Izjava o varstvu zasebnosti podjetja Ancestry

Začetek veljavnosti: 17. januar 2024

Povzetek sprememb

Ta povzetek navaja najnovejše spremembe Izjave o varstvu zasebnosti podjetja Ancestry in predstavlja, kako te spremembe vplivajo na vas.

 • Dodali smo formulacijo, ki bolje pojasnjuje način, kako se vsebina, ki jo naložite, uporablja v Storitvah Ancestry®, ter vaše odgovornosti za takšno vsebino, tako da se ohrani varnost naše platforme.
 • Dodali smo formulacijo, ki obravnava nove funkcije v okviru storitve za ujemanja AncestryDNA® ter funkcije ali storitve AncestryDNA®, ki bodo morda izdane v prihodnosti.
 • Dodali smo formulacijo, ki pojasnjuje pogoje glede vaše uporabe Storitev.
 • Dodali smo informacije o izbirah, ki jih v računu lahko uporabite za odjavo od ciljnega oglaševanja.

V podjetju Ancestry je varstvo vaše zasebnosti naša prednostna naloga. Podjetje Ancestry se zavezuje, da bo z vašimi osebnimi podatki (natančneje opredeljenimi spodaj​​) ravnalo kot dober skrbnik, na odgovoren način in jih bo zavarovalo z ustreznimi administrativnimi, tehničnimi, organizacijskimi in fizičnimi zaščitnimi ukrepi.

Pri ravnanju s podatki verjamemo v poštenost, neposrednost in preglednost. V tem smislu podjetje Ancestry sledi trem ključnim načelom:

 • Preglednost. Trdo delamo, da skrbimo za preglednost, katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo.
 • Preprostost. Za opis naših praks v zvezi z varstvom zasebnosti skušamo uporabiti razumljiv jezik, da boste lahko sprejemali informirane odločitve.
 • Nadzor. Zagotavljamo vam nadzor nad osebnimi podatki, ki nam jih posredujete, vključno z vašimi podatki o DNK (natančneje opredeljenimi spodaj), načinu njihove uporabe, izmenjave in hrambe.

 

Ko uporabljate naše storitve

Vi ohranjate nadzor nad svojimi biološkimi vzorci in podatki o DNK in z njimi lahko upravljate in jih brišete v skladu z določbami te Izjave o varstvu zasebnosti. Med uporabo naših storitev se lahko zgodi, da odkrijete nepričakovana dejstva o sebi ali svoji družini. Ko so odkritja enkrat narejena, jih ne moremo razveljaviti.

Ta Izjava o varstvu zasebnosti zajema vsa spletna mesta, storitve in mobilne aplikacije podjetja Ancestry, ki so povezane s to Izjavo o varstvu zasebnosti, vključno z Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War Records™ in Find a Grave®. V tej Izjavi o varstvu zasebnosti se navezujemo na ta spletna mesta, storitve in mobilne aplikacije kot na »Ancestry«.

Stranke iz ZDA. Dodatna izjava o varstvu zasebnosti za prebivalce ZDA vsebuje dodatne podrobnosti za prebivalce ZDA, vključno s prebivalci Kalifornije, Kolorada, Connecticuta, Utaha in Virginije.

Stranke izven ZDA. Podjetje Ancestry Ireland Unlimited nastopa kot upravljavec vaših osebnih podatkov. Več informacij o vaših pravicah je na voljo v razdelku 8 spodaj.

 

Kazalo

 
1.   Uvod
2.   Ustvarjanje računa in vaša uporaba storitev Ancestry
3.   Katere osebne podatke podjetje Ancestry zbira o vas?
4.   Katere podatke zbira podjetje Ancestry v povezavi z vašo uporabo storitev?
5.   Podatki, ki jih zbiramo iz drugih virov
6.   Kako podjetje Ancestry uporablja vaše osebne podatke?
7.   Katere podatke delimo, kdaj jih delimo in kdo so prejemniki teh podatkov?
8.   Vaše pravice in možnosti izbire v zvezi z vašimi osebnimi podatki
9.   Kakšne so naše prakse v zvezi s hrambo?
10.   Kako lahko izbrišem svoje osebne podatke?
11.   Varnost
12.   Mednarodni prenosi podatkov
13.   Spremembe te Izjave
14.   Pravne podlage v okviru Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov za obdelavo podatkov prebivalcev EU
15.   Identifikacijski podatki upravljavca podatkov in podatki za stik z njim
16.   Dodatna izjava o varstvu zasebnosti za prebivalce ZDA (le stranke iz Kalifornije, Kolorade, Connecticuta in Virginije)
17.   Dodatna izjava o varstvu zasebnosti za Avstralijo
18.   Dodatna izjava o varstvu zasebnosti za Brazilijo

 

1.  Uvod

Za zagotavljanje in nadgrajevanje spletnih mest, mobilnih aplikacij in storitev (skupaj imenovanih »storitve«), zbiramo, shranjujemo in obdelujemo »osebne podatke«, to so informacije, ki omogočajo vašo neposredno ali posredno identifikacijo, kot je podrobneje opisano v razdelku 3. Osebni podatki vključujejo vaše ime, naslov, e-poštni naslov in druge podatke, ki bi se jih lahko smiselno povezalo z vami, vključno z vašimi genskimi informacijami. Podatki o preminulih osebah se v tej Izjavi o varstvu zasebnosti ne štejejo za osebne podatke. Ta Izjava o varstvu zasebnosti opisuje naše prakse v zvezi z zbiranjem, shranjevanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov in nadzor, prek katerega vam omogočamo njihovo upravljanje znotraj naših storitev, vključno z vašo pravico, da ugovarjate določenim vrstam zbiranja podatkov. Ta Izjava o varstvu zasebnosti vključuje naš Pravilnik o uporabi piškotkov, ki opisuje našo uporabo piškotkov brskalnika in podobnih tehnologij sledenja.

 

2.  Ustvarjanje računa in vaša uporaba storitev Ancestry

Ko ustvarite račun Ancestry, bomo zbirali, obdelovali in izmenjevali vaše osebne podatke (vključno z vašimi genskimi informacijami, če ste opravili analizo DNK z AncestryDNA ali naložili svoje podatke o DNK), kot je opisano v tej Izjavi o varstvu zasebnosti.

 

3.  Katere osebne podatke podjetje Ancestry zbira od vas?

Vrste osebnih podatkov, ki jih prejemamo in zbiramo od vas so odvisne od vrste storitev, te kategorije podatkov pa so opisane spodaj. Za izvajanje storitev v skladu s Splošnimi pogoji Ancestry potrebujemo določene podatke o računu, saj brez njih ne moremo izvajati storitev za vas.

Kategorija podatkov Opis
Informacije o računu
 • Vaše ime (obvezno);
 • E-poštni naslov (obvezno);
 • Geslo, ki ga ustvarite (obvezno);
 • Nekatere blagovne znamke podjetja Ancestry podpirajo storitve tretjih oseb, kot so Facebook, Google in Apple. Te storitve lahko podjetju Ancestry posredujejo vaše osebne podatke, kot so ime, e-poštni naslov ter profilno fotografijo;
 • Lahko nam posredujete svojo telefonsko številko, da vas lahko (i) obveščamo o statusu rezultatov analize AncestryDNA; (ii) vam pomagamo, ko stopite v stik s storitvami za člane Ancestrystoritve za člane«), (iii) vam omogočimo, da uporabite večfaktorsko preverjanje pristnosti.
Informacije o kreditnih karticah/plačilne informacije

Informacije o plačilu in izdanih računih, kot je številka vaše kreditne kartice in vaš(-i) naslov(-i) za izdajo računa ali pošiljanje, ko se prijavite za brezplačni preskus ali opravite nakup, npr. sklenete naročnino za storitve Ancestry ali kupite komplet za analizo AncestryDNA.

Podatki o registraciji kompleta za analizo DNK AncestryDNA Ko registrirate komplet za analizo DNK AncestryDNA ali naložite svoje podatke o DNK, zbiramo naslednje podatke:
 • Registracijska koda, povezana z vašim kompletom za analizo DNK AncestryDNA (kjer je primerno);
 • Spol, ki vam je bil dodeljen ob rojstvu, in
 • Vaš rojstni datum.
Informacije iz vašega profila

Zbiramo podatke, ki nam jih posredujete ob ustvarjanju uporabniškega profila. Ti podatki vključujejo profilno sliko, vaše ime, uporabniško ime, biografijo, starost, lokacijo in uporabniška imena povezanih računov. Informacije, navedene v vašem uporabniškem profilu Ancestry, so vidne drugim uporabnikom (kakor je opredeljeno v Splošnih pogojih podjetja Ancestry), zato razmislite o omejitvi teh informacij in za zaščito svoje zasebnosti uporabite uporabniško ime, ki ni enako vašemu pravemu imenu.

Vaše vsebine

Informacije zbiramo iz vsebin, ki jih prostovoljno prispevate v storitve, kar vključuje (i) družinska drevesa, (ii) družinske spomine, kot so fotografije, avdio/video posnetki in zgodbe, (iii) opombe o zapisih, sporočila in (iv) povratne informacije, ki jih posredujete podjetju Ancestry.

Genske informacije Ko opravite analizo DNK z AncestryDNA, v partnerskih laboratorijih iz vašega vzorca pridobimo vašo DNK in jo spremenimo v strojno berljive podatke o DNK (»podatki o DNK«). Katera koli datoteka, ki vsebuje vaše podatke o DNK, naložene iz druge storitve za testiranje DNK, so prav tako podatki o DNK za namene te Izjave o varstvu zasebnosti. Vaše podatke o DNK obdelujemo zato, da vam posredujemo oceno etničnega porekla in predloge glede genetskih skupnosti (Genetic Communities®. Vaše podatke o DNK prav tako obdelujemo z namenom posredovanja informacij o stopnji sorodstvenih vezi z drugimi uporabniki v naši bazi DNK in nekaterih genskih markerjih, povezanih z določenimi biološkimi, psihološkimi in vedenjskimi značilnostmi ali drugimi karakteristikami, kot je gostota las, barva oči, in značilnostmi, povezanimi s preferencami in zdravjem. Kot je podrobneje opisano v razdelku 7, se lahko odločite deliti nekatere od teh informacij z drugimi uporabniki storitve Ancestry.

