„Ancestry“ privatumo pareiškimas

Įsigalioja  2024 m. sausio 17 d.

Pakeitimų apžvalga

Ši apžvalga skirta padėti jums geriau suprasti naujausius „Ancestry“ privatumo pareiškimo pakeitimus, ir kokį poveikį tokie pakeitimai gali turėti jums.

 • Įtraukėme tekstą, skirtą geriau paaiškinti, kaip jūsų įkeliamas turinys yra naudojamas teikiant „Ancestry®“ paslaugas ir kokia yra jūsų atsakomybė už tokį turinį, kad mūsų platforma liktų saugi.
 • Įtraukėme tekstą, skirtą apibūdinti naujas „AncestryDNA®“ atitikčių paslaugos ypatybes ir „AncestryDNA®“ ypatybes arba paslaugas, kurios gali būti pristatytos ateityje.
 • Įtraukėme tekstą, skirtą paaiškinti Naudojimosi Paslaugomis nuostatas.
 • Įtraukėme informaciją apie su paskyra susijusius pasirinkimus dėl tikslinės reklamos atsisakymo.

„Ancestry“ jūsų privatumas yra pagrindinis įmonės prioritetas. „Ancestry“ įsipareigoja tinkamai prižiūrėti jūsų asmens duomenis (apibrėžtis pateikta toliau), atsakingai juos tvarkyti ir užtikrinti administracines, technines, organizacines ir fizines jų apsaugos priemones.

Jūsų duomenis tvarkome sąžiningai, atvirai ir skaidriai. Tuo atžvilgiu „Ancestry“ vadovaujasi trimis pagrindiniais principais:

 • Skaidrumas. Dedame visas pastangas, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami ir tvarkomi skaidriai;
 • Paprastumas. Apibūdindami taikomas privatumo užtikrinimo praktikas stengiamės naudoti lengvai suprantamą kalbą, kad padėtume jums priimti tinkamus sprendimus, ir
 • Kontrolė. Suteikiame jums galimybę kontroliuoti asmens duomenis, kuriuos teikiate mums, įskaitant jūsų DNR duomenis (apibrėžta toliau), ir pasirinkti, kaip jie bus naudojami, bendrinami ar saugomi.

 

Kai naudojatės mūsų paslaugomis

Jūs kontroliuojate savo biologinius mėginius ir DNR duomenis ir galite juos tvarkyti, ištrinti arba sunaikinti, kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime. Naudodamiesi mūsų paslaugomis galite sužinoti netikėtų faktų apie save ar savo šeimą. Išsiaiškinę faktus ir juos pateikę jums, jų atšaukti nebegalėsime.

Šis Privatumo pareiškimas yra skirtas „Ancestry“ svetainėmis, paslaugoms ir mobiliosioms programėlėms, kuriose yra nuoroda į šį Privatumo pareiškimą, įskaitant „Ancestry®“; „AncestryDNA®“; „Fold3®“; „Newspapers.com™“; „Archives®“; „We Remember®“; „Forces War Records™“ ir „Find a Grave®“. Šiame Privatumo pareiškime tokias svetaines, paslaugas ir mobiliąsias programas vadiname „Ancestry“.

JAV klientai. Papildomame privatumo pranešime JAV gyventojams toliau pateikta papildoma informacija JAV gyventojams, įskaitant Kalifornijos, Kolorado, Konektikuto, Jutos ir Virdžinijos valstijose.

Ne JAV klientai. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Ancestry Ireland Unlimited Company“, o informacija apie jūsų teises pateikta 8 skyriuje

 

Turinys

 
1.   Įžanga
2.   Paskyros sukūrimas ir jūsų naudojimasis „Ancestry“ paslaugomis.
3.   Kokius asmens duomenis renka „Ancestry“ iš jūsų?
4.   Kokius duomenis „Ancestry“ renka jums naudojantis paslaugomis?
5.   Duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių
6.   Kaip „Ancestry“ naudoja jūsų asmens duomenis?
7.   Kokiais duomenimis dalijamės, kada, ir kas yra jų gavėjai?
8.   Jūsų teisės ir pasirinkimai, susiję su jūsų asmens duomenimis
9.   Kokias duomenų saugojimo tvarką taikome?
10.   Kaip galiu pašalinti savo asmens duomenis?
11.   Saugumas
12.   Tarptautiniai duomenų perdavimai
13.   Šio Pareiškimo pakeitimai
14.   Teisiniai ES gyventojų asmens duomenų tvarkymo pagrindai pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
15.   Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys
16.   Papildomas privatumo pareiškimas JAV gyventojams (tik Kalifornijos, Kolorado, Konektikuto ir Virdžinijos klientams)
17.   Papildomas Australijai taikomas privatumo pareiškimas
18.   Papildomas Brazilijai taikomas privatumo pareiškimas

 

