Hvordan vi behandler opplysninger fra ikke-bruker

Hvilken informasjon har Ancestry® om ikke-Ancestry-brukere?

Ancestry styrker reiser av personlig oppdagelse for å berike liv. Ancestry gjør det mulig for brukere å forske i fortiden sin og finne forfedrene sine og samarbeide med andre brukere, noe som muliggjør delt forsking og rikere oppdagelser. Brukere samarbeider og bygger virtuelle familietrær via plattformen vår og får tilgang til et velde av historiske oppføringer på Ancestrys tjenester (som definert i Ancestrys vilkår og betingelser). Over 40 år med investering og forskning har gått inn i Ancestrys tjenester for å skape verdens største nettbaserte samling av familiehistorie, oppføringer og for å møte markedsetterspørselen for de genealogiske forskningstjenestene Ancestry leverer.

Det er to kilder av informasjon om ikke-Ancestry-brukere: (i) innhold brukere har lastet opp til familietreet sitt, som bilder, navn, fødselsdatoer, steder, vesentlige hendelser, historier og annet innhold (referer til som «Ditt innhold» i våre vilkår og betingelser) og (ii) arkiver Ancestry har innhentet fra tredjeparter (f.eks. oppføringer fra arkiver eller vedlikeholdt av lokale myndigheter, så som fødsels- ekteskaps- eller dødsattester, oppføringer om militærtjeneste eller folketellingsdetaljer) som kan relatere til levende enkeltpersoner, både brukere og ikke-Ancestry-brukere. Personvern er en førsteprioritet for Ancestry, så vi leverer og gir brukere kontroller for å bidra til å sikre at denne informasjonen er beskyttet.

 

Familietrær

Ancestry-plattformen lar brukere opprette familietrær for å vise familiære forbindelser på en brukervennlig måte. Ancestry-brukere kan også legge ut ytterligere personlige opplysninger (som definert i personvernerklæringen vår) i sin brukerprofil som andre Ancestry-brukere kan se. Dette innholdet er lagt til av brukere mens de utfører genealogisk forskning og fanger opp og deler oppdagelsene sine.

Brukerinnhold ligner på innlegg generert av brukere på enhver interaktiv plattform, så som meldingstavler eller sosiale medier. Da Ancestry driver innen virksomheten å tilrettelegge samarbeidende familiehistorieforskning, bygging av familietrær og koble sammen lokalsamfunn, anser selskapet behandlingen av opplysninger om levende mennesker lagt til av brukere på sine tjenester å være i sine legitime interesser.

Ancestry lar brukerne sine avgjøre hvorvidt de skal gjøre trærne sine offentlige, noe som hjelper andre Ancestry-brukere å finne informasjon om forfedrene sine og ta forskingen sin videre på andre måter. Samarbeidet med andre brukere er én av Ancestrys primære verdidrivere. Ancestry lar også brukerne sine velge å gjøre trærne sine private. Ancestry-brukere kan også sende meldinger til andre brukere og kommentere på noe innhold (som oppføringer eller andre brukeres trær), noe som bidrar til å tilrettelegge for forskning og samarbeid. Annen informasjon om levende mennesker kan være synlig (inkludert ikke-brukere) hvis inludert i et offentlig mediegalleri, eller hvis brukere velger å publisere informasjonen utenfor treet sitt. Hvis brukere deler detaljer om sin familiehistorieerfaring utenfor tjenestene, gjør de det på egen risiko.

Ancestry streber, imidlertid, for å beskytte levende personers opplysninger gjennom diverse kontroller. Når en Ancestry-bruker for eksempel legger en person til på et tre, indikerer Ancestry-brukeren hvorvidt den personen lever eller er avdød. Levende personer er kun synlige for tre-eieren og personene tre-eieren deler treet med som «redigerer», eller som tre-eieren autoriserer til å kunne se treets levende mennesker. Alle andre brukere vil se den levende personen merket som «Privat». Brukere kan også endre innstillingene for familietreet sitt til enhver tid for å gjøre hele treet sitt privat.

 

Oppføringer

Genealogi kan være en vanskelig og tidkrevende oppgave, da opplysningene nødvendig for å etablere forbindelser og bygge familiehistorier historisk har vært vanskelige å få tilgang til og må aggregeres for å låse opp verdien i dem. Som et resultat hjelper Ancestrys over 40 år lange pågående investering brukere, arkiver og samfunnet som helhet med å innhente fordelene fra oppføringssamlingene vi har samlet, skannet, digitalisert, indeksert og gjort tilgjengelig gjennom tjenestene våre. I tillegg leverer Ancestry digitaliserings- og indekseringstjenester til arkiver for å støtte og forbedre vedlikeholdet, administrasjonen og kunnskapsverdien for disse arkivene til deres eiere/administratorer. Med Ancestrys ekspertise og kunnskap er bevaringen av historiske oppføringer som ofte er skadede og utilgjengelige tilgjengelige til den større offentligheten.

Den store majoriteten av oppføringer på tjenestene våre relaterer til avdøde enkeltpersoner, noe som minimerer personvernbekymringer og relevansen av datavernlovgivning. Enkelte oppføringer kan imidlertid fortsatt inneholde informasjon relatert til levende enkeltpersoner; svært ofte er dette informasjon som har blitt gjort offentlig av arkiver, myndighetsinstitusjoner eller publisert av andre grupper.

I likhet med opplysningene levert av Ancestry-brukere gjennom deres familitrær støtter Ancestry seg også på sine legitime interesser for å behandle personopplysninger i oppføring fra arkiver og andre kilder. Disse oppføringene er ofte innhentet gjennom vårt innholdsinnhentingsteam, som kjøper eller lisensierer rettighetene til å innhente, holde, publisere og behandle arkivinnhold gjennom Ancestrys tjenester. Før vi publiserer informasjon, tar vi en rekke faktorer i betraktning, inkludert bransjeretningslinjer, regler, beste praksis, lover og forskrifter, og brukerbehov, inkludert å sikre at vi balanserer interessene, rettighetene go frihetene til enkeltpersoner mot andre interesser.

