Privacyverklaring van Ancestry

Ingangsdatum: 18 september 2023

Samenvatting van wijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente wijzigingen in de privacyverklaring van Ancestry en hoe de wijzigingen op u van invloed kunnen zijn. Specifiek:

 • We hebben taal toegevoegd om verder aan te sluiten bij de voorschriften van de California Privacy Rights Act ("CPRA"), de Virginia Consumer Data Protection Act ("VCDPA"), andere Amerikaanse wet- en regelgeving en de Braziliaanse General Data Protection Law ("LGPD");
 • We hebben Forces War Records, ons internationale merk voor militaire geschiedenis, opgenomen in de privacyverklaring van Ancestry;
 • We hebben bekendgemaakt dat we nu de geboortedatum verzamelen, in plaats van het geboortejaar, in verband met de AncestryDNA Test Kit Registratie om ons te helpen op de juiste manier het eigendom van de accounts toe te wijzen; en
 • We hebben overal in de privacyverklaring wijzigingen aangebracht om de transparantie en leesbaarheid te verbeteren.

Bij Ancestry heeft uw privacy de hoogste prioriteit. Ancestry doet er alles aan om goed om te gaan met uw persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd), deze op een verantwoorde manier te behandelen en deze te beveiligen met administratieve, technische, organisatorische en fysieke maatregelen.

Wij geloven in eerlijk, direct en transparant zijn als het om uw gegevens gaat. Ancestry volgt in dat opzicht drie leidende principes:

 • Transparantie. Wij werken er hard aan om transparant te zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken.
 • Eenvoud. We proberen gemakkelijk te begrijpen taal te gebruiken om onze privacypraktijken te beschrijven, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.
 • Controle. Wij geven u de controle over de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, inclusief uw DNA-gegevens (zoals hieronder gedefinieerd), en hoe deze worden gebruikt, gedeeld en bewaard.

 

Wanneer u onze diensten gebruikt

Houdt u de controle over uw biologische monsters en DNA-gegevens en kunt u deze beheren, verwijderen of vernietigen zoals beschreven staat in deze privacyverklaring. U kunt onverwachte feiten over uzelf of uw familie ontdekken wanneer u onze diensten gebruikt. Als er eenmaal ontdekkingen zijn gedaan, kunnen we ze niet ongedaan maken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de websites, diensten en mobiele apps van Ancestry die naar deze privacyverklaring linken, inclusief: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War Records en Find a Grave®. In deze privacyverklaring verwijzen wij naar deze websites, diensten en mobiele apps als "Ancestry".

Amerikaanse klanten. De US Resident Additional Privacy Statement (Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van de VS) bevat aanvullende details voor inwoners van de VS, waaronder inwoners van Californië, Colorado, Connecticut, Utah en Virginia.

Niet-Amerikaanse klanten. Ancestry Ireland Unlimited Company is de beheerder van uw persoonsgegevens, en sectie 8 bevat informatie over uw rechten.

 

Inhoudsopgave

 
1.   Introductie
2.   Account aanmaken en uw betrokkenheid bij diensten van Ancestry
3.   Welke persoonsgegevens verzamelt Ancestry van u?
4.   Welke informatie verzamelt Ancestry door uw gebruik van de diensten?
5.   Informatie die we verzamelen uit andere bronnen
6.   Hoe gebruikt Ancestry uw persoonsgegevens?
7.   Welke informatie delen we, wanneer delen we deze en wie zijn de ontvangers?
8.   Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens
9.   Wat zijn onze bewaarpraktijken?
10.   Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?
11.   Veiligheid
12.   Internationale gegevensoverdracht
13.   Wijzigingen in deze verklaring
14.   Rechtsgrondslagen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU voor de verwerking van persoonsgegevens van inwoners van de EU
15.   Identiteits- en contactgegevens van de gegevensbeheerder
16.   US Resident Additional Privacy Statement (Alleen voor klanten uit Californië, Colorado, Connecticut en Virginia)
17.   Australische aanvullende privacyverklaring
18.   Braziliaanse aanvullende privacyverklaring

 

1.  Inleiding

Om de websites, mobiele applicaties en diensten (gezamenlijk de "Diensten") te leveren en te verbeteren, verzamelen en slaan wij "Persoonsgegevens" op en verwerken wij deze op andere manieren; dit is informatie waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, zoals verder beschreven in sectie 3. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, e-mailadres, adres of andere informatie die redelijkerwijs aan u gekoppeld kan worden, met inbegrip van uw genetische informatie. Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en op andere manieren verwerken van uw persoonsgegevens en de controles die wij u bieden om deze binnen onze diensten te beheren, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking. Deze privacyverklaring bevat ons cookiebeleid, dat ons gebruik van browsercookies en vergelijkbare traceringstechnologieën beschrijft.

Informatie over overleden personen zijn geen persoonsgegevens in het kader van deze privacyverklaring.

 

2.  Account aanmaken en uw betrokkenheid bij diensten van Ancestry

Wanneer u een account bij Ancestry aanmaakt, zullen wij uw persoonsgegevens (inclusief uw genetische informatie als u een AncestryDNA-test hebt gedaan) verzamelen, verwerken en delen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

3.  Welke persoonsgegevens verzamelt Ancestry van u?

De soorten persoonsgegevens die we van u ontvangen en verzamelen, zijn afhankelijk van hoe u de diensten gebruikt. Wij hebben bepaalde accountinformatie nodig om de diensten te leveren in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van Ancestry en zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Informatiecategorie Beschrijving
Accountinformatie
 • Uw naam (verplicht);
 • Een e-mailadres (verplicht);
 • Een wachtwoord dat u zelf aanmaakt (verplicht);
 • Bepaalde merken van Ancestry kunnen aanmeldingsdiensten van derden ondersteunen, zoals Facebook, Google en Apple, die Ancestry uw persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres en profielfoto; en
 • U kunt een telefoonnummer opgeven zodat we (i) u op de hoogte kunnen stellen van de status van de testresultaten van AncestryDNA; (ii) u kunnen helpen wanneer u contact opneemt met de Ledenservice van Ancestry ("Ledenservice"), (iii) u in staat kunnen stellen om multi-factor authenticatie in te schakelen.
Creditcard-/betalingsinformatie

Betalings- en factureringsgegevens, zoals uw creditcardnummer en uw facturerings- en verzendadres(sen), wanneer u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode of een aankoop doet, zoals een abonnement op Ancestry of een AncestryDNA-testkit.

Registratie-informatie AncestryDNA-testkit Wanneer u een AncestryDNA-testkit registreert, verzamelen we:
 • De registratiecode die is gekoppeld aan uw AncestryDNA-testkit;
 • Uw toegewezen geslacht bij de geboorte; en
 • Uw geboortedatum.
Profielinformatie

Wij verzamelen de informatie die u verstrekt wanneer u een gebruikersprofiel aanmaakt (bijvoorbeeld een profielfoto, uw naam, gebruikersnaam, biografie, leeftijd, locatie en gebruikersnamen van gekoppelde accounts). De informatie van uw gebruikersprofiel bij Ancestry is zichtbaar voor andere gebruikers (gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden), dus overweeg om deze informatie te beperken en een gebruikersnaam te gebruiken die verschilt van uw echte naam om uw privacy te beschermen.

Uw inhoud

Wij verzamelen persoonsgegevens door middel van inhoud die u vrijwillig toevoegt aan de diensten, met inbegrip van stambomen, foto's, audio-/video-opnamen, verhalen, aantekeningen, opmerkingen, berichten en feedback die u aan Ancestry geeft.

Genetische informatie In onze partnerlaboratoria halen we DNA uit uw monster en zetten dat om in machinaal leesbare DNA-gegevens ("DNA-gegevens") die we verwerken om u een schatting van uw etniciteit en Genetic Communities®-suggesties te geven. Wij verwerken uw DNA-gegevens ook om u via ons portaal informatie te verstrekken over uw mate van verwantschap met andere gebruikers in onze DNA-database en over sommige genetische kenmerken die verband houden met bepaalde biologische, fysiologische of gedragskenmerken, of andere kenmerken zoals haardikte en oogkleur of kenmerken die verband houden met voorkeuren en welzijn.