1.  Įžanga

Siekdami teikti ir tobulinti savo svetaines, programėles mobiliesiems ir paslaugas (toliau bendrai – Paslaugos), renkame, saugojame ir kitaip tvarkome asmens duomenis, kurie leidžia tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti asmenis, kaip aprašyta3 skirsnyje. Asmens duomenys yra jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas arba bet kokia informacija, kurią galima pagrįstai susieti su jumis, įskaitant jūsų genetinę informaciją. Pagal šį Privatumo pareiškimą informacija apie mirusius žmones nelaikoma asmens duomenimis. Šiame privatumo pareiškime aprašoma mūsų praktika renkant, saugant ir kitaip tvarkant jūsų asmens duomenis, taip pat kontrolės priemonės, kurias jums suteikiame, kad galėtumėte naudodamiesi mūsų paslaugomis tokius duomenis valdyti, įskaitant teisę nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu. Šiame Privatumo pranešime taip pat yra Slapukų politika, kurioje aprašyta, kokius naršyklių slapukus ir kitas panašias sekimo technologijas naudojame.

 

2.  Paskyros sukūrimas ir jūsų naudojimas „Ancestry“ paslaugomis

Kai susikursite „Ancestry“ paskyrą, mes rinksime, tvarkysime ir bendrinsime jūsų asmens duomenis (įskaitant genetinę informaciją, jei atlikote „AncestryDNA“ testą arba įkėlėte savo DNR duomenis), kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime.

 

3.  Kokius asmens duomenis „Ancestry“ renka iš jūsų?

Asmens duomenų, kuriuos iš jūsų gauname ir renkame, tipai priklauso nuo to, kaip naudojatės Paslaugomis, ir šios informacijos kategorijos aprašytos toliau. Kad galėtume teikti Paslaugas pagal „Ancestry“ sąlygas, mums reikia tam tikros Paskyros informacijos, kurios neturėdami teikti paslaugų negalėsime.

Duomenų kategorija Aprašas
Paskyros duomenys
 • Jūsų vardas ir pavardė (privalomi);
 • El. pašto adresas (privalomas);
 • Jūsų sukurtas slaptažodis (privalomas)
 • Tam tikri „Ancestry“ prekės ženklai palaiko trečiųjų šalių prisijungimo paslaugas, pvz., „Facebook“, „Google“ ir „Apple“. Šios paslaugos gali teikti „Ancestry“ Asmens duomenis, pavyzdžiui, jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir profilio nuotrauką, ir
 • Galite nurodyti telefono numerį, kad galėtume: i) pranešti jums apie „AncestryDNA“ testo rezultatų būklę; ii) padėti jums susisiekus su „Ancestry“ Pagalbos skyriumi (toliau – Pagalbos skyrius), iii) leisti jums įjungti kelių veiksnių patvirtinimą.
Kredito kortelės / mokėjimo duomenys

Mokėjimo ir sąskaitų pateikimo duomenys, pvz., kredito kortelės numeris ir atsiskaitymo bei pristatymo adresas (-ai), kai užsiregistruojate nemokamam bandomajam laikotarpiui arba kažką perkate, pavyzdžiui, „Ancestry“ prenumeratą arba „AncestryDNA“ testų rinkinį.

„AncestryDNA“ testų rinkinio registravimo informacija Kai registruojate „AncestryDNA“ testų rinkinį arba įkeliate savo DNR duomenis, mes renkame tokius duomenis:
 • jūsų „AncestryDNA“ testų rinkiniui suteiktas registracijos kodas (jeigu taikoma);
 • jums gimus priskirta lytis; ir
 • jūsų gimimo data.
Profilio duomenys

Renkame informaciją, kurią pateikiate kurdami naudotojo profilį. Tokia informacija yra profilio nuotrauka, jūsų vardas, naudotojo vardas, biografija, amžius, vieta ir susietų paskyrų naudotojų vardai. Jūsų „Ancestry“ paskyros profilio duomenis gali matyti kiti Naudotojai (kaip apibrėžti „Ancestry“ sąlygose), todėl norėdami apsaugoti savo privatumą apsvarstykite galimybę apriboti tokius duomenis ir naudoti su jūsų tikruoju vardu nesutampantį vardą.

Jūsų turinys

Mes renkame informaciją iš turinio, kurį savanoriškai pateikiate Paslaugoms, įskaitant „Ancestry“ pateiktus i) genealoginius medžius, ii) šeimos atminimus, tokius kaip nuotraukos, garso / vaizdo įrašai ir istorijos, iii) įrašų anotacijas, žinutes ir iv) atsiliepimus.

