te verbeteren. Met de expertise en kennis van Ancestry zijn historische records die vaak beschadigd en ontoegankelijk zijn, beschikbaar voor een breder publiek.

De overgrote meerderheid van de records in onze Diensten hebben betrekking op overleden personen, waardoor de bezorgdheid over privacy en de relevantie van de wetgeving inzake gegevensbescherming tot een minimum wordt beperkt. Sommige records kunnen echter nog informatie bevatten over levende personen; vaak is dit informatie die openbaar is gemaakt door archieven, overheidsinstellingen of gepubliceerd door andere groepen.

Net als de gegevens die door Ancestry-gebruikers worden verstrekt via hun stambomen, beroept Ancestry zich ook op zijn legitieme belangen om persoonsgegevens te verwerken in records uit archieven en andere bronnen. Deze records worden vaak verworven via ons content acquisitie team, dat de rechten aankoopt of in licentie neemt om archiefinhoud te verzamelen, bewaren, publiceren en verwerken via de Diensten van Ancestry. Voordat we informatie publiceren, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder brancherichtlijnen, regels, best practices, wet- en regelgeving en gebruikersbehoeften, en zorgen we ervoor dat we de belangen, rechten en vrijheden van personen afwegen tegen andere belangen.

Als u op onze site informatie vindt over u of mensen in uw huishouden waarover u zich zorgen maakt en u wilt een verzoek indienen om die informatie te verwijderen, klik dan hier voor de beste manier om dat verzoek in te dienen.

 

Hoe beschermt Ancestry de DNA-gegevens van niet-Ancestry-gebruikers?

Ancestry heeft geen DNA-gegevens van niet-Ancestry gebruikers in onze AncestryDNA® database. U moet een geregistreerde Ancestry-gebruiker zijn en een AncestryDNA-test hebben gedaan opdat Ancestry DNA-gegevens over u heeft. Het beschermen van de privacy van onze gebruikers is erg belangrijk. Aangezien DNA-testresultaten meestal toebehoren aan levende mensen, zijn hier enkele specifieke manieren waarop we de genetische gegevens van gebruikers beschermen:

  • Alleen gebruikers die de AncestryDNA-test hebben gedaan, zijn opgenomen in de Ancestry DNA-database. Ancestry staat het uploaden van DNA-resultaten van andere leveranciers niet toe. Bovendien voorziet Ancestry in de volledige verwijdering van DNA-testresultaten, vernietiging van speekselmonsters, verwijdering van stambomen en de volledige account van gebruikers via onze privacy-instellingen op elk gewenst moment.
  • Er is geen "zoekfunctie" naar mensen met DNA-testresultaten — Om de DNA-resultaten van iemand anders te zien, moet die persoon een AncestryDNA-test doen en ofwel:
    • a.    Een DNA-match zijn met een andere gebruiker die een AncestryDNA-test heeft gedaan en die persoon heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om zijn/haar DNA-matches te zien (potentiële familieleden in onze AncestryDNA-database); of
    • b.    Ervoor zorgen dat een andere gebruiker die een AncestryDNA-test heeft gedaan uitdrukkelijk zijn/haar DNA-resultaten met dergelijk persoon laat delen (waardoor degene met wie de DNA-resultaten worden gedeeld ook potentiële DNA-matches kan zien van de persoon die zijn/haar DNA-resultaten deelt).
  • AncestryDNA-gebruikers kiezen hun eigen weergavenamen voor hun AncestryDNA-gebruikersprofiel, die om het even wat kunnen zijn (zolang ze niet beledigend zijn) - zelfs gewoon initialen. Tests die door de ouder of wettelijke voogd van een minderjarig kind worden beheerd, tonen de ouder of wettelijke voogd als de "Beheerder" van de test en alleen de initialen van het kind zijn zichtbaar voor DNA-matches, samen met de gekozen weergavenaam van de ouder. AncestryDNA-weergavenamen kunnen op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd in DNA-instellingen.

 

DNA-matching

Om veel van de inzichten te bieden die beschikbaar zijn voor AncestryDNA-gebruikers, zoals Genetic Communities® en matching, vergelijkt Ancestry het DNA van gebruikers met dat van andere gebruikers in onze DNA-database. De resulterende lijst van Ancestry-gebruikers met wie iemand een DNA-verwantschap deelt, noemen we "DNA-matches" en wordt verstrekt als de gebruiker er uitdrukkelijk voor kiest om zijn DNA-matches te zien (en door hen gezien te worden). Als een AncestryDNA-gebruiker ervoor kiest om zijn DNA-matches niet te zien (en niet door hen gezien te worden), zullen andere AncestryDNA-gebruikers die gebruiker niet in een DNA-matchlijst zien. Gebruikers kunnen hun voorkeur voor de zichtbaarheid van DNA-matches selecteren tijdens de activering van de AncestryDNA-testkit en kunnen daarna op elk moment hun zichtbaarheidsvoorkeur wijzigen in hun accountinstellingen.

DNA-matches kunnen onverwachte verwantschappen aan het licht brengen, waaronder genetische verwantschappen die in tegenspraak zijn met bestaande familierelaties die in een stamboom zouden kunnen voorkomen (bijvoorbeeld in gevallen van adoptie of donorconceptie waarbij sperma, eicellen of embryo's zijn gedoneerd). Soms onthult dit de afstamming van een gebruiker die afwijkt van wat de gebruiker eerder dacht over zijn afstamming. Als gebruikers zich zorgen maken over de implicaties van DNA-matches, kunnen ze er in hun accountinstellingen voor kiezen om DNA-matches niet te zien of er niet door gezien te worden.

Als gevolg van enkele van de mogelijke negatieve gevolgen van de onthulling van ongekende genetische verwantschappen, waarschuwt Ancestry gebruikers om zorgvuldig na te denken over het indienen van speekselmonsters voor verwerking. Bestaande gebruikers die verrassende resultaten vinden, kunnen ook overwegen om hun zichtbaarheidsinstellingen te wijzigen of zelfs hun DNA-testresultaten helemaal te verwijderen.

We nemen onze verantwoordelijkheid en de potentiële impact van complexe ontdekkingen zeer serieus. Ancestry doet er alles aan om onze gebruikers uit te leggen dat sommige ontdekkingen onverwacht kunnen zijn. We hebben een toegewijd team van klantenservice-medewerkers die getraind zijn om gebruikers te helpen bij het gebruiken en begrijpen van de Diensten van Ancestry. Voor gebruikers met gevoeligere vragen bieden we een kleine, toegewijde groep van zeer ervaren vertegenwoordigers die gebruikers naar hun eigen ontdekkingen kunnen begeleiden.

Externe ondersteunings- en adviesdiensten met betrekking tot dit voorbeeld zijn beschikbaar in verschillende landen, waaronder:

Voor inwoners van de VS

US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk

Human Fertilisation and Embryology Authority
https://www.hfea.gov.uk/

Voor inwoners van Canada

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Voor inwoners van Australië

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (of uw lokale federale equivalent).

 

Persoonlijke informatie verwijderen

Klik hier voor informatie over hoe u kunt verzoeken om verwijdering van informatie die u op onze site vindt over uzelf of mensen in uw huishouden.