Uw DNA-gegevens en alle daarvan afgeleide informatie, zoals schattingen van etniciteit, suggesties voor genetische gemeenschappen, eigenschappen en overeenkomsten met genetische verwanten zijn persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen als "genetische informatie".

Uw monster en geëxtraheerd DNA. Noch het monster dat u ons geeft met een AncestryDNA-testkit, noch het DNA dat uit uw monster wordt geëxtraheerd (samen "biologische monsters" genoemd) zijn persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring. U kunt toestemming geven om uw biologische monsters in onze biobank op te slaan voor toekomstige testen. Toekomstige testen en onderzoeken kunnen worden uitgevoerd als u akkoord gaat met onze geïnformeerde toestemming voor onderzoek of als u toestemming geeft voor andere testen van uw biologische monsters. Als u geen toestemming geeft voor het bewaren van uw biologische monsters, zullen wij deze vernietigen In sectie 8 en 10 wordt beschreven hoe u uw biologische monsters kunt controleren. U kunt Ancestry verzoeken uw biologische monsters te vernietigen door contact op te nemen met de ledenservice. We kunnen biologische monsters die niet aan onze kwaliteitsborgingseisen voldoen naar eigen goeddunken vernietigen.

Informatie over gezondheid Ancestry is geen entiteit die onder de Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") valt, en geen van de door u verstrekte gegevens is onderworpen aan of beschermd door de HIPAA.
Uw communicatie Wij hosten en onderhouden uw communicatie met andere gebruikers via de communicatiefuncties op ons platform. We verzamelen uw gegevens ook wanneer u communiceert met de ledenservice en ondersteuningsteams voor onze andere diensten, inclusief via audio- en visuele informatie (zoals opnames van gesprekken met de ledenservice of informatie die vrijwillig wordt gedeeld bij deelname aan onderzoek naar consumenteninzichten).
Wedstrijden en promoties We verzamelen persoonsgegevens wanneer u vrijwillig deelneemt aan wedstrijden en speciale promoties die we organiseren of sponsoren, waarvan de details worden verstrekt bij deelname.
Foto's van Find a Grave en foto-vrijwilligers Via Find a Grave verzamelen we metadata die zijn gekoppeld aan digitale foto's die zijn geüpload naar de Find a Grave-service, inclusief locatie, datum en tijd waarop de foto is genomen. Als u ervoor kiest om foto-vrijwilliger te worden voor Find a Grave, geeft u uw locatie aan ons door die u op elk moment kunt wijzigen of verwijderen.
Beschermde classificaties en gevoelige gegevens Afhankelijk van de manier waarop u de diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot bepaalde beschermde classificaties zoals geslacht of ras of etnische afkomst. Als u bijvoorbeeld de diensten van AncestryDNA gebruikt, gebruiken wij uw DNA-monster om uw etniciteit te kunnen inschatten. Andere gevoelige informatie, waaronder seksuele geaardheid, kan worden afgeleid uit de inhoud die u vrijwillig bijdraagt aan de diensten.

Klik hier voor informatie over persoonsgegevens die door Ancestry wordt verwerkt met betrekking tot niet-Ancestry-gebruikers.

 

4.  Welke informatie verzamelt Ancestry door uw gebruik van de diensten?

Informatiecategorie Beschrijving
Informatie over de computer en mobiele apparaten

Ancestry verzamelt informatie over hoe u toegang krijgt tot onze diensten, inclusief de websites die u heeft bezocht voor en na de website van Ancestry.

Wij verzamelen ook het IP-adres waarmee uw computer, mobiele apparaat of de proxyserver die u gebruikt, toegang heeft tot het internet, naast andere technische informatie, zoals:

 • Uw computerbesturingssysteem;
 • Uw webbrowser;
 • Uw mobiele apparaat-ID verstrekt door het besturingssysteem van uw mobiele apparaat en uw mobiele besturingssysteem; en
 • De naam van uw internetprovider of mobiele provider.

Met uw toestemming verzamelt Ancestry geolocatiegegevens van uw apparaat.

Informatie van cookies en vergelijkbare technologieën Ancestry maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën evenals technische integraties met marketing- en reclamepartners zoals beschreven in ons cookiebeleid, dat deel uitmaakt van deze privacyverklaring. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over onze praktijken en de controles die we u bieden.
Informatie gedeeld via sociale media-functies

Als u via de diensten met sociale media communiceert, bijvoorbeeld “Delen”, “Post”, “Tweet”, “Pin” of “Volg ons” naar websites zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en YouTube, zal Ancestry deze interacties verzamelen en alle accountinformatie die deze diensten aan ons beschikbaar stellen, afhankelijk van uw privacy-instellingen bij die derde partij.

Uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van het betreffende externe bedrijf.

Mogelijk kunt u zich bij de diensten van Ancestry aanmelden met uw sociale netwerkaccount, zoals een Google- of Apple-account. Wanneer u de nodige toestemmingen geeft, zullen wij informatie over u ontvangen van uw sociale netwerkaccount die Ancestry zal gebruiken om uw account aan te maken en uw profiel op te bouwen, zoals uw naam, e-mailadres en profielfoto.

Informatie over uw gebruik van de diensten We verzamelen informatie over uw gebruik van de diensten, zoals wanneer u bestanden of openbare stambomen zoekt of opent, welke pagina's u bekijkt, links waarop u klikt, of wanneer u mensen toevoegt aan uw stamboom, enz., die wij gebruiken om details over u als klant en uw interesses te verzamelen om een betere ervaring te bieden via bijvoorbeeld zoeksuggesties.

 

5.  Informatie die we verzamelen uit andere bronnen

Informatiecategorie Beschrijving van gebruik
Informatie uit openbare en historische documenten Ancestry verzamelt gegevens uit verschillende bronnen, meestal uit officiële bronnen, waaronder kranten, evenals geboorte-, overlijdens-, huwelijks- en bevolkingsregisters, die persoonsgegevens over u kunnen bevatten. Openbare en historische gegevens kunnen ook persoonsgegevens bevatten met betrekking tot personen die geen Ancestry-gebruiker zijn. Deze gegevens worden gewoonlijk aan gebruikers ter beschikking gesteld als onderdeel van de abonnementsdiensten van Ancestry.
Informatie van derde partijen

Wij ontvangen ook informatie over u van derden. Zo vullen we de gegevens die we verzamelen af en toe aan met informatie die we in licentie van derden hebben gekregen om de diensten en onze aanbiedingen aan u te personaliseren.

Als u een cadeauabonnement of een AncestryDNA-testpakket koopt als cadeau koopt, verzamelen we persoonsgegevens, zoals de naam van de ontvanger, het verzendadres, het e-mailadres en de benodigde aankoopinformatie om het cadeau te voltooien en de ontvanger op de hoogte te stellen.

