Ancestry privaatsusavaldus

Jõustumiskuupäev: 18. september 2023

Muudatuste kokkuvõte

Alltoodud võtab kokku Ancestry privaatsusavalduse viimased muudatused ja selle, kuidas need võivad teid mõjutada. Täpsemalt:

 • Lisasime keele, et vastata paremini California isikuandmete kaitse seaduse (CPRA), Virginia tarbijaandmete kaitse seaduse (VCDPA), teiste USA seaduste ja määruste ning Brasiilia üldise andmekaitseseaduse (LGPD) nõuetele;
 • Lisasime Ancestry privaatsusavaldusse Forces War Recordsi, meie rahvusvahelise sõjaajaloo brändi;
 • Kinnitasime, et me ei kogu seoses AncestryDNA testimiskomplekti registreerimisega sünnikuupäeva, üksnes sünniaastat, mis aitab meil kontosid sobivalt seostada; ja
 • Tegime kogu privaatsusavalduses muudatusi, et tagada läbipaistvus ja loetavus.

Ancestry ettevõttes on teie privaatsus esmatähtis. Ancestry kohustub olema teie isikuandmete (määratletud allpool) hea haldaja, käsitlema neid vastutustundlikult ja kaitsma neid halduslike, tehniliste, organisatsiooniliste ja füüsiliste kaitsemeetmetega.

Usume, et teie andmete käsitlemisel tuleb olla aus, otsekohene ja läbipaistev. Selles osas järgib Ancestry kolme juhtpõhimõtet:

 • Läbipaistvus. Me näeme kõvasti vaeva, et olla läbipaistvad selles, milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme.
 • Lihtsus. Püüame oma privaatsustavade kirjeldamiseks kasutada kergesti mõistetavat keelt, et aidata teil teha teadlikke valikuid.
 • Kontroll. Anname teile kontrolli meile esitatavate isikuandmete, sealhulgas teie DNA-andmete (määratletud allpool) ning nende kasutamise, jagamise ja säilitamise üle.

 

Kui te kasutate meie teenuseid

Te säilitate kontrolli oma bioloogiliste proovide ja DNA andmete üle ning saate neid hallata, kustutada ja hävitada, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses. Meie teenuseid kasutades võite avastada ootamatuid fakte enda või oma pere kohta. Kui avastused on tehtud, ei saa me neid tagasi võtta.

See privaatsusavaldus hõlmab kõiki Ancestry veebisaite, teenuseid ja mobiilirakendusi, mis viitavad sellele privaatsusavaldusele, sealhulgas: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War Records ja Find a Grave®. Selles privaatsusavalduses viitame me neile veebisaitidele, teenustele ja mobiilirakendustele kui Ancestry’le.

USA kliendid. USA elaniku täiendav privaatsusavaldus sisaldab täiendavaid üksikasju Californias, Colorados, Connecticutis, Utah’s ja Virginias asuvate USA residentide jaoks.

Mitte-USA kliendid. Ancestry Ireland Unlimited Company on teie isikuandmete vastutav töötleja ja 8. jaotis sisaldab teavet teie õiguste kohta.

 

Sisukord

 
1.   Sissejuhatus
2.   Konto loomine ja teie seotus Ancestry teenustega
3.   Milliseid isikuandmeid Ancestry teilt kogub?
4.   Millist teavet Ancestry teenuste kasutamise kaudu kogub?
5.   Teave, mida me kogume muudest allikatest
6.   Kuidas Ancestry teie isikuandmeid kasutab?
7.   Millist teavet me jagame, millal me seda jagame ja kes on andmete vastuvõtjad?
8.   Teie õigused ja valikud seoses teie isikuandmetega
9.   Millised on meie andmete säilitamise tavad?
10.   Kuidas ma saan oma isikuandmeid kustutada?
11.   Turvalisus
12.   Rahvusvahelised andmeedastused
13.   Selle avalduse muudatused
14.   EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud EL-i liikmesriikide elanike isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
15.   Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed
16.   USA elaniku täiendav privaatsusavaldus (ainult Californias, Colorados, Connecticutis ja Virginias asuvatele klientidele)
17.   Austraalia täiendav privaatsusavaldus
18.   Brasiilia täiendav privaatsusavaldus

 

1.  Sissejuhatus

Veebisaitide, mobiilirakenduste ja teenuste (ühiselt Teenused) pakkumiseks ja täiustamiseks kogume, salvestame ja töötleme "isikuandmeid", mis on teave, mis võib teid otseselt või kaudselt tuvastada, nagu on kirjeldatud jaotises 3. Isikuandmed on nt teie nimi, e-posti aadress või muu teave, mida on võimalik mõistuspäraselt teiega seostada, sh teie geneetiline teave. See privaatsusavaldus kirjeldab meie tavasid teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja muul viisil töötlemisel ning kontrollisüsteeme, mida pakume meie teenustes nende haldamiseks, sh õigus teatud tüüpi töötlemise vastu protesteerida. See privaatsusvaldus hõlmab meie küpsiste poliitika raames brauseri küpsiste ja sarnaste jälgimistehnoloogiate kasutamist.

Surnud isikute andmed ei ole selle privaatsusavalduse kohaselt isikuandmed.

 

2.  Konto loomine ja teie seotus Ancestry teenustega

Kui te loote Ancestry konto, siis me kogume, töötleme ja jagame teie isikuandmeid (sealhulgas teie geneetilist teavet, kui olete teinud AncestryDNA testi), nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses.

 

3.  Milliseid isikuandmeid Ancestry teilt kogub?

Mis tüüpi isikuandmeid me teilt kogume, oleneb sellest, kuidas te teenuseid kasutate. Me nõuame teenuste osutamiseks teatud kontoteavet vastavalt Ancestry tingimustele, ja ilma selleta ei saa me teile teenuseid osutada.

Teabe kategooria Kirjeldus
Konto teave
 • Teie nimi (nõutav);
 • E-posti aadress (nõutav);
 • Teie loodud salasõna (nõutav);
 • Ancestry teatud kaubamärgid võivad toetada kolmandate osapoolte sisselogimisteenuseid nagu Facebook, Google ja Apple, mis pakuvad Ancestryle teie isikuandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress ja profiilifoto; ja
 • Te võite esitada telefoninumbri, et saaksime  (i) teile  teada anda AncestryDNA testi tulemustest; (ii) teid abistada, kui te Ancestry liikmeteenustega ühendust võtate (liikmeteenused), (iii) ja võimaldada teil kasutada mitmeastmelist autentimist.
Krediitkaardi/makse teave

Makse- ja arveldusteave, nagu teie krediitkaardi number ning arveldus- ja tarneaadress(id), kui registreerute tasuta prooviperioodiks või sooritate ostu, nt Ancestry tellimus või AncestryDNA testi komplekt.

AncestryDNA testi komplekti registreerimisteave Kui registreerite AncestryDNA testikomplekti, siis kogume me järgmist teavet:
 • teie AncestryDNA testikomplektiga seotud registreerimiskood;
 • teie sünnihetkel määratud sugu; ja
 • teie sünnikuupäev.
Profiili teave

Kogume teavet, mida annate kasutajaprofiili loomisel (näiteks profiilipilt, profiilikujutus, teie nimi, kasutajanimi, elulugu, vanus, asukoht ja seotud kontode kasutajanimed). Teie Ancestry kasutajaprofiili teave on teistele kasutajatele nähtav (määratletud meie tingimustes), seega kaaluge selle teabe piiramist ja privaatsuse kaitsmiseks oma pärisnimest erineva kasutajanime kasutamist.

Teie sisu

Me kogume isikuandmeid läbi sisu, mida te teenustele vabatahtlikult esitatud, sh sugupuud, fotod, heli-/videosalvestised, lood, kirjed, märkused, sõnumid ja tagasiside, mida te Ancestry’le annate.

Geneetiline teave Meie partnerlaborites eraldatakse teie proovist teie DNA ja muudetakse see masinloetavateks DNA andmeteks (DNA-andmed), mida töötleme, et anda teile etnilise kuuluvuse hinnang ja soovitused Genetic Communities® kohta. Töötleme teie DNA-andmeid ka selleks, et anda teile meie portaali vahendusel teavet teie seotuse taseme kohta teiste meie DNA andmebaasis olevate kasutajatega ja  geneetiliste markerite kohta, mis on seotud teatud bioloogiliste, füsioloogiliste või käitumuslike tunnuste või muud omadustega nagu juuste paksus ja silmade värv või eelistuste ja heaoluga seotud tunnused.

