Ancestrys privatlivserklæring

Ikrafttrædelsesdato: 17. januar 2024

Oversigt over ændringer

Nedenstående opsummerer de seneste ændringer af Ancestrys privatlivserklæring, og hvordan ændringerne kan påvirke dig.

 • Vi har tilføjet tekst for bedre at forklare, hvordan indhold, som du uploader, bruges på Ancestry®-tjenester, og dit ansvar for et sådant indhold for at beskytte vores platform.
 • Vi tilføjede tekst for at forklare nye funktioner i AncestryDNA®-matches-tjenesten og AncestryDNA®-funktioner eller -tjenester, der kan udgives fremover.
 • Vi tilføjede tekst for at præcisere vilkårene for din brug af tjenesterne.
 • Vi tilføjede oplysninger om kontobaserede valg til at fravælge målrettet annoncering.

Hos Ancestry er dit privatliv en topprioritet. Ancestry har forpligtet sig til at være en god forvalter af dine personoplysninger (defineret nedenfor), håndtere dem på en ansvarlig måde og sikre dem med administrative, tekniske, organisatoriske, og fysiske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har forpligtet os til at være ærlige, direkte, og gennemsigtige, når det gælder dine oplysninger. I den forbindelse følger Ancestry tre vejledende principper:

 • Gennemsigtighed. Vi arbejder hårdt på at være gennemsigtige omkring de personoplysninger, som vi indsamler og behandler,
 • Enkelhed. Vi forsøger at bruge et letforståeligt sprog til at beskrive vores privatlivspraksis for at hjælpe dig med at træffe informerede valg, og
 • Kontrol. Vi giver dig kontrol over de personoplysninger, som du giver os, herunder dine DNA-data (defineret nedenfor), og hvordan de bruges, deles og opbevares.

 

Når du bruger vores tjenester

Du bevarer altid kontrol over dine biologiske prøver og DNA-data, og du kan administrere, slette eller tilintetgøre dem som beskrevet i denne privatlivserklæring. Du kan opdage uventede fakta om dig selv eller din familie, når du bruger vores tjenester. Når først opdagelser er gjort, kan vi ikke fortryde dem.

Denne privatlivserklæring dækker Ancestrys websteder, tjenester og mobilapps, der linker til denne privatlivserklæring, herunder Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War Records™ og Find a Grave®. I denne privatlivserklæring henviser vi til disse websteder, tjenester og mobilapps som “Ancestry”.

Amerikanske kunder. Den yderligere privatlivserklæring for fastboende i USA indeholder yderligere oplysninger for amerikanske fastboende, herunder dem i Californien, Colorado, Connecticut, Utah og Virginia.

Internationale kunder. Ancestry Ireland Unlimited Company er den dataansvarlige for dine personoplysninger, og afsnit 8 indeholder oplysninger om dine rettigheder.

 

Indholdsfortegnelse

 
1.   Introduktion
2.   Kontooprettelse og din interaktion med Ancestry-tjenester
3.   Hvilke personoplysninger indsamler Ancestry fra dig?
4.   Hvilke oplysninger indsamler Ancestry gennem din brug af tjenesterne?
5.   Oplysninger, som vi indsamler fra andre kilder
6.   Hvordan bruger Ancestry dine personoplysninger?
7.   Hvilke oplysninger deler vi, hvornår deler vi dem, og hvem er modtagerne?
8.   Dine rettigheder og valg med hensyn til dine personoplysninger
9.   Hvad er vores opbevaringspraksisser?
10.   Hvordan sletter jeg mine personoplysninger?
11.   Sikkerhed
12.   Internationale dataoverførsler
13.   Ændringer af denne erklæring
14.   Retsgrundlag i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse for behandling af personoplysninger om fastboende i EU
15.   Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger
16.   Yderligere privatlivserklæring for fastboende i USA (kun kunder i Californien, Colorado, Connecticut og Virginia)
17.   Yderligere privatlivserklæring for fastboende i Australien
18.   Yderligere privatlivserklæring for fastboende i Brasilien

 

1.  Introduktion

For at levere og forbedre webstederne, mobilapplikationerne og tjenesterne (samlet benævnt “tjenesterne”), indsamler, opbevarer og behandler vi på anden måde “personoplysninger”, som er oplysninger, der kan identificere dig direkte eller indirekte, som yderligere beskrevet i afsnit 3. Personoplysninger omfatter dit navn, adresse, e-mail og eventuelle oplysninger, der med rimelighed kunne knyttes til dig, herunder dine genetiske oplysninger. Oplysninger om afdøde mennesker er ikke personoplysninger i henhold til denne privatlivserklæring. Denne privatlivserklæring beskriver vores praksisser for indsamling, opbevaring og anden behandling af dine personoplysninger og de kontroller, som vi giver dig til at administrere dem i vores tjenester, herunder retten til at gøre indsigelse mod visse former for behandling. Denne privatlivserklæring omfatter vores cookiepolitik, som beskriver vores brug af browsercookies og lignende sporingsteknologier.

 

2.  Kontooprettelse og din brug af Ancestry-tjenester

Når du opretter en Ancestry-konto, indsamler, behandler og deler vi dine personoplysninger (herunder dine genetiske oplysninger, hvis du har taget en AncestryDNA-test eller uploadet dine DNA-data) som beskrevet i denne privatlivserklæring.

 

3.  Hvilke personoplysninger indsamler Ancestry fra dig?

De typer af personoplysninger, som vi modtager og indsamler fra dig, afhænger af, hvordan du bruger tjenesterne, og disse kategorier af oplysninger er beskrevet nedenfor. Vi kræver visse kontooplysninger for at levere tjenesterne i overensstemmelse med vores Ancestry-vilkår og -betingelser, og uden disse kan vi ikke levere vores tjenester til dig.

Informationskategori Beskrivelse
Kontooplysninger
 • Dit navn (obligatorisk).
 • En e-mailadresse (obligatorisk).
 • En adgangskode, som du opretter (obligatorisk).
 • Visse Ancestry-mærker understøtter tredjeparters login-tjenester såsom Facebook, Google og Apple. Disse tjenester kan give Ancestry personoplysninger såsom dit navn, e-mailadresse og profilfoto, og
 • Du kan give os et telefonnummer, så vi kan (i) give dig besked om status for AncestryDNA-testresultatet, (ii) hjælpe dig, når du kontakter Ancestrys medlemsservice (“medlemsservice”), (iii) give dig mulighed for at aktivere multifaktorgodkendelse.
Kreditkort-/betalingsoplysninger

Betalings- og faktureringsoplysninger såsom dit kreditkortnummer og din(e) fakturerings- og leveringsadresse(r), når du tilmelder dig en gratis prøveperiode eller foretager et køb såsom et Ancestry-abonnement eller et AncestryDNA-testsæt.

Oplysninger om registrering af AncestryDNA-testsæt Når du registrerer et AncestryDNA-testsæt eller uploader dine DNA-data, indsamler vi:
 • Den registreringskode der er forbundet med dit AncestryDNA-testsæt (hvis relevant),
 • Dit tildelte køn ved fødsel, og
 • Din fødselsdato.
Profiloplysninger

Vi indsamler de oplysninger, som du tilvejebringer, når du opretter en brugerprofil. Disse oplysninger omfatter et profilfoto, dit navn, brugernavn, biografi, alder, placering og tilknyttede kontobrugernavne. Dine Ancestry-brugerprofiloplysninger er synlige for andre brugere (defineret i vores vilkår og betingelser), så overvej at begrænse disse oplysninger og bruge et brugernavn, der er forskelligt fra dit rigtige navn for at beskytte dit privatliv.

Dit indhold

Vi indsamler personoplysninger gennem indhold, du frivilligt bidrager med til tjenesterne, herunder (i) stamtræer, (ii) familieminder såsom fotos, lyd-/videooptagelser og historier, (iii) optegnelsesnoter, kommentarer, meddelelser, (iv) feedback givet til Ancestry.

Genetiske oplysninger Når du tager en AncestryDNA-test, udvinder vi DNA fra din prøve på vores partnerlaboratorier og konverterer det til maskinlæsbare DNA-data (“DNA-data”). Eventuel fil, der indeholder dine DNA-data, der uploades fra en anden DNA-testtjeneste, er også DNA-data i henhold til denne privatlivserklæring. Vi behandler dine DNA-data for at give dig et etnicitetsskøn og forslag til Genetic Communities®. Vi behandler også dine DNA-data for at give dig oplysninger gennem vores portal om din grad af slægtskab med andre brugere i vores DNA-database og nogle genetiske markører associeret med visse biologiske, fysiologiske, adfærdsmæssige karaktertræk, eller andre karakteristika såsom hårtykkelse og øjenfarve eller karaktertræk forbundet med præferencer og wellness. Som yderligere beskrevet i afsnit 7 kan du vælge at dele nogle af disse oplysninger med andre Ancestry-brugere.