Vaši podatki o DNK in druge informacije, pridobljene na podlagi njih, kot so ocena o etničnem poreklu, predlogi glede genetske skupnosti, značilnosti, genska sorodstvena ujemanja, podatki o podedovani DNK in povezani vpogledi, sodijo med osebne podatke, ki jih imenujemo »genske informacije«.

Vaš vzorec in pridobljeni DNK. Niti vzorec, ki ga posredujete s pomočjo kompleta za analizo AncestryDNA niti DNK, pridobljen iz vzorca (skupaj imenovana »biološki vzorci«) za namene te Izjave o varstvu zasebnosti ne sodita med osebne podatke. Lahko podate soglasje, da so biološki vzorci, shranjeni v naši biobanki uporabijo za kasnejše analize, če se tako odločite. Nadaljnje analize in raziskave se lahko izvajajo, če soglašate z našim Informiranim soglasjem za namene raziskav ali privolite v dodatno analizo vaših bioloških vzorcev.  Če ne soglašate s hrambo vaših bioloških vzorcev, jih bomo uničili. Razdelek 8 in razdelek 10 opisujeta, kako lahko nadzorujete svoje biološke vzorce. Prek stika s službami za člane ali z izbrisom vašega računa Ancestry lahko zahtevate, da podjetje Ancestry uniči vaše biološke vzorce. Po lastni presoji lahko uničimo biološke vzorce, ki ne izpolnjujejo naših pogojev za zagotavljanje kakovosti.

Ankete o DNK Če se strinjate s sodelovanjem v anketah o DNK, bomo zbrali podatke iz anketnih vprašanj, na katera odgovorite in jih uporabili za nadaljnji razvoj in izboljšanje funkcij AncestryDNA, kot so osebnostne značilnosti. Če se strinjate z našim informiranim soglasjem za namene raziskav, se lahko vaši odgovori v anketi uporabijo tudi za namene raziskav.
Informacije, povezane z zdravjem Za podjetje Ancestry ne velja zakon o prenosljivosti zdravstvenega zavarovanja in odgovornosti (Health Insurance Portability and Accountability Acts („HIPAA“) in podatki, ki nam jih posredujete, niso predmet varstva v skladu s HIPPA.
Vaša sporočila Gostimo in vzdržujemo vaše komunikacije z drugimi uporabniki prek komunikacijskih funkcij na naši platformi. Prav tako zbiramo vaše podatke, ko komunicirate s storitvami za člane in ekipami za podporo za naše druge storitve, vključno prek zvočnih in vizualnih podatkov (kot so posnetki klicev s storitvami za člane ali prostovoljno deljeni podatki ob sodelovanju v raziskavi vpogleda v uporabnike).
Natečaji in promocije Osebne podatke zbiramo tudi v okviru prostovoljnega sodelovanja v natečajih in posebnih promocijah, ki jih izvajamo ali sponzoriramo. Podrobnosti o njih boste prejeli ob začetku sodelovanja.
Fotografije za Find a Grave in prostovoljci za fotografiranje Prek aplikacije Find a Grave zbiramo metapodatke, povezane s digitalnimi fotografijami, ki so naložene v aplikaciji Find a Grave, vključno z lokacijo, datumom in časom zajema fotografije. Če se odločite postati prostovoljec za storitev Find a Grave, nam posredujete svojo lokacijo, ki jo lahko kadar koli izbrišete ali spremenite.
Zaščitene klasifikacije in občutljivi podatki Glede na vašo uporabo storitev zbiramo podatke, povezane z določenimi zaščitenimi klasifikacijami, kot so spol ali rasno ali etnično poreklo. Če na primer uporabljate storitve AncestryDNA, vaše podatke o DNK uporabimo za oceno vašega etničnega porekla. O drugih občutljivih podatkih se lahko sklepa iz vsebin, ki jih prostovoljno objavite v storitvah.

Za informacije o osebnih podatkih, ki jih obdeluje podjetje Ancestry in se nanašajo na osebe, ki niso uporabniki storitev Ancestry, kliknite tukaj.

 

4.  Katere podatke zbira podjetje Ancestry v povezavi z vašo uporabo storitev?

Kategorija podatkov Opis
Podatki o računalniku ali mobilni napravi

Podjetje Ancestry zbira podatke o tem, kako dostopate do naših storitev, vključno s spletnim mestom, ki ste ga obiskali pred in po obisku spletnega mesta Ancestry.

Prav tako zbiramo tudi podatke o IP naslovu vašega računalnika ali mobilne naprave oziroma o proxy strežniku, ki ga uporabljate za dostop do interneta, ter druge tehnične informacije, kot so:

 • operacijski sistem vašega računalnika,
 • vaš spletni brskalnik,
 • identifikator vaše mobilne naprave, ki ga zagotavljata operacijski sistem vaše mobilne naprave in vaš mobilni operacijski sistem, in
 • ime vašega ponudnika internetnih storitev ali mobilnega operaterja.

Podjetje Ancestry z vašim dovoljenjem zbira geolokacijske podatke iz vaše naprave.

Informacije iz piškotkov in podobnih tehnologij Podjetje Ancestry uporablja piškotke in podobne tehnologije ter tehnične integracije s trženjskimi in oglaševalskimi partnerji, kot je opisano v našem Pravilniku o uporabi piškotkov, ki je del te Izjave o varstvu zasebnosti. Če želite izvedeti več o naših praksah in nadzoru, ki ga zagotavljamo, preglejte naš Pravilnik o uporabi piškotkov.
Informacije, deljene prek funkcij družbenih medijev

Če v okviru storitev komunicirate z družbenimi mediji, na primer pritisnete „Deli“, „Objavi“, „Tvitni“, „Pripni“ ali „Sledi nam“, in se na ta način povežete s spletnimi mesti, kot so Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram in YouTube, v podjetju Ancestry zbiramo te interakcije in kakršne koli informacije o računu, ki nam jih te storitve dajo na voljo, odvisno od vaših nastavitev zasebnosti pri teh tretjih osebah.

Vaše interakcije s temi funkcijami ureja Izjava o varstvu zasebnosti zadevne tretje osebe.

Lahko imate možnost, da se v storitve Ancestry prijavite s svojim računom na družbenem omrežju, npr. z računom Google ali Apple. Na osnovi vaših ustreznih dovoljenj bomo podatke o vas prejeli iz vašega računa na družbenem omrežju, ki jih bomo v podjetju Ancestry uporabili za oblikovanje vašega računa in vašega profila. Med temi podatki bodo vaše ime, e-poštni naslov in profilna fotografija.

Podatki iz naslova vaše uporabe storitev Zbiramo podatke o vaši uporabi storitev, na primer, ko iščete ali dostopate do arhivov ali javnih družinskih dreves, beležimo, katere strani si ogledujete, povezave, ki jih kliknete, ali osebe, ki jih dodajate v svoje drevo itd., te informacije uporabljamo za sklepanje o vas kot stranki ter o vaših interesih, da bi vam lahko zagotovili boljšo uporabniško izkušnjo npr. prek predlogov za iskanje.

 

5.  Podatki, ki jih zbiramo iz drugih virov

Kategorija podatkov Opis uporabe
Informacije iz javnih in zgodovinskih arhivov Podjetje Ancestry zbira zapise iz različnih virov, običajno gre za zapise iz uradnih virov vključno s časopisi, pa tudi zapise o rojstvu, smrti, poroki in iz popisa prebivalstva, ki lahko vsebujejo osebne podatke, ki se nanašajo na vas. Javni in zgodovinski arhivi lahko prav tako vsebujejo osebne podatke, ki se nanašajo na osebe, ki niso uporabniki storitev Ancestry. Ti arhivi so praviloma uporabnikom na voljo v okviru naročniških storitev Ancestry.
Informacije, ki jih posredujejo tretje osebe

Prav tako prejmemo informacije o vas od tretjih oseb. Podatke, ki jih zbiramo, lahko na primer občasno dopolnimo z informacijami, ki jih na podlagi licenciranja dobimo od tretjih oseb, da bi vam lahko ponudili osebno prilagojene storitve in ponudbe.

Če nekomu podarite naročnino ali testni komplet AncestryDNA, bomo zbirali osebne podatke, kot je prejemnikovo ime, naslov za pošiljanje, e-poštni naslov in vse potrebne informacije o nakupu, ki nam omogočajo obdelavo darila in obveščanje uporabnika.

