Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Ancestry

Datum účinnosti: 17. ledna 2024

Shrnutí změn

Toto shrnutí informuje o nejnovějších změnách v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Ancestry a o tom, jak se vás tyto změny mohou týkat.

 • Přidali jsme text, který lépe vysvětluje, jak je vámi nahraný obsah používán ve Službách Ancestry ® a vaši odpovědnost za takový obsah, aby byla naše platforma bezpečná.
 • Přidali jsme text týkající se nových funkcí v rámci služby shody AncestryDNA® a funkcí nebo služeb AncestryDNA®, které mohou být spuštěny v budoucnu.
 • Přidali jsme text, který objasňuje podmínky týkající se vašeho používání Služeb.
 • Přidali jsme informace o možnostech odhlášení od cílené reklamy na základě účtu.

Ve společnosti Ancestry je vaše soukromí nejvyšší prioritou. Společnost Ancestry se zavazuje být dobrým správcem vašich osobních údajů (definovaných níže), nakládat s nimi odpovědně a zabezpečit je administrativními, technickými, organizačními a fyzickými ochrannými opatřeními.

Při nakládání s vašimi údaji věříme v poctivost, přímost a transparentnost. V tomto ohledu se společnost Ancestry řídí třemi hlavními zásadami:

 • Transparentnost. Usilovně se snažíme být transparentní ohledně osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme;
 • Jednoduchost. Při popisu našich postupů ochrany osobních údajů se snažíme používat srozumitelný jazyk, abychom vám pomohli se informovaně rozhodnout; a
 • Kontrola. Poskytujeme vám kontrolu nad osobními údaji, které nám poskytujete, včetně údajů o vaší DNA (definovaných níže), a nad tím, jak jsou používány, sdíleny a uchovávány.

 

Když používáte naše služby

Zachováváte si kontrolu nad svými biologickými vzorky a údaji o DNA a můžete je spravovat, smazat nebo zničit, jak je to popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Při používání našich služeb můžete o sobě nebo své rodině zjistit neočekávané skutečnosti. Jednou učiněná zjištění už nemůžeme vzít zpět.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky, služby a mobilní aplikace, které na něj odkazují, včetně Ancestry®; AncestryDNA®; Fold3®; Newspapers.com™; Archives®; We Remember®; Forces War Records™; a Find a Grave®. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů označujeme tyto webové stránky, služby a mobilní aplikace jako „Ancestry“.

Zákazníci z USA. Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele USA obsahuje další podrobnosti pro obyvatele USA ve státech Kalifornie, Colorado, Connecticut, Utah a Virginie.

Zákazníci mimo USA. Společnost Ancestry Ireland Unlimited je správcem vašich osobních údajů a článek 8 obsahuje informace o vašich právech.

 

Obsah

 
1.   Úvod
2.   Vytvoření účtu a vaše využívání služeb Ancestry
3.   Jaké osobní údaje od vás Ancestry shromažďuje?
4.   Jaké informace Ancestry shromažďuje prostřednictvím vašeho používání služeb?
5.   Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů
6.   Jak společnost Ancestry používá vaše osobní údaje?
7.   Jaké informace sdílíme, kdy je sdílíme a kdo jsou jejich příjemci?
8.   Vaše práva a volby týkající se vašich osobních údajů
9.   Jaké jsou naše postupy uchovávání údajů?
10.   Jak mohu odstranit své osobní údaje?
11.   Zabezpečení
12.   Mezinárodní předávání údajů
13.   Změny tohoto prohlášení
14.   Právní základ podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů pro zpracování osobních údajů obyvatel EU
15.   Identita a kontaktní údaje správce údajů
16.   Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele USA (pouze zákazníci ze států Kalifornie, Colorado, Connecticut a Virginie)
17.   Australské Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů
18.   Brazilské Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů

 

1.  Úvod

Abychom mohli poskytovat a vylepšovat webové stránky, mobilní aplikace a služby (souhrnně dále jen „služby“), shromažďujeme, uchováváme a jinak zpracováváme „osobní údaje“, což jsou informace, které vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, jak je to dále popsáno v článku 3. Osobní údaje zahrnují vaše jméno, adresu, e-mail a jakékoli informace, které by mohly být důvodně spojeny s vaší osobou, včetně vašich genetických informací. Informace o zemřelých osobách nejsou podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů osobními údaji. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy při shromažďování, uchovávání a dalším zpracování vašich osobních údajů a kontrolní mechanismy, které vám poskytujeme pro jejich správu v rámci našich služeb, včetně práva vznést námitku proti zpracování určitých kategorií. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnuje naše Zásady používání souborů cookie, které popisují naše používání souborů cookie prohlížeče a podobných sledovacích technologií.

 

2.  Vytvoření účtu a vaše využívání služeb Ancestry

Když si u Ancestry vytvoříte účet, budeme shromažďovat, zpracovávat a sdílet vaše osobní údaje (včetně vašich genetických informací, pokud jste podstoupili AncestryDNA test nebo jste nahráli vaše údaje o DNA), jak je to popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

3.  Jaké osobní údaje od vás Ancestry shromažďuje?

Druhy osobních údajů, které od vás dostáváme a shromažďujeme, závisí na tom, jak služby používáte, a tyto kategorie informací jsou popsány níže. Požadujeme určité informace o účtu, abychom mohli poskytovat služby v souladu s našimi Smluvními podmínkami Ancestry; bez toho vám naše služby nebudeme moci poskytovat.

Kategorie informací Popis
Informace o účtu
 • vaše jméno (povinné)
 • e-mailová adresa (povinné)
 • heslo, které si vytvoříte (povinné)
 • Některé značky Ancestry mohou podporovat přihlašovací služby třetích stran, jako jsou Facebook, Google a Apple. Prostřednictvím těchto služeb získává společnost Ancestry osobní informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a profilová fotografie; a
 • můžete poskytnout telefonní číslo, abychom (i) vás mohli informovat o stavu výsledků testu AncestryDNA; (ii) vám mohli pomoci, když zkontaktujete oddělení služeb pro členy Ancestry („členské služby“), (iii) vám mohli povolit vícefázové ověření.
Informace o kreditní kartě/platbě

Platební a fakturační údaje, jako je číslo vaší kreditní karty a vaše fakturační a dodací adresa (adresy), když se zaregistrujete k bezplatné zkušební verzi nebo provedete například nákup předplatného Ancestry nebo testovací sady AncestryDNA.

Registrační informace u testovací sady AncestryDNA Když zaregistrujete testovací sadu AncestryDNA nebo nahrajete své údaje o DNA, shromažďujeme:
 • registrační kód spojený s vaší testovací sadou AncestryDNA (je-li to relevantní)
 • vaše pohlaví přidělené při narození; a
 • vaše datum narození.
Informace o profilu

Shromažďujeme informace, které poskytnete při vytváření uživatelského profilu. Tyto informace zahrnují profilovou fotografii, vaše jméno, uživatelské jméno, životopis, věk, polohu a uživatelská jména propojených účtů. Informace z vašeho uživatelského profilu Ancestry jsou viditelné ostatním uživatelům (definováno v našich Smluvních podmínkách), proto prosím zvažte omezení těchto informací a používání uživatelského jména, které se liší od vašeho skutečného jména, abyste ochránili své soukromí.

Váš obsah

Informace shromažďujeme z obsahu, kterým dobrovolně přispíváte ke službám, včetně (i) rodokmenů, (ii) rodinných vzpomínek jako jsou fotografie, zvukové/video záznamy a příběhy; (iii) záznamů poznámek; a (iv) zpětné vazby poskytované společnosti Ancestry.

Genetické informace Když podstoupíte test AncestryDNA, získáme DNA z vašeho vzorku v laboratořích u našich partnerů a převedeme je na strojově čitelná data DNA (dále jen „data DNA“). Soubor obsahující vaše data DNA nahraný z jiné testovací služby DNA je podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů také datem DNA. Vaše data DNA zpracováváme, abychom vám poskytli odhad etnické příslušnosti a návrhy genetických komunit®. Vaše DNA data zpracováváme také proto, abychom vám přes náš portál poskytli informace o stupni vaší příbuznosti s ostatními uživateli v naší databázi DNA a o všech genetických markerech spojených s určitými biologickými, fyziologickými nebo behaviorálními znaky nebo dalšími charakteristikami, jako jsou například tloušťka vlasů a barva očí nebo znaky spojené s preferencemi a celkovou kondicí. Můžete se rozhodnout některé z těchto informací sdílet s ostatními uživateli Ancestry, jak je dále popsáno v článku 7.