Genetiniai duomenys Kai atliekate testą „AncestryDNA“, mes iš jūsų mėginio savo partnerių laboratorijose išgauname DNR ir paverčiame ją mašinų skaitomais DNR duomenimis (DNR duomenys). Bet koks failas, kuriame yra jūsų DNR duomenys, įkelti iš kito DNR tyrimų paslaugų teikėjo, pagal šį Privatumo pareiškimą taip pat laikomi DNR duomenimis. Jūsų DNR duomenis apdorojame, kad pateiktume jums etninės kilmės įvertinimą ir „Genetic Communities®“ pasiūlymus. Taip pat tvarkome jūsų DNR duomenis, kad savo portale pateiktume jums informaciją apie jūsų giminystės laipsnį su kitais DNR duomenų bazėje esančiais naudotojais ir kai kuriuos genetinius žymenis, susijusius su tam tikrais biologiniais, fiziologiniais, elgesio bruožais ar kitomis savybėmis, pavyzdžiui, plaukų storiu ir akių spalva arba bruožais, susijusiais su pageidavimais ir sveikatingumu. Kaip išsamiau aprašyta 7 skyriuje, galite pasirinkti dalį šios informacijos pasidalyti su kitais „Ancestry“ naudotojais.

Jūsų DNR duomenys ir bet kokia iš jų gauta informacija, pvz., etninės kilmės įvertinimai, „Genetic Communities®“ pasiūlymai, bendruomenės, bruožai, santykinės genetinės atitiktys paveldėtos DNR informacija ir susijusios įžvalgos yra asmens duomenys ir vadinami Genetiniais duomenimis.

Jūsų mėginiai ir išgauta DNR. Vadovaujantis šio Privatumo pareiškimo nuostatomis, nei jūsų duodamas mėginys, naudojant „AncestryDNA“ testų rinkinį, nei iš jūsų mėginio išgauta DNR (kartu vadinami biologiniais mėginiais) nėra asmens duomenys. Galite savo nuožiūra sutikti, kad jūsų biologiniai mėginiai būtų saugomi mūsų biobanke būsimiems tyrimams atlikti. Ateityje tyrimus ir mokslinius tyrimus galima atlikti, jei jūs duodate Informuoto Asmens sutikimą tyrimams arba sutinkate, kad su jūsų biologiniais mėginiais būtų atliekami kiti tyrimai. Jei nesutiksite saugoti savo biologinių mėginių, juos sunaikinsime. 8 ir 10 skyriuose aprašyta, kaip jūs galite kontroliuoti savo biologinius mėginius. Galite paprašyti, kad „Ancestry“ sunaikintų jūsų biologinius mėginius, susisiekę su Pagalbos skyriaus darbuotojais arba pašalindami savo „Ancestry“ paskyrą. Savo nuožiūra galime sunaikinti biologinius mėginius, kurie neatitinka mūsų kokybės reikalavimų.

DNR apklausos Jeigu sutinkate dalyvauti DNR apklausose, mes rinksime informaciją iš jūsų atsakymų ir apklausos klausimus ir naudosime ją toliau plėtodami ir tobulindami „AncestryDNA“ ypatybes, pvz., bruožus. Jeigu sutinkate su mūsų Informuoto asmens sutikimu vykdyti tyrimus, jūsų apklausų atsakymai taip pat gali būti naudojami tyrimams.
Su sveikata susiję duomenys „Ancestry“ netaikomos Sveikatos draudimo perkeliamumo ir atskaitomybės įstatymo (HIPAA) nuostatos, todėl jokiems jūsų pateiktiems duomenims HIPAA netaikomas, ir duomenys pagal jo nuostatas nesaugomi.
Jūsų bendravimo dokumentai Saugojame ir tvarkome jūsų bendravimo su kitais naudotojais įrašus naudodamiesi mūsų platformoje esančiomis ryšių funkcijomis. Taip pat renkame jūsų informaciją, kai bendraujate su Pagalbos skyriumi, ir padedame kitų mūsų Paslaugų palaikymo komandoms, taip pat iš garso ir vaizdo informacijos (pavyzdžiui, skambučių su Pagalbos skyriumi įrašus arba informaciją, kuria savanoriškai dalijamasi dalyvaujant naudotojų įžvalgų tyrime).
Konkursai ir akcijos Mes renkame asmens duomenis, kai jūs savanoriškai dalyvaujate mūsų organizuojamuose ar remiamuose konkursuose ir specialiose akcijose, kurių duomenys pateikiate prisijungdami.
„Find a Grave“ ir „Photo Volunteers“ Naudodamiesi paslauga „Find a Grave“ mes renkame metaduomenis, susijusius su skaitmeninėmis nuotraukomis, įkeltomis „Find a Grave“ paslaugos platformoje, įskaitant nuotraukos padarymo vietą, datą ir laiką. Jei pasirinksite būti „Find a Grave“ savanoriu, turėsite nurodyti jūsų buvimo vietą, kurią galėsite bet kada pakeisti arba pašalinti.
Saugomos klasifikacijos ir neskelbtini duomenys Priklausomai nuo to, kaip naudojatės Paslaugomis, renkame informaciją, susijusią su tam tikromis saugomomis charakteristikomis, pavyzdžiui, lytimi, rasine ar etnine kilme. Pavyzdžiui, jeigu naudojatės „AncestryDNA“ paslaugomis, DNR duomenis naudosime jūsų etninei kilmei nustatyti. Kita neskelbtina informacija gali būti nustatyta iš turinio, kurį savanoriškai pateikiate Paslaugoms.