Teie DNA-andmed ja nendest tuletatud teave nagu hinnangud etnilise kuuluvuse kohta, Genetic Communities, iseloomulikud tunnused ja geneetilised suhtelised vasted, on isikuandmed ja neile viidatakse kui geneetilisele teabele.

Teie proov ja ekstraheeritud DNA. Ei proov, mille te AncestryDNA komplekti vahendusel esitate, ega eraldatud DNA (koos bioloogilised proovid) ei ole selle privaatsusavalduse kohaselt isikuandmed. Teil on võimalus anda nõusolek oma bioloogiliste proovide salvestamiseks meie biopangas tulevaste analüüside eesmärgil. Edasine testimine ja analüüsimine võib toimuda tulevikus, kui nõustute meie teadliku nõusolekuga uuringuteks või kui nõustute oma bioloogiliste proovide muude testidega. Kui te ei nõustu oma bioloogliste proovide säilitamisega, siis me hävitame need. Jaotised 8 ja 10 kirjeldavad, kuidas saate oma bioloogilisi proove hallata. Võttes ühendust liikmete tugiteenusega, võite taotleda, et Ancestry hävitaks teie bioloogilised proovid. Me võime oma äranägemisel hävitada bioloogilised proovid, mis ei vasta meie kvaliteedi tagamise nõuetele.

Tervisega seotud teave Ancestry ei ole ravikindlustuse ülekantavuse ja vastutuse seaduse (HIPAA) alusel hõlmatud üksus ja  teie esitatavad andmed  ei vasta HIPAA nõuetele ega kuulu selle kaitse alla.
Teie teated Me hostime ja säilitame oma suhtlust teiste kasutajatega oma platvormi suhtlusfunktsioonides. Lisaks kogume teie teavet ka Ancestry liikmete tugiteenuse ja meie teiste teenuste tugimeeskondadega suhtlemisel, sealhulgas heli- ja visuaalteavet (nagu näiteks liikmete tugiteenuse kõnede salvestised või teave, mida vabatahtlikult jagatakse tarbijate ülevaateuuringus osaledes).
Võistlused ja pakkumised Kogume isikuandmeid, kui osalete vabatahtlikult meie korraldatavatel või sponsoreeritud võistlustel ja eripakkumistel, mille üksikasjad tehakse teatavaks neile registreerumisel.
Find a Grave’i fotod ja vabatahtlike fotod Rakenduse Find a Grave kaudu kogume teenusesse Find a Grave üles laaditud digifotodega seotud metaandmeid, sealhulgas foto tegemise asukoht, kuupäev ja kellaaeg. Kui otsustate olla Find a Grave’i fotode vabatahtlik loovutaja, annate meile oma asukoha, mida saate igal ajal muuta või eemaldada.
Kaitstud klassifikatsioonid ja tundlikud andmed Olenevalt sellest, kuidas te teenuseid kasutate, kogume me teavet teatud kaitstud klassifikatsioonide, nt soo ning rassilise või etnilise päritolu kohta. Kui te näiteks kasutate AncestryDNA teenuseid, siis kasutame me teie DNA proovi etnilisuse hindamiseks. Teie poolt teenuste kaudu vabatahtlikult esitatav sisu võib sisaldada ka muud tundlikku teavet, sh seksuaalset sättumust.

Kui soovite teavet Ancestry poolt töödeldavate isikuandmete kohta, mis on seotud mitte-Ancestry kasutajatega, palun klõpsake siin.

 

4.  Millist teavet kogub Ancestry, kui te teenust kasutate?

Teabe kategooria Kirjeldus
Teave arvutite ja mobiilseadmete kohta

Ancestry kogub teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie teenust, sealhulgas veebisaiti, mida külastasite enne ja pärast Ancestry saiti.

Lisaks teabele IP-aadressi kohta, mille kaudu teie poolt kasutatav arvuti, mobiilseade või puhverserver saab juurdepääsu Internetti, kogume järgmist teavet nagu näiteks:

 • teie arvuti operatsioonisüsteem;
 • teie veebibrauser;
 • teie mobiilseadme identifikaator, mille edastab teie mobiilseadme operatsioonisüsteem, ja mobiilne operatsioonisüsteem; ja
 • teie internetiteenuse pakkuja või mobiilioperaatori nimi.

Ancestry kogub teie loal teavet teie seadme geograafilise asukoha kohta.

Teave küpsistest ja sarnastest tehnoloogiatest Ancestry kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, samuti tehnilist integratsiooni turundus- ja reklaamipartneritega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste poliitikas, mis on käesoleva privaatsusavalduse osa. Meie tavade ja teile pakutavate kontrollisüsteemide kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste poliitikat.
Sotsiaalmeedia funktsioonide kaudu jagatud teave

Kui suhtlete teenustega sotsiaalmeediaga kaudu, näiteks lingid „Jaga“, „Postita“, „Säuts“, „Kinnita“ või „Jälgi meid“ sellistele saitidele nagu Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ja YouTube, siis Ancestry kogub seda suhtlusteavet ja mistahes kontoteavet, mille need teenused meile kättesaadavaks teevad, olenevalt teie privaatsussätetest selle kolmanda osapoolega.

Teie suhtlemist nende funktsioonidega reguleerib asjakohase kolmandast osapoolest ettevõtte privaatsusavaldus.

Teil võib olla võimalus Ancestry teenustesse sisselogimiseks suhtlusvõrgustiku kontoga, näiteks Google’i või Apple’i kontoga. Kui te annate asjakohased load, saame suhtlusvõrgustiku kontolt teie kohta käivat teavet, nagu nimi, e-posti aadress ja profiilifoto, mida Ancestry kasutab teie konto ja profiili loomiseks.

Teave teenuste teiepoolse kasutamise kohta Kogume teavet teenuste teiepoolse kasutamise kohta, näiteks kui otsite või saate juurdepääsu kirjetele või avalikele sugupuudele, milliseid lehti te vaatate ja milliseid linke klõpsate või kui lisate inimesi oma puusse jne, mida võime kasutada teid kui klienti ja teie huvisid puudutavate üksikasjade tuvastamiseks, et pakkuda paremat kasutuskogemust, näiteks otsingusoovituste kaudu.

 

5.  Andmed, mida kogume muudest allikatest

Teabe kategooria Kasutuse kirjeldus
Teave avalikest ja ajaloolistest dokumentidest Ancestry kogub andmeid erinevatest allikatest, tavaliselt ametlikest allikatest, sealhulgas ajalehtedest, samuti sünni-, surma- ja abieluandmeid ning rahvaloenduse andmeid, mis võivad sisaldada teiega seotud isikuandmeid. Avalikud ja ajaloolised dokumendid võivad sisaldada ka isikuandmeid, mis on seotud mitte-Ancestry kasutajatega. Need dokumendid tehakse kasutajatele tavaliselt kättesaadavaks osana Ancestry tellimusteenustest.
Teave kolmandatelt isikutelt

Samuti võime saada teavet teie kohta kolmandatelt isikutelt. Näiteks võime mõnikord täiendada kogutavaid andmeid kolmandatelt isikutelt litsentsitud teabega, et isikupärastada teenuseid ja meie pakkumisi teile.

Kui ostate kingituseks tellimuse või AncestryDNA testi komplekti, kogume kingituse vormistamiseks ja kingisaaja teavitamiseks isikuandmeid nagu saaja nimi, tarneaadress, e-posti aadress ja vajalik ostuteave.

