Kako obdelujemo podatke neuporabnikov

Katere podatke ima podjetje Ancestry® o osebah, ki niso uporabniki storitev Ancestry?

V podjetju Ancestry omogočamo potovanja s ciljem odkrivanja samega sebe, s čimer bogatimo življenja ljudi. Podjetje Ancestry uporabnikom omogoča raziskovanje njihove preteklosti in iskanje njihovih prednikov ter sodelovanje z drugimi uporabniki, kar omogoča skupno raziskovanje in bogatejša odkrijta. Uporabniki sodelujejo in gradijo virtualna družinska drevesa na naši platformi ter pridobijo dostop do mnogih zgodovinskih zapisov v storitvah Ancestry (kot je opredeljeno v Splošnih pogojih podjetja Ancestry). V storitve Ancestry je bilo vloženih več kot 40 let vlaganja in raziskovanja, da smo ustvarili največjo spletno zbirko družinskih zgodovinskih zapisov na svetu in zadostili povpraševanju na trgu za storitve genealoških raziskav, ki jih ponuja podjetje Ancestry.

Obstajata dva vira podatkov o osebah, ki niso uporabniki storitev Ancestry: (i) vsebina, ki so jo uporabniki naložili v svoja družinska drevesa, kot so fotografije, imena, datumi rojstva, kraji, pomembni dogodki, zgodbe in druga vsebina (imenovano „vaša vsebina“ v naših Splošnih pogojih) in (ii) zapisi, ki jih je podjetje Ancestry pridobilo od tretjih oseb (npr. zapisi iz arhivov ali zapisi, ki jih hranijo lokalni organi, kot so rojstni list, zapisi o poroki ali zapisnik o smrti, zapisi o služenju vojaškega roka ali podrobnosti o popisu prebivalstva), ki se lahko nanašajo na živeče posameznike, tako uporabnike kot neuporabnike storitev Ancestry. Zasebnost za podjetje Ancestry predstavlja glavno prioriteto, zato uporabnikom zagotavljamo in dajemo nadzor, da lahko pomagajo zagotoviti, da so ti podatki zaščiteni.

 

Družinska drevesa

Na platformi Ancestry lahko uporabniki ustvarjajo družinska drevesa za prikaz družinskih povezav na uporabniku prijazen način. Uporabniki platforme Ancestry lahko tudi objavljajo dodatne osebne podatke (kot je opredeljeno v naši Izjavi o zasebnosti) na svojem uporabniškem profilu, ki si ga lahko ogledajo tudi drugi uporabniki Ancestry. To vsebino dodajajo uporabniki med opravljanjem genealoških raziskav ter zajemanjem in deljenjem svojih odkritij.

Uporabniška vsebina je podobna objavam, ki jih ustvarijo uporabniki na katerikoli interaktivni platformi, kot so oglasne deske ali družbena omrežja. Ker se podjetje Ancestry ukvarja z olajšanjem sodelovalnega raziskovanja družinske zgodovine, izgradnjo družinskih dreves in povezovanjem skupnosti, smatra, da obdelava podatkov živečih oseb, ki jih dodajajo uporabniki, v svojih storitvah predstavlja njegove zakonite interese.

Podjetje Ancestry svojim uporabnikom dovoli, da določijo, ali želijo, da so njihova drevesa javna, kar drugim uporabnikom Ancestry pomaga najti informacije o njihovih prednikih in tudi, da njihova raziskava še bolj napreduje. Sodelovanje z drugimi uporabniki predstavlja enega primarnih gonilnikov vrednot podjetja Ancestry. Podjetje Ancestry svojim uporabnikom dovoli tudi, da so njihova drevesa zasebna. Uporabniki Ancestry lahko tudi pošiljajo sporočila drugim uporabnikom in komentirajo določeno vsebino (kot so zapisi ali drevesa drugih oseb), kar pomaga olajšati raziskavo in sodelovanje. Vidne so lahko druge informacije o živečih osebah (vključno z neuporabniki), če so vključene v javni medijski galeriji ali če uporabniki objavijo informacije zunaj svojega drevesa. Če uporabniki podatke o svoji družinski zgodovini delijo zunaj naših storitev, to počnejo na lastno odgovornost.

Vendar pa si podjetje Ancestry prizadeva zaščititi podatke živečih oseb prek različnih nadzorov. Na primer, ko uporabnik Ancestry doda osebo v drevo, uporabnik Ancestry označi, ali je ta oseba živa ali pokojna. Živeče osebe so vidne samo lastniku drevesa in osebam, s katerimi lastnik drevesa deli drevo kot „urednik“ ali ki jih lastnik drevesa pooblasti, da si lahko ogledajo živeče osebe iz tega drevesa. Za vse druge uporabnike bo prikazano, da je živeča oseba označena kot „zasebno“. Uporabniki lahko tudi kadarkoli spremenijo nastavitve družinskega drevesa in svoje celotno drevo spremenijo v zasebnega.