Jei norite sužinoti, kokius su ne „Ancestry“ naudotojais susijusius asmens duomenis tvarko „Ancestry“, spustelėkite čia.

 

4.  Kokią informaciją „Ancestry“ renka jums naudojantis Paslaugomis?

Duomenų kategorija Aprašas
Kompiuterių ir mobiliųjų prietaisų duomenys

„Ancestry“ renka informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės Paslaugomis, įskaitant svetainių, kuriose lankotės prieš ir po „Ancestry“ svetainės, adresus.

Taip pat mes išsaugome jūsų kompiuterio, mobiliojo prietaiso arba pagalbinio serverio, kuriuos naudojate internetui pasiekti, IP adresus, ir kitą techninę informaciją, tokią kaip:

 • jūsų kompiuterio operacinė sistema;
 • jūsų interneto naršyklė;
 • jūsų mobiliojo įrenginio identifikatorius, kurį pateikia jūsų mobiliojo įrenginio operacinė sistema ir jūsų mobiliojo įrenginio operacinė sistema; ir,
 • interneto paslaugų teikėjo arba mobiliojo ryšio operatoriaus pavadinimas.

Su jūsų leidimu „Ancestry“ gali rinkti geografinės vietos duomenis iš jūsų įrenginių.

Slapukų ir panašių technologijų teikiami duomenys „Ancestry“ naudoja slapukus ir panašias technologijas, taip pat technines integracijas su rinkodaros ir reklamos partneriais, kaip nurodyta mūsų Slapukų politikoje, kuri yra šio Privatumo pareiškimo dalis. Perskaitykite mūsų Slapukų politiką, kad sužinotumėte apie mūsų taikomas praktikas ir mūsų jums suteikiamas kontrolės priemones.
Informacija, bendrinama per socialinės žiniasklaidos funkcijas

Jei Paslaugas susiejate su socialinių tinklų paslaugomis, pvz., „Share“, „Post“, „Tweet“, „Pin“ arba naudojate „Follow Us“ nuorodas „Facebook“, „Twitter“, „Pinterest“, „Instagram“ ar „YouTube“ platformose, priklausomai nuo jūsų ir trečiųjų šalių privatumo parinkčių „Ancestry“ rinks prieinamus tokių komunikacijų ir paskyrų duomenis.

Jūsų sąveiką su šiomis funkcijomis reglamentuoja atitinkamos trečiosios šalies privatumo pareiškimas.

Galite turėti galimybę prisijungti prie „Ancestry“ paslaugų naudodami savo socialinio tinklo paskyrą, pavyzdžiui, „Google“ arba „Apple“ paskyrą. Kai suteiksite atitinkamus leidimus, iš jūsų socialinio tinklo paskyros gausime informaciją apie jus, kurią „Ancestry“ naudos jūsų paskyrai sukurti ir jūsų profiliui sukurti, pavyzdžiui, jūsų vardą, el. pašto adresą ir profilio nuotrauką.

Informacija, renkama jums naudojantis Paslaugomis Renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės Paslaugomis, pavyzdžiui, kai atliekate paiešką, prieinate prie įrašų ar viešų giminės medžių, kokius puslapius peržiūrite, kokias nuorodas paspaudžiate arba kai į savo medį įtraukiate asmenis ir t. t., kurią naudojame norėdami nustatyti išsamią informaciją apie jus, kaip klientą, ir jūsų interesus, kad suteiktume geresnę patirtį, pavyzdžiui, teikdami paieškos pasiūlymus.

 

5.  Duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių

Duomenų kategorija Naudojimo aprašymas
Informacija iš viešųjų ir istorinių šaltinių „Ancestry“ renka informaciją iš įvairių šaltinių, dažniausiai oficialių, įskaitant laikraščius, taip pat gimimo, mirties, santuokos ir gyventojų surašymo įrašus, kuriuose gali būti su jumis susijusių asmens duomenų. Viešuose ir istoriniuose registruose taip pat gali būti asmens duomenų, susijusių su ne „Ancestry“ naudotojais. Tokių registrų įrašai įprastai naudotojams teikiami per „Ancestry“ paslaugų prenumeratą.
Trečiųjų šalių informacija

Informacijos apie jus taip pat gauname iš trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, kartais galime papildyti renkamus duomenis trečiųjų šalių patvirtinta informacija, kad galėtume jums pritaikyti mūsų teikiamas Paslaugas ir pasiūlymus.