 

6.  Kuidas kasutab Ancestry teie isikuandmeid?

Teabe kategooria Kasutuse kirjeldus
Isikuandmete üldteave Kasutame teie isikuandmeid oma teenuste pakkumiseks, isikupärastamiseks, täiustamiseks, värskendamiseks ja laiendamiseks. See hõlmab järgmist:
 • teie teenustele juurdepääsu autentimine ja Ancestry teabeturbe parandamine;
 • teie tellimuste, AncestryDNA teenuste ja ning muude toodete ja funktsioonidega seotud maksete töötlemine;
 • uute teenuste väljatöötamine ja olemasolevate teenuste täiustamine;
 • oma sugupuude koostamine ja nende kohta ülevaate tagamine tuginedes Ancestry andmebaasides olevatele andmetele;
 • küsitluste ja küsimustike koostamine teenustes kasutamiseks, samuti tootearenduse ja uurimisalgatuste läbiviimise abistamine;
 • teaduslike, statistiliste ja ajalooliste uuringute läbiviimine;
 • vigade, pettuste või muu kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse tuvastamine ja nende eest kaitsmine; ja
 • meie Tingimuste jõustamine.
Kommunikatsioon Kasutame teie isikuandmeid, et teiega teenustega seoses suhelda, näiteks siis, kui:
 • vastame teie poolt liikmete tugiteenusele esitatud päringutele;
 • hoiatame teid potentsiaalsetest geneetilistest sugulastest, kes on tuvastatud DNA sobitamise või meie perekonnaajaloo teenuste kaudu (näiteks „Ancestry Hints®“ potentsiaalsetest esivanematest meie andmebaasis või teie AncestryDNA testitulemuste uuendused (nt hinnang teie etnilise päritolu ja Genetic Communities’e kohta);
 • hoiatame teid kirjete või vihjete kohta meie andmebaasis, mis on seotud teie sugupuu inimestega või nendega, kellega võite olla seotud;
 • teavitame teid teenuste muudatustest või uutest teenustest;
 • palume teil osaleda Ancestry meediaproduktsioonides, reklaamides, tarbijauuringute läbiviimises või arvamuse edastamises; ja
 • anname teile teavet või nõuame meetmete võtmist vastuseks tehnilistele ja turvalisusega seotud probleemidele ning muudele operatiivküsimustele.
Meie või meie äripartnerite toodete ja pakkumiste turustamine

Me kasutame teatud isikuandmeid (näiteks kolmandate osapoolte allikatest või Ancestry osadest (profiil, puud jne) kättesaadavat demograafilist teavet) nii meie kui ka meie äripartnerite toodete ja pakkumiste turustamiseks. See turustamine hõlmab teie huvidest lähtuvat reklaami.

Ancestry ei jaga teie geneetilist teavet kolmandatest osapooltest turundajate, kindlustusseltside ega tööandjatega ning me ei kasuta teie geneetilist teavet turunduseks ega isikupärastatud reklaamimiseks ilma teie eraldi selgesõnalise nõusolekuta.

Kui olete andnud nõusolekul e-postil või SMS-idel põhinevaks turunduseks, saate kontrollida seda, kuidas me teile teenuseid turundame, kasutades tellimusest loobumise linki mistahes saabuvas turundusmeilis, muutes oma suhtlussätteid või järgides saadud turundusteadetes sisalduvaid juhiseid. Ancestry’ga seotud kaubamärkide kontrolliprotseduurid on saadaval nende sätete kaudu ja need on loetletud siin. Reklaamide korral kolmandate osapoolte platvormidel on meie tegevuse õiguslikuks aluseks meie enda õigustatud huvid (vt jaotist 7) ja te peaksite oma turunduseelistusi haldama otse nendel platvormidel.

Geneetiline teave Ancestry kasutab teie geneetilist teavet järgmistel eesmärkidel:
 • Etnilisuse andmete ja DNA vastete esitamine (nt lähiperekond, laiendatud perekond või need, kellega võite olla suguluses) ja muu teabe edastamine meie andmebaasist, mis aitab teil ja teistel kasutajatel enda, üksteise, potentsiaalsete pereliikmete, samuti oma geneetiliste sugulaste ja pererühmade kohta rohkem teavet saada;
 • ühendab teid meie andmebaasis oma geneetiliste sugulastega ja aitab teil nende kohta teavet saada selliste funktsioonide kaudu nagu DNA sobitamine või muud tootefunktsioonid;
 • annab teile meie portaali vahendusel muud teavet selle kohta, mida DNA teid iseloomustavate tunnuste ja heaolu kohta näitab;
 • asjakohaste tulemuste esitamine, mis aitavad teil leida ühiseid esivanemaid ja muid üksikasju teie perekonna ajaloo kohta, samuti aidata teil koostada sugupuud või sõprade ja perega ühendust luua;
 • koondatud geneetilise teabe uurimine, et paremini mõista rahvastiku ja rahvusega seotud tervist, heaolu, vananemist või füüsilisi seisundeid;
 • teaduslike, statistiliste ja ajalooliste uuringute läbiviimine; ja
 • meie olemasolevate DNA-ga seotud toodete omaduste ja funktsionaalsuse täiustamine, kliendikogemuse parandamine Ancestry teenustes, meie laboriprotsesside ja -tehnoloogia kvaliteedi parandamine ning uute toodete ja teenuste väljatöötamine.

 

7.  Millist teavet me jagame, millal me seda jagame ja kes on teabe vastuvõtjad?

Ancestry ei jaga teie isiklikku teavet (sealhulgas teie geneetilist teavet) kolmandate osapooltega, välja arvatud käesolevas Privaatsusavalduses kirjeldatud juhtudel või teie täiendava nõusoleku korral. Me ei jaga teie teavet vabatahtlikult õiguskaitseorganitega. Samuti ei jaga me teie geneetilist teavet kindlustusseltside, tööandjate ega kolmandatest osapooltest turundajatega ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Ancestry USA-spetsiifilised avaldused on leitavad siin.

Allpool kirjeldatud asjaolud selgitavad, millal jagamine toimub:

 
Need, kellega teie teavet võidakse jagada / jagamise toimumise asjaolud Kirjeldus
Ancestry ettevõtted

Me jagame teie teavet Ancestry.com Operations Inc-ga  ja siin loetletud Ancestry kontserni ettevõtetega (edaspidi Ancestry ettevõtted), et pakkuda ja parandada oma teenuseid.

Edastame teie isiku- ja geneetilist teavet Ancestry Iirimaal asuva ettevõtte ja Ancestry USA-s asuvate ettevõtete vahel. Lisateavet selle kohta leiate jaotisest 12.

Teised kasutajad või teised, kellega saate teavet jagada

Teenuste kasutamise osana on teil võimalus lisada teavet või jagada teavet kõigi teenuse kasutajatega või jagades funktsioone konkreetsete Ancestry kasutajate ja isegi mitte-Ancestry kasutajatega. Mõnes teenuses, näiteks AncestryDNA (vt allpool), võib teil olla täiendavaid jagamisvalikuid.

Teie avaliku profiili (profiilide) teavet näevad ka kõik teised kasutajad, nagu ka teie sugupuu andmeid. Vaikimisi on teie sugupoos olevate elavate inimeste profiilid nähtavad üksnes teile ja inimestele, kellega te seda puud redigeerijatena jagate või kellele te annate õiguse oma sugupuu elavaid inimesi näha. Muud andmed elavate inimeste kohta võivad olla nähtavad, kui need sisalduvad avalikus meediumigaleriis või kui olete otsustanud avaldada selliseid andmeid väljaspool oma sugupuud.

Te võite oma tegevust jagada olenevalt sellest, kuidas te Ancestry kirjete või teiste kasutajate sisuga suhtlete, näiteks kui panustate teise kasutaja sugupuusse või kommenteerite mõnd kirjet või teise kasutaja sisu. Kui hiljutiste vaatajate funktsioon on teie konto sätetes sisse lülitatud, siis võime me näidata puu omanikele, et te külastasite nende puud. Kui otsustate vaadata ja olla nähtav oma DNA vastete alusel, siis näevad teie DNA vasted teatud isikuandmeid, näiteks teie kasutajanime, seda, kuidas need võivad teiega seotud olla, kas olete oma sugupuu sidunud DNA-ga ja kas terve või ainult jagatud (teie valikul) piirkondade ja geneetiliste kogukondadega. Teile võidakse pakkuda muid võimalusi sugulastega ühenduse loomiseks või perekondlike sidemete tundmaõppimiseks.

Te võite oma DNA vastetega võrrelda võrrelda muid DNA andmeid, nt etnilisuse piirkondi, geneetilisi kogukondi ja iseloomulikke omadusi.

Kui jagate oma perekonnaajaloo või DNA-kogemuse üksikasju väljaspool teenuseid, siis teete seda omal vastutusel.