 

6.  Kako podjetje Ancestry uporablja vaše osebne podatke?

Kategorija podatkov Opis uporabe
Osebni podatki na splošno Vaše osebne podatke uporabljamo za zagotavljanje, prilagajanje, izboljševanje, posodabljanje in širitev naših storitev. To vključuje:
 • preverjanje pristnosti vašega dostopa do storitev in izboljšanje informacijske varnosti podjetja Ancestry,
 • obdelavo vaših plačil za naročnine, storitve AncestryDNA ter druge izdelke in funkcije,
 • oblikovanje novih in izboljševanje obstoječih storitev,
 • razvrščanje, ustvarjanje slikovnih modelov vaše vsebine (ki lahko vključuje osebne podatke) in njeno indeksiranje za organiziranje vaših medijev, pomoč pri ohranjanju varnosti naše platforme in prepoznavanje vaših prednikov, zanimivih krajev in drugih spominov;
 • povezovanje vaših vsebin s podatki v podatkovnih bazah podjetja Ancestry za zagotovitev vpogledov za pomoč uporabnikom pri izdelavi njihovih družinskih dreves;
 • pripravo anket in vprašalnikov za uporabo v okviru storitev, pa tudi spodbujanje razvoja izdelkov in raziskovalnih pobud,
 • izvajanje znanstvenih, statističnih in zgodovinskih raziskav,
 • odkrivanje in zaščito pred napakami, goljufijami ter drugimi kriminalnimi ali zlonamernimi aktivnostmi in
 • izvajanje naših Splošnih pogojev.
Sporočanje Vaše osebne podatke uporabljamo za komuniciranje z vami v zvezi s storitvami, na primer, ko:
 • odgovarjamo na vaše poizvedbe, naslovljene na službe za člane,
 • vas obveščamo o morebitnih genetskih sorodnikih, ki smo jih identificirali na podlagi ujemanja DNK ali prek naših storitev za družinsko zgodovino (na primer »Ancestry Hints®« o morebitnih prednikih v naši bazi podatkov ali posodobitvah vaših rezultatov analize DNK (na primer o oceni vašega etničnega porekla ali genetskih skupnostih));
 • vas obveščamo o »namigih« v naših evidencah, ki se nanašajo na osebe, ki so del vašega družinskega drevesa ali s katerimi ste morda v sorodu,
 • vas obveščamo o spremembah storitev ali o novih storitvah,
 • vas prosimo za sodelovanje v medijskih produkcijah ali oglasih podjetja Ancestry, pri potrošniških raziskavah in podajanju pričevanj ter
 • vam zagotavljamo informacije ali vas prosimo za ukrepanje v zvezi s tehničnimi, varnostnimi in drugimi operativnimi vprašanji.
Trženje izdelkov in ponudb s strani našega podjetja ali naših poslovnih partnerjev

Nekatere osebne podatke (na primer demografske podatke, ki so na voljo v virih tretjih oseb ali delov podjetja Ancestry (profili, drevesa itd.)) uporabljamo za trženje naših izdelkov in ponudb našega podjetja ali naših poslovnih partnerjev. Takšno trženje vključuje oglaševanje, prilagojeno vašim interesom.

Podjetje Ancestry vaših genskih informacij ne deli z zunanjimi tržniki, zavarovalnicami ali delodajalci, prav tako vaših genskih informacij ne uporablja za trženje ali prilagojeno oglaševanje brez vašega ločenega izrecnega soglasja.

Kakršno koli trženje, ki ga izvajamo na podlagi vašega morebitnega soglasja, podanega po e-pošti ali z SMS-sporočilom, lahko nadzirate s pomočjo povezave za odjavo, ki je del vseh trženjskih e-poštnih sporočil, prek spremembe vaših nastavitev komunikacije ali z upoštevanjem navodil, ki so del vseh trženjskih sporočil, ki jih prejmete. Nadzorni ukrepi za povezane blagovne znamke Ancestry so na voljo v ustreznih nastavitvah in naštete tukaj. Za oglaševanje na platformah tretjih oseb kot pravno podlago uporabljamo naš zakoniti interes (glejte razdelek 7​) in posledično morate vaše nastavitve za trženje nadzorovati neposredno na teh platformah.

Genske informacije Podjetje Ancestry uporablja vaše genske informacije za naslednje namene:
 • ugotavljanje rezultatov o etničnem poreklu, DNK ujemanjih (npr. ožja ali razširjena družina ali ostali morebitni sorodniki) iz naše podatkovne zbirke in druge informacije, ki lahko vam in drugim uporabnikom pomagajo, da izveste več drug o drugem, morebitnih družinskih članih ter vaših genetskih sorodnikih in družinskih skupinah;
 • povezovanje in pomoč pri spoznavanju vaših genetskih sorodnikov v naši bazi podatkov prek funkcij, kot je ujemanje DNK ali drugih funkcij naših produktov;
 • zagotavljanje, prek našega portala, drugih dognanj o tem, kaj lahko vaši podatki o DNK razkrijejo o vaših značilnostih in vašem zdravju;
 • zagotavljanje ustreznih rezultatov za pomoč pri odkrivanju skupnih prednikov in drugih podrobnosti o vaši družinski zgodovini ter za pomoč pri oblikovanju družinskega drevesa ter povezovanju s prijatelji in družino;
 • preučevanje zbirnih genskih informacij za boljše razumevanje medicinskih, zdravstvenih, starostnih in fizičnih stanj v povezavi s konkretno populacijo in narodnostjo, če ste se strinjali s sodelovanjem prek našega informiranega soglasja za namene raziskav;
 • izvajanje znanstvenih, statističnih in zgodovinskih raziskav ter
 • izboljševanje funkcij in funkcionalnosti naših obstoječih izdelkov, ki se nanašajo na DNK, izboljšanje uporabniške izkušnje pri uporabi storitev Ancestry, izboljšanje kakovosti naših laboratorijskih procesov in tehnologij ter razvoj novih izdelkov in storitev.

 

7.  Katere podatke delimo, kdaj jih delimo in kdo so prejemniki teh podatkov?

Podjetje Ancestry vaših osebnih podatkov (vključno z vašimi genskimi informacijami) ne deli s tretjimi osebami, razen v primerih, ki so opisani v tej Izjavi o varstvu zasebnosti ali z vašo dodatno privolitvijo. Vaših podatkov prostovoljno ne delimo z organi pregona. Vaših genskih informacij prav tako ne delimo z zavarovalnicami, delodajalci ali zunanjimi tržniki brez vaše izrecne privolitve.

Razkritja, specifična za podjetje Ancestry, najdete tukaj. Spodaj opisane okoliščine pojasnjujejo, kdaj pride do deljenja podatkov.

 
Osebe, katerim lahko posredujemo vaše podatke/okoliščine, v katerih lahko pride do posredovanja podatkov Opis
Podjetja Ancestry

Podatke posredujemo podjetjem znotraj skupine Ancestry, vključno s podjetjem Ancestry.com Operations Inc in podjetjem, ki so našteta tukaj (»podjetja Ancestry«), z namenom zagotavljanja in izboljševanja naših storitev.

Vaše osebne podatke in genske informacije prenašamo med podjetji Ancestry s sedežem na Irskem in podjetji Ancestry s sedežem v ZDA. Za več informacij o tem glejte razdelek 12.

Drugi uporabniki in tretje osebe, s katerimi se odločite deliti svoje podatke

V okviru uporabe storitev imate možnost dodati ali deliti informacije z vsemi uporabniki storitve ali prek deljenja funkcij s posameznimi uporabniki storitev Ancestry in celo osebami, ki niso uporabniki storitev Ancestry. Poleg tega so lahko na voljo tudi druge možnosti deljenja pri nekaterih storitvah, na primer AncestryDNA (glej spodaj).

Podatke iz vaših javnih profilov in iz javno objavljenih družinskih dreves bodo videli vsi drugi uporabniki. Profili živečih v vaših družinskih drevesih so vidni le vam in osebam, s katerimi si delite drevo kot »urednik« ali osebam, ki ste jih pooblastili za ogled živečih oseb v vašem družinskem drevesu. Drugi podatki o živečih osebah so lahko vidni, če so vključeni v javno medijsko galerijo ali če se odločite objaviti te podatke zunaj svojega drevesa.

Svojo dejavnost lahko delite s tem, ko sodelujete z zapisi Ancestry ali vsebinami drugih uporabnikov, na primer če dodate podatke v družinsko drevo drugega uporabnika ali če komentirate zapis ali vsebino drugega uporabnika. Če je v nastavitvah vašega računa funkcija ‚Nedavno ogledano‘ vklopljena, lahko lastnikom družinskih dreves prikažemo, da ste si ogledali njihova družinska drevesa. Če se strinjate, da lahko vidite in ste videni s strani vaših ujemanj DNK, lahko vi in osebe z ujemajočo DNK vidite določene osebne podatke drug o drugem, kar vključuje:

 • vaša uporabniška imena;
 • kako ste vi in osebe, ki se ujemajo z vami, morda v sorodstvenem razmerju, vključno s tem, kakšno vlogo morda imate v vaših posameznih družinskih drevesih;
 • ali ste družinsko drevo povezali s svojo DNK;
 • bodisi vse ali samo skupne (po vaši izbiri) regije in genetske skupnosti; in
 • vaše osebnostne značilnosti (razen če se odločite za deljenje osebnostnih značilnosti).

Na podlagi vaših izbir glede zasebnosti, opisanih zgoraj, ujemanja po DNK vključujejo tako uporabnike, ki so opravili test AncestryDNA, kot tudi uporabnike, ki so naložili podatke o DNK.

Če podatke o družinski zgodovini ali DNK delite zunaj naših storitev, to počnete na lastno odgovornost.