 

6.  Hoe gebruikt Ancestry uw persoonsgegevens?

Informatiecategorie Beschrijving van gebruik
Persoonsgegevens in het algemeen We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te leveren, te personaliseren, te verbeteren, bij te werken en uit te breiden. Dit omvat:
 • Uw toegang tot de diensten verifiëren en de informatiebeveiliging van Ancestry verbeteren;
 • Het verwerken van uw betalingen voor abonnementen, AncestryDNA-diensten en testkits en andere producten en functies;
 • Het maken van nieuwe en verbeteren van bestaande diensten;
 • U helpen bij het maken van en inzicht geven in uw stambomen op basis van gegevens in de databases van Ancestry;
 • Het uitgeven van enquêtes en vragenlijsten voor gebruik in de diensten, evenals het faciliteren van productontwikkeling en onderzoeksinitiatieven;
 • Uitvoeren van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek;
 • Detecteren en beschermen tegen fouten, fraude of andere criminele of kwaadwillende activiteiten; en
 • Handhaving van onze Algemene voorwaarden.
Communicatie We gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren over de diensten, bijvoorbeeld wanneer we:
 • Reageren op uw vragen aan de ledenservice;
 • U waarschuwen voor potentiële genetische familieleden die zijn geïdentificeerd door DNA-matching of via onze diensten voor familiegeschiedenis (bijvoorbeeld "Ancestry Hints®" over potentiële voorouders in onze database, of updates van uw testresultaten van AncestryDNA (bijvoorbeeld uw schatting van etniciteit en genetische gemeenschappen;
 • U waarschuwen voor bestanden of "hints" in onze database die betrekking hebben op personen in uw stamboom of aan wie u mogelijk verwant bent;
 • U informeren over wijzigingen in diensten of nieuwe diensten;
 • U vragen om deel te nemen aan Ancestry-mediaproducties, advertenties, onderzoek naar consumenteninzichten of getuigenissen; en
 • U informatie verstrekken of actie vragen naar aanleiding van technische, beveiligings- en andere operationele problemen.
Marktproducten en aanbiedingen van ons of onze zakenpartners

We gebruiken sommige persoonsgegevens (bijvoorbeeld demografische informatie die beschikbaar is van externe bronnen of van delen van Ancestry [profiel, stambomen, enz.]), om onze producten en aanbiedingen van ons of onze zakelijke partners op de markt te brengen. Deze marketing omvat advertenties op basis van uw interesses.

Ancestry deelt uw genetische informatie niet met externe marketeers, verzekeringsmaatschappijen of werkgevers, en we zullen uw genetische informatie niet gebruiken voor marketing of gepersonaliseerde advertenties zonder uw afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming.

Voor marketing die u per e-mail of SMS wenst te ontvangen, kunt u bepalen hoe we u op de hoogte brengen door de link "unsubscribe" te gebruiken in elke marketing-e-mail die u ontvangt, door uw communicatie-instellingen te wijzigen of door de instructies te volgen in de marketingberichten die u ontvangt. De bedieningselementen voor aan Ancestry gerelateerde merken zijn beschikbaar via hun instellingen en worden hier vermeld. Voor advertenties op platforms van derden vertrouwen we op onze eigen rechtmatige belangen als rechtsgrond (zie sectie 7) en u dient uw marketingvoorkeuren rechtstreeks op die platforms te beheren.

Genetische informatie Ancestry gebruikt uw genetische informatie voor de volgende doeleinden:
 • Het leveren van etniciteitsresultaten, DNA-overeenkomsten (bijv. naaste of verre familie of anderen met wie u mogelijk verwant bent) uit onze database en andere informatie om u en andere gebruikers te helpen meer te weten te komen over uzelf, elkaar, potentiële familieleden en uw genetische verwanten en familiegroepen;
 • U in contact brengen met en u helpen meer te weten te komen over uw genetische verwanten in onze database door middel van functies zoals DNA-matching of andere productkenmerken;
 • U via ons portaal andere inzichten geven in wat uw DNA kan onthullen over eigenschappen en welzijn;
 • Het verstrekken van relevante resultaten om u te helpen bij het ontdekken van gemeenschappelijke voorouders en andere details over uw familiegeschiedenis, en om u te helpen uw stamboom op te bouwen of contact te leggen met vrienden en familie;
 • Het bestuderen van geaggregeerde genetische informatie om een beter inzicht te krijgen in de bevolking en etniciteit gerelateerde gezondheid, welzijn, veroudering of fysieke omstandigheden;
 • Uitvoeren van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek; en
 • Verbetering van functies en functionaliteit in onze bestaande DNA-gerelateerde producten, verbetering van de klantervaring bij diensten van Ancestry, verbetering van de kwaliteit van onze laboratoriumprocessen en -technologie en het bouwen van nieuwe producten en diensten.

 

7.  Welke informatie delen we, wanneer delen we deze en wie zijn de ontvangers?

Ancestry deelt uw individuele persoonsgegevens (inclusief uw genetische informatie) niet met derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw aanvullende toestemming. We delen uw gegevens niet vrijwillig met rechtshandhavingsinstanties. We zullen uw genetische informatie ook niet delen met verzekeringsmaatschappijen, werkgevers of externe marketeers zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De onthullingen van Ancestry die specifiek voor de VS zijn, zijn hier te vinden.

De hieronder beschreven omstandigheden leggen uit wanneer delen plaatsvindt:

 
Degenen met wie uw informatie kan worden gedeeld / omstandigheden waarin het delen plaatsvindt Beschrijving
Bedrijven van Ancestry

Wij delen uw informatie binnen de bedrijvengroep van Ancestry, waaronder Ancestry.com Operations Inc en de hier genoemde bedrijven (de "Bedrijven van Ancestry") om onze diensten te leveren en te verbeteren.

We dragen uw persoonlijke en genetische informatie over tussen het in Ierland gevestigde bedrijf van Ancestry en het in de VS gevestigde bedrijf van Ancestry. Zie sectie 12 hieronder voor meer informatie hierover.

Andere gebruikers of anderen waarmee u wilt delen

Als onderdeel van uw gebruik van de diensten heeft u de mogelijkheid om informatie toe te voegen aan of te delen met alle gebruikers van de diensten of door functies te delen met bepaalde gebruikers van Ancestry en zelfs personen die Ancestry niet gebruiken. Voor sommige diensten, bijvoorbeeld AncestryDNA (zie hieronder), kunnen extra opties voor delen beschikbaar zijn.

Informatie in uw openbare profiel(en) zal door alle andere gebruikers gezien worden, net als de details van de publieke stamboom. Standaard zijn profielen van levende personen in uw stamboom alleen zichtbaar voor u en mensen met wie u uw stamboom deelt als "editor" of die u toestemming geeft om de levende personen in uw stamboom te bekijken. Andere informatie over levende personen kan zichtbaar zijn als deze is opgenomen in een openbare mediagalerij, of als u ervoor kiest om de informatie buiten uw stamboom te publiceren.

U kunt uw activiteiten delen afhankelijk van hoe u omgaat met Ancestry bestanden of de inhoud van een andere gebruiker, bijvoorbeeld als u bijdraagt aan de stamboom van een andere gebruiker, of commentaar geeft op een bestand of de inhoud van een andere gebruiker. Als de functie recente bezoekers is ingeschakeld in uw accountinstellingen, kunnen wij boomeigenaren laten zien dat u hun boom hebt bezocht. Als u zich aanmeldt om uw DNA-matches te kunnen bekijken, kunnen uw DNA-matches bepaalde persoonsgegevens zien, zoals uw gebruikersnaam, hoe ze aan u gerelateerd kunnen zijn, of u een stamboom aan uw DNA hebt gekoppeld en, alle of alleen gedeelde (naar uw keuze) regio's en genetische gemeenschappen. Mogelijk krijgt u andere opties aangeboden om contact te leggen met familieleden of om meer te weten te komen over familiebanden.

U kunt andere DNA-informatie, zoals etniciteitsregio's, genetische gemeenschappen en kenmerken, vergelijken met uw DNA-matches.

Als u details van uw familiegeschiedenis of DNA-ervaring deelt buiten de diensten, doet u dit op eigen risico.