Teenusepakkujad

Teeme teenuseid pakkudes ja turustades koostööd teiste ettevõtetega. Selle tulemusena on neil ettevõtetel juurdepääs teie teabele või võimalus selle töötlemiseks muul viisil, mis hõlmab mõningat osa teie isikuandmetest nende süsteemides. Nende ettevõtete suhtes kehtivad lepingulised kohustused, mis reguleerivad privaatsust, andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega. Need ettevõtted ja isikuandmed, millele neil võib olla juurdepääs, on järgmised:

 • laboripartnerid (nt teie bioloogilised proovid);
 • AncestryDNA testi komplekti saatmisteenuse pakkujad (nt nimi, tarneaadress ja telefoninumber);
 • maksete töötlejad (nt makseteave);
 • pilveteenuste infrastruktuuri pakkujad (Ancestry veebi- ja mobiiliteenused on pilvepõhised; kõik meie andmed asuvad meie pilveteenuse pakkujate juures);
 • biopangad (nt bioloogilised proovid ja AncestryDNA testikomplekti kood);
 • tarnijad, kes abistavad meid turunduse ja tarbijauuringute analüütika, pettuste ennetamise ja turvalisuse valdkonnas (nt e-posti aadress);
 • sideinfrastruktuuri teenuste pakkujad (nt nimi, e-posti aadress); ja
 • tarnijad, kes aitavad meil pakkuda mõningaid liikmelisuse tugiteenuste funktsioone nagu telefonitugi või küsitlustööriistad (nt konto teave või nimi või e-posti aadress).
Analüütika- ja reklaamipartnerid Teeme analüüsi ja reklaami eesmärgil koostööd kolmandatest osapooltest partneritega. Teatud isikuandmete kogumine aitab nendel pakkujatel reklaame vastavalt teie huvidele paremini isikupärastada. Samuti aitab see meil mõõta kampaaniate tõhusust ja seda kasutatakse teile sobivamate reklaamide edastamiseks.
Teadustööpartnerid ja anonümiseeritud andmed Jagame teie anonümiseeritud geneetilist teavet teadustöö partneritega ainult siis, kui annate meile selleks teadusuuringuteks mõeldud nõusoleku kaudu selgesõnalise nõusoleku. Teie andmed ei ole teadlastele edastatavates andmetes kättesaadavad, välja arvatud juhul, kui annate teadva nõusoleku teadusuuringuteks. Igasugused anonümiseeritud geneetilised andmed ja fenotüübiteave, mida me kolmandate osapooltega teadustöö eesmärgil jagame, edastatakse kooskõlas föderaalseadustiku jaotise 45 osaga 46 (alates lõigust 46.101).

Teadustööpartnerite hulka kuuluvad äri- või mittetulundusorganisatsioonid, mis viivad läbi või toetavad teadusuuringuid, ravimite, meditsiiniseadmete või nendega seotud materjalide väljatöötamist terviseseisundite ravimiseks, diagnoosimiseks või prognoosimiseks. Mõnel juhul võib teadustööpartneril või Ancestryl olla uurimiskorralduse vastu rahaline huvi. Meie teadustööpartnerite loendi leiate siit.

Õiguskaitse

Ancestry ei anna vabatahtlikult mistahes liiki andmeid valitsusasutustele, kohtutele või õiguskaitseorganitele. Meie kasutajatele maksimaalse seadusliku kaitse tagamiseks nõuame, et kõik valitsusasutused, kes soovivad juurdepääsu Ancestry klientide andmetele, järgiksid kehtivat õiguslikku menetluskorda. Me ei luba õiguskaitseorganitel kasutada teenuseid kuritegude uurimiseks või inimsäilmete tuvastamiseks.

Kui oleme sunnitud teie isikuandmeid õiguskaitseorganitele avaldama, anname endast parima, et teid sellest eelnevalt teavitada, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud. Ancestry koostab läbipaistvusaruande, kus loetleme kasutajaandmete saamiseks kehtivate õiguskaitsetaotluste arvu kõigil meie saitidel.

Muu juriidiline või regulatiivne protsess Võime jagada teie isikuandmeid, kui usume, et see on põhjendatult vajalik:
 • kehtiva kohtumenetluse (nt kohtukutse, orderid) järgimiseks;
 • meie tingimuste jõustamiseks või rakendamiseks;
 • teenuste turvalisuse või terviklikkuse kaitsmiseks; või
 • Ancestry, meie töötajate või kasutajate õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.
Ancestry ülevõtmisel Ancestry või selle ettevõtete omandamisel või võõrandamisel (sealhulgas seoses pankroti- või sarnase menetlusega), võime jagada teie isikuandmeid omandava või vastuvõtva üksusega. Selles privaatsusavalduses antud lubadused kehtivad ka edaspidi teie isikuandmetele, mis edastatakse uuele üksusele.
Koondandmed Ancestry avaldab kasutajateavet koondatud ja anonümiseeritud kujul teenuste või meie turunduse osana või meie või meie teadustööpartnerite avaldatud teaduslikes väljaannetes. Näiteks võime näidata sisserändajate protsenti osariigis, kes on pärit konkreetsest geograafilisest piirkonnast või riigist. Avaldatud andmed ei sisalda kunagi isikuandmeid ning me ei deanonümiseeri andmeid.

 

8.  Teie õigused ja valikud seoses teie isikuandmetega

Kõik kasutajad (nagu on määratletud meie tingimustes) võivad kasutada meie veebitööriistu, et 1) taotleda aruannet selle kohta, milliseid isikuandmeid nad on meile esitanud, 2) laadida alla oma DNA andmete koopia või oma sugupuude koopia ja 3) kustutada oma sugupuud, AncestryDNA testi tulemused või konto.

Samuti annavad teatud andmekaitseseadused, nt EL/EMP GDPR, UK GDPR ja Brasiilia LGPD, inimestele teatud õigused nende isikuandmete suhtes. Näiteks:

Juurdepääsuõigus / õigus teada. Teil võib olla õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada koopia teatud teabest, sealhulgas meie poolt kogutavate ja avaldatavate isikuandmete kategooriatest. Koopia taotlemiseks järgige neid sammsammulisi juhiseid. Kui soovite koopiat oma DNA-andmetest, järgige neid sammsammulisi juhiseid. Kui soovite oma sugupuudest koopiat, järgige neid sammsammulisi juhiseid.

Andmete parandamise/muutmise õigus. Teil võib olla õigus nõuda, et me muudaksime või parandaksime teie ebatäpsed isikuandmed.

Andmete eemaldamise/kustutamise õigus. Teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete kasutamist (peataksime aktiivse töötlemise) või kustutaksime isikuandmed, eeldusel, et selleks on mõjuv alus ja see on seadustega kooskõlas. Isikuandmete kustutamise kohta vaadake jaotist 10.

Õigus esitada vastuväiteid. Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvides toimuva töötluse suhtes, kui selline tegevus mõjutab teie kui üksikisiku õigusi ja vabadusi. Lisaks, kui annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks spetsiifilisel eesmärgil, siis võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise õiguspärasust enne tagasivõtmist. Me lõpetame teie andmete edasise töötlemise sellel eesmärgil.

Õigus töötlemise piiramisele. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks siis, kui te usute et töötlemine põhineb ebatäpsetel andmetel või ei toimu seaduslikult.

Õigus andmete teisaldatavusele. Teil võib olla õigus saada oma teatud isikuandmeid vormingus, mida saab edastada teisele vastutavale töötlejale.

Õigus esitada kaebus. Teil on õigus esitada kaebus Iiri andmekaitsekomisjonile (Kaebuste käitlemine, uuringud ja jõustamine eraisikutele | Andmekaitsevolinik) või muule pädevale ametile teie asukohariigis.


Saate neid õigusi realiseerida, kasutades allpool kirjeldatud tööriistu või võttes ühendust Ancestryga. Üksikasjad ja valikud sellele teabele juurdepääsuks on loetletud jaotises 15.

Tüüp Valikud
Ancestry Privaatsussätete järgmistes jaotistes saate igal ajal juurdepääsu teie poolt Ancestry’le edastatud isikuandmetele (nagu teie e-posti aadress, kasutajanimi, profiiliteave jne) ja neid värskendada: Kui soovite teada, kuidas hallata oma Ancestry’s loodud sugupuude privaatsussätteid, võite külastada oma sugupuu sätteid või klõpsata siin.
Seotud kaubamärgid Ancestry püüab muuta teenustes teie privaatsuse haldamise lihtsamaks. Meiega seotud kaubamärkide privaatsussätteid saate hallata siin.
Mobiilirakendused Saate oma teavet hallata ka meie mobiilirakendustes, nt Ancestry ja Find a Grave’i sätetes.
Reklaam Kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid ning integreerumist kolmandate osapoolte turundus- ja reklaamipartneritega, et koguda andmeid teie huvide või käitumise kohta, pakkumaks teile sihitud reklaame. Saate muuta oma sätteid vastavalt meie küpsiste poliitikale. „Ära jälgi”-teabe leiate meie küpsise poliitikast.
Sugupuu teabe allalaadimine Ancestry võimaldab teil oma sugupuu sätetes sugupuu teabe alla laadida standardses GEDCOM-i sugupuu failivormingus. Siit leiate selle kohta teavet.
DNA-andmete allalaadimine Te saate alla laadida faili oma DNA andmetega. Kui laadite oma DNA-andmed alla, teete seda omal vastutusel. Õpetuse ja lisateavet selle kohta, mida teie DNA-andmete allalaadimine hõlmab, leiate siit.