Ponudniki storitev

Pri zagotavljanju in trženju storitev sodelujemo tudi z drugimi podjetji. Posledično imajo ta podjetja dostop ali v svojih sistemih drugače obdelujejo vaše podatke, vključno z nekaterimi osebnimi podatki. Ta podjetja morajo spoštovati pogodbene obveznosti v zvezi z zasebnostjo, varstvom podatkov in zaupnostjo, kot predpisuje veljavna zakonodaja. Med temi podjetji in osebnimi podatki, do katerih imajo lahko dostop, so naši:

 • laboratorijski partnerji (npr. vaši biološki vzorci);
 • ponudniki pošiljanja kompletov za analizo DNK AncestryDNA (npr. vaše ime, naslov za pošiljanje in telefonska številka);
 • obdelovalci plačil (npr. informacije za izvedbo plačil);
 • ponudniki infrastrukture storitev v oblaku (spletne in mobilne storitve Ancestry so storitve v oblaku; vsi vaši podatki se nahajajo pri naših ponudnikih storitev v oblaku);
 • ponudniki, ki nam pomagajo pri trženjski analitiki in raziskavah potrošnikov, preprečevanju goljufij in varnosti (npr. e-poštni naslov);
 • ponudniki komunikacijske infrastrukture (npr. ime in e-poštni naslov); in
 • ponudniki, ki nam pomagajo pri zagotavljanju nekaterih funkcij za člane, kot je podpora po telefonu ali orodja za anketiranje (npr. informacije o računu, ime, e-poštni naslov).
Analitika in oglaševalski partnerji Za namene analitike in oglaševanja sodelujemo z zunanjimi partnerji. Z zbiranjem in deljenjem določenih osebnih podatkov nam lahko ti ponudniki pomagajo uspešneje prilagoditi oglase tako, da ustrezajo vašim interesom. Pomagajo nam tudi pri merjenju učinkovitosti oglaševalskih akcij in vam prikazujejo oglase, ki bi vas utegnili zanimati.
Raziskovalni partnerji in deidentificirani podatki Deidentificirane genske informacije delimo z raziskovalnimi partnerji le z vašo izrecno privolitvijo, ki jo podate v okviru Informiranega soglasja za namene raziskav. Če Informiranega soglasja za namene raziskav ne potrdite, vaših podatkov ne bomo delili s temi raziskovalci v sklopu deljenih podatkov. Vse deidentificirane genske in fenotipske informacije, ki jih delimo s tretjimi osebami za raziskovalne namene, delimo v skladu z Delom 46 (začetek z razdelkom 46.101) Naslova 45 Zakonika zveznik predpisov.

Raziskovalni partnerji vključujejo komercialne ali neprofitne organizacije, ki izvajajo ali podpirajo znanstvene raziskave, razvoj zdravil, medicinskih pripomočkov ali sorodnega materiala za namene zdravljenja, diagnosticiranja ali napovedovanja zdravstvenih stanj. V nekaterih primerih ima lahko raziskovalni partner ali podjetje Ancestry finančni interes za sklenitev raziskovalnega dogovora. Seznam naših raziskovalnih partnerjev lahko najdete tukaj.

Organi pregona

Podjetje Ancestry vladnim ali sodnim organom ali organom kazenskega pregona ne prostovoljno posreduje nobenih podatkov. Da bi uporabnikom zagotovili čim učinkovitejše varstvo v skladu z veljavno zakonodajo, zahtevamo, da vsi državni organi, ki želijo dostopati do podatkov uporabnikov storitev Ancestry, uporabijo ustrezne zakonske postopke. Organom pregona ne dovoljujemo uporabe storitev pri preiskovanju kaznivih dejanj ali identifikaciji človeških ostankov.

Če smo primorani vaše osebne podatke razkriti organom pregona, bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bi vas o tem vnaprej obvestili, razen če nam to zakon preprečuje. V podjetju Ancestry izdajamo Poročilo o preglednosti, v katerem je navedeno število veljavnih zahtev organov pregona za podatke uporabnikov z vseh naših spletnih mest.

Drugi pravni ali regulativni postopki Vaše osebne podatke lahko delimo, če menimo, da je to razumno potrebno za:
 • skladnost z veljavnimi pravnimi postopki (npr. sodni pozivi, nalogi za prijetje);
 • izvrševanje ali uporabo naših Splošnih pogojev;
 • zaščito, varstvo ali varnost storitev; ali
 • zaščito pravic, premoženja ali varnosti podjetja Ancestry, naših zaposlenih ali uporabnikov.
Če podjetje Ancestry postane predmet poslovnega prevzema Če podjetje Ancestry ali njegovo poslovanje postane predmet poslovnega prevzema ali prenosa (vključno v povezavi s stečajem ali podobnimi postopki), lahko posredujemo osebne podatke prevzemni družbi ali družbi pridobiteljici. Obljube, ki so dane v tej Izjavi o varstvu zasebnosti, bodo veljale za vaše osebne podatke tudi po prenosu na novo podjetje.
Zbirni podatki Podjetje Ancestry v okviru opravljanja storitev ali našega trženja razkriva podatke o uporabnikih v zbirni obliki, ti so lahko razkriti tudi v znanstvenih publikacijah, ki jih izdajajo naši raziskovalni partnerji. Lahko na primer razkrijemo, da izhaja določen odstotek priseljencev v določeni državi iz konkretnega geografskega območja ali države. Tako razkritje nikoli ne vključuje osebnih podatkov in ne bodo ponovno identificirani.

 

8.  Vaše pravice in možnosti izbire v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Vsi uporabniki (kot so opredeljeni v naših Splošnih pogojih) lahko uporabljajo naša spletna orodja, da 1) zahtevajo poročilo o tem, katere osebne podatke so nam posredovali, 2) prenesejo kopijo svojih DNK podatkov ali prenesejo kopijo svojih družinskih dreves, in 3) izbrišejo svoja družinska drevesa, rezultate analize DNK ali svoj račun.

Poleg tega nekateri zakoni o varstvu podatkov, kot je GDPR v EGP, GDPR v ZK ali LGPD v Braziliji osebam zagotavljajo določene pravice v zvezi z njihovimi osebnimi podatki. Na primer:

Pravica do dostopa/seznanitve.  Pravico imate zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in prejeti izvod določenih podatkov, vključno s kategorijami osebnih podatkov, ki jih zbiramo in razkrivamo. Če želite oddati zahtevo za prejem izvoda, sledite tem navodilom po korakih. Če želite prejeti izvod svojih podatkov o DNK, sledite tem navodilom po korakih. Če želite prejeti izvod svojega družinskega drevesa, sledite tem navodilom po korakih.

Pravica do popravka/odprave napake. Lahko imate pravico zahtevati odpravo napake oz. popravek netočnih osebnih podatkov o vas.

Pravica do izbrisa. V nekaterih primerih imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke (prekinemo vsakršno aktivno obdelavo), in sicer v primeru, če obstaja veljavna pravna podlaga za takšen ukrep in če je to v skladu z veljavno zakonodajo. Za več informacij o tem, kako izbrisati svoje osebne podatke, glejterazdelek 10.

Pravica do ugovora. Lahko imate pravico do ugovora dejavnostim obdelave v naših zakonitih interesih, kadar te dejavnosti vplivajo na vaše pravice in svoboščine kot posameznika. Če podate svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za določen namen, lahko svoje soglasje kadar koli umaknete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom. Za ta namen bomo prenehali z obdelavo vaših podatkov.

Pravica do omejitve. Pravico imate zahtevati omejitev naše obdelave vaših osebnih podatkov, če na primer menite, da obdelava temelji na netočnih podatkih ali da niso obdelani na zakonit način.

Pravica do prenosljivosti podatkov. Lahko imate pravico prejeti nekatere svoje osebne podatke v formatu, ki ga je mogoče prenesti drugemu upravljavcu podatkov.

Pravica do pritožbe. Pravico imate vložiti pritožbo pri Irskem odboru za varstvo podatkov (Obravnava pritožb, preiskave in izvrševanje za posameznike | Pooblaščenec za varstvo podatkov) ali pri drugem pristojnem nadzornem organu v državi vašega prebivališča.


Te pravice lahko uresničujete z uporabo orodij, ki so opisana v nadaljevanju, ali tako, da stopite v stik s podjetjem Ancestry. Več podrobnosti in posamezne možnosti za dostop do teh informacij najdete v razdelku 15.

Vrsta Možnosti
Ancestry Do osebnih podatkov (npr. e-poštnega naslova, uporabniškega imena, informacij v profilu itd.), ki jih posredujete podjetju Ancestry, lahko kadarkoli dostopate in jih lahko posodabljate, to lahko storite v naslednjih oddelkih nastavitev zasebnosti: Če vas zanima, kako lahko urejate nastavitve zasebnosti za družinsko drevo, ki ste ga ustvarili v okviru storitev Ancestry, lahko obiščete svoje  Nastavitve drevesa ali kliknete tukaj.
Povezane blagovne znamke V podjetju Ancestry si prizadevamo, da bi upravljanje zasebnosti v vseh naših storitvah čim bolj poenostavili. Nastavitve zasebnosti za naše povezane blagovne znamke lahko urejate tukaj.
Mobilne aplikacije Nadzor nad svojimi podatki lahko izvajate tudi prek nastavitev, ki so na voljo v naših mobilnih aplikacijah, kot so aplikacije Ancestry in Find a Grave.
Oglaševanje Uporabljamo piškotke in podobne tehnologije sledenja ter integracije z zunanjimi trženjskimi in oglaševalskimi partnerji, s pomočjo katerih zbiramo podatke o vaših interesih ali vedenju, da bi vam lahko prikazovali ciljno usmerjene oglase. Svoje nastavitve lahko spremenite v skladu z navodili iz našega Pravilnika o uporabi piškotkov. Za več informacij o možnostih »Ne sledi«, glejte našo Politiko o uporabi piškotkov.
Prenos podatkov o družinskem drevesu Podjetje Ancestry omogoča prenos podatkov o družinskem drevesu v standardnem formatu GEDCOM, in sicer v vaših Nastavitvah drevesa. Za navodila, kako to lahko storite, kliknite tukaj.
Prenos podatkov o DNK Lahko prenesete datoteko z vašimi podatki o DNK. Če prenesete svoje podatke o DNK, to storite na lastno odgovornost. Da izveste, kako, in za več informacij o tem, kaj je vključeno v prenesenih podatkih o DNK, kliknite tukaj.