Vaše DNA data a veškeré informace z nich odvozené, jako jsou odhady etnické příslušnosti, návrhy genetických komunit, znaky, genetické příbuzenské shody, informace o dědičné DNA a související poznatky, jsou osobními údaji a označují se jako „genetické informace“.

Váš vzorek a extrahovaná DNA. Ani váš vzorek, který poskytnete při použití testovací sady AncestryDNA, ani z vašeho vzorku extrahovaná DNA (společně označované jako „biologické vzorky“) nejsou osobními údaji ve smyslu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podle svého uvážení můžete odsouhlasit uložení svých biologických vzorků v naší biobance pro budoucí testování. Budoucí testování a výzkum mohou být provedeny, pokud odsouhlasíte náš Informovaný souhlas pro výzkum nebo pokud dáte svolení k dalším testům svých biologických vzorků. Pokud nesouhlasíte s uchováváním svých biologických vzorků, zničíme je. Články 8 a 10 popisují, jak můžete své biologické vzorky kontrolovat. Můžete požádat, aby společnost Ancestry zničila vaše biologické vzorky, a to tak, že zkontaktujete oddělení služeb pro členy nebo tak, že vymažete svůj účet Ancestry. Biologické vzorky, které nesplňují naše požadavky na zajištění kvality, můžeme podle našeho uvážení zničit.

Průzkumy DNA Pokud souhlasíte s účastí v průzkumech DNA, budeme shromažďovat informace z otázek, na které v průzkumu odpovíte, a použijeme je pro další vývoj a zlepšování funkcí AncestryDNA, jako jsou charakteristické znaky. Pokud souhlasíte s našim informovaným souhlasem k výzkumu, mohou být vaše odpovědi v průzkumech rovněž použity pro výzkum.
Informace týkající se zdraví Společnost Ancestry není subjektem, na který se vztahuje Zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (Health Insurance Portability and Accountability Act, dále jen „HIPAA“), a v důsledku toho žádné vámi poskytnuté údaje nepodléhají zákonu HIPAA ani jím nejsou chráněny.
Vaše komunikace Prostřednictvím komunikačních funkcí na naší platformě hostujeme a udržujeme vaši komunikaci s ostatními uživateli. Také shromažďujeme vaše informace, když komunikujete s oddělením služeb pro členy a s týmy podpory ohledně našich dalších služeb, včetně zvukových a obrazových informací (například nahrávek hovorů s oddělením služeb pro členy nebo informací dobrovolně sdílených při účasti na výzkumu spotřebitelských poznatků).
Soutěže a propagační akce Osobní údaje shromažďujeme, když se dobrovolně účastníte soutěží a speciálních propagačních akcí, které pořádáme nebo sponzorujeme, přičemž podrobnosti jsou uvedeny při přihlášení.
Fotografie ze služby Find a Grave a fotografičtí dobrovolníci Prostřednictvím služby Find a Grave shromažďujeme metadata spojená s digitálními fotografiemi nahranými do služby Find a Grave, včetně místa, data a času pořízení fotografie. Pokud se rozhodnete být fotografickým dobrovolníkem pro službu Find a Grave, poskytnete nám svou polohu, kterou můžete kdykoli změnit nebo odstranit.
Chráněné klasifikace a citlivé údaje V závislosti na tom, jak služby používáte, shromažďujeme informace týkající se určitých chráněných klasifikací, jako je pohlaví nebo rasový či etnický původ. Pokud například využíváte služby AncestryDNA, my používáme vaše data DNA k odhadu etnické příslušnosti. Další citlivé informace mohou být odvozeny z obsahu, kterým dobrovolně přispíváte ke službám.

Informace o osobních údajích zpracovávaných společností Ancestry, které se týkají uživatelů jiných než Ancestry, naleznete kliknutím zde.

 

4.  Jaké informace Ancestry shromažďuje prostřednictvím vašeho používání služeb?

Kategorie informací Popis
Informace o počítači a mobilním zařízení

Společnost Ancestry shromažďuje informace o tom, jakým způsobem přistupujete k našim službám, včetně webových stránek, které jste navštívili před a po stránkách společnosti Ancestry.

Kromě dalších technických informací, jako je IP adresa, ze které vámi používaný počítač, mobilní zařízení nebo proxy server přistupují k internetu, shromažďujeme také tyto informace:

 • operační systém vašeho počítače
 • váš webový prohlížeč
 • identifikátor vašeho mobilního zařízení poskytovaný operačním systémem vašeho mobilního zařízení a operačním systémem vašeho mobilního zařízení; a
 • název vašeho poskytovatele internetových služeb nebo mobilního operátora.

Společnost Ancestry s vaším svolením shromažďuje z vašeho zařízení geolokační údaje.

Informace ze souborů cookie a podobných technologií Společnost Ancestry používá soubory cookie a podobné technologie, jakož i technické integrace s marketingovými a reklamními partnery, jak je to popsáno v našich Zásadách používání souborů cookie, které jsou součástí tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie, abyste se seznámili s našimi postupy a ovládacími prvky, které vám poskytujeme.
Informace sdílené prostřednictvím funkcí sociálních médií

Pokud prostřednictvím služeb komunikujete se sociálními médii, např. odkazy „Sdílet“, „Zveřejnit“, „Tweetovat“, „Připnout“ nebo „Sledujte nás“ na stránkách, jako jsou Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a YouTube, bude Ancestry shromažďovat tyto interakce a jakékoli informace o účtu, které nám tyto služby zpřístupní, v závislosti na vašem nastavení ochrany osobních údajů u dané třetí strany.

Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů příslušné třetí strany.

Můžete mít možnost přihlásit se ke službám Ancestry pomocí svého účtu na sociální síti, jako je účet Google nebo Apple. Pokud udělíte příslušná oprávnění, získáme o vás informace z vašeho účtu na sociální síti, které společnost Ancestry použije k vytvoření vašeho účtu a vytvoření vašeho profilu; jedná se například o vaše jméno, e-mailovou adresu a profilovou fotografii.

Informace z vašeho používání služeb Shromažďujeme informace o vašem používání služeb, například když vyhledáváte nebo přistupujete k záznamům nebo veřejným rodokmenům, které stránky si prohlížíte, na které odkazy klikáte, nebo když přidáváte osoby do svého rodokmenu atd., které můžeme použít k odvození podrobností o vás jako zákazníkovi a vašich zájmech, abychom vám mohli poskytovat lepší služby například prostřednictvím návrhů vyhledávání.

 

5.  Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Kategorie informací Popis používání
Informace z veřejných a historických záznamů Společnost Ancestry shromažďuje záznamy z různých zdrojů, obvykle z oficiálních zdrojů záznamů, včetně novin, a také záznamy o narození, úmrtí, sňatku a sčítání lidu, které mohou obsahovat osobní údaje týkající se vaší osoby. Veřejné a historické záznamy mohou také obsahovat osobní údaje týkající se uživatelů, kteří nejsou uživateli Ancestry. Tyto záznamy jsou uživatelům obvykle zpřístupněny v rámci předplacených služeb Ancestry.
Informace od třetích stran

Informace o vás také získáváme od třetích stran. Příležitostně například doplňujeme údaje, které shromažďujeme, o informace licencované od třetích stran, abychom vám mohli přizpůsobit služby a naše nabídky.

Pokud si zakoupíte dárkové předplatné nebo testovací sadu AncestryDNA jako dárek, budeme shromažďovat osobní údaje, jako je jméno obdarovaného, doručovací adresa, e-mailová adresa a nezbytné informace o nákupu, abychom mohli dárek dokončit a obdarovaného informovat.