 

9.  Millised on meie andmete säilitamise tavad?

Ancestry teenused põhinevad põhimõtteliselt arusaamal, et isiklik eneseleidmise reis ei ole ühekordne sündmus ja see jätkub pika aja jooksul – võib-olla kogu elu. Pidades silmas meie tellijaid ja DNA-kliente, kes maksavad tasu või ostavad tellimusi, pakub meie ajalooliste dokumentide ja DNA funktsioonide kogu pidev täiustamine meie kasutajatele aja jooksul lisaks ka eeliseid ja teadmisi. Selle tulemusena peegeldavad meie andmete säilitamise tavad seda jätkuvat väärtust, säilitades kasutajakontosid meie süsteemis seni, kuni meie kasutajad teavitavad meid oma andmete kustutamise või kontode sulgemise soovist.

Teabe kategooria Andmete säilitamise periood
Konto ja profiil Ancestry säilitab teie konto ja profiili loomisel esitatud isikuandmeid seni, kuni te oma konto kustutate.
Sugupuu Kuna sugupuud on mitme põlvkonna jaoks olulised, säilitab Ancestry teie sugupuu andmed, et pakkuda teile pidevat juurdepääsu, uuendatud funktsioone ja võimalust oma sugupuud täiustada. Teie sugupuu andmeid säilitatakse seni, kuni kustutate oma sugupuu või konto.
DNA

Ancestry säilitab teie DNA-andmed, et pakkuda teile ostetud (või kingitud) funktsioone ja funktsionaalsust, sealhulgas pidevalt uuendatavaid funktsioone nagu DNA vasted, üha täpsemad etnilise kuuluvuse hinnangud ning täiustatud piirkonnad ja kogukonnad, samuti uued muud funktsioonid, mis põhinevad teie DNA-andmetel. Teie DNA-andmeid säilitatakse seni, kuni kustutate oma AncestryDNA testi tulemused või konto.

Kui olite AncestryHealthi klient, on meie AncestryHealthi laboripartnerid kohustatud säilitama teie DNA-andmeid ja testitulemusi vähemalt seitse aastat või vastavalt osariigi seadustele ja kliiniliste laborite täiustamise seadusele (CLIA) ja juhistele, mis kehtivad Ameerika patoloogide kolledži (CAP) poolt sertifitseeritud laborites.

Seotud kaubamärgid Mõnedel meiega seotud kaubamärkidel (AncestryDNAFold3Forces War RecordsNewspapers.com™, ArchivesWe Remember või Find a Grave) on kontole sisenemiseks eraldi sisselogimistunnused ja nad säilitavad teie konto loomisel esitatud isikuandmeid ja teie profiili, kui see on vajalik teile pidevate ja ajakohastatud teenuste pakkumiseks kuni ajani, mil palute need kustutada.
Kasutusteave Säilitame kasutusteavet (nt saitide külastused) isikustamata või koondatud kujul. Pärast andmete koondamist ei kuulu see teave enam isikuandmete alla ja kasutajate kustutamistaotlused sellele ei laiene.

 

10.  Kuidas ma saan oma isikuandmeid kustutada?

Saate oma isikuandmed Ancestry’st igal ajal kustutada.

Teabe kategooria Kuidas kustutada
Isikuandmed

Saate oma isikuandmed Ancestry’st kustutada neid juhiseid järgides.

Kui olete jaganud teavet teiste kasutajatega (näiteks muutes oma sugupuud avalikuks või jagades oma DNA tulemusi otse teiste kasutajatega), ei saa Ancestry eemaldada ühtegi koopiat teabest, mida teised kasutajad võivad säilitada ja mis eemaldatakse ainult siis, kui võtate teise kasutajaga nende kustutamise eesmärgil ühendust.

Kõik taotlused teabe eemaldamiseks lingitud arhiividokumentidest suunake vastutavale arhiiviandmetega tegelevale ettevõttele.

Me kaalume meie kirjete otsinguregistrites olevate isikuandmete eemaldamise taotlusi vastavalt seadusele igal üksikjuhtumil eraldi.

Kui soovite teavet Ancestry poolt töödeldavate isikuandmete kohta, mis on seotud mitte-Ancestry kasutajatega, palun klõpsake siin.

Geneetiline

Kui taotlete, et Ancestry kustutaks teie DNA-andmed, kustutame 30 päeva jooksul meie tootmis-, arendus-, analüüsi- ja uurimissüsteemidest kogu geneetilise teabe, sealhulgas mistahes tuletatud geneetilise teabe (etnilise päritolu hinnangud, geneetilised vastastikused vasted jne).

Oma bioloogiliste proovide hävitamise taotlemiseks peate võtma ühendust liikmelisuse tugiteenuste osakonnaga. Kui olete meile andnud nõusoleku teadusuuringuteks, ei saa me teie geneetilist teavet aktiivsetest või lõpetatud uurimisprojektidest eemaldada, kuid me ei kasuta seda uute uurimisprojektide tarbeks.

Üldine teave Pärast seda, kui teie isikuandmed on meie tootmis-, arendus-, analüütika- ja uurimissüsteemidest kustutatud, võib nende kustutamisel meie varusüsteemidest esineda teatav viivitusaeg. Meie laboripartnerid võivad säilitada meilt saadud teavet, et järgida seadusi või määrusi, mis nõuavad teatud andmete säilitamist, näiteks USA Toidu- ja Ravimiameti hallatavate kliiniliste laborite täiendusi ja muudatusi puudutavad määrused. Ancestry säilitab ka teatud teavet, mis on mõistlikult vajalik meie juriidiliste kohustuste (sealhulgas õiguskaitsealaste päringute) täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, turvalisuse säilitamiseks, pettuste ja kuritarvituste ärahoidmiseks, samuti maksude, maksete valdkonna ja väärtpaberitega seotud nõuete ja kliiniliste eeskirjade järgimiseks.
Seotud kaubamärgid Teabe kustutamiseks meiega seotud kaubamärkidest (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ja Find a Grave) võite alati meiega ühendust võtta ja taotleda oma isikuandmete kustutamist sellest teenusest. Mõnel teenusel võib olla ka veebipõhine päringuvorm, millele saab juurdepääsu selle teenuse konto sätete menüüst ja mida saab vaadata siit.

 

11.  Turvalisus

Ancestry haldab kõikehõlmavat teabeturbeprogrammi, mis on loodud meie klientide isikuandmete kaitsmiseks administratiivsete, füüsiliste ja tehniliste kaitsemeetmete abil.

Kasutatavad konkreetsed turvameetmed põhinevad kogutud isikuandmete tundlikkusel. Meil on vahendid, et kaitsta meie kontrolli all olevaid isikuandmeid (sealhulgas geneetilist teavet) volitamata juurdepääsu, kaotsimineku, väärkasutuse või muutmise eest.

Ancestry turvameeskond vaatab regulaarselt üle meie turva- ja privaatsustavad ning täiustab neid vastavalt vajadusele, et aidata kaasa meie süsteemide ja teie isikuandmete terviklikkuse tagamisele.

Kasutame isikuandmete (sealhulgas geneetilise teabe) krüptimiseks turvalist serveritarkvara ja teeme koostööd ainult turvaettevõtetega, kes vastavad meie turvastandarditele ja järgivad neid. Kuigi me ei saa garanteerida, et suudame vältida andmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist, rakendame ärahoidmisekskohaseid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid.

Samuti on oluline, et kaitseksite oma isikuandmeid volitamata juurdepääsu eest, kasutades nõuetekohaseid salasõnu ja kaitstes oma arvutit või seadet lubamatu kasutamise eest.