 

9.  Kakšne so naše prakse v zvezi s hrambo?

Storitve Ancestry v svojem bistvu temeljijo na konceptu, da osebno popotovanje samo-odkrivanja ni enkraten dogodek in da se nadaljuje skozi daljše časovno obdobje, ki lahko traja tudi vse življenje. Poleg tega in še posebej zaradi naših naročnikov in kupcev testnih kompletov DNK, ki plačujejo kupnine in naročnine, si prizadevamo za nenehno izboljševanje naših zbirk zgodovinskih zapisov in baz značilnosti DNK, ki skozi čas našim uporabnikom nudijo različne koristi in možnosti vpogleda. Posledično naš pristop k hrambi odraža, kako pomembno je za nas ohranjanje uporabniških računov v našem sistemu, dokler nas uporabniki sami ne obvestijo o svoji želji izbrisati ali zapreti svoj račun.

Kategorija podatkov Obdobje hrambe
Račun in profil Podjetje Ancestry bo hranilo osebne podatke, ki jih posredujete v okviru ustvarjanja uporabniškega računa in profila, dokler svojega računa sami ne izbrišete.
Družinsko drevo Zaradi večgeneracijskega pomena družinskih dreves podjetje Ancestry hrani podatke o vašem družinskem drevesu, da vam lahko zagotavlja nadaljnji dostop, posodobljene funkcije in možnost širitve družinskega drevesa. Podatki o vašem družinskem drevesu se hranijo, dokler svojega družinskega drevesa ali računa ne izbrišete.
DNK

Podjetje Ancestry hrani vaše podatke o DNK, da vam lahko zagotavlja funkcije in funkcionalnosti, ki ste jih kupili (ali dobili kot darilo), vključno s funkcijami, ki se nenehno posodabljajo, npr. vse bolj podrobne ocene etničnega porekla in izboljšana ocena regij in skupnosti ter nove in dodatne funkcije, ki temeljijo na vaših podatkih o DNK. Vaši podatki o DNK se hranijo, dokler ne izbrišete rezultatov analize ali svojega računa.

Če ste bili stranka podjetja AncestryHealth, morajo laboratorijski partnerji AncestryHealth hraniti vaše podatke o DNK in rezultate analize za obdobje najmanj sedmih let ali kot zahteva nacionalna zakonodaja in zakon o izboljšavah kliničnih laboratorijev (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) ter smernice, ki veljajo za laboratorije, certificirane s strani ameriškega združenja za patologijo (College of American Patologists, CAP).

Povezane blagovne znamke Nekatere od naših povezanih blagovnih znamk (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember in Find a Grave) imajo lastne prijave v račun in hranijo osebne podatke, ki jim jih posredujete med ustvarjanjem računa in profila, kot je to potrebno za zagotavljanje neprekinjenih in posodobljenih storitev, vse do trenutka, ko pri njih zahtevate izbris teh podatkov.
Informacije o uporabi Podatke o uporabi (npr. obiske spletnih mest) hranimo v neosebni oziroma zbirni obliki. Ko podatki postanejo zbirni, prenehajo biti osebni podatki in posledično niso več predmet zahtev za izbris s strani uporabnikov.

 

10.  Kako lahko izbrišem svoje osebne podatke?

Svoje osebne podatke, ki jih hrani podjetje Ancestry, lahko izbrišete kadar koli.

Kategorija podatkov Kako postopati pri izbrisu?
Osebni podatki

Svoje osebne podatke, ki jih hrani podjetje Ancestry, lahko izbrišete tako, da sledite naslednjim navodilom.

Če ste podatke delili z drugimi uporabniki (npr. z javno objavo svojega družinskega drevesa ali z neposredno souporabo rezultatov analize DNK z drugimi uporabniki), ne boste mogli odstraniti kopij teh podatkov, ki so si jih drugi uporabniki morebiti shranili, to lahko storite edino tako, da stopite v stik z omenjenimi uporabniki in jih prosite za izbris.

Kakršne koli zahteve za izbris informacij iz povezanih arhivskih zbirk naslovite na osebe, odgovorne za vodenje zadevnih zbirk.

V skladu z veljavnim pravom bomo za vsak primer posebej upoštevali zahteve za odstranitev osebnih podatkov iz seznamov, ki se nanašajo na naše zbirke podatkov in omogočajo iskanje.

Za informacije o osebnih podatkih, ki jih obdeluje podjetje Ancestry in se nanašajo na osebe, ki niso uporabniki storitev Ancestry, kliknite tukaj.

Genske informacije

Če zahtevate, da podjetje Ancestry izbriše podatke o DNK, bomo v 30 dneh izbrisali vse genske informacije iz naših sistemov za izdelavo, razvoj, analizo in raziskovanje.

V zvezi z zahtevo za uničenje vaših bioloških vzorcev morate stopiti v stik s službo za člane. Če ste podali Informirano soglasje za namene raziskav, ne bomo mogli odstraniti vaših deidentificiranih genskih informacij iz tekočih ali zaključenih raziskovalnih projektov, vendar jih ne bomo uporabljali pri novih raziskovalnih projektih.

Splošno Pri izbrisu vaših osebnih podatkov iz sistemov za varnostno kopiranje, ki sledi izbrisu iz naših sistemov za izdelavo, razvoj, analizo in raziskovanje, lahko pride do določenih zakasnitev. Naši laboratorijski partnerji tudi lahko hranijo podatke, ki jih prejmejo od nas, za namene skladnosti z zakonskimi zahtevami ali drugimi predpisi, ki zahtevajo hrambo določenih podatkov, npr. Zakon o izboljšavah kliničnih laboratorijev (Clinical Laboratory Improvements Act), nad katerim bedi ameriška uprava za hrano in zdravila. Podjetje Ancestry hrani tudi nekatere podatke, ki so razumno potrebni za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (vključno z zahtevami organov pregona), reševanje sporov, ohranjanje varnosti, preprečevanje goljufij in zlorab ter skladnost z davčnimi obveznostmi, pravili plačilnega prometa in prometa z vrednostnimi papirji ter skladnosti s kliničnimi predpisi.
Povezane blagovne znamke Za izbris podatkov v okviru povezanih blagovnih znamk (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember in Find a Grave), lahko stopite v stik s povezano blagovno znamko in zahtevate izbris svojih osebnih podatkov iz evidenc zadevnih storitev. Pri nekaterih storitvah je lahko prav tako na voljo spletni obrazec, ki je dostopen prek menija za nastavitve dane storitve in si ga lahko ogledate tukaj.

 

11.  Varnost

V podjetju Ancestry je vzpostavljen obsežen program informacijske varnosti, ki je zasnovan za varovanje osebnih podatkov naših strank, in vključuje administrativne, fizične in tehnične varnostne ukrepe.

Posebni varnostni ukrepi, ki so v uporabi, so odvisni od občutljivosti zbranih osebnih podatkov. Izvajamo ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, zlorabo ali spremembo osebnih podatkov, ki jih hranimo (vključno z genskimi informacijami).

Ekipa za varnost podjetja Ancestry redno pregleduje naše prakse na področju varnosti in zasebnosti ter jih po potrebi izboljšuje z namenom zagotavljanja celovitosti naših sistemov in nedotakljivosti vaših osebnih podatkov.

Za šifriranje osebnih podatkov (vključno z genskimi informacijami) uporabljamo varno strežniško programsko opremo in sodelujemo samo s tistimi varnostnimi podjetji, ki ustrezajo našim varnostnim standardom in so zavezana k njihovemu spoštovanju. Čeprav ne moremo zagotoviti, da ne bo prišlo do izgube, napačne uporabe ali spremembe podatkov, si to prizadevamo preprečevati z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

Prav tako je pomembno, da poskrbite za zaščito pred nepooblaščenim dostopom do vaših osebnih podatkov, tako da vzdržujete močna gesla in svoj računalnik ali napravo ustrezno zaščitite pred nepooblaščeno uporabo.

 

12.  Mednarodni prenosi podatkov

Kot globalno podjetje bomo vaše osebne podatke prenašali v druge države, vključno z Združenimi državami Amerike, Irsko, Združenim kraljestvom in Francijo. Te države, ki so zunaj EGP, Švica ali Združeno kraljestvo, morda ne nudijo enake ravni varstva podatkov kot vaša matična država. Ko prenašamo vaše osebne podatke (tudi genske informacije) med podjetjem Ancestry na Irskem in podjetji Ancestry v ZDA za namene obdelave v ZDA, se zanašamo na uveljavljene mehanizme prenosa, kot so standardne pogodbene klavzule ali Okvir za varstvo zasebnosti podatkov. Družba Ancestry je odgovorna za vse vaše osebne podatke, ki se izmenjujejo s tretjimi osebami za namene zunanje obdelave v našem imenu, in sicer v sklopu Načela odgovornosti za nadaljnje prenose podatkov v sklopu Okvira za varstvo zasebnosti podatkov.

Družba Ancestry in njene podružnice (tj. Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P., Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc. in iArchives Inc.) delujejo v skladu z Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA (EU-U.S. DPF), Razširitvijo za ZK k Okviru za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in z Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA (Swiss-U.S. DPF), kot to predvideva ameriško Ministrstvo za trgovino. Družba Ancestry potrjuje ameriškemu Ministrstvu za trgovino, da deluje skladno z Načeli okvira za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA (Načela EU-U.S. DPF), kar zadeva obdelavo osebnih podatkov, prejetih od Evropske unije na podlagi Okvira za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in od Združenega kraljestva (in Gibraltarja) na podlagi Razširitve za ZK k Okviru za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA. Družba Ancestry potrjuje ameriškemu Ministrstvo za trgovino, da deluje skladno z Načeli okvira za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA (Načela Swiss-U.S. DPF), kar zadeva obdelavo osebnih podatkov, prejetih od Švice na podlagi Okvira za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA. V primeru neskladja med pojmi v tej Izjavi o varstvu zasebnosti in Načeli Okvira za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in/ali Načeli Okvira za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA, prevladajo Načela. Za več informacij o programu Okvira za varstvo zasebnosti podatkov (DPF) in za ogled našega potrdila obiščite https://www.dataprivacyframework.gov/.