Dienstverleners

We werken samen met andere bedrijven bij het leveren en op de markt brengen van de diensten. Als gevolg hiervan hebben deze bedrijven toegang tot uw gegevens of verwerken ze uw gegevens op een andere manier, inclusief een deel van uw persoonsgegevens, in hun systemen. Deze bedrijven zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen voor privacy, gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze bedrijven en de persoonsgegevens waartoe zij toegang kunnen hebben, omvatten onze:

 • Laboratoriumpartners (zoals voor uw biologische monsters);
 • Leveranciers van AncestryDNA-testkits (zoals naam, verzendadres en telefoonnummer);
 • Betalingsverwerkers (zoals betalingsinformatie);
 • Infrastructuurleveranciers van clouddiensten (de webdiensten en mobiele diensten van Ancestry zijn clouddiensten; al uw gegevens bevinden zich bij onze leveranciers van clouddiensten);
 • Biobank faciliteiten (zoals biologische monsters en AncestryDNA test kit code);
 • Leveranciers die ons helpen bij marketinganalyses en consumentenonderzoek, fraudepreventie en beveiliging (zoals e-mailadres);
 • Aanbieders van communicatie-infrastructuur (zoals naam en e-mailadres); en
 • Leveranciers die ons helpen bepaalde functies van de ledenservice te bieden, zoals telefonische ondersteuning of hulpmiddelen voor enquêtes (zoals accountgegevens of naam of e-mailadres).
Analyse- en advertentiepartners We werken samen met externe partners voor analyse- en advertentiedoeleinden. Door bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en te delen, helpen deze leveranciers ons om advertenties beter af te stemmen op uw interesses. Ze helpen ons ook om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten en worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevanter voor u zijn.
Onderzoekspartners en geanonimiseerde gegevens Wij delen geanonimiseerde genetische informatie alleen met onderzoekspartners wanneer u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft via onze geïnformeerde toestemming voor onderzoek. Tenzij u instemt met de geïnformeerde toestemming voor onderzoek, worden uw gegevens niet opgenomen in de gegevens die met deze onderzoekers worden gedeeld. Alle dergelijke geanonimiseerde genetische informatie en fenotypische informatie die we delen met derden voor onderzoeksdoeleinden wordt gedaan in overeenstemming met Deel 46 (vanaf sectie 46.101) van Titel 45 van de Code of Federal Regulations.

Onderzoekspartners zijn onder meer commerciële of non-profitorganisaties die wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van therapieën, medische hulpmiddelen of aanverwant materiaal voor de behandeling, diagnose of voorspelling van gezondheidsproblemen uitvoeren of ondersteunen. In sommige omstandigheden kan een onderzoekspartner of Ancestry een financieel belang hebben bij de onderzoeksregeling. Een lijst van onze onderzoekspartners vindt u hier.

Wetshandhaving

Ancestry verstrekt niet vrijwillig gegevens van welke aard dan ook aan overheids- of gerechtelijke instanties of aan wetshandhavingsinstanties. Om onze gebruikers de beste bescherming volgens de wet te bieden, eisen we dat alle overheidsinstanties die toegang willen tot de gegevens van Ancestry-klanten een geldige juridische procedure volgen. We staan wetshandhavers niet toe de Diensten te gebruiken om misdaden te onderzoeken of menselijke resten te identificeren.

Als we genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens aan wetshandhavers bekend te maken, zullen we ons best doen om u van tevoren op de hoogte te stellen, tenzij het ons wettelijk is verboden dit te doen. Ancestry produceert een transparantierapport waarin we het aantal geldige verzoeken van justitie voor gebruikersgegevens op al onze websites vermelden.

Ander juridisch of regelgevend proces Wij kunnen uw persoonsgegevens delen indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om:
 • Te voldoen aan geldige juridische processen (bijv. dagvaardingen, bevelschriften);
 • Onze Algemene voorwaarden af te dwingen of toe te passen;
 • De veiligheid of integriteit van de diensten te beschermen; of
 • De rechten, eigendommen of veiligheid van Ancestry, onze werknemers of gebruikers te beschermen.
Als Ancestry wordt overgenomen Als Ancestry of haar bedrijven worden overgenomen of overgedragen (inclusief in verband met faillissementen of soortgelijke procedures), kunnen we uw persoonsgegevens delen met de overnemende of ontvangende entiteit. De beloften in deze privacyverklaring blijven van toepassing op uw persoonsgegevens die worden overgedragen aan de nieuwe entiteit.
Geaggregeerde gegevens Ancestry publiceert gebruikersinformatie in een geaggregeerde, geanonimiseerde vorm als onderdeel van de diensten of onze marketing, of in wetenschappelijke publicaties die door ons of onze onderzoekspartners worden gepubliceerd. We kunnen bijvoorbeeld het percentage immigranten in een staat opmerken dat uit een bepaalde geografische regio of een bepaald land komt. Een dergelijke openbaarmaking zal nooit persoonsgegevens bevatten en we zullen deze niet opnieuw identificeren.

 

8.  Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens

Alle gebruikers (zoals gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden) kunnen onze online tools gebruiken om 1) een rapport op te vragen van de persoonsgegevens die ze aan ons hebben verstrekt, 2) een kopie van hun DNA-gegevens te downloaden of een kopie van hun stambomen te downloaden, en 3) hun stambomen, DNA-testresultaten of account verwijderen.

Bovendien bieden sommige wetten inzake gegevensbescherming, zoals de AVG van de EUEER, de AVG van het VK en de LGPD van Brazilië, mensen specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Bijvoorbeeld:

Recht op toegang/om te weten- U heeft mogelijk het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om een kopie te krijgen van bepaalde informatie, inclusief de categorieën van uw persoonsgegevens die we verzamelen en openbaar maken. Volg deze stapsgewijze instructies om een kopie aan te vragen. Als u een kopie van uw DNA-gegevens wilt, volgt u deze stapsgewijze instructies. Als u een kopie van uw stambomen wilt, volgt u deze stapsgewijze instructies.

Recht op rectificatie/correctie- U heeft mogelijk het recht om te verzoeken dat we onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren of rechtzetten.

Recht op wissen/verwijderen- In bepaalde gevallen heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken (actieve verwerking stopzetten) of verwijderen, op voorwaarde dat er geldige redenen zijn om dit te doen en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Zie sectie 10 voor informatie over het verwijderen van uw persoonsgegevens.

Recht om bezwaar te maken. U kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen verwerkingsactiviteiten in ons rechtmatig belang, wanneer dergelijke activiteiten gevolgen hebben voor uw rechten en vrijheden als individu. Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, kunt u uw toestemming ook op elk moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. We stoppen elke verdere verwerking van uw gegevens voor dat doel.

Recht op beperking . Recht op beperking - U heeft het recht om een beperking te vragen van onze verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de verwerking gebaseerd is op onjuiste gegevens of niet op een rechtmatige manier wordt verwerkt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid- U heeft mogelijk het recht om bepaalde delen van uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm die kan worden verzonden naar een andere gegevensbeheerder.

Recht om te klagen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming (klachtenbehandeling, onderzoeken en handhaving voor particulieren | commissaris voor gegevensbescherming) of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land van verblijf.


U kunt deze rechten uitoefenen door de hieronder beschreven middelen te gebruiken of door contact op te nemen met Ancestry. Details en opties voor toegang tot deze informatie vindt u in sectie 15.

Type Keuzes
Ancestry U kunt de persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam, profielinformatie, enz.) die u aan Ancestry verstrekt op elk moment openen en bijwerken in de volgende secties van de privacyinstellingen: Ga naar uw stamboominstellingen of klik hier voor meer informatie over het beheren van de privacyinstellingen voor stambomen die u op Ancestry heeft gemaakt.
Gerelateerde merken Ancestry streeft ernaar om het voor u eenvoudig te maken om uw privacy binnen de diensten te beheren. U kunt hier uw privacyinstellingen voor onze gerelateerde merken beheren.
Mobiele apps U kunt uw informatie ook beheren via de instellingen die beschikbaar zijn in onze mobiele apps, zoals de apps Ancestry en Find a Grave.
Advertenties We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën en integraties met externe marketing- en advertentiepartners om gegevens over uw interesses of gedragingen te verzamelen om u gerichte advertenties te bieden. U kunt uw instellingen wijzigen zoals beschreven in ons cookiebeleid. Raadpleeg ons cookiebeleid voor informatie over "Do Not Track".
Downloaden van stamboominformatie Met Ancestry kunt u uw stamboominformatie downloaden in het standaard GEDCOM-stamboombestandsformaat in uw stamboominstellingen. Kijk hier voor meer informatie.
DNA-gegevens downloaden U kunt een bestand downloaden met uw DNA-gegevens. Als u uw DNA-gegevens downloadt, doet u dat op eigen risico. Als u wilt weten hoe, en voor meer informatie over wat er allemaal in uw download van DNA-gegevens zit, kunt u hier klikken.