Dine DNA-data og eventuelle oplysninger, der udledes af dem såsom etnicitetsskøn, forslag til Genetic Communities, karaktertræk, genetiske slægtninge-matches, oplysninger om nedarvet DNA og relaterede indsigter er personoplysninger, der benævnes “genetiske oplysninger”.

Din prøve og ekstraherede DNA. Hverken prøven, du leverer ved hjælp af et AncestryDNA-testsæt eller det ekstraherede DNA fra din prøve (samlet benævnt “biologiske prøver”) er personoplysninger i henhold til denne privatlivserklæring. Du kan give samtykke til, at dine biologiske prøver opbevares i vores biobank til fremtidige test efter eget valg. Fremtidige test og forskning kan udføres, hvis du accepterer vores informerede samtykke til forskning eller hvis du giver samtykke til andre test af dine biologiske prøver. Hvis du ikke giver samtykke til opbevaring af dine biologiske prøver, tilintetgør vi dem. Afsnit 8 og 10 beskriver, hvordan du kan kontrollere dine biologiske prøver. Du kan anmode om, at Ancestry tilintetgør dine biologiske prøver ved at kontakte medlemsservice eller ved at slette din Ancestry-konto. Vi kan tilintetgøre biologiske prøver, der ikke opfylder vores kvalitetssikringskrav efter vores skøn.

DNA-undersøgelser Hvis du accepterer at tage DNA-undersøgelser, vil vi indsamle oplysningerne fra de undersøgelsesspørgsmål, som du besvarer, og bruge dem til den fortsatte udvikling og forbedring af AncestryDNA-funktioner såsom karaktertræk. Hvis du accepterer vores informerede samtykke til forskning, kan dine undersøgelsessvar også blive brugt til forskning.
Sundhedsrelaterede oplysninger Ancestry er ikke en omfattet enhed i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”), og ingen oplysninger tilvejebragt af dig er underlagt eller beskyttet af HIPAA.
Din kommunikation Vi hoster og vedligeholder din kommunikation med andre brugere gennem kommunikationsfunktionerne på vores platform. Vi indsamler også dine oplysninger, når du kommunikerer med medlemsservice og supportteams for vores andre tjenester, herunder gennem lyd- og visuelle oplysninger (såsom optagelser af opkald med medlemsservice eller oplysninger, der deles frivilligt, når du deltager i undersøgelser om forbrugerindsigt).
Konkurrencer og kampagner Vi indsamler personoplysninger, når du frivilligt deltager i konkurrencer og særlige kampagner, som vi afholder eller sponsorerer, hvortil der tilvejebringes oplysninger ved tilmelding.
Find a Grave-billeder og fotofrivillige Gennem Find a Grave indsamler vi metadata forbundet med digitale fotografier, der uploades til Find a Grave-tjenesten, herunder placering, dato og tidspunkt, hvor billedet blev taget. Hvis du vælger at være fotofrivillig for Find a Grave, oplyser du din placering til os, som du til enhver tid kan ændre eller fjerne.
Beskyttede klassifikationer og følsomme oplysninger Afhængigt af, hvordan du bruger tjenesterne, indsamler vi oplysninger relateret til visse beskyttede klassifikationer såsom køn eller race eller etnisk oprindelse. Hvis du for eksempel bruger AncestryDNA-tjenester, bruger vi dine DNA-data til at vurdere etnicitet. Andre følsomme oplysninger kan udledes af det indhold, du frivilligt bidrager med til tjenesterne.

Klik her for at få oplysninger om personoplysninger, der behandles af Ancestry vedrørende ikke-Ancestry-brugere.

 

4.  Hvilke oplysninger indsamler Ancestry gennem din brug af tjenesterne?

Informationskategori Beskrivelse
Oplysninger om computer og mobilenhed

Ancestry indsamler oplysninger om, hvordan du tilgår vores tjenester, herunder det websted, du besøgte før og efter Ancestrys websted.

Vi indsamler også den IP-adresse, hvorfra din computer, mobilenhed eller proxyserveren, som du bruger, får adgang til internettet, foruden andre tekniske oplysninger såsom:

 • Din computers operativsystem,
 • Din webbrowser,
 • Din mobilenhedsidentifikator leveret af din mobilenheds operativsystem og dit mobiloperativsystem, og
 • Navnet på din internettjenesteudbyder eller mobiloperatør.

Ancestry indsamler geografiske placeringsoplysninger fra din enhed med din tilladelse.

Oplysninger fra cookies og lignende teknologier Ancestry bruger cookies og lignende teknologier samt tekniske integrationer med markedsførings- og annonceringspartnere som beskrevet i vores cookiepolitik, som udgør en del af denne privatlivserklæring. Se vores cookiepolitik for at lære om vores praksisser og de kontroller, vi giver dig.
Oplysninger, der deles via sociale mediefunktioner

Hvis du interagerer med sociale medier gennem tjenesterne, for eksempel, “Del”-, “Slå op”-, “Tweet”-, “Pin”- eller “Følg os”-links til websteder som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram og YouTube, indsamler Ancestry disse interaktioner og de kontooplysninger, som disse tjenester gør tilgængelige for os, afhængigt af dine privatlivsindstillinger hos den pågældende tredjepart.

Dine interaktioner med disse funktioner reguleres af den relevante tredjeparts privatlivserklæring.

Du kan få mulighed for at logge ind på Ancestry-tjenester ved hjælp af din sociale netværkskonto såsom en Google- eller Apple-konto. Når du giver passende tilladelser, modtager vi oplysninger om dig fra din sociale netværkskonto, som Ancestry bruger til at oprette din konto og opbygge din profil såsom dit navn, e-mailadresse og profilfoto.

Oplysninger fra din brug af tjenesterne Vi indsamler oplysninger om din brug af tjenesterne såsom når du søger i eller får adgang til optegnelser eller offentlige stamtræer, hvilke sider du ser, links du klikker på, eller når du føjer personer til dit træ osv., som vi bruger til at udlede oplysninger om dig som kunde og dine interesser for at give en bedre oplevelse via f.eks. søgeforslag.

 

5.  Oplysninger, som vi indsamler fra andre kilder

Informationskategori Brugsbeskrivelse
Oplysninger fra offentlige og historiske optegnelser Ancestry indsamler optegnelser fra forskellige kilder, som regel fra officielle optegnelseskilder, herunder aviser, såvel som fødsels-, døds-, ægteskabs- og folketællingsoptegnelser, som kan indeholde personoplysninger vedrørende dig. Offentlige og historiske optegnelser kan også indeholde personoplysninger vedrørende ikke-Ancestry-brugere. Disse optegnelser gøres som regel tilgængelige for brugere som en del af Ancestrys abonnementstjenester.
Oplysninger fra tredjeparter

Vi modtager også oplysninger om dig fra tredjeparter. F.eks. supplerer vi lejlighedsvis de oplysninger, som vi indsamler, med oplysninger, der licenseres fra tredjeparter, for at tilpasse tjenesterne og vores tilbud til dig.

Hvis du køber et gaveabonnement eller AncestryDNA-testsæt som gave, indsamler vi personoplysninger såsom modtagerens navn, forsendelsesadresse, e-mailadresse og de nødvendige købsoplysninger for at fuldføre gaven og underrette modtageren.