V skladu z Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in Razširitvijo za ZK k Okviru za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA ter Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA si družba Ancestry prizadeva za reševanje pritožb, ki se nanašajo na Načela Okvira za varstvo zasebnosti podatkov, glede našega zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov. Državljani EU, ZK in Švice, ki imajo vprašanja ali pritožbe glede našega rokovanja z osebnimi podatki, prejetimi na podlagi Okvira za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA, Razširitve za ZK k Okviru za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA ter Okvira za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA, naj najprej vzpostavijo stik z družbo Ancestry na: [email protected].

V skladu z Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in Razširitvijo za ZK k Okviru za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA si družba Ancestry prizadeva za sodelovanje in skladno delovanje z nasvetom panela, oblikovanega s strani organov za varstvo podatkov v EU (DPA), informacijskega pooblaščenca v ZK (ICO), regulativnega organa v Gibraltarju (GRA) in švicarskega zveznega pooblaščenca za varstvo podatkov (FDPIC) glede nerešenih pritožb, ki se nanašajo na naše rokovanje osebnih podatkov, prejetih na podlagi Okvira za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in Razširitve za ZK k Okviru za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in Okvira za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA.

Kot je opredeljeno v Prilogi I k Načelom DPF, ima posameznik v določenih okoliščinah pravico zahtevati zavezujočo arbitražo za razrešitev pritožbe, ki ni bila razrešena na drug način. Zvezna komisija za trgovino ima pristojnost nad skladnim delovanjem družbe Ancestry z Okvirom o varstvu zasebnosti podatkov EU-ZDA, Razširitvijo za ZK k Okviru za varstvo zasebnosti podatkov EU-ZDA in Okvirom za varstvo zasebnosti podatkov Švica-ZDA.

 

13.  Spremembe te Izjave

To Izjavo o varstvu zasebnosti lahko kadar koli spremenimo, vendar vas bomo o kakršnih koli bistvenih spremembah te Izjave o varstvu zasebnosti na viden način obvestili, npr. prek objave obvestila znotraj storitev, na naši spletni strani ali prek e-poštnega sporočila, tako vam omogočamo pregled sprememb in odločitev, če želite še naprej uporabljati naše storitve.

O nebistvenih spremembah te Izjave o varstvu zasebnosti vas bomo prav tako obvestili, in sicer z dnem njihove veljavnosti prek objave obvestila znotraj storitev na našem spletnem mestu ali prek e-poštnega sporočila.

Če se s spremembami ne strinjate, lahko svoj račun izbrišete, kot je opisano v razdelku 10.

 

14.  Pravne podlage v okviru Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov za obdelavo podatkov prebivalcev EU

V skladu s pravom EU/EGP in Združenega kraljestva moramo natančneje opredeliti namene, zaradi katerih obdelujemo osebne podatke, in pravne podlage, na katere se pri tem opiramo. Podjetje Ancestry se pri zbiranju in obdelavi vaših osebnih podatkov in genskih informacij opira na številne pravne podlage. Več informacij o pravnih podlagah si lahko preberete tukaj.

 

15.  Identifikacijski podatki upravljavca podatkov in podatki za stik z njim

Stranke v Združenih državah

Če prebivate v Združenih državah, sta za uporabo vaših podatkov in odgovarjanje na zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki odgovorna podjetja Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. in Ancestry.com DNA, LLC.

 

  E-poštni naslov Naslov
Za uporabnike na ozemlju Združenih držav [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Zahteve glede zasebnosti v ameriških zveznih državah [email protected] Ni na voljo
Pooblaščeni posrednik za podporo [email protected] Ni na voljo

 

Stranke zunaj Združenih držav

Če prebivate zunaj Združenih držav, je upravljavec vaših podatkov podjetje Ancestry Ireland Unlimited Company.

Uporabniki zunaj Združenih držav lahko stopijo v stik z Irsko komisijo za varstvo podatkov ali lokalnim organom, ki je pristojen za varstvo podatkov.

 

  E-poštni naslov Naslov
Za uporabnike zunaj Združenih držav [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
10th floor, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Irska

 

Za stranke podjetja Ancestry. Za podrobnosti o tem, kako stopiti v stik z nami, lahko kliknete tukaj ali nam pišete preko klepeta.

Zahteve organov pregona. Zahteve za posredovanje informacij s strani organov pregona morajo biti podane v skladu z Navodili podjetja Ancestry za sodelovanje z organi pregona.

 

16.  Dodatna izjava o varstvu zasebnosti za prebivalce ZDA

V podjetju Ancestry to Dodatno izjavo o varstvu zasebnosti za prebivalce ZDA (»Izjava za ZDA«), ki velja za prebivalce Kalifornije, Kolorada, Connecticuta, Utaha in Virginije ter druge prebivalce ZDA, zagotavljamo kot dodatek naši Izjavi o varstvu zasebnosti, v njej pa zagotavljamo informacije o tem, kako lahko uveljavljate svoje pravice v skladu z Zakonom o varstvu zasebnosti potrošnikov v Kaliforniji iz leta 2018 (»CCPA«), Zakonom o varstvu zasebnosti v Koloradu (»CPA«), Zakonom o varstvu zasebnosti podatkov v Connecticutu (»CTDPA«), Zakonom o varstvu podatkov potrošnikov v Virginiji (»VCDPA«) in Zakonom o varstvu podatkov potrošnikov v Utahu (»UCPA«). Izjava za ZDA velja za vsa spletna mesta, storitve in mobilne aplikacije Ancestry, ki so opremljene s povezavo na to Izjavo za ZDA, vključno z Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember in Find a Grave (v nadaljevanju skupaj, kot je ustrezno »Ancestry«, »mi« ali »naš«). Velja za osebne podatke (opredeljene zgoraj), ki jih zbiramo o vas med uporabo naših storitev ali na kakršen koli drug način, prek katerega sodelujete z nami.

16.1  Kategorije osebnih podatkov

Podjetje Ancestry zbira in je v 12 mesecih pred začetkom veljavnosti te Izjave za ZDA zbiralo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Identifikatorji, kot so ime, uporabniško ime, naslov, edinstveni osebni identifikator, spletni identifikator, IP naslov, identifikator vaše mobilne naprave, e-poštni naslov, ime računa, vozniško dovoljenje;
 • Osebni podatki, opisani v pododdelku (e) razdelka 1798.80, ki niso zajeti v obstoječi kategoriji (fizične značilnosti ali opisi);
 • Značilnosti zaščitenih klasifikacij v skladu z veljavno državno ali zvezno zakonodajo, kot sta sporočeni dodeljeni spol ob rojstvu in rojstni datum. To vključuje tudi vaše vsebine (kot so opredeljene v naših Splošnih pogojih), ki nam jih razkrijete in ki veljajo za pravno zaščiten razred v skladu z veljavno državno ali zvezno zakonodajo;
 • Poslovni podatki, kot so kupljeni, pridobljeni ali obravnavani izdelki ali storitve oz. druga zgodovina ali namera za nakup ali uporabo;
 • Podatki o uporabi interneta, kot je vaša zgodovina brskanja, zgodovina iskanja in informacije o vaših interakcijah z našimi spletnimi mesti in oglasi;
 • Geolokacijski podatki​, kot je lokacija vaše naprave ali računalnika in vsi meta podatki, povezani z digitalnimi fotografijami, naloženimi v aplikacijo Find a Grave, vključno z lokacijo, datumom in časom, ko je bila fotografija posneta;
 • Senzorični podatki​, kot so zvočne, elektronske in vizualne informacije (npr. zvočni ali video posnetki, ki jih naložite, posnetki klicev s službami za člane Ancestry ali informacije, ki nam jih prostovoljno razkrijete v okviru sodelovanja v potrošniških raziskavah);
 • Sklepanja​, ki izhajajo iz osebnih podatkov, na primer z namenom predlaganja družinskih vezi in ustvarjanja potrošniških profilov za namene raziskav ter razvoja in trženja izdelkov;
 • Občutljivi osebni podatki, kot so vozniško dovoljenje, podatki za prijavo v račun, rasno ali etnično poreklo in genetski podatki, glede na to, kako uporabljate storitve. Občutljivih osebnih podatkov ne uporabljamo ali razkrivamo za razkrivanje vaših značilnosti, razen v obsegu, kot je to del storitev Ancestry, denimo ocena etničnega porekla, značilnosti in genetske skupnosti.

Nekatere kategorije informacij zbiramo samo v primeru, da uporabljate nekatere od naših storitev.

16.2  Poslovni nameni

Podjetje Ancestry uporablja kategorije osebnih podatkov, opisane v razdelku 16.1, za naslednje poslovne namene:

 • zagotavljanje, prilagajanje, izboljševanje, posodabljanje in širitev storitev Ancestry;
 • obveščanje vas o storitvah;
 • pomoč pri zagotavljanju varnosti in celovitosti storitev;
 • trženje novih izdelkov in ponudb s strani našega podjetja ali naših poslovnih partnerjev na osnovi vaših interesov.

16.3  Kategorije virov osebnih podatkov

Podjetje Ancestry zbira in je v 12 mesecih pred začetkom veljavnosti te Izjave za ZDA zbiralo naslednje kategorije osebnih podatkov, ki so opisane v razdelku 16.1 iz naslednjih kategorij virov:

 • Vas, našega uporabnika/obiskovalca – Ta vir osebnih podatkov je odvisen od vaše uporabe storitev, vključno z vašimi vsebinami, ki nam jih posredujete (kot so opredeljene v naših Splošnih pogojih);
 • Podjetja Ancestry (opredeljeno v razdelku 7);
 • Javno dostopnih evidenc;
 • Zgodovinskih arhivov; in
 • Tretjih oseb.