 

12.  Rahvusvaheline andmeedastus

Oleme globaalne ettevõte ja võime edastada teie isikuandmeid teistesse riikidesse peale teie kodumaa, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse. Iirimaale, Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale. Riigid, mis asuvad väljaspool EMP-d, Šveitsi või Ühendkuningriiki, ei pruugi pakkuda sama tasemega andmekaitset kui teie koduriigis. Kui edastame teie isikuandmeid ja geneetilist teavet Ancestry Iirimaal asuva ettevõtte ja Ancestry USA-s asuvate ettevõtete vahel töötlemiseks Ameerika Ühendriikides, tugineme kehtestatud andmeedastuse mehhanismidele, näiteks lepingu tüüptingimustele.

 

13.  Selle avalduse muudatused

Võime seda privaatsusavaldust igal ajal muuta, kuid teavitame selgelt ette kõigist selle avalduse olulistest muudatustest, näiteks postitades teate teenuste kaudu, meie veebisaitidel või saates teile meili, et anda teile võimalus muudatused üle vaadata ja valida, kas soovite teenuste kasutamist jätkata.

Samuti teavitame teid selle privaatsusavalduse mitteolulistest muudatustest alates nende jõustumiskuupäevast, postitades vastava teate teenuste kaudu või meie veebisaitidel või teavitades teid e-kirjaga.

Kui olete mistahes muudatuse vastu, võite oma konto kustutada, nagu on kirjeldatud jaotises 10.

 

14.  ELi liikmesriikide elanike isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on sätestatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruses

EL-i/EMP ja ÜK seaduste kohaselt oleme kohustatud täpsustama eesmärgid, milleks me teie isikuandmeid töötleme ja õiguslikud alused, millele me seda tehes toetume. Ancestry tugineb teie isikuandmete ja geneetilise teabe kogumisel ja töötlemisel mitmele õiguslikule alusele. Meie õiguslike aluste kohta leiate üksikasjalikku teavet siin.

 

15.  Vastutava andmetöötleja nimi ja kontaktandmed

Kliendid Ameerika Ühendriikides

Kui elate Ameerika Ühendriikides, vastutavad teie andmete kasutamise ja teie isikuandmetega seotud päringutele vastamise eest Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. ja Ancestry.com DNA, LLC.

 

  E-posti aadress Postiaadress
Kasutajatele, kes asuvad Ameerika Ühendriikides [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
USA osariikide privaatsustaotlused [email protected] Andmed puuduvad
California Authorized Agent Support [email protected] Andmed puuduvad

 

Kliendid väljaspool Ameerika Ühendriike

Kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike, on teie andmete vastutav töötleja Ancestry Ireland Unlimited Company.

Kasutajad väljaspool Ameerika Ühendriike võivad võtta ühendust Iiri andmekaitsekomisjoni või teie kohaliku andmekaitseasutusega.

 

  E-posti aadress Postiaadress
Kasutajatele, kes asuvad väljaspool Ameerika Ühendriike [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Iirimaa

 

Ancestry klientidele. Teavet selle kohta, kuidas meiega ühendust võtta, saate siit või vestlusfunktsiooni kasutades.

Õiguskaitseorganite päringud. Õiguskaitseorganite teabepäringud peavad järgima Ancestry õiguskaitseorganite päringujuhendit.

 

16.  USA elaniku täiendav privaatsusavaldus

Ancestry esitab meie privaatsusavalduse lisana USA elaniku täiendava privaatsusavalduse („USA avaldus“), mis kehtib ainult Californias, Colorados, Connecticutis, Utah’s ja Virginias ning teiste USA residentide jaoks, et anda teavet, mil määral on teie õigused kaitstud järgmiste õigusaktidega: California Consumer Privacy Act of 2018 („CCPA“), Colorado Privacy Act („CPA“), Connecticut Data Privacy Act („CTDPA“) ja Virginia Consumer Data Protection Act („VCDPA“). See USA avaldus hõlmab kõiki Ancestry veebisaite, teenuseid ja mobiilirakendusi, mis viitavad sellele USA avaldusele, sealhulgas: Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ja Find a Grave  (läbivalt ja ühiselt vastavalt vajadusele kas Ancestry või meie). See kehtib isikuandmetele (määratletud ülalpool), mida me kogume nende meie teenuste kasutamisel ja mistahes muul viisil, mille kaudu te meiega suhtlete.

16.1  Isikuandmete kategooriad

Ancestry kogub ja on 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumiskuupäeva kogunud järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • Identifikaatorid nagu nimi, kasutajanimi, postiaadress, kordumatu ID-kood, võrguidentifikaator, IP-aadress, teie mobiilseadme identifikaator, e-posti aadress, konto nimi, juhiluba.
 • Paragrahvi 1798.80 alajaotises (e) kirjeldatud isikuandmete kategooriad, mis ei ole hõlmatud olemasoleva kategooriaga (füüsilised omadused või kirjeldused).
 • Osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside parameetrid, nagu enda teatatud sündimisel omistatud sugu ning sünnikuupäev. See hõlmab ka teie sisu (vastavalt meie tingimustes määratletule), mida olete otsustanud meiega jagada ja mida loetakse osariikide seaduste või föderaalseaduste kohaselt õiguslikult kaitstud klassiks.
 • Kommertsalane teave, nagu näiteks ostetud, hangitud või vaadeldud tooted või teenused või muud ostu- või tarbimisajalood või -tendentsid.
 • Interneti kasutamise teave, nagu näiteks teie sirvimisajalugu, otsinguajalugu ja teave teie suhtluse kohta meie veebisaitide ja reklaamidega.
 • Geolokatsiooniandmed, nagu näiteks teie seadme või arvuti asukoht ja mis tahes metaandmed, mis on seotud teenusesse Find a Grave üles laetud digifotodega, sealhulgas foto tegemise asukoht, kuupäev ja kellaaeg.
 • Sensoorsed andmed, nagu näiteks heli-, elektrooniline ja visuaalne teave (nt teie poolt üles laaditud heli- või videosalvestised, Ancestry liikmete tugiteenustega tehtud kõnede salvestised või teave, mida jagate meiega vabatahtlikult tarbija sisekaemuse uuringutel).
 • Isikuandmetest tulenevad järeldused, nagu näiteks perekondlikele suhetele vihjamine ja tarbijaprofiilide loomine uurimistöö, tootearenduse ja turunduse eesmärgil.
 • Tundlikud isikuandmed, nagu juhiluba, konto sisselogimisteave, rassiline või etniline päritolu ja geneetilised andmed, olenevalt sellest, kuidas te teenuseid kasutate. Me ei kasuta ega avalda tundlikke isikuandmeid, mis võimaldaksid teie omaduste kohta järeldusi teha, välja arvatud määral, kuivõrd need järeldused on Ancestry teenuste lahutamatu osa, nt teie hinnangud teie etnilisuse, omaduste ja geneetiliste kogukondade kohta.

Teatud tüüpi teavet kogutakse ainult siis, kui kasutate meie teatud teenuseid.

16.2  Kommertseesmärgid

Ancestry kasutab jaotises 16.1 kirjeldatud isikuandmete kategooriaid järgmistel kommertseesmärkidel:

 • Ancestry teenuste pakkumine, isikupärastamine, täiustamine, uuendamine ja laiendamine;
 • teiega suhtlemine teenustega seoses;
 • abistamine teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks; ja
 • meie või meie äripartnerite uute toodete ja pakkumiste turundamine teie huvidest lähtuvalt.

16.3  Isikuandmete allikate kategooriad

Ancestry kogub ja on 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumiskuupäeva kogunud jaotises 16.1 kirjeldatud isikuandmete kategooriaid järgmistest allikate kategooriatest:

 • teie, meie kasutaja/külastaja – see isikuandmete allikas sõltub teie teenuste kasutamisest, sealhulgas Teie sisust (määratletud meie Tingimustes);
 • Ancestry ettevõtted (määratletud jaotises 7);
 • avalikud registrid;
 • ajaloolised registrid; ja
 • kolmandad osapooled.