 

9.  Wat zijn onze bewaarpraktijken?

De diensten van Ancestry zijn fundamenteel gebaseerd op het idee dat de persoonlijke reis van zelfontdekking geen eenmalige gebeurtenis is en zich over lange perioden voortzet - mogelijk levens. Bovendien, en met name met betrekking tot onze abonnees en DNA-klanten die vergoedingen betalen of abonnementen kopen, biedt de voortdurende verbetering van onze collecties van historische gegevens en DNA-functies in de loop van de tijd voordelen en inzichten voor onze gebruikers. Als gevolg hiervan weerspiegelen onze bewaarpraktijken deze voortdurende waarde door gebruikersaccounts op ons systeem te behouden, totdat onze gebruikers ons informeren over hun wens om hun gegevens te verwijderen of hun accounts te sluiten.

Informatiecategorie Bewaarperiode
Account en profiel Ancestry bewaart de persoonsgegevens die u verstrekt tijdens het maken van uw account en uw profiel totdat u uw account verwijdert.
Stamboom Vanwege het belang van stambomen voor meerdere generaties, bewaart Ancestry uw stamboomgegevens om u continue toegang, bijgewerkte functies en de mogelijkheid te bieden om uw stamboom te verbeteren. Uw stamboomgegevens worden bewaard totdat u uw stamboom of uw account verwijdert.
DNA

Ancestry bewaart uw DNA-gegevens om u de functies en functionaliteit te bieden die u koopt (of cadeau krijgt), waaronder voortdurend bijgewerkte functies, steeds gedetailleerdere schattingen van etniciteit en verbeterde regio's en gemeenschappen, evenals nieuwe andere functies op basis van uw DNA-gegevens. Uw DNA-gegevens worden bewaard totdat u uw AncestryDNA-testresultaten of uw account verwijdert.

Als u een klant was van AncestryHealth, zijn onze AncestryHealth-laboratoriumpartners verplicht om uw DNA-gegevens en testresultaten te bewaren voor een periode van minstens zeven jaar, of zoals vereist door de staatswet en de Clinical Laboratory Improvements Act (CLIA) en de richtlijnen die gelden voor laboratoria die zijn gecertificeerd door het College of American Pathologists (CAP).

Gerelateerde merken Sommige van onze gerelateerde merken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember en Find a Grave) hebben hun eigen accountlogins en zullen de door u verstrekte persoonsgegevens bij het aanmaken van uw account en uw profiel zo lang bewaren als nodig is om u doorlopende en bijgewerkte diensten te kunnen bieden, totdat u ons vraagt deze te verwijderen.
Gebruiksinformatie We bewaren gebruiksinformatie (bijv. bezoeken aan websites) in een gedepersonaliseerde of geaggregeerde vorm. Eenmaal geaggregeerd, is deze informatie niet langer ‘persoonsgegevens’ en zal deze niet meer onderhevig zijn aan verwijderingsverzoeken van gebruikers.

 

10.  Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?

U kunt uw persoonsgegevens van Ancestry op elk moment verwijderen.

Informatiecategorie Hoe te verwijderen
Persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens uit Ancestry verwijderen door deze instructies te volgen.

Als u informatie heeft gedeeld met andere gebruikers (bijvoorbeeld door uw stambomen openbaar te maken of door uw DNA-resultaten rechtstreeks met andere gebruikers te delen), kan Ancestry geen kopieën verwijderen van informatie die andere gebruikers mogelijk hebben bewaard, wat alleen kan worden verwijderd door contact op te nemen met de andere gebruiker en hen te vragen deze te verwijderen.

Richt elk verzoek om informatie uit gekoppelde archiefbestanden te verwijderen aan de verantwoordelijke archiefinstantie.

We zullen verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens uit de doorzoekbare indexen van de bestanden die we bewaren per geval in overweging nemen in overeenstemming met de wet.

Klik hier voor informatie over persoonsgegevens die door Ancestry wordt verwerkt met betrekking tot niet-Ancestry-gebruikers.

Genetische informatie

Als u Ancestry verzoekt om uw DNA-gegevens te verwijderen, verwijderen we alle genetische informatie, inclusief alle afgeleide genetische informatie (schattingen van etniciteit, genetische relatieve overeenkomsten, enz.) binnen 30 dagen uit onze productie-, ontwikkelings-, analyse- en onderzoekssystemen.

Als u de vernietiging van uw biologische monsters wilt aanvragen, moet u contact opnemen met de ledenservice. Als u akkoord bent gegaan met onze geïnformeerde toestemming voor onderzoek, we uw genetische informatie niet kunnen verwijderen uit actieve of voltooide onderzoeksprojecten, maar we zullen deze niet gebruiken voor nieuwe onderzoeksprojecten.

Algemene informatie Er kan enige vertraging optreden bij het verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze back-upsystemen nadat deze is verwijderd uit onze productie-, ontwikkelings-, analyse- en onderzoekssystemen. Onze laboratoriumpartners kunnen ook informatie die ze van ons ontvangen bewaren om te voldoen aan wet- of regelgeving die het bewaren van bepaalde gegevens vereist, zoals de Clinical Laboratory Improvements Amendments-regelgeving die wordt beheerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Ancestry kan ook bepaalde informatie bewaren die redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van verzoeken van justitie), geschillen op te lossen, de veiligheid te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, en om te voldoen belastingen, betalingssector, effecten en vereisten van naleving van klinische regelgeving.
Gerelateerde merken Om informatie van onze gerelateerde merken (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember en Find a Grave) te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen bij het betreffende merk en verzoeken dat uw persoonsgegevens van die dienst worden verwijderd. Sommige diensten hebben mogelijk ook een online aanvraagformulier dat toegankelijk is via het menu met accountinstellingen van die service en hier kan worden bekeken.

 

11.  Beveiliging

Ancestry onderhoudt een uitgebreid programma voor informatiebeveiliging dat is ontworpen om de persoonsgegevens van onze klanten te beschermen met behulp van administratieve, fysieke en technische beveiligingen.

De specifieke beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zijn gebaseerd op de gevoeligheid van de verzamelde persoonsgegevens. We hebben maatregelen getroffen om te beschermen tegen ongepaste toegang, verlies, misbruik of wijziging van persoonsgegevens (inclusief genetische informatie) die wij beheren.

Het veiligheidsteam van Ancestry beoordeelt regelmatig onze beveiligings- en privacypraktijken en verbetert deze waar nodig om de integriteit van onze systemen en uw persoonsgegevens te waarborgen.

We gebruiken beveiligde serversoftware om persoonsgegevens (inclusief genetische informatie) te versleutelen en we werken alleen samen met beveiligingsbedrijven die voldoen aan en zich committeren aan onze beveiligingsnormen. Hoewel we niet kunnen garanderen dat er geen verlies, misbruik of wijziging van gegevens zal plaatsvinden, gebruiken we passende technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen.

Het is ook belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens door sterke wachtwoorden te gebruiken en te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van uw eigen computer of apparaat.

 

12.  Internationale gegevensoverdracht

Wij zijn een wereldwijd bedrijf en zullen uw persoonsgegevens overdragen naar andere landen dan uw eigen land, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Landen buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als in uw eigen land. Wanneer we uw persoonlijke en genetische informatie overdragen tussen het in Ierland gevestigde bedrijf van Ancestry en het in de Verenigde Staten gevestigde bedrijf van Ancestry voor verwerking in de Verenigde Staten, vertrouwen we op gevestigde overdrachtsmechanismen zoals standaardcontractbepalingen.