 

Zapisi

Genealogija je lahko zahtevna in dolgotrajna dejavnost, saj je bilo v preteklosti težko dostopati do podatkov, potrebnih za ugotovitev povezav in izdelavo družinskih zgodovin, prav tako pa jih je bilo treba tudi združiti, da smo lahko ugotovili njihovo vrednost. Kot rezultat več kot 40-letno vlaganje podjetja Ancestry pomaga uporabnikom, arhivom in društvom izkoristiti prednosti zbirk zapisov, ki smo jih zbrali, skenirali, digitalizirali, indeksirali in ali na razpolago preko naših storitev. Poleg tega podjetje Ancestry zagotavlja storitve digitalizacije in indeksiranja za arhive za podporo in izboljšanje vzdrževanja, administracije in vrednosti znanja teh arhivov svojim lastnikom/skrbnikom. S strokovnim znanjem in znanjem podjetja Ancestry je ohranjanje zgodovinskih zapisov, ki so pogosto poškodovani in nedostopni, na voljo širši javnosti.

Velika večina zapisov v naših storitvah se nanaša na pokojne posameznike, kar zmanjšuje pomisleke glede zasebnosti in relevantnost zakonodaje o varstvu podatkov. Vendar pa lahko nekateri zapisi vseeno vsebujejo informacije, ki se nanašajo na živeče posameznike; običajno gre za informacije, ki so postale javne v arhivih, vladnih ustanovah ali so jih objavile druge skupine.

Podobno kot podatki, ki so jih posredovali uporabniki Ancestry preko svojih družinskih dreves, se podjetje Ancestry zanaša tudi na svoje zakonite interese za obdelavo osebnih podatkov v zapisih iz arhivov in drugih virov. Ti zapisi so pogosto pridobljeni preko naše ekipe za pridobivanje vsebine, ki nakupi ali licencira pravice do zbiranja, hrambe, objave in obdelave arhivske vsebine preko storitev Ancestry. Preden objavimo informacije, upoštevamo številne dejavnike, vključno s panožnimi smernicami, pravili, najboljšimi praksami, zakoni in predpisi ter potrebami uporabnikov, vključno s tem, da zagotovimo, da uravnovesimo interese, pravice in svoboščine posameznikov z drugimi interesi.

Če na našem spletnem mestu najdete informacije o vas ali osebah v vašem gospodinjstvu, glede katerih ste zaskrbljeni in želite podati zahtevo, da jih izbrišemo, kliknite tukaj za najboljši način za oddajo takšne zahteve.

 

Kako podjetje Ancestry varuje podatke o DNK oseb, ki niso uporabniki storitev Ancestry?

Podjetje Ancestry nima DNK oseb, ki niso uporabniki storitev Ancestry, v svoji bazi podatkov AncestryDNA®. Da bi imelo podjetje Ancestry podatke DNK o vas, morate biti registriran uporabnik storitev Ancestry in morate opraviti testiranje AncestryDNA ali naložiti svoje podatke o DNK iz druge storitve za testiranje DNK. Varstvo zasebnosti naših uporabnikov je izjemno pomembno. Ker rezultati testa DNK običajno pripadajo živečim osebam, je v nadaljevanju opisanih nekaj specifičnih načinov, na katere varujemo genetske podatke uporabnikov:

  • Podjetje Ancestry kadarkoli zagotavlja tudi popoln izbris rezultatov testa DNK, uničenje vzorcev sline, brisanje dreves in uporabnikovega celotnega računa preko naših nastavitev zasebnosti.
  • Ni na voljo „iskanje“ oseb z rezultati testa DNK – če si želi nekdo ogledati rezultate DNK katerekoli druge osebe, mora ta oseba opraviti test DNK in bodisi:
    • a.    imeti ujemanje po DNK z drugim uporabnikom, ki je opravil test DNK in je ta oseba izrecno izbrala, da si želi ogledati svoja ujemanja po DNK (potencialni sorodniki v naši bazi podatkov AncestryDNA); ali
    • b.    poskrbeti, da drug uporabnik, ki je opravil test DNK, izrecno deli svoje rezultate DNK s takšno osebo (zaradi česar si bo lahko katera koli oseba, s katero se bodo rezultati DNK delili, ogledala potencialna ujemanja po DNK za osebo, ki deli svoje rezultate DNK).
  • Uporabniki aplikacije AncestryDNA izberejo svoja prikazna imena za svoj uporabniški profil AncestryDNA, ki so lahko kakršnakoli (pod pogojem, da niso žaljiva) – lahko so samo začetnice imena. Pri testih, ki jih upravlja starš ali zakoniti skrbnik mladoletnega otroka, bo starš ali zakoniti skrbnik prikazan kot „upravitelj“ testa, ob ujemanjih po DNK pa bodo prikazane samo otrokove začetnice, skupaj z izbranim prikaznim imenom starša. Uporabnik lahko kadarkoli spremni prikazno ime AncestryDNA v nastavitvah za DNK.