 

6.  Jak společnost Ancestry používá vaše osobní údaje?

Kategorie informací Popis používání
Osobní údaje obecně Vaše osobní údaje používáme k poskytování, personalizaci, zlepšování, aktualizaci a rozšiřování našich služeb. To zahrnuje:
 • ověřování vašeho přístupu ke službám a zlepšování zabezpečení informací Ancestry
 • zpracování vašich plateb za předplatné, služby AncestryDNA a další produkty a funkce
 • budování nových a zlepšování stávajících služeb
 • klasifikace, vytváření obrazových modelů a indexování vašeho obsahu (který může obsahovat osobní údaje) za účelem uspořádání vašich médií, zajištění bezpečnosti naší platformy a identifikace vašich předků, zajímavých míst a dalších vzpomínek
 • kombinaci vašeho obsahu s daty v databázích Ancestry s cílem poskytnout uživatelům informace, které jim pomohou sestavit rodokmen
 • vydávání průzkumů a dotazníků pro použití ve službách, jakož i usnadnění vývoje produktů a výzkumných iniciativ
 • provádění vědeckého, statistického a historického výzkumu
 • odhalování a ochranu před chybami, podvody nebo jinou trestnou či škodlivou činností a
 • prosazování našich Smluvních podmínek.
Komunikace Vaše osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi o službách, například při:
 • odpovídání na vaše dotazy na oddělení služeb pro členy
 • upozorňování na potenciální genetické příbuzné identifikované pomocí porovnávání DNA nebo prostřednictvím našich služeb rodinné historie (například „Ancestry Hints®“ o potenciálních předcích v naší databázi) nebo na aktualizace vašich výsledků testu DNA (například odhad vaší etnické příslušnosti a genetické komunity)
 • upozorňování na záznamy nebo „stopy“ v naší databázi týkající se osob ve vašem rodokmenu nebo osob, s nimiž můžete být příbuzní
 • informování o změnách ve službách nebo o nových službách
 • požádání o účast v mediální produkci Ancestry, v reklamách, při průzkumu spotřebitelských názorů nebo při poskytování referencí a
 • poskytování informací nebo vyžadování opatření v reakci na technické, bezpečnostní a jiné provozní problémy.
Marketing produktů a nabídek od nás nebo našich obchodních partnerů

Některé osobní údaje (například demografické informace dostupné ze zdrojů třetích stran nebo z jednotlivých částí Ancestry (profil, rodokmeny atd.)) používáme k uvádění našich produktů a nabídek od nás nebo našich obchodních partnerů na trh. Tento marketing zahrnuje reklamu založenou na vašich zájmech.

Společnost Ancestry nesdílí vaše genetické informace s třetími stranami – obchodníky, pojišťovnami nebo zaměstnavateli – a nepoužije vaše genetické informace k marketingu nebo personalizované reklamě bez vašeho samostatně poskytnutého výslovného souhlasu.

V případě marketingu, s jehož zasíláním prostřednictvím e-mailu nebo SMS jste mohli souhlasit, ovlivníte způsob, jakým vám marketing poskytujeme, použitím odkazu pro odhlášení z odběru v kterémkoli marketingovém e-mailu, který obdržíte, změnou preferencí komunikace nebo dodržováním pokynů v marketingových sděleních, která obdržíte. Možnosti kontroly pro spřízněné značky společnosti Ancestry jsou dostupné prostřednictvím jejich nastavení a jsou uvedeny zde. V případě reklamy na platformách třetích stran se jako na právní základ odvoláváme na naše vlastní oprávněné zájmy (viz článek 7) a své marketingové preference byste měli spravovat přímo na těchto platformách.

Genetické informace Společnost Ancestry používá vaše genetické informace pro tyto účely:
 • doručení výsledků ohledně etnické příslušnosti, shod DNA (např. blízká nebo širší rodina nebo jiné osoby, se kterými můžete být příbuzní) z naší databáze a dalších informací, které vám a dalším uživatelům pomohou dozvědět se více o sobě, sobě navzájem, o potenciálních členech rodiny a o vašich genetických příbuzných a rodinných skupinách
 • propojení s vašimi genetickými příbuznými v naší databázi a pomoc při jejich poznávání prostřednictvím funkcí, jako jsou porovnávání DNA nebo jiné funkce produktu
 • poskytování vám dalších postřehů prostřednictvím našeho portálu o tom, co vaše data DNA mohou prozrazovat o charakteristických znacích a celkové kondici
 • poskytování relevantních výsledků, které vám pomohou odhalit společné předky a další podrobnosti o vaší rodinné historii a také vám pomohou sestavit váš rodokmen nebo navázat spojení s přáteli a rodinou
 • studium souhrnných genetických informací za účelem lepšího pochopení zdravotního stavu, celkové kondice, stárnutí nebo fyzického stavu souvisejících s populací a etnickou příslušností, pokud jste souhlasili s účastí prostřednictvím našeho informovaného souhlasu k výzkumu
 • provádění vědeckého, statistického a historického výzkumu a
 • zlepšování vlastností a funkcí našich stávajících produktů souvisejících s DNA, zlepšování zákaznických zkušeností v rámci služeb Ancestry, zlepšování kvality našich laboratorních procesů a technologií a vytváření nových produktů a služeb.

 

7.  Jaké informace sdílíme, kdy je sdílíme a kdo jsou jejich příjemci?

Společnost Ancestry nesdílí vaše individuální osobní údaje (včetně vašich genetických informací) s třetími stranami, s výjimkou případů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo s vaším dodatečným souhlasem. Vaše údaje dobrovolně nesdílíme s orgány činnými v trestním řízení. Vaše genetické informace bez vašeho výslovného souhlasu také nesdílíme s pojišťovnami, zaměstnavateli ani s obchodníky jakožto třetími stranami.

Oznámení společnosti Ancestry specifická pro USA naleznete zde. Níže popsané okolnosti vysvětlují, kdy může dojít ke sdílení:

 
S kým mohou být vaše údaje sdíleny / Okolnosti, za kterých ke sdílení dochází Popis
Společnosti Ancestry

Vaše údaje sdílíme v rámci skupiny společností Ancestry, včetně Ancestry.com Operations Inc a společností uvedených zde (dále jen „společnosti Ancestry“) za účelem poskytování našich služeb a jejich zlepšování.

Vaše osobní a genetické informace předáváme mezi společnostmi Ancestry se sídlem v Irsku a společnostmi Ancestry se sídlem v USA. Více informací o tom naleznete v článku 12.

Jiní uživatelé nebo jiné osoby, se kterými se můžete rozhodnout sdílet informace

V rámci používání služeb máte možnost přidávat nebo sdílet informace se všemi uživateli služby nebo prostřednictvím funkcí sdílení s konkrétními uživateli Ancestry, a dokonce i uživateli, kteří nejsou u Ancestry. U některých služeb, například AncestryDNA, mohou být dostupné další možnosti sdílení (viz níže).

Informace ve vašem veřejném profilu (profilech) uvidí všichni ostatní uživatelé, stejně jako podrobnosti o rodokmenu. Ve výchozím nastavení jsou profily žijících lidí ve vašem rodokmenu viditelné pouze vám a osobám, se kterými sdílíte svůj rodokmen jako „upravovatel“ nebo které opravňujete k prohlížení žijících lidí z vašeho rodokmenu. Další informace o žijících lidech mohou být viditelné, pokud jsou obsaženy v galerii veřejných médií nebo pokud se rozhodnete zveřejnit informace mimo svůj rodokmen.

Svou aktivitu můžete sdílet v závislosti na tom, jak pracujete se záznamy Ancestry nebo obsahem jiného uživatele, například pokud přispíváte do rodokmenu jiného uživatele nebo komentujete záznam nebo obsah jiného uživatele. Pokud je v nastavení vašeho účtu zapnuta funkce Nedávní prohlížející, můžeme majitelům rodokmenů ukázat, že jste ten jejich navštívili. Pokud se přihlásíte k zobrazení a k tomu, aby vás bylo vidět prostřednictvím shod DNA, můžete vy a vaše shody DNA o sobě navzájem vidět určité osobní údaje, včetně:

 • vašich uživatelských jmen
 • jak byste mohli být se svými protějšky příbuzní, včetně toho, jak byste mohli zapadat do svých rodokmenů
 • zda jste propojili rodokmen se svým DNA
 • buď všech nebo pouze společných regionů (podle vaší volby) a genetických společenství a
 • vašich charakteristických znaků (pokud se neodhlásíte ze sdílení charakteristických znaků).

S ohledem na výše popsané možnosti v oblasti ochrany osobních údajů, zahrnují shody DNA jak uživatele, kteří podstoupili test AncestryDNA, tak uživatele, kteří nahráli údaje o DNA.

Pokud budete sdílet podrobnosti o své rodinné historii nebo zkušenosti s DNA mimo služby, činíte tak na vlastní riziko.