 

13.  Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen, maar we zullen u duidelijk vooraf op de hoogte stellen van alle materiële wijzigingen in deze privacyverklaring, zoals door het plaatsen van een kennisgeving via de diensten, op onze websites, of het sturen van een e-mail, om u de mogelijkheid te bieden om de wijzigingen te bekijken en te kiezen of u de diensten wilt blijven gebruiken.

We zullen u ook op de hoogte stellen van niet-materiële wijzigingen in deze privacyverklaring vanaf hun ingangsdatum door een kennisgeving te plaatsen via de diensten, op onze websites of door u een e-mail te sturen.

Als u bezwaar maakt tegen wijzigingen, kunt u uw account verwijderen zoals beschreven in sectie 10.

 

14.  Wettelijke basis onder de algemene verordening gegevensbescherming van de EU voor de verwerking van persoonsgegevens van inwoners van de EU

Onder de EU/EER en Britse wetgeving zijn wij verplicht om de doeleinden te specificeren waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waarop wij ons hiervoor baseren. Ancestry vertrouwt op een aantal rechtsgrondslagen om uw persoonsgegevens en genetische informatie te verzamelen en te verwerken. U kunt hier de details van onze rechtsgrondslagen bekijken.

 

15.  Identiteits- en contactgegevens van de gegevensbeheerder

Klanten in de Verenigde Staten

Als u in de Verenigde Staten woont, zijn Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. en Ancestry.com DNA, LLC verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens en voor het reageren op verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

  E-mail Postadres
Voor gebruikers in de Verenigde Staten [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
T.a.v. Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Privacyverzoeken Amerikaanse staten [email protected] N.v.t.
Ondersteuning geautoriseerde agenten Californië [email protected] N.v.t.

 

Klanten buiten de Verenigde Staten

Als u buiten de Verenigde Staten woont, is Ancestry Ireland Unlimited Company uw gegevensbeheerder.

Gebruikers buiten de Verenigde Staten kunnen contact opnemen met de Irish Data Protection Commission of uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

  E-mail Postadres
Voor gebruikers buiten de Verenigde Staten [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07Ierland

 

Voor klanten van Ancestry. Voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen, kunt u hier klikken of vragen indienen via chat.

Rechtshandhavingsverzoeken. Verzoeken om informatie van wetshandhavers moeten de richtlijnen van Ancestry voor rechtshandhaving volgen.

 

16.  Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van de VS

Ancestry biedt deze aanvullende privacyverklaring voor inwoners van de VS ("VS-verklaring"), van toepassing op inwoners van Californië, Colorado, Connecticut, Utah, Virginia en andere inwoners van de VS, als aanvulling op onze privacyverklaring, om informatie te verstrekken over hoe u uw rechten kunt uitoefenen onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA"), de Colorado Privacy Act ("CPA"), de Connecticut Data Privacy Act ("CTDPA") en de Virginia Consumer Data Protection Act ("VCDPA"). Deze VS-verklaring dekt alle websites, diensten en mobiele apps van Ancestry die naar deze VS-verklaring verwijzen, waaronder: Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, en Find a Grave (hierna gezamenlijk, zoals van toepassing “Ancestry” “wij” of “onze”). Het is van toepassing op de persoonsgegevens (hierboven gedefinieerd) die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten en via alle andere manieren waarop u met ons in contact komt.

16.1  Categorieën van persoonsgegevens

Ancestry verzamelt, en heeft in de 12 maanden vóór de ingangsdatum van deze VS-verklaring, de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

 • Identificatiegegevens, zoals naam, gebruikersnaam, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, IP-adres, identificatiecode van uw mobiele apparaat, e-mailadres, accountnaam, rijbewijs.
 • Persoonsgegevens beschreven in subdivisie (e) van sectie 1798.80 die niet onder een bestaande categorie vallen (fysieke kenmerken of beschrijvingen).
 • Kenmerken van beschermde classificaties onder de toepasselijke staats- of federale wetgeving, zoals het zelfgerapporteerde toegewezen geslacht bij de geboorte en de geboortedatum. Dit omvat ook uw inhoud (zoals gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden) die u verkiest aan ons bekend te maken en die beschouwd wordt als een wettelijk beschermde klasse onder de toepasselijke staats- of federale wetgeving.
 • Commerciële informatie, zoals gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten of andere aankoop- of verbruiksgeschiedenis of tendensen.
 • Informatie over internetgebruik, zoals uw browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met onze websites en advertenties.
 • Geolocatiegegevens, zoals de locatie van uw apparaat of computer en alle metagegevens die zijn gekoppeld aan digitale foto's die zijn geüpload naar Find a Grave, inclusief de locatie, datum en tijd waarop de foto is genomen.
 • Sensorische gegevens, zoals audio-, elektronische en visuele informatie (bijv. audio- of video-opnamen die u uploadt, opnames van gesprekken met de ledenservice van Ancestry of informatie die u vrijwillig vrijgeeft wanneer u met ons onderzoek meedoet naar consumenteninzichten).
 • Gevolgtrekkingen die zijn afgeleid van persoonsgegevens, zoals het suggereren van familierelaties en het maken van consumentenprofielen voor onderzoek, productontwikkeling en marketing.
 • Gevoelige persoonsgegevens, zoals rijbewijs, inloggegevens voor accounts, ras of etnische afkomst, en genetische gegevens, afhankelijk van hoe u de diensten gebruikt. Wij gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonsgegevens om kenmerken over u af te leiden, anders dan de afleidingen die een inherent onderdeel zijn van de Ancestry diensten, zoals uw geschatte etniciteit, eigenschappen en genetische gemeenschappen.

Sommige categorieën informatie worden alleen verzameld als u bepaalde van onze diensten gebruikt.

16.2  Zakelijke doeleinden

Ancestry gebruikt de categorieën persoonsgegevens die worden beschreven in sectie 16.1 voor de volgende zakelijke doeleinden:

 • Het leveren, personaliseren, verbeteren, updaten en uitbreiden van de diensten van Ancestry;
 • Met u communiceren over de diensten;
 • De veiligheid en integriteit van de diensten helpen verzekeren; en
 • Marketing van nieuwe producten en aanbiedingen van ons of onze zakelijke partners op basis van uw interesses.

16.3  Categorieën van bronnen van persoonsgegevens

Ancestry verzamelt, en heeft in de 12 maanden vóór de ingangsdatum van deze VS-verklaring, de categorieën persoonsgegevens die worden beschreven in sectie 16.1 uit de volgende bronnencategorieën verzameld:

 • U, onze gebruiker/bezoeker - deze bron van persoonsgegevens is afhankelijk van uw gebruik van de diensten, inclusief wanneer u uw Inhoud (zoals gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden) indient;
 • De bedrijven van Ancestry (gedefinieerd in sectie 7);
 • Openbare registers;
 • Historische registers; en
 • Derde partijen.