 

Ujemanje DNK

Da bi lahko zagotovili številne vpoglede, ki so na voljo uporabnikom AncestryDNA, kot sta Genetic Communities® in ujemanje, podjetje Ancestry primerja DNK uporabnikov z drugimi uporabniki v naši bazi podatkov o DNK. Nastali seznam uporabnikov Ancestry, s katerimi ima nekdo povezavo DNK, imenujemo „ujemanja po DNK“ in so na voljo, če si takšen uporabnik izrecno želi ogledati (in želi, da si drugi ogledajo) njegova ujemanja po DNK. Na podlagi izbir glede zasebnosti, opisanih v naši Izjavi o varstvu zasebnosti, ujemanja po DNK vključujejo tako uporabnike, ki so opravili test AncestryDNA, kot tudi uporabnike, ki so naložili podatke o DNK. Če si uporabnik AncestryDNA ne želi ogledati (in ne želi, da si drugi ogledajo njegova) ujemanja po DNK, pri nobenih drugih uporabnikih AncestryDNA takšen uporabnik ne bo prikazan na seznamu ujemanj po DNK. Uporabniki lahko izberejo svoje nastavitve glede vidljivosti ujemanj po DNK med aktiviranjem kompleta za analizo DNK AncestryDNA, nato pa lahko svoje nastavitve glede vidljivosti kadarkoli spremenijo v svojih nastavitvah računa.

Ujemanja po DNK lahko razkrijejo nepričakovane povezave, vključno z genetskimi razmerji, ki nasprotujejo obstoječim družinskim razmerjem, ki so lahko prikazana na družinskem drevesu (npr. v primeru posvojitve ali spočetja s pomočjo darovalca, pri katerem je bila uporabljena sperma, jajčece ali zarodek darovalca). To lahko včasih razkrije poreklo uporabnika, ki se razlikuje od tega, kar je morda pred tem uporabnik vedel o svojem poreklu. Če so uporabniki zaskrbljeni glede posledic ujemanj po DNK, lahko v svojih nastavitvah računa izberejo, da si ne želijo ogledati in ne želijo, da si drugi ogledajo njihova ujemanja po DNK.

Kot posledico nekaterih potencialnih neželenih učinkov, ki lahko sledijo razkritju neznanih genetskih razmerij, podjetje Ancestry uporabnike svari, da pozorno razmislijo, ali želijo oddati vzore sline za obdelavo. Obstoječi uporabniki, ki ugotovijo presenetljive rezultate, lahko tudi razmislijo o spremembi svojih nastavitev vidljivosti ali celo popolnem izbrisu svojih rezultatov testa DNK.

Našo odgovornost in potencialni vpliv zapletenih odkritij jemljemo zelo resno. Podjetje Ancestry si močno prizadeva, da bi svojim uporabnikom pojasnilo, da bodo morda nekatera odkritja nepričakovana. Imamo namensko ekipo predstavnikov službe za pomoč strankam, ki so usposobljeni, da uporabnikom pomagajo uporabljati in razumeti storitve Ancestry. Za uporabnike z bolj občutljivimi poizvedbami ponujamo majhno, namensko skupino visoko izkušenih predstavnikov, ki lahko pomagajo pri usmerjanju uporabnikov k lastnim odkritjem.

V številnih državah so na voljo zunanja podpora in svetovalne storitve, na katere vpliva ta primer, kar vključuje:

Za prebivalce ZDA

Nacionalna medicinska knjižnica ZDA (US National Library of Medicine)
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Za prebivalce Združenega kraljestva

Urad za človeško oploditev in embriologijo (Human Fertilisation and Embryology Authority)
https://www.hfea.gov.uk/

Za prebivalce Kanade

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Za prebivalce Avstralije

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (ali enakovredni lokalni zvezni organ).

 

Izbris osebnih podatkov

Za informacije o tem, kako zahtevati izbris podatkov o vas ali osebah v vašem gospodinjstvu na našem spletnem mestu, kliknite tukaj.