 

6.  Hvordan bruger Ancestry dine personoplysninger?

Informationskategori Brugsbeskrivelse
Personoplysninger generelt Vi bruger dine personoplysninger til at levere, tilpasse, forbedre, opdatere og udvide vores tjenester. Dette omfatter:
 • Godkende din adgang til tjenesterne og forbedre Ancestrys informationssikkerhed,
 • Behandling af dine betalinger for abonnementer, AncestryDNA-tjenesterne og andre produkter og funktioner,
 • Udvikle nye og forbedre eksisterende tjenester,
 • Klassificering, oprettelse af billedmodeller og indeksering af dit indhold (som kan omfatte personoplysninger) for at organisere dine medier, hjælpe med at beskytte vores platform, og identificere dine forfædre, steder af interesse og andre minder,
 • Kombinere dit indhold med data i Ancestrys databaser for at give indsigter, der hjælper brugere med at bygge deres stamtræer,
 • Udsende undersøgelser og spørgeskemaer til brug i tjenesterne, samt formidle produktudvikling og forskningsinitiativer,
 • Udføre videnskabelig, statistisk og historisk forskning,
 • Detektere og beskytte mod fejl, svig eller anden kriminel eller ondsindet aktivitet, og
 • Håndhæve vores vilkår og betingelser.
Kommunikation Vi bruger dine personoplysninger til at kommunikere med dig om tjenesterne, såsom når vi:
 • Besvarer dine henvendelser til medlemsservice,
 • Underrette dig om potentielle genetiske slægtninge identificeret ved DNA-matchning eller gennem vores familiehistorietjenester (f.eks. “Ancestry Hints®” om potentielle forfædre i vores database), eller opdateringer til dine DNA-testresultater (for eksempel, dit etnicitetsskøn og Genetic Communities),
 • Underretter dig om optegnelser eller “hints (antydninger)” i vores database, der vedrører personer i dit stamtræ, eller som du kan være i familie med,
 • Informerer dig om ændringer i tjenester eller nye tjenester,
 • Beder dig om at deltage i Ancestrys medieproduktioner, annoncer, undersøgelser om forbrugerindsigt eller testimonials, og
 • Giver dig oplysninger eller anmoder om handling som svar på tekniske, sikkerhedsmæssige og andre driftsmæssige problemer.
Markedsføring af produkter og tilbud fra os eller vores forretningspartnere

Vi bruger nogle personoplysninger (f.eks. demografiske oplysninger, der er tilgængelige fra tredjepartskilder eller fra dele af Ancestry (profil, træer, osv.)) til at markedsføre vores produkter og tilbud fra os eller vores forretningspartnere. Denne markedsføring omfatter annoncering baseret på dine interesser.

Ancestry deler ikke dine genetiske oplysninger med tredjepartsmarkedsføringsvirksomheder, forsikringsselskaber eller arbejdsgivere, og vi bruger ikke dine genetiske oplysninger til markedsføring eller personligt tilpasset annoncering uden dit særskilte, udtrykkelige samtykke.

For markedsføring, som du kan have givet samtykke til at modtage via e-mail eller SMS, kan du kontrollere vores markedsføring, der sendes til dig ved at bruge afmeldingslinket i enhver markedsføringsmail, som du modtager, ved at ændre dine kommunikationsindstillinger, eller ved at følge instruktionerne i markedsføringsmeddelelser, som du modtager. Kontrolelementer for Ancestrys relaterede mærker er tilgængelige via deres indstillinger og er angivet her. For annoncering på tredjepartsplatforme påberåber vi os vores egne legitime interesser som retsgrundlag (se afsnit 7), og du bør kontrollere dine markedsføringspræferencer direkte på de pågældende platforme.

Genetiske oplysninger Ancestry bruger dine genetiske oplysninger til følgende formål:
 • Levering af etnicitetsresultater, DNA-matches (f.eks. nær eller udvidet familie eller andre, som du kan være i familie med) fra vores database, og andre oplysninger for at hjælpe dig og andre brugere med at lære mere om dig selv, hinanden, potentielle familiemedlemmer såvel som dine genetiske slægtninge og familiegrupper,
 • Forbinde dig med og hjælpe dig med at lære om dine genetiske slægtninge i vores database gennem funktioner såsom DNA-matchning eller andre produktfunktioner,
 • Gennem vores portal, at give dig anden indsigt i, hvad dine DNA-data kan afsløre om karaktertræk og velvære,
 • Tilvejebringe relevante resultater for at hjælpe dig med at opdage fælles forfædre og andre oplysninger om din familiehistorie, samt hjælpe dig med at opbygge dit stamtræ og komme i kontakt med venner og familie,
 • Studere aggregerede genetiske oplysninger for bedre at forstå befolknings- og etnicitetsrelateret sundhed, velfærd, aldring eller fysiske forhold, hvis du har accepteret at deltage gennem vores informerede samtykke til forskning,
 • Udføre videnskabelig, statistisk og historisk forskning, og
 • Forbedre funktioner og funktionalitet i vores eksisterende DNA-relaterede produkter, forbedre kundeoplevelsen på tværs af Ancestry-tjenester, forbedre kvaliteten af vores laboratorieprocesser og -teknologi samt udvikle nye produkter og tjenester.

 

7.  Hvilke oplysninger deler vi, hvornår deler vi dem, og hvem er modtagerne?

Ancestry deler ikke dine individuelle personoplysninger (herunder dine genetiske oplysninger) med tredjeparter, undtagen som beskrevet i denne privatlivserklæring eller med dit yderligere samtykke. Vi deler ikke frivilligt dine oplysninger med retshåndhævende myndigheder. Vi deler heller ikke dine genetiske oplysninger med forsikringsselskaber, arbejdsgivere eller tredjepartsmarkedsføringsvirksomheder uden dit udtrykkelige samtykke.

Ancestrys USA-specifikke videregivelser af oplysninger kan findes her. De omstændigheder, der er beskrevet nedenfor, forklarer, hvornår deling forekommer.

 
Dem, som dine oplysninger kan blive delt med/omstændigheder, hvor deling finder sted Beskrivelse
Ancestry-selskaber

Vi kan dele dine oplysninger inden for Ancestry-koncernselskaberne, herunder Ancestry.com Operations Inc og de selskaber, der er anført her (“Ancestry-selskaberne”), for at levere og forbedre vores tjenester.

Vi overfører dine personoplysninger og genetiske oplysninger mellem Ancestrys selskab i Irland og Ancestrys selskaber i USA. For flere oplysninger om dette, se afsnit 12.

Andre brugere eller andre personer, som du kan vælge at dele med

Som en del af din brug af tjenesterne har du mulighed for at tilføje eller dele oplysninger med alle brugere af tjenesten eller, gennem delingsfunktioner, med specifikke Ancestry-brugere og endda ikke-Ancestry-brugere. Yderligere delingsmuligheder kan være tilgængelige i nogle tjenester, f.eks. AncestryDNA (se nedenfor).

Oplysninger i din(e) offentlige profil(er) vil blive set af alle andre brugere, og det samme gælder oplysninger om offentlige stamtræer. Som standard er profiler af levende mennesker i dit træ kun synlige for dig og personer, som du deler dit træ med som “redaktør”, eller som du giver tilladelse til at se dit træs levende mennesker. Andre oplysninger om levende mennesker kan være synlige, hvis de er medtaget i et offentligt mediegalleri, eller hvis du vælger at offentliggøre oplysningerne uden for dit stamtræ.

Du kan dele din aktivitet afhængigt af, hvordan du interagerer med Ancestry-optegnelser eller en anden brugers indhold, for eksempel, hvis du bidrager til en anden brugers stamtræ eller kommenterer på en optegnelse eller en anden brugers indhold. Hvis funktionen Senest Set Af er slået til i dine kontoindstillinger, kan vi vise ejere af stamtræer, at du har besøgt deres træ. Hvis du vælger at se og blive set af dine DNA-matches, kan du og dine DNA-matches se visse personoplysninger om hinanden, herunder:

 • Dine brugernavne,
 • Hvordan du og dine matches kan være beslægtede, herunder hvordan du kan passe ind i dine respektive stamtræer,
 • Om du har knyttet et stamtræ til dit DNA,
 • Enten alle eller kun fælles (efter eget valg) regioner og Genetic Communities, og
 • Dine karaktertræk (medmindre du fravælger deling af karaktertræk).

Med forbehold for dine privatlivsvalg beskrevet ovenfor, omfatter DNA-matches både brugere, der har taget en AncestryDNA-test, og brugere, der har uploadet DNA-data.

Hvis du deler oplysninger om din familiehistorie eller DNA-oplevelse uden for tjenesterne, gør du det på egen risiko.

Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med andre virksomheder, når vi leverer og markedsfører tjenesterne. Som følge heraf vil disse virksomheder have adgang til eller på anden måde behandle dine oplysninger, herunder nogle af dine personoplysninger i deres systemer. Disse virksomheder er underlagt kontraktlige forpligtelser vedrørende privatliv, datasikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med gældende love. Disse virksomheder og de personoplysninger, de kan have adgang til, omfatter vores:

 • Laboratoriepartnere (såsom dine biologiske prøver),
 • Forsendelsesudbydere af AncestryDNA-testsæt (såsom navn, forsendelsesadresse og telefonnummer),
 • Betalingsbehandlere (såsom betalingsoplysninger),
 • Infrastrukturudbydere af cloud-tjenester (Ancestrys web- og mobiltjenester er cloud-baserede tjenester, og alle dine oplysninger opbevares hos vores leverandører af cloud-tjenester),
 • Leverandører, der hjælper os med markedsføringsanalyse og forbrugerforskning, forebyggelse af svig og sikkerhed (såsom e-mailadresse),
 • Udbydere af kommunikationsinfrastruktur (såsom navn og e-mailadresse), og
 • Leverandører, der hjælper os med at levere nogle medlemsservicefunktioner såsom telefonsupport eller undersøgelsesværktøjer (såsom kontooplysninger eller navn eller e-mailadresse).
Analyse- og annonceringspartnere Vi samarbejder med tredjepartspartnere om analyse- og annonceringsformål. Ved at indsamle og dele visse personoplysninger hjælper disse leverandører os med bedre at tilpasse annoncer, så de matcher dine interesser. De hjælper os også med at måle effektiviteten af annoncekampagner og bruges til at vise dig annoncering, der er mere relevant for dig.
Forskningspartnere og afidentificerede oplysninger Vi deler kun dine afidentificerede genetiske oplysninger med forskningspartnere, når du giver os dit udtrykkelige samtykke til at gøre det gennem vores informerede samtykke til forskning. Medmindre du accepterer det informerede samtykke til forskning, medtages dine oplysninger ikke i de oplysninger, der deles med disse forskere. Alle sådanne afidentificerede genetiske oplysninger og fænotypiske oplysninger, som vi deler med tredjeparter til forskningsformål, sker i overensstemmelse med del 46 (begyndende med afsnit 46.101) i afsnit 45 i Code of Federal Regulations.

Forskningspartnere omfatter kommercielle eller almennyttige organisationer, der udfører eller støtter videnskabelig forskning, udvikling af terapeutiske midler, medicinsk udstyr eller relateret materiale til at behandle, diagnosticere eller forudsige sygdomme. I nogle tilfælde kan en forskningspartner eller Ancestry have en økonomisk interesse i forskningsordningen. En liste over vores forskningspartnere kan findes her.

Retshåndhævende myndigheder

Ancestry giver ikke frivilligt oplysninger af nogen art til statslige eller retslige organer eller til retshåndhævende myndigheder. For at give vores brugere den største beskyttelse i henhold til loven kræver vi, at alle offentlige myndigheder, der søger adgang til Ancestry-kunders oplysninger, følger en gyldig retsproces. Vi giver ikke retshåndhævende myndigheder tilladelse til at bruge tjenesterne til at efterforske forbrydelser eller til at identificere menneskerester.

Hvis vi er tvunget til at videregive dine personoplysninger til retshåndhævende myndigheder, gør vi vores bedste for at give dig forudgående varsel, medmindre det er forbudt ved lov at gøre det. Ancestry udarbejder en gennemsigtighedsrapport, hvor vi angiver antallet af gyldige anmodninger om brugeroplysninger fra retshåndhævende myndigheder på tværs af alle vores websteder.

Anden rets- eller forskriftsmæssig proces Vi kan dele dine personoplysninger, hvis vi med rimelighed mener, det er nødvendigt for at:
 • Overholde gyldige retsprocesser (f.eks. stævninger, arrestordrer),
 • Håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser,
 • Beskytte tjenesternes sikkerhed eller integritet, eller
 • Beskytte Ancestry, vores medarbejdere eller brugeres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.
Hvis Ancestry opkøbes Hvis Ancestry eller dennes selskaber opkøbes eller overdrages (herunder i forbindelse med konkursbehandling eller lignende), kan vi dele dine personoplysninger med den opkøbende eller modtagende enhed. Løfterne i denne privatlivserklæring vil fortsat gælde for dine personoplysninger, der overdrages til den nye enhed.
Aggregerede oplysninger Ancestry videregiver brugeroplysninger i en aggregeret, afidentificeret form som en del af tjenesterne eller vores markedsføring, eller i videnskabelige tidsskrifter udgivet af os eller vores forskningspartnere. F.eks. kan vi registrere procentdelen af immigranter i en stat, der kommer fra en bestemt geografisk region eller et bestemt land. En sådan videregivelse vil aldrig omfatte personoplysninger, og vi genidentificerer dem ikke.

 

8.  Dine rettigheder og valg med hensyn til dine personoplysninger

Alle brugere (som defineret i vores vilkår og betingelser) kan bruge vores onlineværktøjer til at 1) anmode om en rapport om, hvilke personoplysninger de har givet os, 2) downloade en kopi af deres DNA-data eller downloade en kopi af deres stamtræer, og 3) slette deres stamtræer, DNA-testresultater eller konto.

Derudover giver nogle databeskyttelseslove såsom EU/EEA's generelle forordning om databeskyttelse, Storbritanniens generelle forordning om databeskyttelse og Brasiliens LGPD, personer specifikke rettigheder med hensyn til deres personoplysninger. F.eks.:

Ret til indsigt i/kendskab til oplysninger. Du har muligvis ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger og til at få en kopi af visse oplysninger, herunder de kategorier af dine personoplysninger, som vi indsamler og videregiver. Følg denne trinvise vejledning for at anmode om en kopi. Hvis du vil have en kopi af dine DNA-data, skal du følge denne trinvise vejledning. Hvis du vil have en kopi af dine stamtræer, skal du følge denne trinvise vejledning.

Ret til berigtigelse/rettelse. Du har muligvis ret til at anmode om, at vi berigtiger eller retter unøjagtige personoplysninger om dig.

Ret til sletning. I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vi begrænser (stopper eventuel aktiv behandling) eller sletter dine personoplysninger, forudsat at der er gyldige årsager til at gøre det og med forbehold for gældende lovgivning. Se afsnit 10 for oplysninger om, hvordan du sletter dine personoplysninger.

Ret til at gøre indsigelse. Du har muligvis ret til at gøre indsigelse mod behandlingsaktiviteter i vores legitime interesser, hvor sådanne aktiviteter påvirker dine rettigheder og frihedsrettigheder som enkeltperson. Når du giver samtykke til behandling af dine personoplysninger til et bestemt formål, kan du også til enhver tid trække dit samtykke tilbage uden at påvirke lovligheden af behandling baseret på samtykke, der fandt sted før tilbagetrækningen. Vi stopper eventuel yderligere behandling af dine oplysninger til det pågældende formål.

Ret til begrænsning. Du har ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du mener, at behandlingen er baseret på unøjagtige oplysninger, eller at oplysningerne ikke behandles på en lovlig måde.

Ret til dataportabilitet. Du har muligvis ret til at modtage visse af dine personoplysninger i et format, der kan overføres til en anden dataansvarlig.

Ret til at indgive en klage. Du har ret til at indgive en klage til den irske databeskyttelseskommission (klagebehandling, undersøgelser og håndhævelse for enkeltpersoner | Databeskyttelseskommissær) eller eventuel anden kompetent tilsynsmyndighed i bopælslandet.


Du kan udøve disse rettigheder ved at bruge værktøjerne beskrevet nedenfor eller ved at kontakte Ancestry. Nærmere oplysninger og muligheder for at få indsigt i disse oplysninger er angivet i afsnit 15.

Type Valg
Ancestry Du kan til enhver tid få indsigt i og opdatere de personoplysninger (såsom din e-mailadresse, brugernavn, profiloplysninger, osv.), du giver Ancestry i følgende afsnit af privatlivsindstillingerne: For at lære mere om, hvordan du administrerer privatlivsindstillingerne for eventuelle stamtræer, som du har oprettet på Ancestry, kan du åbne dine  Stamtræ-indstillinger eller klikke her.
Relaterede mærker Ancestry bestræber sig på at gøre det nemt for dig at administrere dit privatliv på tværs af tjenesterne. Du kan administrere privatlivsindstillinger for vores relaterede mærker her.
Mobilapps Du kan også kontrollere dine oplysninger ved hjælp af de tilgængelige indstillinger i vores mobilapplikationer såsom Ancestry- og Find a Grave-apps.
Annoncering Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier og integrationer med tredjepartsmarkedsførings- og annonceringspartnere til at indsamle oplysninger om dine interesser eller adfærd for at vise dig målrettede annoncer. Du kan ændre dine indstillinger som beskrevet i vores cookiepolitik. Se vores cookiepolitik for oplysninger om “Do not track”.
Download stamtræsoplysninger Ancestry giver dig mulighed for at downloade dine stamtræsoplysninger i standard GEDCOM-stamtræ-filformatet i dine  Stamtræ-indstillinger. Lær hvordan her.
Download af DNA-data Du kan downloade en fil med dine DNA-data. Hvis du downloader dine DNA-data, gør du det på eget ansvar. Klik her for at finde ud af hvordan, og for at få flere oplysninger om, hvad der er inkluderet i din download af DNA-data.