16.4  Razkritje osebnih podatkov za poslovne namene

Podjetje Ancestry razkriva in je v 12 mesecih pred začetkom veljavnosti te Izjave za ZDA razkrila določene kategorije osebnih podatkov za poslovne namene z naslednjimi kategorijami tretjih oseb:

Kategorije tretjih oseb  Kategorije osebnih podatkov, ki jih razkrivamo
Drugi uporabniki storitev Ancestry (če ste prek funkcij Ancestry razkrili svoje osebne podatke)
 • Identifikatorji;
 • kategorije osebnih podatkov, opisane v razdelku 1798.80(e) Civilnega zakonika Kalifornije; in
 • značilnosti iz zaščitenih kategorij v skladu z državno ali zvezno zakonodajo (odvisno od zvezne države).
Podjetja Ancestry
 • Identifikatorji;
 • kategorije osebnih podatkov, opisane v razdelku 1798.80(e) Civilnega zakonika Kalifornije;
 • značilnosti iz zaščitenih kategorij v skladu z državno ali zvezno zakonodajo (odvisno od zvezne države);
 • poslovni podatki;
 • Strojno berljivi podatki o DNK (le med Ancestry in AncestryDNA);
 • podatki o uporabi interneta;
 • podatki o geolokaciji;
 • senzorični podatki; in
 • sklepanja.
Ponudniki storitev
 • Identifikatorji in kategorije osebnih podatkov, opisani v razdelku 1798.80(e) Civilnega zakonika Kalifornije, kot sta e-poštni naslov in edinstveni osebni identifikator, ki ga generira podjetje Ancestry (tube code);
 • biološki vzorci;
 • značilnosti zaščitenih razredov v skladu z veljavno zakonodajo zveznih držav ali zvezno zakonodajo (sporočeni dodeljeni spol ob rojstvu, rojstni datum) se razkrivajo našim partnerskim laboratorijem;
 • poslovni podatki;
 • podatki o uporabi interneta;
 • podatki o geolokaciji;
 • senzorični podatki; in
 • sklepanja.
Raziskovalni partnerji Za več informacij o tem, katere podatke razkrivamo raziskovalnim partnerjem, preglejte Informirano soglasje za namene raziskav, kar vključuje naslednje:
 • Identifikatorji;
 • kategorije osebnih podatkov, opisane v razdelku 1798.80(e) Civilnega zakonika Kalifornije;
 • značilnosti iz zaščitenih kategorij v skladu z državno ali zvezno zakonodajo (odvisno od zvezne države);
 • poslovni podatki;
 • Strojno berljivi podatki o DNK;
 • podatki o uporabi interneta;
 • senzorični podatki; in
 • sklepanja.
Organi pregona ali drugi regulativni organi Prostovoljno ne razkrivamo vaših osebnih podatkov organom pregona ali drugim regulativnim organom. Preden posredujemo kakršne koli podatke organom pregona, zahtevamo upoštevanje veljavnih pravnih postopkov, kot je opisano v razdelku 7. Če vas zanima, katere podatke smo razkrili, preglejte naše Poročilo o preglednosti, ki ga izdajamo vsaki dve leti.

16.5  Razkritje in prednostne nastavitve oglaševanja

Podjetje Ancestry pripadajoče kategorije osebnih podatkov za ciljno oglaševanje deli in je v 12 mesecih pred začetkom veljavnosti te Izjave za ZDA delilo z naslednjimi kategorijami tretjih oseb:

Kategorije tretjih oseb  Kategorije osebnih podatkov, ki jih razkrivamo
Trženjski in oglaševalski partnerji
 • Identifikatorji;
 • poslovni podatki;
 • podatki o uporabi interneta;
 • sklepanja.

Piškotke in podobne tehnologije sledenja uporabljamo za izmenjavo informacij z našimi ponudniki storitev in zunanjimi partnerji iz različnih razlogov, med drugim za merjenje, ciljno usmerjanje in prikazovanje oglasov, kot je podrobneje opisano v tej Izjavi o varstvu zasebnosti.

V skladu z zakonodajo v nekaterih jurisdikcijah ZDA imate pravico, da se odjavite od našega deljenja vaših osebnih podatkov za spletno ciljno oglaševanje. Ancestry ne prodaja ali deli vaših osebnih podatkov za druge namene. Če potrebujete več informacij o praksah in nadzorih, ki vam jih nudimo, ali če se želite odjaviti od določenih vrst takšnega deljenja, si oglejte naš Pravilnik o uporabi piškotkov. Za spremembo prednostnih nastavitev glede ciljnega oglaševanja obiščite našo stran ‚Ne prodajati ali deliti mojih osebnih podatkov/Odjava od ciljnega oglaševanja‘ ali povezavo »Ne prodajati ali deliti mojih osebnih podatkov« v nogi na nekaterih naših spletnih mestih.

Za neprijavljene uporabnike sta ti dve izbiri vezani na brskalnik ali napravo. Če za uporabo storitev Ancestry uporabljate več naprav, denimo pametni telefon, prenosnik ali tablico, boste morali potrditi svoje izbire za vsako napravo. Če izbrišete piškotke na vašem brskalniku, boste s tem izbrisali tudi vašo izbiro »Ne prodajati ali deliti« in jo boste morali ponovno določiti.

Za prijavljene uporabnike bo podjetje Ancestry shranilo vaše izbire tako lokalno v napravi kot tudi ​​centralno v okviru storitev Ancestry prek vašega računa. Vašo lokalno izbiro glede soglasja bomo posodobili z najnovejšo centralno shranjeno izbiro glede soglasja. Če niste prijavljeni in se prijavite pozneje, bo izbira, ki ste jo izbrali, ko niste bili prijavljeni, naložena v storitev Ancestry in bo veljala za vaš račun. V primeru nasprotja med izbirami bo prevladala najnovejša izbira.

Nekateri brskalniki ali vtičniki uporabljajo Globalni nadzor zasebnosti (Global Privacy Control, GPC), o katerem lahko izveste več na https://globalprivacycontrol.org. Če naše spletno mesto zazna signal GPC na vaši napravi, bomo to razumeli kot zahtevo za zavrnitev prodaje ali deljenja vaših osebnih podatkov in kot odjavo od ciljnega oglaševanja. Če se odjavite od ciljnega oglaševanja prek GPC ali izberete ‚Ne prodajati ali deliti mojih osebnih podatkov/Odjava od ciljnega oglaševanja‘ na zadevni strani, boste še vedno prejemali oglase, ki pa niso prilagojeni glede na vaše osebne podatke.

Podjetje Ancestry vaših genskih informacij ne prodaja ali deli z zunanjimi tržniki, zavarovalnicami ali delodajalci, prav tako vaših genskih informacij ne uporablja za trženje ali prilagojeno oglaševanje brez vašega izrecnega soglasja.

16.6  Uveljavljanje vaših pravic

16.6.1  Pravica do seznanitve. Morda imate pravico zahtevati, da razkrijemo, katere osebne podatke zbiramo, uporabljamo, razkrivamo ali delimo. To vključuje pravico zahtevati informacije o kategorijah osebnih podatkov, ki smo jih zbrali o vas, kategorijah virov osebnih podatkov, poslovnih namenih za zbiranje, razkrivanje ali deljenje osebnih podatkov, kategorijah tretjih oseb, katerim razkrivamo ali s katerimi delimo kategorije osebnih podatkov in konkretne osebne podatke, ki smo jih zbrali o vas.

Če vlagate zahtevo za posredovanje informacij v svojem imenu, lahko svojo zahtevo vložite na spletu ali po e-pošti.

Za spletno vložitev zahteve za posredovanje informacij pri podjetju Ancestry sledite naslednjim navodilom po korakih, iz katerih boste izvedeli, kako prenesti podatke o svojem računu. To poročilo ne bo vsebovalo kopije vaših podatkov o DNK ali družinskem drevesu. Če želite prejeti izvod svojega družinskega drevesa, sledite tem navodilom po korakih. Če želite prejeti izvod svojih podatkov o DNK, sledite tem navodilom po korakih. Upoštevajte da, če prenesete svoje podatke o DNK, to storite na lastno odgovornost.

Za vložitev zahteve za posredovanje informacij pri naših povezanih blagovnih znamkah (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember in Find a Grave), lahko vedno stopite v stik z nami prek ustrezne blagovne znamke in pri nekaterih storitvah boste našli tudi spletni obrazec, do katerega lahko dostopate iz menija nastavitev dane aplikacije (podatki za stik in povezava na spletni obrazec za vlaganje zahtev sta na voljo tukaj).

Če svojo zahtevo za posredovanje informacij želite poslati po e-pošti, nam pišite na usprivacyrequests@ancestry.com. Preden vam posredujemo kopijo vaših podatkov, smo dolžni preveriti vašo istovetnost. Zahtevali bomo dokazilo o vaši istovetnosti in aktualnem naslovu (npr. kopijo vaše osebne izkaznice, ki bo uporabljena izključno za preverjanje vaše identitete in naslova).

Če ste v skladu z določbami CCPA/ »pooblaščeni zastopnik« in nam posredujete zahtevo za informacije v zvezi z enim od naših uporabnikov, glejte razdelek razdelek 16.6.3 spodaj.

16.6.2 Pravica do izbrisa. Morda imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke.

Svojo zahtevo za izbris svojih podatkov lahko pošljete po spletu ali po e-pošti. Za izbris osebnih podatkov morali izbrisati svoj račun in ko je zahteva za izbris zaključena, je postopek nepovraten. Vaši podatki (vključno z družinskimi drevesi, zapisi, fotografijami in podatki o DNK) bodo trajno izbrisani.