Poskytovatelé služeb

Při poskytování a marketingu služeb spolupracujeme s dalšími společnostmi. V důsledku toho budou mít tyto společnosti přístup k vašim údajům nebo je jinak zpracovávat ve svých systémech, včetně některých vašich osobních údajů. Tyto společnosti podléhají smluvním závazkům upravujícím ochranu soukromí, bezpečnost údajů a důvěrnost v souladu s platnými zákony. Mezi tyto společnosti a osobní údaje, ke kterým mohou mít přístup, patří naši:

 • laboratorní partneři (například vaše biologické vzorky)
 • poskytovatelé služeb, kteří zasílají testovací sady AncestryDNA (například jméno, doručovací adresa a telefonní číslo)
 • zpracovatelé plateb (například platební údaje)
 • poskytovatelé infrastruktury cloudových služeb (webové a mobilní služby Ancestry jsou cloudové služby; všechna vaše data jsou uložena u našich dodavatelů cloudových služeb)
 • dodavatelé, kteří nám pomáhají s marketingovými analýzami a spotřebitelskými průzkumy, prevencí podvodů a zabezpečením (například e-mailová adresa)
 • poskytovatelé komunikační infrastruktury (například jméno a e-mailová adresa) a
 • dodavatelé, kteří nám pomáhají poskytovat některé funkce v rámci oddělení služeb pro členy, jako je telefonická podpora nebo nástroje pro průzkum (například informace o účtu nebo jméno či e-mailová adresa).
Analytičtí a reklamní partneři Pro účely analýzy a reklamy spolupracujeme s partnery – třetími stranami. Shromažďováním a sdílením určitých osobních údajů nám tito dodavatelé pomáhají lépe personalizovat reklamy tak, aby odpovídaly vašim zájmům. Pomáhají nám také měřit účinnost reklamních kampaní a slouží k tomu, abychom vám mohli zobrazovat reklamu, která je pro vás relevantnější.
Výzkumní partneři a deidentifikované údaje Vaše deidentifikované genetické informace sdílíme s výzkumnými partnery pouze tehdy, pokud nám k tomu poskytnete svůj výslovný souhlas prostřednictvím našeho Informovaného souhlasu s výzkumem. Pokud s Informovaným souhlasem s výzkumem nesouhlasíte, vaše údaje nebudou zařazeny do dat sdílených s těmito výzkumnými pracovníky. Veškeré takové deidentifikované genetické informace a fenotypové informace, které sdílíme s třetími stranami pro výzkumné účely, se provádějí v souladu s částí 46 (počínaje oddílem 46.101) hlavy 45 Kodexu federálních předpisů.

Mezi partnery pro výzkum patří komerční nebo neziskové organizace, které provádějí nebo podporují vědecký výzkum, vývoj léčebných přípravků, zdravotnických prostředků nebo souvisejícího materiálu pro léčbu, diagnostiku nebo prognózu zdravotního stavu. Za určitých okolností může mít výzkumný partner nebo společnost Ancestry na výzkumné dohodě finanční zájem. Seznam našich výzkumných partnerů naleznete zde.

Vymáhání práva

Společnost Ancestry dobrovolně neposkytuje údaje jakéhokoli druhu státním nebo soudním orgánům ani orgánům činným v trestním řízení. Abychom našim uživatelům poskytli co největší ochranu podle zákona, vyžadujeme, aby všechny státní agentury, které chtějí získat přístup k údajům zákazníků Ancestry, dodržovaly platné právní postupy. Nedovolujeme orgánům činným v trestním řízení využívat služby Ancestry k vyšetřování trestných činů nebo k identifikaci lidských ostatků.

Pokud budeme nuceni vaše osobní údaje zpřístupnit orgánům činným v trestním řízení, budeme se snažit vás na to předem upozornit, pokud nám to zákon nezakazuje. Společnost Ancestry vytváří Zprávu o transparentnosti, ve které uvádíme počet platných žádostí orgánů činných v trestním řízení o údaje uživatelů na všech našich stránkách.

Jiné právní nebo regulační postupy Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nutné k:
 • dodržování platných právních postupů (např. soudních obsílek, příkazů k prohlídce)
 • vymáhání nebo uplatňování našich Smluvních podmínek
 • ochraně bezpečnosti nebo integrity služeb; nebo
 • ochraně práva, majetku nebo bezpečnosti společnosti Ancestry, našich zaměstnanců nebo uživatelů.
V případě převzetí společnosti Ancestry V případě převzetí nebo převodu společnosti Ancestry nebo jejích podniků (včetně případů souvisejících s konkurzním nebo podobným řízením) můžeme vaše osobní údaje sdílet s nabývajícím nebo přebírajícím subjektem. Sliby uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se budou i nadále vztahovat na vaše osobní údaje převedené na nový subjekt.
Agregovaná data Společnost Ancestry v rámci služeb nebo našeho marketingu nebo ve vědeckých publikacích, které vydáváme my nebo naši výzkumní partneři, zveřejňuje údaje o uživatelích v agregované, deidentifikované podobě. Můžeme například uvést procento přistěhovalců ve státě, kteří pocházejí z určitého zeměpisného regionu nebo země. Takové zveřejnění nikdy nebude obsahovat osobní údaje a my je nebudeme znovu identifikovat.

 

8.  Vaše práva a volby týkající se vašich osobních údajů

Všichni uživatelé (jak jsou definováni v našich smluvních podmínkách) mohou pomocí našich online nástrojů 1) požádat o zprávu o tom, jaké osobní údaje nám poskytli, 2) stáhnout si kopii svých údajů o DNA nebo si stáhnout kopii svých rodokmenů a 3) vymazat své rodokmeny, výsledky testů DNA nebo účet.

Některé zákony o ochraně osobních údajů, jako je GDPR v EU/EHP, britské GDPR a brazilský LGPD (Obecný zákon o ochraně osobních údajů), navíc poskytují lidem konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů. Například:

Právo na přístup/Právo na informace. Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a o poskytnutí kopie určitých informací, včetně kategorií vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zveřejňujeme. Chcete-li si vyžádat kopii, postupujte podle těchto podrobných pokynů. Pokud chcete získat kopii svých DNA dat, postupujte podle těchto podrobných pokynů. Pokud chcete získat kopii svých rodokmenů, postupujte podle těchto podrobných pokynů.

Právo na opravu/korekci. Můžete mít právo požadovat, abychom opravili nebo korigovali nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na výmaz/vyškrtnutí. V určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili (zastavili jakékoli aktivní zpracování) nebo vymazali vaše osobní údaje, pokud k tomu existují oprávněné důvody a je to v souladu s platnými zákony. Informace o tom, jak vymazat své osobní údaje, naleznete v článku 10.

Právo vznést námitku. Můžete mít právo vznést námitku proti činnostem zpracování v rámci našich oprávněných zájmů, pokud takové činnosti ovlivňují vaše práva a svobody jako fyzické osoby. Také pokud poskytnete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Za tímto účelem ukončíme jakékoli další zpracování vašich údajů.

Právo na omezení. Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, například pokud se domníváte, že zpracování je založeno na nepřesných údajích nebo není zpracováváno zákonným způsobem.

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo obdržet některé své osobní údaje ve formátu, který lze předat jinému správci údajů.

Právo na stížnost. Máte právo podat stížnost u irské Komise pro ochranu osobních údajů (řešení stížností, vyšetřování a vymáhání pro soukromé osoby | komisař pro ochranu osobních údajů) nebo jakýkoli jiný příslušný dozorový úřad v zemi trvalého pobytu.


Tato práva můžete uplatnit pomocí níže popsaných nástrojů nebo kontaktováním společnosti Ancestry. Podrobnosti a možnosti přístupu k těmto informacím jsou uvedeny v článku 15.

Typ Možnosti
Ancestry K osobním údajům (jako je vaše e-mailová adresa, uživatelské jméno, informace o profilu atd.), které jste poskytli společnosti Ancestry, můžete kdykoli přistupovat a aktualizovat je v následujících částech nastavení ochrany osobních údajů: Chcete-li se dozvědět, jak spravovat nastavení ochrany osobních údajů pro všechny rodokmeny, které jste na Ancestry vytvořili, můžete navštívit svoje nastavení rodokmenu nebo kliknout zde.
Spřízněné značky Společnost Ancestry se snaží, abyste mohli snadno spravovat své soukromí v rámci všech služeb. Nastavení ochrany osobních údajů pro naše související značky můžete spravovat zde.
Mobilní aplikace Své údaje můžete také kontrolovat pomocí nastavení dostupných v našich mobilních aplikacích, jako jsou aplikace Ancestry a Find a Grave.
Reklama Soubory cookie a podobné technologie sledování a integrace s třetími stranami – marketingovými a reklamními partnery – používáme ke shromažďování údajů o vašich zájmech nebo chování, abychom vám mohli zobrazovat cílené reklamy. Nastavení si můžete změnit, jak je to popsáno v našich Zásadách používání souborů cookie. Informace o požadavku „Do Not Track“ (Nesledovat) naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
Informace o stažení rodokmenu Společnost Ancestry vám umožňuje stáhnout informace o vašem rodokmenu ve standardním formátu souboru rodokmenu GEDCOM v nastaveních rodokmenu. Zde zjistíte, jak na to.
Stažení DNA dat Můžete si stáhnout soubor se svými DNA daty. Pokud si stáhnete svá DNA data, činíte tak na vlastní nebezpečí. Jak na to i další informace o tom, co je součástí vašich DNA dat ke stažení, najdete zde.