Jei įsigyjate dovanų prenumeratą arba „AncestryDNA“ testų rinkinį dovanų, rinksime asmeninę informaciją, pavyzdžiui, gavėjo vardą ir pavardę, siuntimo adresą, el. pašto adresą ir būtiną pirkimo informaciją, kad galėtume užbaigti dovaną ir pranešti gavėjui.

 

6.  Kaip „Ancestry“ naudoja jūsų asmens duomenis?

Duomenų kategorija Naudojimo aprašymas
Asmens duomenys (apskritai) Asmens duomenis naudojame siekdami suasmeninti, patobulinti, atnaujinti ar praplėsti mūsų jums teikiamas Paslaugas. Paslaugų pavyzdžiai gali būti tokie:
 • prieigos prie Paslaugų autentifikavimas ir „Ancestry“ informacijos apsaugos stiprinimas;
 • mokėjimų už prenumeratas, „AncestryDNA“ paslaugas bei kitus produktus ir funkcijas apdorojimas;
 • naujų Paslaugų kūrimas ir esamų tobulinimas;
 • Jūsų turinio (į kurį gali būti įtraukti asmens duomenys) klasifikavimas ir jo indeksavimas jūsų medijai organizuoti; padėti palaikyti mūsų platformą ir identifikuoti jūsų protėvius, dominančias vietas ir kitus atsiminimus;
 • Jūsų turinio jungimas su duomenimis „Ancestry“ duomenų bazėje, siekiant pateikti įžvalgų, padedančių naudotojams sudaryti savo giminės medį;
 • Paslaugose naudojamų apklausų ir anketų teikimas, taip pat produktų kūrimo ir tyrimų iniciatyvų palengvinimas;
 • mokslinių, statistinių ir istorinių tyrimų vykdymas;
 • klaidų, sukčiavimo atvejų ar nusikalstamos bei kenkėjiškos veiklos aptikimas ir prevencija;
 • mūsų Sąlygų vykdymo užtikrinimas.
Komunikacijos Mes naudojame jūsų asmens duomenis, kad galėtume jums teikti informaciją apie Paslaugas, pavyzdžiui:
 • atsakyti į jūsų užklausas pateiktas Pagalbos skyriaus darbuotojams;
 • informuoti apie galimus genetinius giminaičius, nustatytus pagal DNR atitiktį arba per mūsų giminės istorijos paslaugas (pvz., „Ancestry Hints®“ – apie galimus protėvius užregistruotus mūsų duomenų bazėje); arba jūsų DNR testo rezultatų atnaujinimus (pavyzdžiui, jūsų etninės priklausomybės įvertinimą ir genetines bendruomenes);
 • įspėti jus apie mūsų duomenų bazėje esančius įrašus ar „užuominas“, susijusias su žmonėmis, kurie yra jūsų genealoginiame medyje arba su kuriais galite būti susiję;
 • informuoti apie paslaugų pakeitimus arba naujas Paslaugas;
 • paprašyti jūsų dalyvauti „Ancestry“ žiniasklaidos projektuose, reklamose, naudotojų įžvalgų tyrimuose ar teikti atsiliepimus; ir
 • teikti informaciją arba reikalauti imtis veiksmų, susijusių su techninėmis, saugos ir kitomis triktimis.
Mūsų ir verslo partnerių rinkai teikiami produktai ir pasiūlymai

Kai kuriuos Asmens duomenis (pavyzdžiui, demografinę informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių arba „Ancestry“ dalių (profilio, medžių ir t. t.)) naudojame reklamuodami savo produktus ir pasiūlymus, kuriuos teikiame mes arba mūsų verslo partneriai. Tokie rinkodaros veiksmai gali būti ir jūsų interesams pritaikyta reklama.

„Ancestry“ nesidalija jūsų genetiniais duomenimis su trečiųjų šalių rinkodaros specialistais, draudimo bendrovėmis ar darbdaviais; o rinkodaros ar suasmenintos reklamos tikslais jūsų genetinius duomenis galime naudoti tik gavę jūsų sutikimą.

Rinkodaros, kurią galėjote būti sutikę gauti el. paštu arba SMS žinutėmis, atveju galite kontroliuoti, kaip jums teikiame rinkodaros paslaugas, naudodami prenumeratos atsisakymo nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros el. laiške, pakeisdami savo pranešimų siuntimo nustatymus arba laikydamiesi gautuose rinkodaros pranešimuose pateiktų nurodymų. Su „Ancestry“ susijusių prekių ženklų valdikliai pasiekiami nustatymuose ir yra nurodyti čia. Trečiųjų šalių platformose teikdami suasmenintas reklamas, mes vadovaujamės mūsų verslo interesų teisėmis (žr. 7 skyrių), todėl rinkodaros nuostatas turėtumėte valdyti tiesiogiai tokiose platformose.