16.4  Isikuandmete avalikustamine ärieesmärgil

Ancestry avaldab ja on 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumiskuupäeva avaldanud ärieesmärgil järgmistest kategooriatest kolmandate isikutega vastavaid isikuandmete kategooriaid:

Kolmandate osapoolte kategooriad  Isikuandmete kategooriad, mida me avaldame
Muud Ancestry kasutajad (kui avaldasite oma isikuandmeid Ancestry kaudu)
 • identifikaatorid;
 • California tsiviilseadustiku jaotises 1798.80(e) kirjeldatud isikuandmete kategooriad; ja
 • osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside parameetrid.
Ancestry ettevõtted
 • identifikaatorid;
 • California tsiviilseadustiku jaotises 1798.80(e) kirjeldatud isikuandmete kategooriad;
 • osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside parameetrid;
 • kommertsalane teave;
 • masinloetavad DNA andmed (üksnes Ancestry ja AncestryDNA vahel);
 • interneti kasutamise teave;
 • geolokatsiooniandmed;
 • sensoorsed andmed; ja
 • järeldused.
Teenusepakkujad
 • California tsiviilseadustiku jaotises 1798.80(e) kirjeldatud identifikaatorid ja isikuandmete kategooriad, näiteks e-posti aadress ja Ancestry loodud kordumatud ID-koodid (katsuti kood);
 • bioloogilised proovid;
 • föderaalseaduste alusel kaitstud klasside omadused (enda teatatud sündimisel määratud sugu, sünnikuupäev) avaldatakse meie partnerlaboritele;
 • kommertsalane teave;
 • interneti kasutamise teave;
 • geolokatsiooniandmed;
 • sensoorsed andmed; ja
 • järeldused.
Teadustöö partnerid Teadustöö partneritele avaldatava teabe saamiseks vaadake teadusuuringuteks antud teadvat nõusolekut, mis hõlmab järgmist:
 • identifikaatorid;
 • California tsiviilseadustiku jaotises 1798.80(e) kirjeldatud isikuandmete kategooriad;
 • osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside parameetrid;
 • kommertsalane teave;
 • masinloetavad DNA andmed;
 • interneti kasutamise teave;
 • sensoorsed andmed; ja
 • järeldused.
Õiguskaitseorganid või muud järelevalveorganid Me ei avalda teie isikuandmeid vabatahtlikult õiguskaitse- ega järelevalveorganitele. Enne kui hakkame õiguskaitseorganitele andmeid edastama, vajame jaotises 7 kirjeldatud kehtivat kohtumenetlust käsitlevat dokumenti. Avaldatud andmete kohta teabe saamiseks vaadake meie kaks korda aastas ilmuvat läbipaistvusaruannet.

16.5  Avaldamise ja reklaamieelistused

Ancestry jagab ja on 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumiskuupäeva jaganud suunatud reklaamiks järgmistest kategooriatest kolmandate isikutega vastavaid isikuandmete kategooriaid:

Kolmandate osapoolte kategooriad  Isikuandmete kategooriad, mida me avaldame
Turundus- ja reklaamipartnerid
 • identifikaatorid;
 • kommertsalane teave;
 • interneti kasutamise teave;
 • järeldused.

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälitamistehnoloogiaid, et avaldada mitmesugustel põhjustel (sealhulgas reklaamide mõõtmiseks, suunamiseks ja esitamiseks) teavet meie teenusepakkujatega ja kolmanda osapoole partneritega, nagu on täiendavalt kirjeldatud selles privaatsusavalduses.

Teatud USA seaduste alusel on teil õigus keelduda oma isikuandmete jagamisest suunatud veebireklaami eesmärgil. Meie küpsisepoliitika külastamisel saate te rohkem teavet meie tavade ja teile antud kontrollivõimaluste kohta või saate sellisest jagamisest loobuda. Suunatud reklaamiga seotud eelistuste muutmiseks külastage meie lehekülge "Ärge müüge ega jagage minu isikuandmeid / Loobun sihitud reklaamist" või mõne meie veebisaidi jaluses olevat linki "Ärge müüge ega jagage minu  isikuandmeid". Ancestry ei müü ega jaga teie isikuandmeid muudel eesmärkidel.

Mõned brauserid või pluginad kasutavad globaalset privaatsuskontrolli (GPC), mille kohta saate lisateavet aadressilt https://globalprivacycontrol.org. Kui meie sait tuvastab teie seadme GPC-signaali, tõlgendame seda kui taotlust loobuda teie isikuandmete müügist või jagamisest ning loobuda suunatud reklaamist. Kui te loobute suunatud reklaamist GPC või lehel "Ärge müüge ega jagage minu isikuandmeid / Loobun suunatud reklaamist" oleva loobumisvaliku kaudu, võime teile ikkagi edastada reklaami, mis ei ole teie isikuandmete põhjal kohandatud.

Need loobumisvõimalused on brauseri- ja seadmespetsiifilised. Kui kasutate Ancestry teenustega suhtlemisel mitut seadet, näiteks nutitelefoni, sülearvutit või tahvelarvutit, peate määrama oma nõusolekuvalikud iga seadme kohta. Kui kustutate küpsised oma brauseri vahemälust, kustutatakse teie eelistus "Ärge müüge ega jagage" ja te peate selle uuesti seadistama.

Ancestry ei müü ega jaga teie geneetilist teavet kolmandatest osapooltest turundajate, kindlustusseltside ega tööandjatega ning me ei kasuta teie geneetilist teavet turunduseks ega isikupärastatud reklaamimiseks ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

16.6 Õiguste kasutamine

16.6.1  Õigus teada. Teil võib olla õigus nõuda, et me avalikustaksime, milliseid isikuandmeid me kogume, kasutame, avaldame või jagame. See hõlmab õigust taotleda teie kohta kogutud isikuandmete kategooriaid, isikuandmete allikate kategooriaid, isikuandmete kogumise, avaldamise või jagamise ärilist eesmärki, kolmandate isikute kategooriaid, kellega me isikuandmete kategooriaid jagame, ja isikuandmete konkreetseid üksikasju, mille oleme teie kohta kogunud.

Kui teete päringu enda nimel, on selle esitamiseks kaks võimalust: veebis või meili teel.

Internetis Ancestry kohta päringu esitamiseks järgige oma konto andmete allalaadimiseks neid sammsammulisi juhiseid. See aruanne ei sisalda koopiaid teie DNA-andmetest ega sugupuudest. Kui soovite oma sugupuudest koopiat, järgige neid sammsammulisi juhiseid. Kui soovite koopiat oma DNA-andmetest, järgige neid sammsammulisi juhiseid. Palun arvestage, et kui laadite alla oma DNA-andmeid, siis teete seda omal vastutusel.

Meiega seotud kaubamärkide (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ja Find a Grave) rakendustes teabetaotluse esitamiseks võite alati ühendust võtta vastava kaubamärgiga ja mõne teenuse puhul võib saadaval olla ka veebipõhine päringuvorm, millele saab juurdepääsu selle teenuse konto sätete menüüst (kontaktteave ja link veebipõhisele päringuvormile, kui see on saadaval, on siin).

Teadasaamistaotluse esitamiseks saatke meile e-kiri aadressile usprivacyrequests@ancestry.com. Enne andmete koopia esitamist peame teie isiku kinnitama. Nõuame teilt isikut tõendavat dokumenti ja praegust aadressi (nt võidakse teilt nõuda riikliku isikutunnistuse koopiat, mida kasutatakse ainult teie isiku ja aadressi kinnitamiseks).

Kui olete CCPA/CPRA kohaselt „volitatud esindaja“ ja esitate teadasaamistaotluse mõne meie kasutaja nimel, vaadake jaotist 16.6.3.

16.6.2 Õigus kustutamisele. Teil võib olla õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

Te võite esitada taotluse oma teabe kustutamiseks kas veebis või e-posti teel. Oma isikuandmete kustutamiseks peate oma konto kustutama ja kui konto kustutamise taotlus on täidetud, on see protsess pöördumatu. Teie teave (sealhulgas sugupuud, kirjed, fotod ja DNA-andmed) kustutatakse jäädavalt.

Internetis Ancestry’st kustutamistaotluse esitamiseks järgige oma konto kustutamiseks neid sammsammulisi juhiseid. Meiega seotud kaubamärkide (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember ja Find a Grave), rakendustes teabetaotluse esitamiseks võite alati ühendust võtta vastava kaubamärgiga ja mõne teenuse puhul võib saadaval olla ka veebipõhine päringuvorm, millele saab juurdepääsu selle teenuse konto sätete menüüst (kontaktteave ja link veebipõhisele päringuvormile, kui see on saadaval, on siin).

Kustutamistaotluse esitamiseks saatke meile e-kiri aadressile usprivacyrequests@ancestry.com. Enne andmete kustutamist peame teie isiku kinnitama. Nõuame teilt isikut tõendavat dokumenti ja praegust aadressi (nt võidakse teilt nõuda riikliku isikutunnistuse koopiat, mida kasutatakse ainult teie isiku ja aadressi kinnitamiseks).

Kui olete CCPA/CPRA kohaselt „volitatud esindaja“ ja esitate teadasaamistaotluse mõne meie kasutaja nimel, vaadake jaotist 16.6.3.