 

9.  Jaké jsou naše postupy uchovávání údajů?

Služby Ancestry v zásadě vycházejí z toho, že osobní cesta za sebepoznáním není jednorázovou událostí a pokračuje po dlouhá časová období – možná i po celý život. Navíc, a to zejména s ohledem na naše předplatitele a zákazníky DNA, kteří platí poplatky nebo si kupují předplatné, průběžné vylepšování našich sbírek historických záznamů a funkcí DNA poskytuje našim uživatelům v průběhu času výhody a poznatky. V důsledku toho naše postupy uchovávání údajů odrážejí tuto trvalou hodnotu tím, že uchovávají uživatelské účty v našem systému, dokud nás naši uživatelé neinformují o svém přání vymazat své údaje nebo zrušit své účty.

Kategorie informací Doba uchovávání
Účet a profil Společnost Ancestry bude uchovávat osobní údaje, které jste poskytli při vytváření účtu a profilu, dokud svůj účet nesmažete.
Rodokmen Vzhledem k vícegeneračnímu významu rodokmenů bude společnost Ancestry uchovávat údaje o vašem rodokmenu, aby vám poskytla nepřetržitý přístup, aktualizované funkce a možnost vylepšovat váš rodokmen. Data vašeho rodokmenu jsou uchovávána, dokud svůj rodokmen nebo svůj účet nevymažete.
DNA

Společnost Ancestry uchovává vaše DNA data, aby vám mohla poskytovat funkce a možnosti, které jste si zakoupili (nebo které vám byly darovány), včetně průběžně aktualizovaných funkcí, čím dál víc podrobnějších odhadů etnické příslušnosti a vylepšených regionů a komunit, jakož i dalších nových funkcí založených na vašich DNA datech. Vaše data DNA jsou uchovávána, dokud nevymažete výsledky testů DNA nebo svůj účet.

Pokud jste byli zákazníkem společnosti AncestryHealth, jsou naši laboratorní partneři společnosti AncestryHealth povinni uchovávat vaše DNA data a výsledky testů po dobu nejméně sedmi let nebo podle požadavků státních zákonů a Zákona o zdokonalení klinických laboratoří (CLIA) a směrnic, které se vztahují na laboratoře certifikované organizací College of American Pathologists (CAP).

Spřízněné značky Některé z našich spřízněných značek (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave) mají vlastní přihlašovací údaje k účtům a budou uchovávat osobní údaje, které jste poskytli při vytváření účtu a profilu, podle potřeby, aby vám mohly poskytovat nepřetržité a aktualizované služby, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění.
Informace o používání Informace o používání (např. návštěvy stránek) uchováváme v depersonalizované nebo agregované podobě. Po agregaci přestávají být tyto informace osobními údaji a nebudou předmětem žádostí uživatelů o jejich vymazání.

 

10.  Jak mohu odstranit své osobní údaje?

Své osobní údaje můžete z databáze Ancestry kdykoli odstranit.

Kategorie informací Jak provést odstranění
Osobní údaje

Své osobní údaje můžete z databáze Ancestry vymazat tak, že budete postupovat podle těchto pokynů.

Pokud jste sdíleli informace s jinými uživateli (například zveřejněním svých rodokmenů nebo přímým sdílením svých výsledků DNA s jinými uživateli), společnost Ancestry nebude schopna odstranit žádné kopie s údaji, které si jiní uživatelé mohli ponechat; tyto údaje lze odstranit pouze tak, že se obrátíte na jiného uživatele a požádáte ho o jejich odstranění.

Jakoukoli žádost o odstranění informací z propojených archivních záznamů směřujte na příslušný archivní subjekt.

Žádosti o odstranění osobních údajů z prohledávaných indexů archivních záznamů budeme posuzovat případ od případu v souladu se zákonem.

Informace o osobních údajích zpracovávaných společností Ancestry, které se týkají uživatelů jiných než Ancestry, naleznete kliknutím zde.

Genetické

Pokud požádáte společnost Ancestry o odstranění svých DNA dat, do 30 dnů odstraníme veškeré genetické informace z našich produkčních, vývojových, analytických a výzkumných systémů.

Chcete-li požádat o zničení svých biologických vzorků, musíte kontaktovat oddělení služeb pro členy. Pokud jste souhlasili s naším Informovaným souhlasem s výzkumem, nebudeme moci odstranit vaše deidentifikované genetické informace z aktivních nebo dokončených výzkumných projektů, ale nebudeme je používat pro žádné nové výzkumné projekty.

Obecné Při odstraňování vašich osobních údajů z našich záložních systémů může dojít k určitému zpoždění poté, co byly odstraněny z našich produkčních, vývojových, analytických a výzkumných systémů. Naši laboratorní partneři mohou také uchovávat informace, které od nás obdrží, aby vyhověli zákonům nebo předpisům vyžadujícím uchování určitých údajů, například předpisům Clinical Laboratory Improvements Amendments spravovaným americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Společnost Ancestry rovněž uchovává určité informace, pokud je to přiměřeně nutné k plnění našich zákonných povinností (včetně požadavků orgánů činných v trestním řízení), k řešení sporů, k udržování bezpečnosti, k prevenci podvodů a zneužití, jakož i k dodržování daňových předpisů, předpisů v oblasti platebního styku, cenných papírů a požadavků na dodržování klinických regulatorních předpisů.
Spřízněné značky Chcete-li vymazat informace z našich souvisejících značek (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave), můžete nás kontaktovat u související značky a požádat o vymazání svých osobních údajů z dané služby. Některé služby mohou mít také online formulář žádosti přístupný z nabídky nastavení účtu dané služby a zobrazitelný zde.

 

11.  Zabezpečení

Společnost Ancestry udržuje komplexní program zabezpečení informací určený k ochraně osobních údajů našich zákazníků pomocí administrativních, fyzických a technických bezpečnostních opatření.

Konkrétní používaná bezpečnostní opatření vycházejí z citlivosti shromažďovaných osobních údajů. Máme zavedena opatření na ochranu před nevhodným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo změnou osobních údajů (včetně genetických informací), které máme pod kontrolou.

Bezpečnostní tým Ancestry pravidelně přezkoumává naše metody zabezpečení a ochrany osobních údajů a podle potřeby je vylepšuje, aby pomohl zajišťovat integritu našich systémů a vašich osobních údajů.

K šifrování osobních údajů (včetně genetických informací) používáme zabezpečený serverový software a spolupracujeme pouze s bezpečnostními společnostmi, které splňují a zavazují se dodržovat naše bezpečnostní standardy. Přestože nemůžeme zaručit, že nedojde ke ztrátě, zneužití nebo změně dat, používáme náležitá technická a organizační opatření, abychom tomu zabránili.

Je také důležité, abyste se chránili před neoprávněným přístupem ke svým osobním údajům tím, že budete používat silná hesla a chránit se před neoprávněným použitím vlastního počítače nebo zařízení.

 

12.  Mezinárodní přenosy dat

Jsme globální společnost a vaše osobní údaje budeme předávat do jiných zemí, než je vaše země, včetně do Spojených států, Irska, Spojeného království a Francie. Tyto země, které jsou mimo EHP, Švýcarsko nebo Spojené království, nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domovská země. Při předávání vašich osobních (včetně genetických informací) mezi společností Ancestry se sídlem v Irsku a společnostmi Ancestry se sídlem v USA za účelem zpracování ve Spojených státech se spoléháme na zavedené mechanismy předávání, jako jsou standardní smluvní doložky nebo rámec ochrany soukromí. Za všechny vaše osobní údaje, které jsou sdíleny s třetími stranami za účelem externího zpracování našim jménem podle zásad odpovědnosti za další předávání v rámci ochrany osobních údajů zůstává odpovědná společnost Ancestry.

Společnost Ancestry a její dceřiné společnosti (konkrétně Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P., Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc a iArchives Inc.) dodržují rámec ochrany soukromí mezi EU a USA (dále jen „DPF EU-USA), DPF EU-USA rozšířený o Spojené království a rámec ochrany soukromí mezi Švýcarskem a USA (dále jen „DPF Švýcarsko-USA“), jak je stanovilo americké ministerstvo obchodu. Společnost Ancestry potvrdila ministerstvu obchodu USA, že pokud jde o zpracování osobních údajů z Evropské unie podle DPF EU-USA a ze Spojeného království (a Gibraltaru) podle DPF EU-USA rozšířeného o Spojené království, dodržuje zásady rámce pro ochranu soukromí mezi EU a USA (dále jen „zásady DPF EU-USA). Společnost Ancestry potvrdila ministerstvu obchodu USA, že pokud jde o zpracování osobních údajů získaných ze Švýcarska na základě DPF Švýcarsko-USA, dodržuje zásady rámce na ochranu soukromí nezi Švýcarskem a USA (dále jen „zásady DPF Švýcarsko-USA), Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínkami zásad DPF EU-USA a/nebo zásadami DPF Švýcarsko-USA., platí zásady. Chcete-li se dozvědět více o programu rámce ochrany soukromí (dále jen „DPF“) a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte prosím stánky https://www.dataprivacyframework.gov/.