Genetiniai duomenys „Ancestry“ naudoja jūsų genetinius duomenis tokiais tikslais:
 • informuoti apie etninės kilmės tyrimo rezultatus, DNR atitiktis (pvz., artimus ar nutolusius šeimos narius, ar kitus asmenis, su kuriais galite būti susijęs) iš mūsų duomenų bazių, ir teikti kitą informaciją, kuri gali padėti jums ir kitiems naudotojams sužinoti daugiau vieniems apie kitus, galimus šeimos narius, taip pat genetinius giminaičius ir šeimų grupes;
 • susieti jus su jūsų genetiniais giminaičiais ir informuoti apie juos taikant DNR atitikčių ar kitas paslaugų funkcijas;
 • per mūsų portalą pateikti jums kitų įžvalgų apie tai, ką jūsų DNR duomenys gali atskleisti apie jūsų bruožus ir sveikatingumą;
 • pateikti atitinkamus rezultatus, padedančius atrasti bendrus protėvius ir kitą informaciją apie jūsų šeimos istoriją, taip pat padėti jums kurti giminės medį ar užmegzti ryšius su draugais ir giminėmis;
 • tirti sukauptus genetinius duomenis, siekiant geriau suprasti su populiacija ir etnine kilme susijusias sveikatos, senėjimo ar fizines būkles, jei davėte mums informuoto asmens sutikimą vykdyti tyrimus;
 • vykdyti mokslinius, statistinius ir istorinius tyrimus; ir
 • tobulinti su DNR susijusių produktų funkcijas ir funkcionalumą, gerinti klientų patirtį visose „Ancestry“ paslaugose, gerinti laboratorinių procesų ir technologijų kokybę bei kurti naujus produktus ir paslaugas.

 

7.  Kada ir kokia informacija dalijamės ir kas jos gavėjai?

„Ancestry“ nesidalina jūsų asmens duomenimis (įskaitant genetinius) su trečiosiomis šalimis, išskyrus šiame Privatumo pareiškime aprašytas išimtis arba gavę jūsų papildomą sutikimą. Savo iniciatyva „Ancestry“ jūsų informacija su teisėsaugos institucijos nesidalija. Taip pat, be jūsų aiškaus sutikimo mes nebendriname jūsų genetinių duomenų su draudimo bendrovėmis, darbdaviais ar trečiųjų šalių rinkodaros specialistais.

„Ancestry“ atskleidžiamą informaciją, taikomą JAV, rasite čia. Toliau aprašytos aplinkybės paaiškina, kada duomenys gali būti bendrinami:

 
Asmenys, su kuriais gali būti dalijamasi duomenimis / aplinkybės, kuriomis duomenimis gali būti dalijamasi Aprašas
„Ancestry“ įmonės

Jūsų duomenimis dalijamės su čia nurodytomis „Ancestry“ grupės įmonėmis, įskaitant „Ancestry.com Operations Inc“ ir čia nurodytas įmones (toliau – „Ancestry“ įmonės), kad galėtume teikti ir tobulinti savo Paslaugas.

Jūsų asmens duomenis ir genetinę informaciją perduodame tarp Airijoje įsikūrusios „Ancestry“ bendrovės ir „Ancestry“ bendrovių JAV. Daugiau informacijos apie tai rasite 12 skyriuje.

Kiti naudotojai ir asmenys, su kuriais pasirenkate bendrinti duomenis

Naudodamiesi Paslaugomis, turite galimybę pridėti ar bendrinti informaciją su visais Paslaugų naudotojais, arba naudodamiesi bendrinimo funkcijomis su tam tikrais „Ancestry“ ir net ne „Ancestry“ naudotojais. Kai kuriose Paslaugose, pvz., „AncestryDNA®“, gali būti papildomų bendrinimo parinkčių (žr. toliau).

Jūsų viešame (-uose) profilyje (-uose) esančią informaciją matys visi kiti naudotojai, taip pat bus matomi ir vieši genealoginio medžio duomenys. Pagal numatytuosius nustatymus medyje esančių gyvų žmonių profiliai matomi tik jums ir žmonėms, su kuriais dalijatės medžiu kaip „redaktorius“ arba kuriuos įgaliojate peržiūrėti jūsų medyje esančius gyvus žmones. Kita informacija apie gyvus žmones gali būti matoma, jei ji įtraukta į viešą medijos galeriją arba jei naudotojai nusprendžia paskelbti kitą, nei su jų medžiu susijusią informaciją.