16.4  Openbaarmaking van persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden

Ancestry deelt, en heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van deze VS-Verklaring, met de volgende categorieën van derden de overeenstemmende categorieën van persoonsgegevens openbaar gemaakt voor een zakelijk doel:

Categorieën van derden  De categorieën persoonsgegevens die we delen
Andere gebruikers van Ancestry (als u uw persoonsgegevens op Ancestry openbaar heeft gemaakt)
 • Identificatiegegevens;
 • Categorieën persoonsgegevens beschreven in sectie 1798.80(e) van het burgerlijk wetboek van Californië; en
 • Kenmerken van beschermde klassen onder de toepasselijke staats- of federale wetgeving.
Bedrijven van Ancestry
 • Identificatiegegevens;
 • Categorieën persoonsgegevens beschreven in sectie 1798.80(e) van het burgerlijk wetboek van Californië;
 • Kenmerken van beschermde klassen onder de toepasselijke staats- of federale wetgeving;
 • Commerciële informatie;
 • Machineleesbare DNA-gegevens (alleen tussen Ancestry en AncestryDNA);
 • Informatie over internetgebruik;
 • Geolocatiegegevens;
 • Sensorische gegevens; en
 • Gevolgtrekkingen.
Dienstverleners
 • Identificatiegegevens en categorieën persoonsgegevens beschreven in sectie 1798.80(e) van het burgerlijk wetboek van Californië, zoals e-mailadres en unieke persoonlijke identificatiegegevens gegenereerd door Ancestry (tube-code);
 • Biologische monsters;
 • Kenmerken van beschermde klassen onder de toepasselijke staats- of federale wetgeving (zelfgerapporteerd geslacht toegewezen bij geboorte, geboortedatum) worden bekendgemaakt aan onze partnerlaboratoria;
 • Commerciële informatie;
 • Informatie over internetgebruik;
 • Geolocatiegegevens;
 • Sensorische gegevens; en
 • Gevolgtrekkingen.
Onderzoekspartners Raadpleeg de geïnformeerde toestemming voor onderzoek voor informatie over wat wordt gedeeld met onderzoekspartners, waaronder:
 • Identificatiegegevens;
 • Categorieën persoonsgegevens beschreven in sectie 1798.80(e) van het burgerlijk wetboek van Californië;
 • Kenmerken van beschermde klassen onder de toepasselijke staats- of federale wetgeving;
 • Commerciële informatie;
 • Machineleesbare DNA-gegevens;
 • Informatie over internetgebruik;
 • Sensorische gegevens; en
 • Gevolgtrekkingen.
Wetshandhaving of andere regelgevende instanties Wij maken uw persoonsgegevens niet vrijwillig bekend aan wetshandhavers of regelgevende instanties. Wij hebben een geldig juridisch proces nodig zoals beschreven in sectie 7 voordat wij gegevens aan wetshandhavers verstrekken. Raadpleeg ons tweejaarlijkse transparantierapport voor informatie over welke gegevens openbaar zijn gemaakt.

16.5  Voorkeuren voor openbaarmaking en reclame

Ancestry deelt, en heeft in de 12 maanden vóór de ingangsdatum van deze VS-verklaring, met de volgende categorieën van derden de correlerende categorieën van persoonsgegevens voor gerichte advertenties gedeeld:

Categorieën van derden  De categorieën persoonsgegevens die we delen
Marketing- en reclamepartners
 • Identificatiegegevens;
 • Commerciële informatie;
 • Informatie over internetgebruik;
 • Gevolgtrekkingen.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om informatie te delen met onze dienstverleners en externe partners om verschillende redenen, onder meer om advertenties te meten, te richten en aan te bieden zoals verder beschreven in deze privacyverklaring.

Onder de wetten in bepaalde Amerikaanse rechtsgebieden hebt u het recht om u uit te schrijven voor het delen van uw persoonsgegevens voor online gerichte advertentiedoeleinden. U kunt meer te weten komen over onze praktijken en de keuzemogelijkheden die wij u bieden of u afmelden voor bepaalde vormen van dergelijk delen door ons cookiebeleid te raadplegen. Om uw voorkeuren met betrekking tot gerichte reclame te wijzigen, gaat u naar onze pagina Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen/uitschrijven van gerichte reclame of naar de link "Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen" in de voettekst van sommige van onze sites. Ancestry verkoopt of deelt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Sommige browsers of plug-ins gebruiken een Global Privacy Control (GPC), waarover u meer kunt lezen op https://globalprivacycontrol.org. Als onze site een GPC signaal van uw apparaat detecteert, zullen wij dit interpreteren als een verzoek om af te zien van de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens en om af te zien van gerichte reclame. Als u zich afmeldt voor gerichte reclame via de GPC of de afmeldingsvoorkeur op de pagina Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen/afmelden voor gerichte reclame, kunnen wij u nog steeds reclame aanbieden die niet op maat gemaakt is op basis van uw persoonsgegevens.

Deze afmeldingen zijn browser- en apparaatspecifiek. Als u meerdere apparaten gebruikt, zoals uw smartphone, laptop of tablet wanneer u gebruik maakt van de diensten van Ancestry, moet u uw toestemmingskeuzes voor elk apparaat opgeven. Als u cookies uit de cache van uw browser wist, wordt uw voorkeur "Niet verkopen of delen" gewist en moet u deze opnieuw instellen.

Ancestry verkoopt of deelt uw genetische informatie niet met externe marketeers, verzekeringsmaatschappijen of werkgevers, en wij zullen uw genetische informatie niet gebruiken voor marketing of gepersonaliseerde reclame zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

16.6  Uw rechten uitoefenen

16.6.1  Recht om te weten. U kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij bekendmaken welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken, bekendmaken of delen. Dit omvat het recht om de categorieën van persoonsgegevens op te vragen die wij over u hebben verzameld, de categorieën van bronnen van persoonsgegevens, het zakelijke doel voor het verzamelen, bekendmaken of delen van persoonsgegevens, de categorieën van derden met wie wij categorieën van persoonsgegevens bekendmaken of delen, en de specifieke onderdelen van persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Als u namens uzelf een verzoek tot kennisneming indient, kunt u uw verzoek op twee manieren indienen: online of per e-mail.

Volg deze stapsgewijze instructies voor het downloaden van uw accountgegevens om uw verzoek tot kennisneming bij Ancestry online in te dienen. Dit rapport bevat geen kopie van uw DNA-gegevens of stambomen. Als u een kopie van uw stambomen wilt, volgt u deze stapsgewijze instructies. Als u een kopie van uw DNA-gegevens wilt, volgt u deze stapsgewijze instructies. Houd er rekening mee dat als u uw DNA-gegevens downloadt, u dit op eigen risico doet.

Om uw verzoek in te dienen voor onze gerelateerde merken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember en Find a Grave), kunt u altijd contact met ons opnemen bij het gerelateerde merk en, voor sommige diensten, kunnen ze ook een online aanvraagformulier hebben dat toegankelijk is via het menu accountinstellingen van die dienst (contactinformatie en link naar online aanvraagformulier, indien beschikbaar, vindt u hier).

Stuur een e-mail naar usprivacyrequests@ancestry.com om uw verzoek om te weten te e-mailen. Wij zijn verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u een kopie van uw gegevens verstrekken. We zullen u vragen om een identiteitsbewijs en huidig adres (u moet bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitsbewijs van de overheid verstrekken, dat uitsluitend zal worden gebruikt om uw identiteit en adres te verifiëren).

Als u een "geautoriseerde agent " bent volgens de CCPA/CPRA en een verzoek indient om informatie namens een van onze gebruikers, zie dan sectie 16.6.3 hieronder.

16.6.2 Recht om te verwijderen. Mogelijk heeft u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.

U kunt online of per e-mail een verzoek indienen om uw eigen gegevens te verwijderen. Om uw persoonsgegevens te verwijderen, moet u uw account verwijderen en zodra een verzoek tot verwijdering van een account is voltooid, is dit proces onomkeerbaar. Uw informatie (inclusief stambomen, dossiers, foto's en DNA-gegevens) zal permanent worden verwijderd.

Volg deze stapsgewijze instructies voor het verwijderen van uw account om uw verwijderingsverzoek bij Ancestry online in te dienen. Om uw verzoek tot verwijdering van onze gerelateerde merken (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember en Find a Grave) in te dienen, kunt u altijd contact met ons opnemen bij het gerelateerde merk en, voor sommige diensten, kunnen ze ook een online aanvraagformulier hebben dat toegankelijk is via het menu accountinstellingen van die dienst (contactinformatie en link naar online aanvraagformulier, indien beschikbaar, vindt u hier).

Stuur een e-mail naar usprivacyrequests@ancestry.com om uw verzoek tot verwijdering te e-mailen. We zijn verplicht om uw identiteit te verifiëren voordat we uw gegevens verwijderen. We zullen u vragen om een identiteitsbewijs en huidig adres (u moet bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitsbewijs van de overheid verstrekken, dat uitsluitend zal worden gebruikt om uw identiteit en adres te verifiëren).