Stížnosti týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů v souladu s DPF EU-USA, DPF EU-USA rozšířeného o Spojené království a DPF Švýcarsko-USA, se zavazuje řešit společnost Ancestry. Fyzické osoby z EU, Spojeného království a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našeho nakládání s osobními údaji získanými na základě DPF EU-USA, DPF EU-USA rozšířeného o Spojené království a DPF Švýcarsko-USA, by měly nejprve kontaktovat společnost Ancestry na adrese: [email protected].

V souladu s DPF EU-USA, DPF EU-USA rozšířeného o Spojené království a DPF Švýcarsko-USA, pokud jde o nevyřešené stížnosti týkající se našeho nakládání s osobními údaji, které jsme obdrželi na jejich základě, se společnost Ancestry zavazuje spolupracovat a dodržovat doporučení panelu zřízeného orgány pro ochranu údajů EU (DPA), Úřadu komisaře pro informace Spojeného království (ICO), gibraltarského regulačního úřadu (GRA) a švýcarského federálního komisaře pro ochranu údajů a informací (FDPIC).

Za určitých okolností má jednotlivec právo zahájit závazné rozhodčí řízení za účelem vyřešení stížností, které se nepodařilo vyřešit jinými prostředky, jak uvádí příloha I zásad DPF. Pravomoc kontrolovat, zda společnost Ancestry dodržuje rámec EU-USA, rámec EU-USA rozšířený o Spojené království a rámec DPF Švýcarsko-USA, má Federální obchodní komise.

 

13.  Změny tohoto prohlášení

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit, ale o všech podstatných změnách tohoto prohlášení vás budeme s dostatečným předstihem informovat, například zveřejněním oznámení prostřednictvím služeb, na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, abyste měli možnost se se změnami seznámit a rozhodnout se, zda budete služby nadále využívat.

Rovněž vás budeme informovat o nepodstatných změnách tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů k datu jejich účinnosti, a to zveřejněním oznámení prostřednictvím služeb, na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu.

Pokud s jakýmikoli změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet smazat způsobem popsaným v článku 10.

 

14.  Právní základ podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů pro zpracování osobních údajů obyvatel EU

Podle zákonů EU/EHP a Spojeného království jsme povinni specifikovat účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, a právní základy, o které se při tom opíráme. Společnost Ancestry se při shromažďování a zpracování vašich osobních údajů a genetických informací opírá o řadu právních základů. Podrobnosti o našich právních základech si můžete prohlédnout zde.

 

15.  Identita a kontaktní údaje správce údajů

Zákazníci ve Spojených státech

Pokud máte bydliště ve Spojených státech, za používání vašich údajů a za reakce na jakékoli žádosti týkající se vašich osobních údajů odpovídají společnosti Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. and Ancestry.com DNA, LLC.

 

  E-mail Poštovní adresa
Pro uživatele, kteří se nacházejí ve Spojených státech [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Žádosti o ochranu osobních údajů pro státy USA [email protected] Není k dispozici
Podpora autorizovaného zástupce [email protected] Není k dispozici

 

Zákazníci mimo Spojené státy

Pokud máte bydliště mimo Spojené státy, je správcem vašich údajů společnost Ancestry Ireland Unlimited Company.

Uživatelé mimo Spojené státy se mohou obrátit na irskou Komisi pro ochranu osobních údajů nebo na místní úřad pro ochranu údajů.

 

  E-mail Poštovní adresa
Pro uživatele, kteří se nacházejí mimo Spojené státy [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
10th floor, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Irsko

 

Pro zákazníky Ancestry. Podrobnosti o tom, jak nás kontaktovat, získáte kliknutím sem nebo můžete odeslat dotazy prostřednictvím chatu.

Žádosti orgánů činných v trestním řízení. Žádosti o informace od orgánů činných v trestním řízení by se měly řídit Příručkou Ancestry pro orgány činné v trestním řízení.

 

16.  Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele USA

Společnost Ancestry poskytuje toto Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele USA („Prohlášení pro USA“), které se vztahuje na obyvatele států Kalifornie, Colorado, Connecticut, Utah, Virginie a další obyvatele USA, jako doplněk k našemu Prohlášení o ochraně osobních údajů za účelem poskytnutí informací o tom, jak můžete uplatňovat svá práva podle Zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů státu Kalifornie z roku 2018 („CCPA“), Zákona o ochraně osobních údajů státu Colorado („CPA“), Zákona o ochraně osobních údajů státu Connecticut („CTDPA“) a Zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů státu Virginie („VCDPA“) a Zákona o ochraně údajů spotřebitelů státu Utah („UCPA“). Toto prohlášení pro USA se vztahuje na všechny webové stránky, služby a mobilní aplikace, které na něj odkazují, včetně AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave (v celém textu podle potřeby společně „Ancestry“ „my“ nebo „náš, naše“). Vztahuje se na osobní údaje (definované výše), které shromažďujeme z vašeho používání našich služeb a prostřednictvím jakýchkoli jiných prostředků, kterými s námi spolupracujete.

16.1  Kategorie osobních údajů

Společnost Ancestry shromažďuje a v období 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA shromažďovala následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikátory, jako je jméno, uživatelské jméno, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, IP adresa, identifikátor vašeho mobilního zařízení, e-mailová adresa, název účtu, řidičský průkaz;
 • Osobní údaje popsané v pododstavci (e) oddílu 1798.80, na které se nevztahuje žádná stávající kategorie (fyzické charakteristiky nebo popisy);
 • Charakteristiky chráněných klasifikací podle platných státních nebo federálních zákonů, jako je uváděné pohlaví přiřazené při narození a datum narození. Patří sem také váš obsah (jak je definován v našich Smluvních podmínkách), který se nám rozhodnete zpřístupnit a který je považován za právně chráněnou třídu podle platných státních nebo federálních zákonů;
 • Komerční informace, jako jsou zakoupené, získané nebo zvažované produkty či služby nebo jiná nákupní či spotřební historie nebo tendence;
 • Informace o používání internetu, jako je historie prohlížení, historie vyhledávání a informace týkající se vaší interakce s našimi stránkami a reklamami;
 • Geolokační údaje, jako je poloha vašeho zařízení nebo počítače a veškerá metadata spojená s digitálními fotografiemi nahranými do služby Find a Grave, včetně místa, data a času pořízení fotografie;
 • Smyslové údaje, jako jsou zvukové, elektronické a vizuální informace (např. zvukové nebo video nahrávky, které nahrajete, záznamy hovorů s oddělením služeb pro členy Ancestry nebo informace, které dobrovolně zpřístupníte, když s námi provádíte výzkum spotřebitelských poznatků);
 • Závěry odvozené z osobních údajů, např. k navrhování příbuzenských vztahů a vytváření profilů spotřebitelů pro účely výzkumu, vývoje produktů a marketingu; a
 • Citlivé osobní údaje, jako je řidičský průkaz, přihlašovací údaje k účtu, rasový nebo etnický původ a genetické údaje, podle toho, jak služby využíváte. Citlivé osobní údaje nepoužíváme ani nezveřejňujeme k vyvozování charakteristik o vás, kromě vyvození, která jsou nedílnou součástí služeb Ancestry, jako jsou odhad etnické příslušnosti, rysy a genetické komunity.

Některé kategorie informací jsou shromažďovány pouze v případě, že využíváte některé z našich služeb.

16.2  Obchodní účely

Společnost Ancestry používá kategorie osobních údajů popsané v článku 16.1 pro následující obchodní účely:

 • poskytování, personalizace, zlepšování, aktualizace a rozšiřování služeb společnosti Ancestry;
 • komunikace s vámi o službách;
 • pomoc při zajištění bezpečnosti a integrity služeb; a
 • marketing nových produktů a nabídek od nás nebo našich obchodních partnerů na základě vašich zájmů.

16.3  Kategorie zdrojů osobních údajů

Společnost Ancestry shromažďuje a v období 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA shromažďovala kategorie osobních údajů popsaných v článku 16.1 z následujících kategorií zdrojů:

 • vy, náš uživatel/návštěvník – tento zdroj osobních údajů závisí na vašem používání služeb, včetně toho, když odešlete svůj obsah (definováno v našich Smluvních podmínkách)
 • společnosti Ancestry (definované v části 7)
 • veřejné záznamy
 • historické záznamy a
 • třetí strany.