Savo veikla galite dalytis priklausomai nuo to, kaip sąveikaujate su „Ancestry“ įrašais ar kito naudotojo turiniu, pavyzdžiui, jei prisidedate prie kito naudotojo genealoginio medžio arba komentuojate įrašą ar kito naudotojo turinį. Jei paskyros nustatymuose įjungta funkcija „Naujausi lankytojai“, medžių savininkams galime parodyti, kad lankėtės jų medžiuose. Jeigu pasirenkate matyti ir būti matomiems pagal jūsų DNR atitiktis, jūsų ir jūsų DNR atitiktys gali matyti tam tikrus vienas kito asmens duomenis, be kita ko:

 • jūsų naudotojo vardus;
 • kaip jūs ir jūsų atitikmenys gali būti susiję, įskaitant tai, kaip jūs galite būti susiję su savo giminės medžiu;
 • ar susiejote savo giminės medį su savo DNR;
 • visi arba tik bendri (jūsų pasirinkimu) regionai ir genetinės bendruomenės, ir
 • jūsų bruožai (nebent atsisakote nurodyti bruožus).

Atsižvelgiant į jūsų privatumo pasirinkimus, aprašytus pirmiau, DNR atitiktims priskiriami tiek „AncestryDNA“ testą atlikę naudotojai, tiek DNR duomenis įkėlę naudotojai.

Jei dalijatės informacija apie savo šeimos istoriją ar DNR patirtį už Paslaugų ribų, tai darote savo rizika.

Paslaugų teikėjai

Teikdami ir reklamuodami Paslaugas bendradarbiaujame su kitomis įmonėmis. Dėl to šios įmonės turės prieigą prie jūsų duomenų, įskaitant kai kuriuos jūsų asmens duomenis, arba kitaip juos tvarkys savo sistemose. Šioms įmonėms taikomi sutartiniai įsipareigojimai, reglamentuojantys duomenų privatumą, saugumą ir konfidencialumą, kaip tai numatyta galiojančiuose įstatymuose. Šios įmonės ir asmens duomenys, su kuriais jos gali susipažinti, be kita ko, gali būti:

 • Laboratorijos partnerės (pvz., jūsų biologiniai mėginiai);
 • „AncestryDNA“ testų rinkinių gabenimo paslaugų teikėjai (pvz., pavadinimas, siuntimo adresas ir telefono numeris);
 • mokėjimų tvarkytojai (pvz., mokėjimų duomenys);
 • debesijos paslaugų infrastruktūros teikėjai („Ancestry“ žiniatinklio ir mobiliosios paslaugos yra debesijos paslaugos; visi jūsų duomenys yra pas mūsų debesijos paslaugų teikėjus);
 • prekybininkai, padedantys atlikti rinkodaros ir naudotojų tyrimų analizes, apsaugoti nuo sukčiavimo atvejų ir užtikrinti saugumą (pvz., el. pašto adresas);
 • ryšių infrastruktūros įmonės (pvz., pavadinimas ir el. pašto adresas); ir
 • prekybininkai, padedantys mums teikti kai kurias Pagalbos skyriaus funkcijas, pvz., pagalbą telefonu arba apklausos įrankius (pvz., paskyros duomenys, naudotojo vardas, el. pašto adresas).
Analitikos ir reklamos partneriai Analitikos ir reklamos tikslais mes bendradarbiaujame su trečiųjų šalių partneriais. Rinkdami ir dalydamiesi tam tikrais asmens duomenimis, šie pardavėjai padeda mums geriau pritaikyti skelbimus, kad jie atitiktų jūsų interesus. Jie taip pat padeda mums įvertinti reklamos kampanijų veiksmingumą ir yra naudojami siekiant pateikti jums tinkamesnę reklamą.
Tyrimų partneriai ir duomenys su pašalinta asmenine informacija Mes bendriname jūsų genetinius duomenis su pašalinta asmenine informacija su tyrimų partneriais tik tada, kai naudodamiesi mūsų informuoto asmens sutikimu atlikti tyrimą duodate mums sutikimą tai daryti. Jei nesutiksite su informuotu sutikimu atlikti tyrimus, jūsų duomenys nebus įtraukti į tokiems tyrėjams perduodamą informaciją. Bet kokia tokia genetinė ir fenotipinė informacija su pašalinta asmenine informacija, kuria dalijamės su trečiosiomis šalimis mokslinių tyrimų tikslais, atliekama pagal Federalinių taisyklių kodekso 45 antraštinės dalies 46 dalį (pradedant 46.101 skirsniu).

Tyrimų partneriai yra komercinės arba ne pelno siekiančios organizacijos, kurios pačios vykdo arba remia mokslinius tyrimus, terapijos, medicinos prietaisų ar susijusių produktų, skirtų gydyti, diagnozuoti ar prognozuoti, kūrimą. Tam tikromis aplinkybėmis tyrimų partneriai arba „Ancestry“ tyrimų vykdymuose gali turėti finansinių interesų. Mūsų tyrimų partnerių sąrašą rasite čia.