Als u een "geautoriseerde agent " bent volgens de CCPA/CPRA en een verzoek indient om informatie namens een van onze gebruikers, zie dan sectie 16.6.3 hieronder.

16.6.3  Geautoriseerde agenten. In rechtsgebieden waar dit van toepassing is, kunnen inwoners van de VS geautoriseerde agenten gebruiken om verzoeken tot kennisname en verzoeken tot verwijdering in te dienen. Als u een geautoriseerde agent wilt gebruiken, stuurt u een e-mail naar [email protected]. Houd er rekening mee dat zelfs als u ervoor kiest om een geautoriseerde agent te gebruiken voor een verzoek, het nog steeds mogelijk is dat u rechtstreeks met ons moet samenwerken om een verzoek in te dienen:

 • Ondertekende toestemming van de consument heeft waarmee de gemachtigde namens de consument kan handelen.
 • Verificatie van de identiteit van de consument (rechtstreeks door de consument aan ons te doen). We hebben een identiteitsbewijs en adres nodig (bijv. een kopie van uw identiteitsbewijs van de overheid, dat uitsluitend zal worden gebruikt om uw identiteit en adres te verifiëren).

Het rapport wordt via uw Ancestry-account bij u afgeleverd. Het rapport bevat geen kopie van de DNA-gegevens of stambomen van de consument. Als u hun stambomen of DNA-gegevens wilt downloaden, zie sectie 16.6.1.

16.6.4 Recht op beroep. Afhankelijk van waar u woont, kunt u, als uw verzoek om uw gegevens te weten of te verwijderen wordt afgewezen, het recht hebben om beroep in te stellen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via [email protected].

16.6.5 Recht op correctie. U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren, te corrigeren. U kunt dit doen door naar de accountinstellingen te gaan of door contact met ons op te nemen via [email protected].

16.7  Verkopen. Zie sectie 16.5 om u af te melden voor gerichte reclame.

16.8  Gevoelige persoonsgegevens. Wij verwerken over u verzamelde gevoelige persoonsgegevens alleen om de diensten te verlenen, waaronder om:

 • De kwaliteit en veiligheid van de diensten te handhaven;
 • De diensten te verbeteren;
 • Beveiligingsincidenten op te sporen;
 • Weerstand te bieden aan en vervolging in te stellen tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale acties gericht tegen Ancestry; en
 • Accounts te beheren of te onderhouden, klantenservice te verlenen, bestellingen en transacties te verwerken of uit te voeren, klanteninformatie te controleren, betalingen te verwerken, analytische diensten te verlenen en opslag te verlenen.

Wij kunnen deze gevoelige persoonsgegevens ook verwerken wanneer dat nodig is om de fysieke veiligheid van mensen te helpen waarborgen en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

16.9  Non-discriminatie. Wij zullen u niet discrimineren wegens het uitoefenen van één van uw rechten onder de toepasselijke Amerikaanse privacyregelgeving.

16.10  Shine the Light-wet van Californië. De California Civil Code Section 1798.83, bekend als de "Shine the Light" wet, staat gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om bij ons een lijst op te vragen en te verkrijgen van welke persoonsgegevens (indien van toepassing) wij aan derden hebben verstrekt voor hun direct marketing doeleinden in het voorgaande kalenderjaar en de namen en adressen van deze derden. Aanvragen kunnen slechts eenmaal per jaar worden gedaan en zijn gratis. Op grond van sectie 1798.83 deelt Ancestry momenteel geen persoonsgegevens met derden voor hun eigen directmarketingdoeleinden.

16.11  Jaarrapportage. Klik hier om onze jaarlijkse, wereldwijde verzoeken om te weten/inzage van betrokkenen en het recht om te verwijderen te bekijken.

16.12  Contact met ons opnemen. Indien u vragen hebt over ons privacybeleid of onze privacypraktijken in de VS, kunt u contact met ons opnemen via usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Acties voor verlichting. Verschillende federale, staats- en lokale wetten kunnen uw persoonsgegevens beschermen.

Inwoners van Californië die een overtreding van de California Genetic Information Privacy Act (GIPA) willen melden, kunnen een klacht indienen bij de procureur-generaal van Californië of hun openbare aanklager. Inwoners van steden met meer dan 750.000 inwoners kunnen een klacht indienen bij hun stadsprocureur, en inwoners van steden met fulltime stadsprocureurs kunnen een klacht indienen bij hun stadsprocureur. Als u een klacht wilt indienen bij uw officier van justitie, stadsadvocaat of openbaar aanklager, neem dan contact op met hun plaatselijke kantoor voor meer informatie. Inwoners van Californië die van mening zijn dat hun persoonsgegevens onjuist zijn gebruikt, kunnen een klacht indienen bij de Procureur-generaal van Californië of het Bureau voor privacybescherming van Californië (CPPA).

Inwoners van Minnesota die een schending van de Minnesota Genetic Information Privacy Act (GIPA) willen beweren, kunnen een klacht indienen bij het Minnesota Department of Commerce, van toepassing op Minnesota. Stat. § 45.027.

Inwoners van Virginia die een overtreding van Virginia Code Ann. §59.1-593 tot en met §59.1-602 van 2023 (met betrekking tot de privacy van genetische gegevens) kunnen een klacht indienen bij de procureur-generaal van Virginia.

Inwoners van andere staten die van mening zijn dat hun persoonsgegevens onjuist zijn gebruikt, kunnen een klacht indienen bij hun procureur-generaal.

 

17.  Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van Australië

Als de Australische Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn de volgende clausules ook van toepassing.

Genetische informatie wordt beschouwd als "Gevoelige informatie" zoals uiteengezet in de Privacy Act. Wij zullen gevoelige informatie over u alleen verzamelen, gebruiken of bekendmaken zoals toegestaan door de wet, bijvoorbeeld wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben gekregen of wanneer de verzameling bij wet verplicht of toegestaan is.

Met betrekking tot sectie 8 (Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens) hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthouder voor privacy of gegevensbescherming in uw rechtsgebied. Indien u echter vragen of zorgen heeft over onze behandeling van uw persoonsgegevens, of indien u van mening bent dat wij deze privacyverklaring of de relevante privacywetgeving in uw rechtsgebied niet hebben nageleefd, zouden wij het op prijs stellen indien u in eerste instantie contact met ons opneemt via de gegevens in sectie 15 hierboven. Wij zullen de klacht onderzoeken en bepalen welke actie, indien nodig, ondernomen moet worden.

 

18.  Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van Brazilië

Deze sectie behandelt de rechten en plichten die zijn vastgelegd in Wet 13.709/2018 - Brazilian General Data Protection Regulations ("LGPD") die van toepassing zijn wanneer:

 • De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in Brazilië;
 • U producten en diensten aanbiedt in Brazilië; of
 • Wanneer persoonsgegevens in Brazilië worden verzameld.

De wet verleent gebruikers bepaalde rechten, zoals beschreven in sectie 8. In aanvulling op de rechten voorzien in sectie 8, voorziet het LGPD in andere rechten:

 • Informatie over entiteiten waarmee de voor de verwerking verantwoordelijke gegevens heeft gedeeld. U kunt Ancestry vragen om informatie met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met derden;
 • Anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige, buitensporige of onrechtmatig verwerkte gegevens. Vanwege de principes van toereikendheid en noodzaak kunt u Ancestry verzoeken om onnodige, onredelijke of onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens te anonimiseren, blokkeren of verwijderen;
 • Intrekking van toestemming. U kunt te allen tijde verzoeken om intrekking van de toestemming gegeven aan Ancestry om persoonsgegevens te verwerken; en
 • Verzet tegen behandeling als deze onjuist is. U kunt bezwaar maken tegen ongepaste verwerking van persoonsgegevens.
 • Om een van deze rechten uit te oefenen, zie sectie 8.