16.4  Zpřístupnění osobních údajů pro obchodní účely

Společnost Ancestry zpřístupňuje a v období 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA zpřístupnila s následujícími kategoriemi třetích stran odpovídající kategorie osobních údajů pro obchodní účely:

Kategorie třetích stran  Kategorie osobních údajů, které zpřístupňujeme
Jiní uživatelé Ancestry (pokud jste své osobní údaje zpřístupnili na Ancestry)
 • identifikátory
 • kategorie osobních údajů popsané v oddílu 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku a
 • charakteristiky chráněných tříd podle státních nebo federálních zákonů.
Společnosti Ancestry
 • identifikátory
 • kategorie osobních údajů popsané v oddílu 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku
 • charakteristiky chráněných tříd podle státních nebo federálních zákonů
 • komerční informace;
 • strojově čitelná DNA data (pouze mezi Ancestry a AncestryDNA)
 • informace o používání internetu
 • geolokační údaje
 • smyslové údaje a
 • závěry.
Poskytovatelé služeb
 • Identifikátory a kategorie osobních údajů popsané v oddílu 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku, jako je e-mailová adresa a jedinečné osobní identifikátory generované společností Ancestry (kód zkumavky)
 • biologické vzorky
 • charakteristiky chráněných tříd podle platných státních nebo federálních zákonů (uváděné pohlaví přiřazené při narození, datum narození) jsou zpřístupněny našim partnerským laboratořím
 • komerční informace;
 • informace o používání internetu
 • geolokační údaje
 • smyslové údaje a
 • závěry.
Partneři výzkumu Informace o tom, co je zpřístupněno výzkumným partnerům, najdete v Informovaném souhlasu s výzkumem, který zahrnuje:
 • identifikátory
 • kategorie osobních údajů popsané v oddílu 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku
 • charakteristiky chráněných tříd podle státních nebo federálních zákonů
 • komerční informace;
 • strojově čitelná DNA data;
 • informace o používání internetu
 • smyslové údaje a
 • závěry.
Vymáhání práva nebo Jiné regulační orgány Vaše osobní údaje dobrovolně nezpřístupňujeme orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním orgánům. Před poskytnutím jakýchkoli údajů orgánům činným v trestním řízení vyžadujeme platný právní proces, jak je to popsáno v článku 7. Informace o tom, jaké údaje byly zpřístupněny, naleznete v naší pololetní Zprávě o transparentnosti.

16.5  Zveřejnění a preference reklamy

Společnost Ancestry sdílí a v období 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA sdílela s následujícími kategoriemi třetích stran odpovídající kategorie osobních údajů pro cílenou reklamu:

Kategorie třetích stran  Kategorie osobních údajů, které zpřístupňujeme
Marketingoví a reklamní partneři
 • identifikátory
 • komerční informace;
 • informace o používání internetu
 • závěry.

Soubory cookie a podobné technologie sledování používáme ke zpřístupnění informací našim poskytovatelům služeb a třetím stranám – partnerům – z různých důvodů, včetně měření, cílení a zobrazování reklam, jak je to dále popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Podle zákonů v některých jurisdikcích USA máte právo odmítnout naše sdílení vašich osobních údajů pro cílenou online reklamu. Společnost Ancestry neprodává ani nesdílí vaše osobní údaje pro jiné účely. Více o našich postupech a ovládacích prvcích, které vám poskytujeme, se můžete dozvědět nebo se můžete odhlásit od určitých typů takového sdílení, když navštívíte naše Zásady používání souborů cookie. Chcete-li změnit své předvolby týkající se cílené reklamy, navštivte prosím naši stránku Neprodávat nebo nesdílet mé osobní údaje / Odhlásit se z cílené reklamy nebo odkaz „Neprodávat nebo nesdílet mé osobní údaje“ v zápatí některých našich stránek.

U odhlášených uživatelů jsou tyto volby závislé na prohlížeči a zařízení. Pokud používáte více zařízení, jako je chytrý telefon, notebook nebo tablet, když se zapojujete do služeb Ancestry, budete muset specifikovat své volby pro každé zařízení. Pokud vymažete soubory cookie z mezipaměti prohlížeče, vaše předvolba „Neprodávat nebo nesdílet“ bude vymazána a svou volbu budete muset znovu specifikovat.

Pokud jste přihlášeným uživatelem, uloží společnost Ancestry vaše volby jak lokálně v zařízení, tak centrálně v rámci služeb Ancestry prostřednictvím vašeho účtu. Místní volbu souhlasu aktualizujeme na základě poslední centrálně uložené volby souhlasu. Pokud jste odhlášeni a později se přihlásíte, volba, kterou jste provedli během odhlášení, se nahraje do služby Ancestry a bude platit pro celý váš účet. V případě rozporu mezi volbami má přednost poslední volba.

Některé prohlížeče nebo moduly plug-in používají Globální kontrolu ochrany osobních údajů (GPC), o které se můžete dozvědět více na adrese https://globalprivacycontrol.org. Pokud naše stránky zjistí signál GPC z vašeho zařízení, interpretujeme jej jako žádost o odhlášení z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů a o odhlášení z cílené reklamy. Pokud se odhlásíte z cílené reklamy prostřednictvím GPC nebo preference pro odhlášení na stránce Neprodávat nebo nesdílet mé osobní údaje / Odhlásit se z cílené reklamy, můžeme vám přesto poskytovat reklamu, která není přizpůsobena na základě vašich osobních údajů.

Společnost Ancestry neprodává ani nesdílí vaše genetické informace s třetími stranami – obchodníky, pojišťovnami nebo zaměstnavateli – a nepoužije vaše genetické informace k marketingu nebo personalizované reklamě bez vašeho výslovného souhlasu.

16.6  Uplatňování vašich práv

16.6.1  Právo na informace. Můžete mít právo požadovat, abychom zpřístupnili, jaké osobní údaje shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme nebo sdílíme. To zahrnuje právo požadovat kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, kategorie zdrojů osobních údajů, obchodní účel shromažďování, zpřístupňování nebo sdílení osobních údajů, kategorie třetích stran, kterým zpřístupňujeme nebo s kterými sdílíme kategorie osobních údajů, a konkrétní části osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

Pokud podáváte žádost o informace svým jménem, můžete ji podat online nebo e-mailem.

Chcete-li podat žádost o informace na Ancestry online, postupujte podle těchto podrobných pokynů, jak stáhnout údaje o svém účtu. Tato zpráva nebude obsahovat kopii vašich DNA dat ani rodokmenů. Pokud chcete získat kopii svých rodokmenů, postupujte podle těchto podrobných pokynů. Pokud chcete získat kopii svých DNA dat, postupujte podle těchto podrobných pokynů. Pokud si stáhnete svá DNA data, vezměte na vědomí, že tak činíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li podat žádost o informace z našich spřízněných značek (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave), můžete nás vždy kontaktovat u spřízněné značky a u některých služeb může být k dispozici také online formulář žádosti přístupný z nabídky nastavení účtu dané služby (kontaktní informace a odkaz na online formulář žádosti, pokud je k dispozici, jsou zde).

Žádost o informace můžete zaslat e-mailem na adresu usprivacyrequests@ancestry.com. Před poskytnutím kopie vašich údajů jsme povinni ověřit vaši totožnost. Budeme po vás požadovat doklad totožnosti a aktuální adresu (např. můžete být požádáni o poskytnutí kopie státem vydaného průkazu totožnosti, který bude použit výhradně k ověření vaší totožnosti a adresy).

Pokud jste „autorizovaným zástupcem“ podle CCPA/CPRA a podáváte žádost o informace jménem některého z našich uživatelů, přečtěte si článek 16.6.3.

16.6.2 Právo na výmaz. Můžete mít právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje.

Žádost o vymazání vlastních informací můžete podat buď online, nebo e-mailem. Pro vymazání vašich osobních údajů musíte vymazat svůj účet a po dokončení žádosti o vymazání účtu je tento proces nevratný. Vaše informace (mimo jiné včetně rodokmenů, záznamů, fotografií a DNA dat) budou trvale vymazány.

Chcete-li podat žádost o odstranění z Ancestry online, postupujte podle těchto podrobných pokynů, jak odstranit svůj účet. Chcete-li podat žádost o vymazání z našich spřízněných značek (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave), můžete nás vždy kontaktovat u spřízněné značky a u některých služeb může být k dispozici také online formulář žádosti přístupný z nabídky nastavení účtu dané služby (kontaktní informace a odkaz na online formulář žádosti, pokud je k dispozici, jsou zde).