 

9.  Hvad er vores opbevaringspraksis?

Ancestry-tjenester er grundlæggende baseret på den opfattelse, at den personlige rejse med selvopdagelse ikke er en engangsbegivenhed og fortsætter over længere perioder – muligvis hele livet. Specielt med hensyn til vores abonnenter og DNA-kunder, der betaler gebyrer eller køber abonnementer, giver den løbende forbedring af vores samlinger af historiske optegnelser og DNA-funktioner desuden vores brugere fordele og indsigter over tid. Som følge heraf afspejler vores opbevaringspraksis denne løbende værdi ved at bibeholde brugerkonti på vores system, indtil vores brugere informerer os om, at de ønsker at slette deres data eller lukke deres konti.

Informationskategori Opbevaringsperiode
Konto og profil Ancestry beholder de personoplysninger, som du tilvejebringer, når du opretter din konto og din profil, indtil du sletter din konto.
Stamtræ På grund af stamtræernes betydning for flere generationer, vil Ancestry beholde dine stamtræsoplysninger for at give dig kontinuerlig adgang, opdaterede funktioner og muligheden for at udvide dit stamtræ. Dine stamtræsoplysninger opbevares, indtil du sletter dit stamtræ eller din konto.
DNA

Ancestry beholder dine DNA-data for at levere de funktioner til dig, som du køber (eller får foræret), herunder løbende opdaterede funktioner, stadig mere granulerede etnicitetsskøn og forbedrede regioner og fællesskaber, samt andre nye funktioner baseret på dine DNA-data. Dine DNA-data opbevares, indtil du sletter dine DNA-testresultater eller din konto.

Hvis du var kunde hos AncestryHealth, er vores AncestryHealth-laboratoriepartnere forpligtede til at opbevare dine DNA-data og testresultater i en periode på mindst syv år, eller som krævet af statslovgivningen og Clinical Laboratory Improvements Act (CLIA) og retningslinjerne, som gælder for laboratorier certificeret af College of American Pathologists (CAP).

Relaterede mærker Nogle af vores relaterede mærker (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Find a Grave) har deres egne kontologins og opbevarer de personoplysninger, som du tilvejebringer, når du opretter din konto og din profil efter behov for at levere løbende og opdaterede tjenester til dig, indtil du beder os om at slette dem.
Brugsoplysninger Vi opbevarer brugsoplysninger (f.eks. besøg på websteder) i en afpersonaliseret eller aggregeret form. Når de er aggregeret, ophører disse oplysninger med at være personoplysninger og vil ikke være genstand for anmodninger om sletning fra brugere.

 

10.  Hvordan sletter jeg mine personoplysninger?

Du kan slette dine personoplysninger fra Ancestry til enhver tid.

Informationskategori Sådan sletter du
Personoplysninger

Du kan slette dine personoplysninger fra Ancestry ved at følge disse instruktioner.

Hvis du har delt oplysninger med andre brugere (f.eks. ved at gøre dine stamtræer offentlige eller ved at dele dine DNA-resultater direkte med andre brugere), vil Ancestry ikke være i stand til at fjerne eventuelle kopier af oplysninger, som andre brugere måtte have beholdt, som kun kan fjernes ved, at du kontakter den anden bruger og beder vedkommende om at slette dem.

Du bedes sende eventuelle anmodninger om at fjerne oplysninger fra linkede arkivoptegnelser til den ansvarlige arkivenhed.

Vi overvejer anmodninger om fjernelse af personoplysninger fra de søgbare indekser i de optegnelser, vi administrerer, fra sag til sag i overensstemmelse med lovgivningen.

Klik her for at få oplysninger om personoplysninger, der behandles af Ancestry vedrørende ikke-Ancestry-brugere.

Genetisk

Hvis du anmoder om, at Ancestry sletter dine DNA-data, sletter vi alle genetiske oplysninger fra vores produktions-, udviklings-, analyse- og forskningssystemer inden for 30 dage.

For at anmode om tilintetgørelse af dine biologiske prøver skal du kontakte medlemsservice. Hvis du har accepteret vores informerede samtykke til forskning, vil vi ikke være i stand til at fjerne dine afidentificerede genetiske oplysninger fra aktive eller gennemførte forskningsprojekter, men vi vil ikke bruge dem til eventuelle nye forskningsprojekter.

Generelt Der kan forekomme en vis forsinkelse i sletningen af dine personoplysninger fra vores backup-systemer, efter at de er blevet slettet fra vores produktions-, udviklings-, analyse- og forskningssystemer. Vores laboratoriepartnere kan også opbevare oplysninger, som de modtager fra os, for at overholde love eller forordninger, der kræver opbevaring af visse oplysninger såsom Clinical Laboratory Improvements Amendments-forordningerne, der administreres af den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (U.S. Food and Drug Administration). Ancestry opbevarer også visse oplysninger, som med rimelighed er nødvendige for at overholde vores juridiske forpligtelser (herunder anmodninger fra retshåndhævende myndigheder), løse tvister, opretholde sikkerhed, forebygge svig og misbrug, såvel som for at overholde compliance-krav i forbindelse med skat, betalingsindustrien, værdipapirer og kliniske forsøg.
Relaterede mærker For at slette oplysninger fra vores relaterede mærker (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Find a Grave), kan du kontakte os på det relaterede mærke og anmode om, at dine personoplysninger slettes fra den pågældende tjeneste. Nogle tjenester kan også have en online anmodningsformular, som er tilgængelig i den pågældende tjenestes indstillingsmenu og kan ses her.

 

11.  Sikkerhed

Ancestry opretholder et omfattende informationssikkerhedsprogram beregnet til at beskytte vores kunders personoplysninger ved hjælp af administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

De specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes, er baseret på følsomheden af de indsamlede personoplysninger. Vi har indført foranstaltninger for at beskytte mod upassende adgang, tab, misbrug eller ændring af personoplysninger (herunder genetiske oplysninger) under vores kontrol.

Ancestrys sikkerhedsteam gennemgår regelmæssigt vores sikkerheds- og privatlivspraksisser og forbedrer dem efter behov for at beskytte integriteten af vores systemer og dine personoplysninger.

Vi bruger sikker serversoftware til at kryptere personoplysninger (herunder genetiske oplysninger), og vi samarbejder kun med sikkerhedsvirksomheder, der opfylder og forpligter sig til vores sikkerhedsstandarder. Selvom vi ikke kan garantere, at tab, misbrug eller ændring af oplysninger ikke vil forekomme, bruger vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre dette.

Det er også vigtigt, at du beskytter mod uautoriseret adgang til dine personoplysninger ved at opretholde stærke adgangskoder og beskytte mod uautoriseret brug af din egen computer eller enhed.

 

12.  Internationale dataoverførsler

Vi er en global virksomhed og kan overføre dine personoplysninger til andre lande end dit eget land, herunder til USA, Irland, Storbritannien og Frankrig. Disse lande, som er uden for EØS, Schweiz eller Storbritannien tilbyder muligvis ikke samme niveau af databeskyttelse som i dit hjemland. Når vi overfører dine personoplysninger (herunder dine genetiske oplysninger) mellem Ancestrys selskab i Irland og Ancestrys selskaber i USA til behandling i USA, påberåber vi os etablerede overførselsmekanismer såsom standardkontraktbestemmelser eller lovgivningsordningen for databeskyttelse/privatlivets fred (Data Privacy Framework). Ancestry forbliver ansvarlig for alle dine personoplysninger, der deles med tredjeparter til ekstern behandling på vores vegne i henhold til princippet om ansvar for videreoverførsel i lovgivningsordningen for databeskyttelse/privatlivets fred.

Ancestry og dennes datterselskaber (nærmere bestemt Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P., Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc., og iArchives Inc.) overholder EU-USA lovgivningsordningen for databeskyttelse/privatlivets fred (EU-USA DPF), den britiske udvidelse af EU-USA DPF, og den schweiziske-amerikanske lovgivningsordning for databeskyttelse/privatlivets fred (schweizisk-amerikansk DPF) som fastsat af det amerikanske handelsministerium. Ancestry har certificeret over for det amerikanske handelsministerium, at det overholder principperne i EU-USA lovgivningsordningen for databeskyttelse/privatlivets fred (EU-USA DPF-principper) med hensyn til behandling af personoplysninger, der modtages fra Den Europæiske Union ved påberåbelse af EU-USA DPF, og fra Storbritannien (og Gibraltar) ved påberåbelse af den britiske udvidelse af EU-USA DPF. Ancestry har certificeret over for det amerikanske handelsministerium, at det overholder principperne i den schweiziske-amerikanske lovgivningsordning for databeskyttelse/privatlivets fred (schweiziske-amerikanske DPF-principper) med hensyn til behandlingen af personoplysninger, der modtages fra Schweiz ved påberåbelse af det schweiziske-amerikanske DPF. Hvis der er eventuel uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne privatlivserklæring og EU-USA DPF-principperne og/eller de schweizisk-amerikanske DPF-principper, vil principperne have forrang. Besøg https://www.dataprivacyframework.gov/ for at få mere at vide om DPF-programmet (Data Privacy Framework) og for at se vores certificering.