Hvis du finner informasjon på nettstedet vårt om deg eller mennesker i husholdningen din som du bekymrer deg for og ønsker å komme emed en forespørsel om å slette den, klikk her for den beste måten å sende inn den forespørselen på.

 

Hvordan beskytter Ancestry DNA-opplysningene til ikke-Ancestry-brukere?

Ancestry har ikke DNA fra ikke-Ancetry-brukere i vår AncestryDNA®-database. Du må være en registrert Ancestry-bruker og ha tatt en AncestryDNA-test eller lastet opp dine DNA-data fra en annen DNA testtjeneste for at Ancestry skal ha DNA-opplysninger om deg. Å beskytte personvernet til brukerne våre er svært viktig. Siden DNA-testresultater normalt tilhører levende mennesker, her er noen spesifikke måter vi beskytter brukeres genetiske opplysninger på:

  • Ancestry muliggjør den fullstendige slettingen av DNA-testresultater, ødeleggelse av spyttprøver, sletting av trær og en brukers fullstendige konto gjennom våre personverninnstillinger til enhver tid.
  • Det er ikke noe «søk» etter mennesker med DNA-testresultater – For at en person skal kunne se noen andres DNA-resultater må den personen ta en DNA-test og enten:
    • a.    Være en DNA-match med en annen bruker som har tatt en DNA-test og der den personen uttrykkelig har valgt å vise sine DNA-matcher (potensielle slektninger i vår AncestryDNA-database); eller
    • b.    Få en annen bruker som har tatt en DNA-test til uttrykkelig å dele sine DNA-resultater med en slik person (som også vil tillate hvem som enn DNA-resultatene er delt med å se potensielle DNA-matcher for personen som deler DNA-resultatene sine).
  • AncestryDNA-brukere velger sine egne visningsnavn for sin AncestryDNA-brukerprofil, og dette kan være hva som helst (så lenge det ikke er støtende) – selv helt enkelt initialer. Tester administrert av foreldren eller den juridiske vergen til et mindreårig barn vil vise forelderen eller den juridiske vergen som «Leder» for testen og kun barnets initialer vil kunne ses på av DNA-matcher sammen med forelderens valgte visningsnavn. AncestryDNA-visningsnavn kan endres av brukeren til enhver tid i DNA-innstillinger.

 

DNA-matching

For å kunne levere mange av innsiktene tilgjengelige for AncestryDNA-brukere, så som Genetic Communities® og matching, sammenligner Ancestry brukeres DNA mot de andre brukerne i vår DNA-database. Den resulterende listen av Ancestry-brukere som noen deler en DNA-forbindelse med kaller vi «DNA-matcher» og blir levert hvis slik bruker uttrykkelig velger å vise (og bli sett av) sine DNA-matcher. Gjenstand for personvernvalgene beskrevet i vår Personvernerklæring. DNA-treff inkluderer både brukere som har tatt en AncestryDNA-test og brukere som har lastet opp DNA-data. Hvis en AncestryDNA-bruker velger å ikke vise (og bli sett av) sine DNA-matcher, vil ingen andre AncestryDNA-brukere kunne se den brukere i en DNA-matchliste. Brukere kan velge sin DNA-matchsynlighetspreferanse under aktivering av AncestryDNA-testsettet og kan deretter, til enhver tid, endre synlighetspreferansene i kontoinnstillingene sine.

DNA-matcher kan avsløre uventede forbindelser, inkludert genetiske reasjoner som motsier eksisterende familiære relasjoner som kan vises i et familietre (f.eks. i tilfeller av adopsjon eller donorunnfangelse der sædcelle- egg- eller embryodonasjon ble brukt). Noen ganger avslører dette opphavet til en bruker som er forskjellig fra hva brukeren tidligere kan ha forstått om opphavet sitt. Hvis brukere er bekymret for implikasjonene av DNA-matcher, kan de velge å ikke vise eller bli sett av DNA-matcher i kontoinnstillingene sine.

Som et resultat av noen av de potensielle negative effektene som følger fra avsløringen av ukjente genetiske relasjoner, advarer Ancestry brukere om å nøye vurdere hvorvidt de vil sende inn spyttprøver for behandling. Eksisterende brukere som finner overraskende resultater kan også vurdere å endre synlighetsinnstillingene sine eller til og med slette DNA-testresultatene sine fullstendig.

Vi tar vårt ansvar og den potensielle effekten av komplekse oppdagelser svært alvorlig. Ancestry jobber hardt for å bidra til å forklare til brukerene våre hvordan noe av det de kan finne ut kan være uventet. Vi har et dedikert team av kundeservicerepresentanter opplært til å hjelpe brukere med å bruke og forstå Ancestrys tjenester. For brukere med mer sensitive forespørsler tilbyr vi en liten, dedikert gruppe av svært erfarne representanter som kan hjelpe med å veilede brukere til sine egne oppdagelser.

Ekstern støtte og rådgivningstjenester påvirket av dette eksempelet er tilgjengelig i flere land, inkludert:

For bosatte i USA

US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

For bosatte i Storbritannia

Human Fertilisation and Embryology Authority
https://www.hfea.gov.uk/

For bosatte i Canada

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

For bosatte i Australia

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (eller din tilsvarende lokale føderale autoritet).

 

Slette personlige opplysninger

For informasjon om hvordan forespørre sletting av informasjon du finner på nettstedet vårt om deg eller mennesker i husholdningen din, klikk her.