16.6.3  Volitatud esindajad. Vastavates jurisdiktsioonides saavad USA residendid kasutada teadasaamis- ja kustutamistaotluste esitamiseks volitatud esindajaid. Volitatud esindaja kasutamiseks saatke meile e-kiri aadressile [email protected]. Palun arvestage sellega, et isegi kui kasutate taotluse esitamiseks volitatud esindajat, peate siiski tegema meiega koostööd, et esitada:

 • Tarbija allkirjastatud luba, mis võimaldab volitatud esindajal tarbija nimel tegutseda.
 • Tarbija isikusamasuse kinnitus (tarbija esitab selle meile otse). Nõuame isikut tõendavat dokumenti ja aadressi (nt teie riikliku isikutunnistuse koopiat, mida kasutatakse ainult teie isiku ja aadressi kinnitamiseks).

Aruanne edastatakse teile Ancestry konto kaudu. Aruanne ei sisalda tarbija DNA-andmete ega sugupuude koopiat. Kui soovite oma sugupuud või DNA-andmeid alla laadida, vaadake  jaotist 16.6.1.

16.6.4 Edasikaebamisõigus. Sõltuvalt sellest, kus te elate, võib teil olla õigus esitada edasikaebus, kui teie andmete teadasaamise või kustutamise taotlus tagasi lükatakse. Saate seda teha, kui võtate meiega ühendust aadressil [email protected].

16.6.5 Õigus parandada. Teil on õigus parandada ebatäpseid isikuandmeid, mida me teie kohta säilitame. Saate seda teha, kui külastate konto sätteid või võtate meiega ühendust aadressil [email protected].

16.7 Müük. Suunatud reklaamist loobumise kohta vt jaotist 16.5.

16.8 Tundlikud isikuandmed. Me töötleme teie kohta kogutud tundlikke isikuandmeid ainult teile teenuste osutamiseks, sealhulgas:

 • teenuste kvaliteedi ja turvalisuse säilitamiseks;
 • teenuste täiustamiseks;
 • turvaintsidentide tuvastamiseks;
 • Ancestry vastu suunatud pahatahtliku tegevuse, petmise, võltsimise või ebaseadusliku tegevuse tõrjumiseks ja karistamiseks; ja
 • teenusekontode hooldamiseks või teenindamiseks, klienditeeninduseks, tellimuste ja tehingute töötlemiseks või täitmiseks, klienditeabe kontrollimiseks, maksete töötlemiseks, analüütiliste teenuste ja salvestusruumi tagamiseks.

Me võime neid tundlikke isikuandmeid töödelda ka siis, kui see on vajalik inimeste füüsilise turvalisuse tagamiseks ja õigusaktide nõuete täitmiseks.

16.9 Mittediskrimineerimine. Me ei diskrimineeri teid USA privaatsusreeglitega tagatud õiguste kasutamisel.

16.10 California seadus „Shine the Light“. California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83, tuntud kui seadus „Shine the Light“, lubab California elanikest kasutajatel taotleda ja saada meilt nimekirja selle kohta, milliseid isikuandmeid (kui neid on) me eelmisel kalendriaastal kolmandatele isikutele nende otseturunduse eesmärgil avalikustasime, ning nende kolmandate isikute nimed ja aadressid. Taotlusi saab esitada ainult üks kord aastas ja need on tasuta. Vastavalt jaotisele 1798.83 ei jaga Ancestry praegu kolmandate osapooltega nende otseturunduse eesmärgil mingeid isikuandmeid.

16.11 Aastaaruanne. Klõpsake siin , et näha meie iga-aastaseid ülemaailmseid taotlusi seoses õigusega teada / subjekti juurdepääsuõigusega ja õigusega andmete kustutamisele.

16.12 Võtke meiega ühendust. Kui teil on küsimusi meie USA-ga seotud privaatsuspoliitika või -tavade kohta, võtke meiega ühendust aadressil usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Leevendavad meetmed. Teie isikuandmeid võivad kaitsta mitmesugused föderaalsed, osariiklikud ja kohalikud seadused.

California elanikud, kes soovivad esitada teate California geneetilise teabe puutumatuse seaduse (GIPA) rikkumise kohta, võivad esitada kaebuse California peaprokurörile või oma ringkonnaprokurörile. Üle 750 000 elanikuga linnade elanikud võivad esitada kaebuse oma linnajuristile ja nende linnade elanikud, kus on täiskohaga linnaprokurörid, võivad esitada kaebuse oma linna prokurörile. Kui soovite esitada kaebuse oma ringkonnaprokurörile, linnajuristile või linna prokurörile, võtke lisateabe saamiseks ühendust vastava asutusega. California elanikud, kes leiavad, et nende isikuandmeid kasutati ebaõigesti, võivad esitada kaebuse California peaprokurörile või California eraelu puutumatuse kaitse ametile (CPPA).

Minnesota elanikud, kes soovivad esitada kaebuse Minnesota geneetilise teabe puutumatuse seaduse (GIPA) rikkumise kohta, võivad esitada kaebuse Minnesota kaubandusministeeriumile vastavalt Minn. osariigi §45.027.

Virginia elanikud, kes soovivad esitada kaebuse Va. koodeksi lisa §59.1-593 kuni §59.1-602 (2023. aastast) rikkumise kohta (seoses geneetiliste andmete puutumatuse kaitsega), võivad esitada kaebuse Virginia peaprokurörile.

Teiste osariikide elanikud, kes leiavad, et nende isikuandmeid kasutati vääralt, võivad esitada kaebuse oma osariigi peaprokurörile.

 

17.  Austraalia elanike täiendav privaatsusavaldus

Kui teie isikuandmete käitlemisel rakendub Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadus (Australian Privacy Act 1988 (Cth)) (eraelu puutumatuse seadus), kehtivad lisaks järgmised klauslid.

Geneetilist teavet loetakse eraelu puutumatuse seaduses sätestatud „tundlikuks teabeks“. Me kogume, kasutame või avalikustame teie kohta käivat tundlikku teavet ainult seadusega lubatud juhtudel, näiteks siis kui me oleme selleks saanud teie nõusoleku või kui selline kogumine on seadusega nõutud või lubatud.

8. jaotisega („Teie õigused ja valikud seoses teie isikuandmetega“) seoses võib teil olla õigus kaevata teie jurisdiktsioonis olevale asjakohasele eraelu puutumatuse või andmekaitse järelevalveorganile. Kui teil on küsimusi või kahtlusi, mis puudutavad seda, kuidas me käitleme teie isikuandmeid, või kui te usute, et me ei täida selle Privaatsusavalduse või teie jurisdiktsioonis oleva eraelu puutumatuse seaduse nõudeid, siis oleksime tänulikud, kui te kõigepealt võtaksite ühendust 15. jaotises toodud andmete alusel. Me uurime kaebust ja otsustame, mida on vaja teha.

 

18.  Brasiilia elanike täiendav privaatsusavaldus

Käesolevas jaotises käsitletakse õigusi ja kohustusi, mis on kehtestatud seadusega 13.709/2018 - Brasiilia üldine andmekaitsemäärus ("LGPD"), mida kohaldatakse, kui:

 • isikuandmete töötlemine toimub Brasiilias;
 • te pakute Brasiilias tooteid ja teenuseid; või
 • kui isikuandmeid kogutakse Brasiilias.

Seaduse järgi on kasutajatel teatud õigused, mida kirjeldatakse 8. jaotises. Lisaks 8. jaotises sätestatud õigustele näeb LGPD ette muid õigusi:

 • teave üksuste kohta, kellega vastutav töötleja on andmeid jaganud. Te võite paluda, et Ancestry esitaks teavet isikuandmete jagamise kohta kolmandate osapooltega;
 • ebavajalike, üleliigsete või ebaseaduslikult hangitud andmete anonümiseerimine, blokeerimine või kustutamine. Adekvaatsuse ja vajalikkuse põhimõtete tõttu võite nõuda, et Ancestry anonümiseeriks, blokeeriks või kustutaks ebavajalikud, ebamõistlikud või ebaseaduslikult töödeldud isikuandmed;
 • Nõusoleku tagasivõtmine. Te võite igal ajal taotleda Ancestry’le isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamist; ja
 • Vastuseis sobimatule töötlemisele. Te võite avaldada oma vastuseisu teie isikuandmete sobimatule töötlemisele.
 • Nende õiguste kasutamist vt jaotisest 8.