I overensstemmelse med EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF og den schweizisk-amerikanske DPF, forpligter Ancestry sig til at bilægge klager relateret til DPF-principperne over vores indsamling og brug af dine personoplysninger. Enkeltpersoner i EU, Storbritannien og Schweiz med forespørgsler eller klager vedrørende vores håndtering af personoplysninger, der modtages ved påberåbelse af EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF og den schweizisk-amerikanske DPF, bør først kontakte Ancestry på: [email protected].

I overensstemmelse med EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF og den schweizisk-amerikanske DPF, forpligter Ancestry sig til hhv. at samarbejde og overholde henstillingen fra det panel, der er oprettet af EU's databeskyttelsesmyndigheder (DPA'er), Storbritanniens Information Commissioner's Office (ICO), Gibraltar Regulatory Authority (GRA) og den schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær (FDPIC) med hensyn til uløste klager vedrørende vores håndtering af personoplysninger, der modtages ved påberåbelse af EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF og den schweizisk-amerikanske DPF.

Som angivet i bilag I til DPF-principperne har en person under visse omstændigheder ret til at påberåbe sig bindende voldgift for at løse klager, der ikke er løst på anden vis. Federal Trade Commission har kompetence over Ancestrys overholdelse af EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF og den schweizisk-amerikanske DPF.

 

13.  Ændringer af denne privatlivserklæring

Vi kan ændre denne privatlivserklæring til enhver tid, men vi vil give tydelig forudgående meddelelse om eventuelle væsentlige ændringer af denne privatlivserklæring såsom ved at offentliggøre en meddelelse gennem tjenesterne, på vores websteder eller sende dig en e-mail for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne og vælge, om du vil fortsætte med at bruge tjenesterne.

Vi underretter dig også om ikke-væsentlige ændringer af denne privatlivserklæring fra og med deres ikrafttrædelsesdato ved at offentliggøre en meddelelse via tjenesterne, på vores websteder eller sende dig en e-mail.

Hvis du gør indsigelse mod eventuelle ændringer, kan du slette din konto som beskrevet i afsnit 10.

 

14.  Retsgrundlag i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse for behandling af personoplysninger om fastboende i EU

I henhold til EU-/EØS- og britisk lovgivning er vi forpligtede til at angive de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger samt de retsgrundlag, som vi påberåber os for at gøre dette. Ancestry påberåber sig en række retsgrundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger og genetiske oplysninger. Du kan se de nærmere oplysninger om vores retsgrundlag her.

 

15.  Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger

Kunder i USA

Hvis du bor i USA, er Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. og Ancestry.com DNA, LLC, ansvarlige for brugen af dine oplysninger og for at svare på eventuelle anmodninger vedrørende dine personoplysninger.

 

  E-mail Postadresse
For brugere i USA [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Privatlivsanmodninger i amerikanske stater [email protected] Ikke relevant
Autoriseret agentsupport [email protected] Ikke relevant

 

Kunder uden for USA

Hvis du bor uden for USA, er Ancestry Ireland Unlimited Company din dataansvarlige.

Brugere uden for USA kan kontakte den irske databeskyttelseskommission eller din lokale databeskyttelsesmyndighed.

 

  E-mail Postadresse
For brugere uden for USA [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
10th floor, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Irland

 

For Ancestry-kunder. For nærmere oplysninger om, hvordan du kontakter os, kan du klikke her, eller du kan indsende spørgsmål via chat.

Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder. Anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder skal følge Ancestrys retningslinjer for retshåndhævende myndigheder.

 

16.  Yderligere privatlivserklæring for fastboende i USA

Ancestry tilvejebringer denne yderligere privatlivserklæring for fastboende i USA (“USA-erklæring”), der gælder for fastboende i Californien, Colorado, Connecticut, Utah, Virginia og andre fastboende i USA, som et supplement til vores privatlivserklæring, for at informere om, hvordan man kan udøve sine rettigheder i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”), Colorado Privacy Act (“CPA”), Connecticut Data Privacy Act (“CTDPA”), Virginia Consumer Data Protection Act (“VCDPA”) og Utah Consumer Privacy Act (“UCPA”). Denne USA-erklæring dækker alle Ancestrys websteder, tjenester og mobilapps, der linker til denne USA-erklæring, herunder Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Find a Grave (i hele dokumentet samlet benævnt, som relevant, “Ancestry” “vi” eller “vores”). Den gælder for de personoplysninger (defineret ovenfor), som vi indsamler fra din brug af vores tjenester og gennem enhver anden måde, hvorpå du interagerer med os.

16.1  Kategorier af personoplysninger

Ancestry indsamler og har i de 12 måneder forud for ikrafttrædelsesdatoen for denne USA-erklæring, indsamlet følgende kategorier af personoplysninger:

 • Identifikatorer såsom navn, brugernavn, postadresse, entydig personlig identifikator, onlineidentifikator, IP-adresse, din mobilenhedsidentifikator, e-mailadresse, kontonavn, kørekort,
 • Personoplysninger beskrevet i underafsnit (e) i afsnit 1798.80, der ikke er omfattet af en eksisterende kategori (fysiske karakteristika eller beskrivelser),
 • Karakteristika i beskyttede klassifikationer i henhold til gældende statslig eller føderal lovgivning såsom selvrapporteret tildelt køn ved fødsel og fødselsdato. Dette omfatter også dit indhold (som defineret i vores vilkår og betingelser), som du vælger at videregive til os, som anses for at være en juridisk beskyttet klasse i henhold til gældende statslig eller føderal lov,
 • Kommercielle oplysninger såsom produkter eller tjenester, der er købt, erhvervet eller overvejet, eller andre købs- eller forbrugshistorikker eller -tendenser,
 • Internetbrugsoplysninger såsom din browsinghistorik, søgehistorik og oplysninger om din interaktion med vores websteder og annoncer,
 • Geografiske placeringsoplysninger såsom placeringen af din enhed eller computer og eventuelle metadata, der er knyttet til digitale fotografier, der uploades til Find a Grave, herunder placeringen, datoen og klokkeslættet, hvor fotoet blev taget,
 • Sensoriske oplysninger såsom lyd-, elektroniske og visuelle oplysninger (f.eks. lyd- eller videooptagelser, som du uploader, optagelser af opkald til Ancestrys medlemsservice eller oplysninger, som du frivilligt videregiver, når du deltager i undersøgelser af forbrugerindsigter hos os),
 • Konklusioner afledt af personoplysninger såsom for at foreslå familiære forhold og for at oprette forbrugerprofiler i forbindelse med forskning, produktudvikling og markedsføring, og
 • Følsomme personoplysninger såsom kørekort, kontologinoplysninger, race eller etnisk oprindelse og genetiske oplysninger, afhængigt af hvordan du bruger tjenesterne. Vi bruger eller videregiver ikke følsomme personoplysninger for at udlede karakteristika om dig, bortset fra de konklusioner, der er en iboende del af Ancestry-tjenesterne såsom dit etnicitetsskøn, karaktertræk og Genetic Communities.

Nogle kategorier af oplysninger indsamles kun, hvis du bruger nogle bestemte af vores tjenester.

16.2  Forretningsformål

Ancestry bruger de kategorier af personoplysninger, der er beskrevet i afsnit 16.1 til følgende forretningsformål:

 • Levere, tilpasse, forbedre, opdatere og udvide Ancestrys tjenester,
 • Kommunikere med dig om tjenesterne,
 • Hjælpe med at sikre tjenesternes sikkerhed og integritet, og
 • Markedsføre nye produkter og tilbud fra os eller vores forretningspartnere baseret på dine interesser.

16.3  Kategorier af kilder til personoplysninger

Ancestry indsamler og har i de 12 måneder forud for ikrafttrædelsesdatoen for denne USA-erklæring, indsamlet følgende kategorier af personoplysninger beskrevet i afsnit 16.1 fra følgende kategorier af kilder:

 • Du, vores bruger/besøgende – denne kilde til personoplysninger afhænger af din brug af tjenesterne, herunder, hvornår du indsender dit indhold (som defineret i vores vilkår og betingelser),
 • Ancestry-selskaberne (defineret i afsnit 7),
 • Offentlige optegnelser,
 • Historiske optegnelser og
 • Tredjeparter.