Za vložitev zahteve za izbris prek spletnega mesta Ancestry, sledite naslednjim navodilom po korakih, ki opisujejo postopek brisanja računa. Za vložitev zahteve za izbris pri naših povezanih blagovnih znamkah (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember in Find a Grave), lahko vedno stopite v stik z nami prek ustrezne blagovne znamke in pri nekaterih storitvah boste našli tudi spletni obrazec, do katerega lahko dostopate iz menija nastavitev dane aplikacije (podatki za stik in povezava na spletni obrazec za vlaganje zahtev sta na voljo tukaj).

Če želite svojo zahtevo za izbris poslati po e-pošti, nam pišite na usprivacyrequests@ancestry.com. Preden izbrišemo vaše podatke, smo dolžni preveriti vašo istovetnost. Zahtevali bomo dokazilo o vaši istovetnosti in aktualnem naslovu (npr. kopijo vaše osebne izkaznice, ki bo uporabljena izključno za preverjanje vaše identitete in naslova).

Če ste v skladu z določbami CCPA/ »pooblaščeni zastopnik« in nam posredujete zahtevo za informacije v zvezi z enim od naših uporabnikov, glejte razdelek razdelek 16.6.3 spodaj.

16.6.3  Pooblaščeni zastopniki. V zadevnih jurisdikcijah lahko prebivalci ZDA vlagajo zahteve za posredovanje informacij in zahteve za izbris prek »pooblaščenih zastopnikov«. Če želite uporabiti pooblaščenega zastopnika, nam pišite na [email protected]. Tudi če se odločite za vlaganje zahteve uporabiti pooblaščenega zastopnika, boste kljub temu morali neposredno sodelovati z nami in nam posredovati naslednje:

 • Potrjeno pooblastilo potrošnika, ki dovoljuje pooblaščenemu zastopniku, da nastopa v imenu potrošnika.
 • Dokazilo o istovetnosti potrošnika (dostavi potrošnik sam neposredno nam). Zahtevali bomo dokazilo o istovetnosti in naslovu (npr. kopijo osebne izkaznice, ki bo uporabljena zgolj za preverjanje istovetnosti in naslova).

Poročilo vam bomo dostavili prek vašega računa Ancestry. Poročilo ne vsebuje kopije DNK ali družinskega drevesa. Če želite prenesti svoje družinsko drevo ali podatke o DNK, si oglejte  razdelek 16.6.1.

16.6.4 Pravica do pritožbe. Glede na vaše prebivališče imate morda pravico do pritožbe, če je vaša pravica do seznanitve s podatki ali do njihovega izbrisa zavrnjena. To lahko storite tako, da nam pišete na [email protected]. Prosimo, da v vrstico z zadevo vključite izraz »zahteva za pritožbo« in jasno navedete konkretne razloge za svojo pritožbo. Vašo zahtevo bomo nato pregledali in vas obvestili o naši odločitvi.

16.6.5 Pravica do popravka. Pravico imate popraviti nepravilne osebne podatke, ki jih imamo o vas. To lahko storite tako, da greste v nastavitve računa ali nam pišete na [email protected].

16.7  Prodaja. Za odjavo od ciljnega oglaševanja si oglejte razdelke 16.5.

16.8  Občutljivi osebni podatki. Občutljive osebne podatke, zbrane o vas, obdelujemo samo za zagotavljanje storitev, med drugim za:

 • ohranjanje kakovosti in varnost storitev;
 • izboljšanje storitev;
 • odkrivanje varnostnih nezgod;
 • preprečevanje in kazensko preganjanje zlonamernih, zavajajočih, goljufivih ali nezakonitih dejanj proti podjetju Ancestry; in
 • vzdrževanje ali oskrbo računov, zagotavljanje storitev za stranke, obdelavo ali izpolnjevanje naročil in transakcij, preverjanje podatkov o strankah, obdelavo plačil, zagotavljanje analitičnih storitev in zagotavljanje shranjevanja.

Te občutljive osebne podatke lahko obdelujemo tudi, če je obdelava potrebna za zagotavljanje fizične varnosti ljudi, in v skladu z veljavno zakonodajo.

16.9  Nediskriminacija. V podjetju Ancestry vas ne bomo diskriminirali zaradi uveljavljanja katere koli vaše pravice v skladu z veljavnimi ameriškimi predpisi o zasebnosti.

16.10  Kalifornijski zakon o „osvetljevanju“. Razdelek 1798.83 kalifornijskega civilnega zakonika, ki je znan tudi kot zakon o „osvetljevanju“, dovoljuje uporabnikom, ki so prebivalci Kalifornije, da zahtevajo in od nas prejmejo seznam osebnih podatkov (če obstajajo), ki smo jih v preteklem koledarskem letu razkrili tretjim osebam za namene neposrednega trženja, ter imena in naslove teh tretjih oseb. To zahtevo je mogoče vložiti le enkrat na leto in je brezplačna. V skladu z razdelkom 1798.83 podjetje Ancestry trenutno ne deli nikakršnih osebnih podatkov s tretjimi osebami za namene neposrednega trženja.

16.11  Letno poročanje. Kliknite tukaj za ogled naših letnih zahtev iz naslova pravice vedeti/dostopa do podatkov in pravice do izbrisa na globalni ravni.

16.12  Stik z nami. Če imate vprašanja o naših pravilnikih o varstvu zasebnosti ali praksah, povezanih z ZDA, nam pišite na usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Ukrepi za olajšanje. Različni zvezni, državni in lokalni zakoni lahko ščitijo vaše osebne podatke.

Prebivalci Kalifornije, ki želijo uveljavljati kršitev Zakona Kalifornije o zasebnosti genetskih podatkov (GIPA), lahko vložijo pritožbo pri generalnem državnem tožilcu Kalifornije ali okrožnem tožilcu. Prebivalci mest z več kot 750.000 prebivalci lahko vložijo pritožbo pri mestnem pravobranilcu in prebivalci mest z mestnimi tožilci s polnim delovnim časom lahko vložijo pritožbo pri mestnem tožilcu. Če želite vložiti pritožbo pri vašem okrožnem tožilcu, mestnem pravobranilcu ali mestnemu tožilcu, stopite v stik z lokalno pisarno za več informacij. Prebivalci Kalifornije, ki menijo, da so bili njihovi osebni podatki uporabljeni na neprimeren način lahko vložijo pritožbo pri državnemu tožilcu Kalifornije ali Kalifornijska agencija za varstvo zasebnosti (CPPA).

Prebivalci Minnesote, ki želijo uveljavljati kršitev Zakona Minnesote o zasebnosti genetskih podatkov (GIPA), lahko vložijo pritožbo pri ministrstvu za trgovino, v skladu z Minn. Stat. §45.027.

Prebivalci Virginije, ki želijo uveljavljati kršitev Va. Code Ann. §59.1-593 do §59.1-602 iz 2023 (glede zasebnosti genetskih podatkov), lahko vložijo pritožbo pri generalnem državnem tožilcu Virginije.

Prebivalci ostalih držav, ki menijo, da so bili njihovi osebni podatki uporabljeni na neprimeren način, lahko vložijo pritožbo pri za njih pristojnem generalnem državnem tožilcu ali zadevnem regulativnem organu.

 

17.  Dodatna izjava o varstvu zasebnosti za prebivalce Avstralije

Če za ravnanje z vašimi osebnimi podatki velja avstralski Zakon o varstvu zasebnosti iz leta 1988 (Cth) (Zakon o varstvu zasebnosti), bodo veljale tudi naslednje klavzule.

Genetske informacije veljajo za »občutljive podatke«, kot je določeno v Zakonu o varstvu zasebnosti. Občutljive podatke o vas bomo zbirali, uporabljali ali razkrivali samo v skladu z zakonodajo, na primer, če smo za to prejeli vaše soglasje ali če zbiranje zahteva ali dovoljuje zakonodaja.

V zvezi z razdelkom 8 (Vaše pravice in izbire v zvezi z vašimi osebnimi podatki) imate morda pravico vložiti pritožbo pri ustreznem regulativnem organu za zasebnost ali varstvo podatkov v vaši pristojnosti. Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki ali če menite, da nismo ravnali v skladu s to Izjavo o varstvu zasebnosti ali ustreznim zakonom o varstvu zasebnosti v vaši pristojnosti, vam bomo hvaležni, če se najprej obrnete na nas s pomočjo naših kontaktnih podatkov, ki jih najdete v razdelku 15. Vašo pritožbo bomo raziskali in določili morebitne ukrepe.

 

18.  Dodatna izjava o varstvu zasebnosti za prebivalce Brazilije

Ta razdelek govori o pravicah in obveznostih v skladu z Zakonom 13.709/2018 - Splošna uredba Brazilije o varstvu podatkov ("LGPD"), ki velja, v naslednjih primerih:

 • Obdelava osebnih podatkov se je izvrševala v Braziliji;
 • Ponujate izdelke in storitve v Braziliji; ali
 • Osebni podatki se zbirajo v Braziliji.

Zakon uporabnikom zagotavlja določene pravice, kot opisano v razdelku 8. Poleg pravic, ki jih zagotavlja razdelek 8, LGPD zagotavlja še druge pravice:

 • Podatki subjektih, s katerimi je upravljavec podatkov delil podatke. Podjetje Ancestry lahko zaprosite za informacije glede deljenja osebnih podatkov s tretjimi osebami;
 • Anonimizacija, blokiranje ali izbris nepotrebnih, odvečnih ali nezakonito obdelovanih podatkov. V skladu z načelom zadostnosti in obveznosti lahko zahtevate od podjetja Ancestry, da anonimizira, blokira ali izbriše nepotrebne, neutemeljene ali nezakonito obdelovane osebne podatke;
 • Umik soglasja. Kadar koli lahko zahtevate umik soglasja, ki ste ga dali podjetju Ancestry za obdelavo osebnih podatkov; in
 • Nasprotovanje ravnanju, če je neprimerno. Lahko ugovarjate neprimerni obdelavi osebnih podatkov.
 • Za uveljavljanje katere koli od teh pravic, glejte razdelek 8.