Žádost o odstranění můžete zaslat e-mailem na adresu usprivacyrequests@ancestry.com. Před odstraněním vašich údajů jsme povinni ověřit vaši totožnost. Budeme po vás požadovat doklad totožnosti a aktuální adresu (např. můžete být požádáni o poskytnutí kopie státem vydaného průkazu totožnosti, který bude použit výhradně k ověření vaší totožnosti a adresy).

Pokud jste „autorizovaným zástupcem“ podle CCPA/CPRA a podáváte žádost o informace jménem některého z našich uživatelů, přečtěte si článek 16.6.3.

16.6.3  Autorizovaní zástupci. V příslušných jurisdikcích mohou obyvatelé USA využívat k podávání žádostí o informace a žádostí o výmaz autorizované zástupce. Chcete-li využít služeb autorizovaného zástupce, napište nám na adresu [email protected]. I když se rozhodnete využít pro žádost autorizovaného zástupce, budete muset i nadále spolupracovat přímo s námi a poskytnout:

 • Podepsaný souhlas spotřebitele, který zplnomocněnému zástupci umožňuje jednat jménem spotřebitele.
 • Ověření totožnosti spotřebitele (provede přímo spotřebitel u nás). Budeme požadovat doklad totožnosti a adresu (např. kopii státem vydaného průkazu totožnosti, která bude použita výhradně k ověření vaší totožnosti a adresy).

Zpráva vám bude doručena prostřednictvím vašeho účtu Ancestry. Zpráva neobsahuje kopii DNA dat spotřebitele ani jeho rodokmen. Pokud si spotřebitel chce stáhnout své rodokmeny nebo DNA data, přečtěte si článek 16.6.1.

16.6.4 Právo na odvolání. V závislosti na tom, kde žijete, pokud bude vaše žádost o informace nebo výmaz vašich údajů zamítnuta, můžete mít právo na odvolání. Můžete tak učinit zkontaktováním na adrese [email protected]. Do předmětu ve zprávě uveďte „žádost o odvolání“ a jasně uveďte konkrétní důvody odvolání. Poté bude vaše žádost přezkoumána a budete informováni o našem rozhodnutí.

16.6.5 Právo na opravu. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete tak učinit zkontaktováním na adrese [email protected].

16.7  Prodej. Chcete-li se odhlásit z cílené reklamy, přečtěte si prosím článek 16.5.

16.8  Citlivé osobní údaje. O vás shromážděné citlivé osobní údaje zpracováváme pouze za účelem poskytování služeb, včetně:

 • udržování kvality a bezpečnosti služeb
 • zlepšování služeb
 • odhalování bezpečnostních incidentů;
 • odolávání zlomyslným, klamavým, podvodným nebo nezákonným akcím zaměřeným proti společnosti Ancestry a jejich stíhání a
 • vedení nebo obsluhy účtů, poskytování služeb zákazníkům, zpracovávání nebo plnění objednávek a transakcí, ověřování informací o zákaznících, zpracovávání plateb, poskytování analytických služeb a poskytování úložiště.

Můžeme rovněž zpracovávat tyto citlivé osobní údaje podle potřeby, abychom pomohli zajistit fyzickou bezpečnost lidí a jak to vyžadují platné zákony.

16.9  Zákaz diskriminace. Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování vašich práv podle platných předpisů USA o ochraně osobních údajů.

16.10  Kalifornský zákon Shine the Light. Kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, známý jako zákon „Shine the Light“, umožňuje uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, aby nás požádali a získali od nás seznam toho, jaké osobní údaje (pokud nějaké) jsme v předchozím kalendářním roce poskytli třetím stranám pro jejich účely přímého marketingu, a jména a adresy těchto třetích stran. Žádost lze podat pouze jednou ročně a je bezplatná. Podle oddílu 1798.83 společnost Ancestry v současné době nesdílí žádné osobní údaje s třetími stranami pro jejich vlastní účely přímého marketingu.

16.11  Roční podávání zpráv. Kliknutím zde zobrazíte naše roční globální žádosti o právo na informace/přístup subjektu a právo na výmaz.

16.12  Kontaktujte nás. Máte-li dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo postupů souvisejících s USA, kontaktujte nás prosím na adrese usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Opatření pro pomoc. Vaše osobní údaje mohou chránit různé federální, státní a místní zákony.

Obyvatelé Kalifornie, kteří si přejí vznést obvinění z porušení kalifornského Zákona o ochraně genetických informací (GIPA), mohou podat stížnost u kalifornského nejvyššího státního zástupce nebo u jeho oblastního státního zástupce. Obyvatelé měst s více než 750 000 obyvateli mohou podat stížnost u svého městského státního zástupce a obyvatelé měst se státními zástupci na plný úvazek mohou podat stížnost u svého městského prokurátora. Pokud si přejete podat stížnost u svého oblastního státního zástupce, městského státního zástupce nebo městského prokurátora, požádejte o další informace místní úřad. Obyvatelé Kalifornie, kteří se domnívají, že jejich osobní údaje byly použity nepatřičně, mohou podat stížnost u kalifornského nejvyššího státního zástupce nebo u kalifornského Úřadu pro ochranu osobních údajů (CPPA).

Obyvatelé státu Minnesota, kteří si přejí vznést obvinění z porušení Zákona o ochraně genetických informací státu Minnesota (GIPA), mohou podat stížnost u Ministerstva obchodu státu Minnesota podle minnesotského zákona §45.027.

Obyvatelé státu Virginie, kteří si přejí vznést obvinění z porušení virginského komentovaného zákoníku §59.1-593 až §59.1-602 z roku 2023 (ve vztahu k ochraně genetických údajů) mohou podat stížnost u nejvyššího státního zástupce státu Virginie.

Obyvatelé jiných států, kteří se domnívají, že jejich osobní údaje byly použity nepatřičně, mohou podat stížnost u svého nejvyššího státního zástupce nebo příslušného regulačního orgánu.

 

17.  Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Austrálie

Pokud se na nakládání s vašimi osobními údaji vztahuje australský Zákon o ochraně osobních údajů z roku 1988 (Cth) (Zákon o ochraně osobních údajů), budou platit také následující ustanovení.

Genetické údaje jsou považovány za „citlivé informace“, jak je to stanoveno v Zákoně o ochraně osobních údajů. Citlivé informace o vás budeme shromažďovat, používat nebo zpřístupňovat pouze v souladu se zákonem, například pokud jsme k tomu obdrželi váš souhlas nebo je shromažďování vyžadováno nebo povoleno zákonem.

V souvislosti s článkem 8 (Vaše práva a volby týkající se vašich osobních údajů) můžete mít právo podat stížnost u příslušného regulátora ochrany soukromí nebo osobních údajů ve vaší jurisdikci. Pokud však máte dotazy nebo nejasnosti týkající se našeho nakládání s vašimi osobními údaji nebo pokud se domníváte, že jsme nedodrželi toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci, budeme rádi, když nás budete nejprve kontaktovat za použití informací uvedených v článku 15. Stížnost prošetříme a rozhodneme, jaká opatření případně podniknout.

 

18.  Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Brazílie

Tento oddíl se zabývá právy a povinnostmi stanovenými zákonem 13.709/2018 – Brazilské obecné předpisy o ochraně osobních údajů (dále jen „LGPD“), které platí, když:

 • výkon zpracování osobních údajů probíhá v Brazílii;
 • nabízíte produkty a služby v Brazílii; nebo
 • když jsou osobní údaje shromažďovány v Brazílii.

Zákon uděluje uživatelům určitá práva, jak je to popsáno v článku 8. Kromě práv uvedených v článku 8 poskytuje LGPD další práva:

 • Informace o subjektech, s nimiž správce sdílel údaje. Můžete požádat společnost Ancestry o poskytnutí informací týkajících se sdílení osobních údajů s třetími stranami.
 • Anonymizace, blokování nebo odstranění nepotřebných, nadměrných nebo nezákonně zpracovávaných údajů. Vzhledem k zásadám přiměřenosti a nezbytnosti můžete požadovat, aby společnost Ancestry anonymizovala, zablokovala nebo odstranila zbytečné, nepřiměřené nebo nezákonně zpracované osobní údaje.
 • Odvolání souhlasu. Kdykoli můžete požádat o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutého společnosti Ancestry.
 • Nesouhlas s nakládáním s údaji, pokud je nepatřičné. Můžete vznést námitku proti nepatřičnému zpracování osobních údajů.
 • Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv, přečtěte si článek 8.