16.4  Videregivelse af personoplysninger til forretningsformål

Ancestry videregiver og har, i de 12 måneder forud for ikrafttrædelsesdatoen for denne USA-erklæring, videregivet følgende kategorier af personoplysninger til de tilsvarende kategorier af tredjeparter til et forretningsformål:

Kategorier af tredjeparter  De kategorier af personoplysninger, som vi videregiver
Andre Ancestry-brugere (hvis du videregav dine personoplysninger på Ancestry)
 • Identifikatorer,
 • Kategorier af personoplysninger beskrevet i paragraf 1798.80(e) i Californiens civile retsplejelov, og
 • Karakteristika i beskyttede klasser i henhold til gældende statslig eller føderal lovgivning.
Ancestry-selskaber
 • Identifikatorer,
 • Kategorier af personoplysninger beskrevet i afsnit 1798.80(e) i Californiens civile retsplejelov,
 • Karakteristika i beskyttede klasser i henhold til gældende statslig eller føderal lovgivning,
 • Kommercielle oplysninger,
 • Maskinlæsbare DNA-data (kun mellem Ancestry og AncestryDNA),
 • Oplysninger om internetbrug,
 • Geografiske placeringsoplysninger,
 • Sensoriske oplysninger, og
 • Konklusioner.
Tjenesteudbydere
 • Identifikatorer og kategorier af personoplysninger beskrevet i afsnit 1798.80(e) i Californiens civile retsplejelov såsom e-mailadresse og entydige personlige identifikatorer genereret af Ancestry (rørkode),
 • Biologiske prøver,
 • Karakteristika i beskyttede klasser i henhold til gældende statslig eller føderal lov (selvrapporteret køn tildelt ved fødsel, fødselsdato) videregives til vores partnerlaboratorier,
 • Kommercielle oplysninger,
 • Oplysninger om internetbrug,
 • Geografiske placeringsoplysninger,
 • Sensoriske oplysninger, og
 • Konklusioner.
Forskningspartnere Se det informerede samtykke til forskning for oplysninger om, hvad der videregives til forskningspartnere, hvilket omfatter:
 • Identifikatorer,
 • Kategorier af personoplysninger beskrevet i afsnit 1798.80(e) i Californiens civile retsplejelov,
 • Karakteristika i beskyttede klasser i henhold til gældende statslig eller føderal lovgivning,
 • Kommercielle oplysninger,
 • Maskinlæsbare DNA-data,
 • Oplysninger om internetbrug,
 • Sensoriske oplysninger, og
 • Konklusioner.
Retshåndhævende myndigheder eller andre tilsynsorganer Vi videregiver ikke frivilligt dine personoplysninger til retshåndhævende myndigheder eller tilsynsorganer. Vi kræver en gyldig retsproces som beskrevet i afsnit 7, før vi giver eventuelle oplysninger til retshåndhævende myndigheder. Se vores halvårlige gennemsigtighedsrapport for oplysning om hvilke oplysninger, der er blevet videregivet.

16.5  Videregivelses- og annonceringspræferencer

Ancestry deler og har, i de 12 måneder forud for ikrafttrædelsesdatoen for denne USA-erklæring, delt følgende kategorier af personoplysninger med de tilsvarende kategorier af tredjeparter til målrettet annoncering:

Kategorier af tredjeparter  De kategorier af personoplysninger, som vi videregiver
Markedsførings- og annonceringspartnere
 • Identifikatorer,
 • Kommercielle oplysninger,
 • Oplysninger om internetbrug,
 • Konklusioner.

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at videregive oplysninger til vores tjenesteudbydere og tredjepartspartnere af en række forskellige årsager, herunder for at måle, målrette og vise annoncer som yderligere beskrevet i denne privatlivserklæring.

I henhold til lovene i nogle retskredse i USA har du ret til at fravælge vores deling af dine personoplysninger til målrettet onlineannoncering. Ancestry hverken sælger eller deler dine personoplysninger til andre formål. Du kan lære mere om vores praksisser og de kontroller, vi giver dig, eller fravælge visse typer af en sådan deling ved at besøge vores cookiepolitik. For at ændre dine præferencer omkring målrettet annoncering skal du besøge vores side, Sælg eller del ikke mine personoplysninger/Fravælg målrettet annoncering, eller linket “Sælg eller del ikke mine personoplysninger” i sidefoden på nogle af vores websteder.

For brugere, der er logget ud, er disse valg browser- og enhedsspecifikke. Hvis du bruger flere enheder såsom din smartphone, bærbare computer eller tablet, når du interagerer med Ancestry-tjenesterne, skal du angive dine valg for hver enhed. Hvis du rydder cookies fra cachen i din browser, vil din “Sælg eller del ikke”-præference blive slettet, og du skal angive dit valg igen.

For brugere, der er logget ind, vil Ancestry opbevare dine valg både lokalt på enheden og centralt i Ancestry-tjenesterne via din konto. Vi vil opdatere dit lokale samtykkevalg fra det seneste centralt lagrede samtykkevalg. Hvis du er logget ud og derefter logger ind senere, vil det valg, du traf, mens du var logget ud, blive uploadet til Ancestry-tjenesten og gælde for hele din konto. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem valg, vil det seneste valg være gældende.

Nogle browsere eller plug-ins bruger en Global Privacy Control (GPC), som du kan lære mere om på https://globalprivacycontrol.org. Hvis vores websted registrerer et GPC-signal fra din enhed, vil vi fortolke det som en anmodning om at fravælge salg eller deling af dine personoplysninger og om at fravælge målrettet annoncering. Hvis du fravælger målrettet annoncering via GPC eller fravalgspræferencen på siden Sælg eller del ikke mine personoplysninger/Fravælg målrettet annoncering, kan vi stadig levere annoncering til dig, der ikke er skræddersyet baseret på dine personoplysninger.

Ancestry hverken sælger eller deler dine genetiske oplysninger med tredjepartsmarkedsføringsvirksomheder, forsikringsselskaber eller arbejdsgivere, og vi bruger ikke dine genetiske oplysninger til markedsføring eller personligt tilpasset annoncering uden dit udtrykkelige samtykke.

16.6  Udøvelse af dine rettigheder

16.6.1  Ret til indsigt. Du kan have ret til at anmode om, at vi oplyser, hvilke personoplysninger vi indsamler, bruger, videregiver eller deler. Dette omfatter retten til at anmode om kategorierne af personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, kategorierne af kilder til personoplysninger, forretningsformålet med at indsamle, videregive eller dele personoplysninger, kategorierne af tredjeparter til hvilke vi videregiver eller med hvilke vi deler kategorier af personoplysninger og de specifikke personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Hvis du indsender en anmodning om indsigt på dine egne vegne, kan du fremsætte din anmodning online eller via e-mail.

For at indsende din anmodning om indsigt til Ancestry online, skal du følge denne trinvise vejledning i, hvordan du downloader dine kontooplysninger. Denne rapport indeholder ikke en kopi af dine DNA-data eller stamtræer. Hvis du vil have en kopi af dine stamtræer, skal du følge denne trinvise vejledning. Hvis du vil have en kopi af dine DNA-data, skal du følge denne trinvise vejledning. Bemærk, at hvis du downloader dine DNA-data, gør du det på eget ansvar.

For at indsende din anmodning om indsigt for vores relaterede mærker (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Find a Grave), kan du altid kontakte os på det relaterede mærke, og for nogle tjenester kan de også have en online-anmodningsformular, der er tilgængelig fra den pågældende tjenestes kontoindstillingsmenu (kontaktoplysninger og link til online-anmodningsformular, hvis tilgængelig, findes her).

For at e-maile din anmodning om indsigt, skal du sende en e-mail til os på usprivacyrequests@ancestry.com. Vi er forpligtede til at bekræfte din identitet, før vi giver dig en kopi af dine oplysninger. Vi kræver, at du tilvejebringer bevis på din identitet og aktuel adresse (f.eks. kan du blive bedt om at tilvejebringe en kopi af dit offentligt udstedte id, som udelukkende vil blive brugt til at bekræfte din identitet og adresse).

Hvis du er “autoriseret agent” i medfør af CCPA/CPRA og indsender en anmodning om indsigt på vegne af en af vores brugere, se afsnit 16.6.3.

16.6.2 Ret til sletning. Du kan have ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger.

Du kan indsende en anmodning om at slette dine egne oplysninger enten online eller via e-mail. For at slette dine personoplysninger skal du slette din konto, og når en anmodning om kontosletning først er gennemført, kan denne proces ikke fortrydes. Dine oplysninger (herunder stamtræer, optegnelser, fotos og DNA-data) slettes permanent.

For at indsende din anmodning om sletning fra Ancestry online skal du følge denne trinvise vejledning i, hvordan du sletter din konto. For at indsende din anmodning om sletning fra vores relaterede mærker (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Find a Grave), kan du altid kontakte os på det relaterede mærke, og for nogle tjenester kan de også have en online-anmodningsformular tilgængelig fra den pågældende tjenestes kontoindstillingsmenu (kontaktoplysninger og link til online-anmodningsformular, hvis tilgængelig, findes her).

For at e-maile din anmodning om sletning, skal du sende en e-mail til os på usprivacyrequests@ancestry.com. Vi er forpligtede til at bekræfte din identitet, før vi sletter dine oplysninger. Vi kræver, at du tilvejebringer bevis på din identitet og aktuel adresse (f.eks. kan du blive bedt om at tilvejebringe en kopi af dit offentligt udstedte id, som udelukkende vil blive brugt til at bekræfte din identitet og adresse).

Hvis du er “autoriseret agent” i medfør af CCPA/CPRA og indsender en anmodning om indsigt på vegne af en af vores brugere, se afsnit 16.6.3.

16.6.3  Autoriserede agenter. I relevante retskredse kan amerikanske fastboende bruge “autoriserede agenter” til at fremsætte anmodninger om indsigt og anmodninger om sletning. For at bruge en autoriseret agent, skal du sende os en e-mail på [email protected]. Selv om du vælger at bruge en autoriseret agent til en anmodning, skal du muligvis stadig arbejde direkte med os for at tilvejebringe:

 • Underskrevet tilladelse fra forbrugeren, der giver den autoriserede agent tilladelse til at handle på forbrugerens vegne.
 • Bekræftelse af forbrugerens identitet (skal foretages direkte af forbrugeren til os). Vi kræver bevis på identitet og adresse (f.eks. en kopi af dit offentligt udstedte id, som udelukkende vil blive brugt til at bekræfte din identitet og adresse).

Rapporten vil blive leveret til dig via din Ancestry-konto. Rapporten indeholder ikke en kopi af forbrugerens DNA-data eller stamtræer. Hvis forbrugeren ønsker at downloade sine stamtræer eller DNA-data, se afsnit 16.6.1.

16.6.4 Ret til at appellere. Afhængigt af hvor du bor, kan du have ret til at appellere, hvis din anmodning om indsigt eller sletning af dine oplysninger afvises. Du kan gøre det ved at kontakte os på [email protected]. Indsæt udtrykket “anmodning om appel” i emnelinjen og angiv tydeligt de specifikke årsager til din appel. Din anmodning vil herefter blive gennemgået, og du vil blive informeret om vores beslutning.

16.6.5 Ret til berigtigelse. Du har ret til at berigtige unøjagtige personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Du kan gøre det ved at gå ind på Kontoindstillinger eller kontakte os på [email protected].

16.7  Salg. For at fravælge målrettet annoncering, se afsnit 16.5.

16.8  Følsomme personoplysninger. Vi behandler kun følsomme personoplysninger, der indsamles om dig, for at levere tjenesterne, herunder for at:

 • Opretholde kvaliteten og sikkerheden af tjenesterne,
 • Forbedre tjenesterne,
 • Påvise sikkerhedshændelser,
 • Modstå og retsforfølge ondsindede, vildledende, svigagtige eller ulovlige handlinger rettet mod Ancestry, og
 • Vedligeholde eller servicere konti, yde kundeservice, behandle eller opfylde ordrer og transaktioner, bekræfte kundeoplysninger, behandle betalinger, levere analysetjenester og levere lagring.

Vi kan også behandle disse følsomme personoplysninger efter behov for at sikre personers fysiske sikkerhed og som krævet ved gældende lovgivning.

16.9  Ikke-diskrimination. Vi vil ikke diskriminere dig for at udøve enhver af dine rettigheder i henhold til gældende amerikanske privatlivsforordninger.

16.10  Californiens Shine the Light-lov. Californiens civile retsplejelov paragraf 1798.83, kendt som “Shine the Light”-loven, giver brugere, der er fastboende i Californien, tilladelse til at anmode om og indhente en liste fra os over, hvilke personoplysninger (hvis nogen) vi har videregivet til tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål i det foregående kalenderår samt navne og adresser på de pågældende tredjeparter. Anmodninger kan kun fremsættes én gang årligt og er gratis. I henhold til afsnit 1798.83 deler Ancestry i øjeblikket ingen personoplysninger med tredjeparter til deres egne direkte markedsføringsformål.

16.11  Årlig rapportering. Klik her for at se vores årlige, globale anmodninger om ret til at få oplysninger/indsigt for registrerede og ret til sletning.

16.12  Kontakt os. Hvis du har spørgsmål om vores USA-relaterede privatlivspolitikker eller -praksisser, bedes du kontakte os på usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Påstand om erstatning. Forskellige føderale, statslige og lokale love kan beskytte dine personoplysninger.

Fastboende i Californien, der ønsker at fremsætte en påstand om overtrædelse af California Genetic Information Privacy Act (GIPA), kan indgive en klage til Californiens rigsadvokat (Attorney General) eller deres statsanklager. Fastboende i byer med mere end 750.000 indbyggere kan indgive en klage til deres anklagemyndighed, og fastboende i byer med offentlige anklagere på fuldtid kan indgive en klage til deres offentlige anklager. Hvis du ønsker at indgive en klage til din statsanklager, anklagemyndighed eller offentlige anklager, skal du kontakte deres lokale kontor for flere oplysninger. Fastboende i Californien, der mener, at deres personoplysninger blev brugt uretmæssigt, kan indgive en klage til Californiens rigsadvokat (Attorney General) eller California Privacy Protection Agency (CPPA).

Fastboende i Minnesota, der ønsker at fremsætte en påstand om overtrædelse af Minnesota Genetic Information Privacy Act (GIPA) kan indgive en klage til Minnesotas handelsministerium (Department of Commerce), i medfør af Minn. Stat. §45.027.

Fastboende i Virginia, der ønsker at fremsætte en påstand om overtrædelse af Va. Code Ann. §59.1-593 til og med §59.1-602 of 2023 (i forhold til beskyttelse af genetiske oplysninger), kan indgive en klage til Virginia Attorney General.

Fastboende i andre stater, der mener, at deres personoplysninger blev brugt uretmæssigt, kan indgive en klage til deres statsadvokat eller relevante tilsynsorgan.

 

17.  Yderligere privatlivserklæring for fastboende i Australien

Hvis Australian Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) gælder for håndteringen af dine personoplysninger, vil følgende bestemmelser også gælde.

Genetiske oplysninger betragtes som “følsomme oplysninger” som fastsat i Privacy Act. Vi vil kun indsamle, bruge eller videregive følsomme oplysninger om dig som tilladt ved lov, f.eks. hvis vi har modtaget dit samtykke til at gøre det, eller indsamlingen er påkrævet eller godkendt ved lov.

I relation til afsnit 8 (Dine rettigheder og valg med hensyn til dine personoplysninger) kan du have ret til at indgive en klage til den relevante privatlivs- eller databeskyttelsesmyndighed i din retskreds. Dog gælder, at hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du mener, at vi ikke har overholdt denne privatlivserklæring eller den relevante privatlivslovgivning i din retskreds, ville vi sætte pris på at du i første omgang kontakter os ved hjælp af oplysningerne angivet i afsnit 15. Vi vil undersøge klagen og afgøre, hvilken handling, hvis nogen, der skal foretages.

 

18.  Yderligere privatlivserklæring for fastboende i Brasilien

Dette afsnit omhandler de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i lov 13.709/2018 – De brasilianske generelle forordninger om databeskyttelse (LGPD), der gælder, når:

 • Behandlingen af personoplysninger foregår i Brasilien,
 • Du tilbyder produkter og tjenester i Brasilien, eller
 • Når der indsamles personoplysninger i Brasilien.

Loven tildeler brugere visse rettigheder, som beskrevet i afsnit 8. Ud over rettighederne i afsnit 8, tildeler LGPD andre rettigheder:

 • Oplysninger om enheder, som den dataansvarlige har delt oplysninger med. Du kan bede Ancestry om at tilvejebringe oplysninger vedrørende deling af personoplysninger med tredjeparter,
 • Anonymisering, blokering eller sletning af unødvendige, overdrevne eller ulovligt behandlede oplysninger. På grund af principperne om tilstrækkelighed og nødvendighed kan du anmode Ancestry om at anonymisere, blokere eller slette unødvendige, urimelige eller ulovligt behandlede personoplysninger,
 • Tilbagetrækning af samtykke. Du kan til enhver tid anmode om tilbagetrækning af samtykket, der blev givet til Ancestry til at behandle personoplysninger, og
 • Indsigelse mod behandling, hvis den er uretmæssig. Du kan gøre indsigelse mod uretmæssig behandling af personoplysninger.
 • For at udøve enhver af disse rettigheder, se afsnit 8.