Teisėsaugos institucijos

Savanoriškai vyriausybinėms ar teisminėms institucijoms arba teisėsaugos institucijoms „Ancestry“ duomenų neteikia. Siekdami suteikti savo naudotojams didžiausią apsaugą pagal įstatymus, reikalaujame, kad visos vyriausybinės agentūros, siekiančios gauti prieigą prie „Ancestry“ klientų duomenų, laikytųsi galiojančio teisinio proceso. Mes neleidžiame teisėsaugos institucijoms naudotis Paslaugomis tiriant nusikaltimus ar atpažįstant žmonių palaikus.

Jei būsime priversti teisėsaugos institucijoms atskleisti jūsų asmens duomenis, padarysime viską, kad apie tai jus įspėtume iš anksto, nebent tai padaryti mums draus įstatymai. Siekdama skaidrumo, „Ancestry“ teikia Skaidrumo ataskaitą, kurioje nurodomas galiojančių teisėsaugos užklausų dėl naudotojų duomenų visose mūsų svetainėse skaičius.

Kiti teisiniai ir reguliavimo procesai Mes galime dalytis jūsų asmens duomenimis, jei manome, kad tai pagrįstai būtina siekiant:
 • atitikti galiojančių teisinių procesų (pvz., teismo šaukimų, orderių) reikalavimus;
 • įgyvendinti arba taikyti Sąlygas;
 • užtikrinti Paslaugų saugumą arba vientisumą; arba
 • apsaugoti „Ancestry“, jos darbuotojų ar naudotojų teises, nuosavybę ar kitaip užtikrinti saugumą.
„Ancestry“ įsigijimo atveju Jei „Ancestry“ ar jos verslą įsigytų arba perimtų kita įmonė (įskaitant bankrotą ar panašias procedūras), jūsų asmens duomenis galime perduoti atitinkamai įmonei. Tokiu atveju šiame Privatumo pareiškime numatyti įsipareigojimai ir toliau bus taikomi jūsų asmens duomenims, perduotiems naujam subjektui.
Agreguotieji duomenys „Ancestry“ atskleidžia apibendrintą naudotojo informaciją su pašalinta asmenį identifikuojančia informacija, kuri yra Paslaugų ar mūsų rinkodaros dalis, arba mokslinėse publikacijose, kurias skelbiame mes ar mūsų mokslinių tyrimų partneriai. Pavyzdžiui, galime nurodyti iš konkretaus geografinio regiono ar šalies į valstybę imigravusių asmenų procentą. Taip informaciją atskleisdami mes niekada nenurodome asmens duomenų ir iš naujo jų tapatybės nenustatysime.

 

8.  Jūsų teisės ir pasirinkimai, susiję su jūsų asmens duomenimis

Visi naudotojai (kaip apibrėžta mūsų Taisyklėse ir sąlygose) gali naudoti mūsų internetinius įrankius, siekdami 1) gauti ataskaitą apie pateiktus asmens duomenis, 2) atsisiųsti DNR arba giminės medžių duomenų kopijas ar 3) pašalinti giminės medžius, DNR tyrimų rezultatus ar visą paskyrą.

Be to, kai kuriuose duomenų privatumo įstatymuose, pavyzdžiui, ES / EEE BDAR, Jungtinės Karalystės BDAR ir Brazilijos LGPD, žmonėms suteikiamos konkrečios teisės, susijusios su jų asmens duomenimis. Pavyzdžiui:

Teisė gauti prieigą / žinoti.  Galite turėti teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų ir gauti tam tikros informacijos kopiją, įskaitant jūsų asmens duomenų, kuriuos renkame ir atskleidžiame, kategorijas. Jei norite gauti kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais. Jei norite gauti jūsų DNR duomenų kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais. Jei norite gauti jūsų giminės medžių kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais.

Teisė patikslinti / pakoreguoti duomenis. Galite turėti teisę reikalauti, kad patikslintume arba pakoreguotume netikslius jūsų asmens duomenis.

Teisė ištrinti / pašalinti duomenis. Tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti, kad apribotume (sustabdytume bet kokį aktyvų duomenų tvarkymą) arba ištrintume jūsų asmens duomenis, jei tam yra pagrįstų priežasčių ir vadovaujantis taikomais teisės aktais. Daugiau informacijos apie asmens duomenų pašalinimą rasite 10 skyriuje.

Teisė nesutikti. Galite turėti teisę nesutikti su mūsų teisėtais interesais vykdomu duomenų tvarkymu, jei tokia veikla daro poveikį jūsų, kaip asmens, teisėms ir laisvėms. Be to, kai sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą, nedarydami poveikio sutikimu pagrįsto tvarkymo teisėtumui iki jo atšaukimo. Sustabdysime bet kokį tolesnį jūsų duomenų tvarkymą šiuo tikslu.

Teisė apriboti. Turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, jei manote, kad duomenys tvarkomi remiantis netiksliais duomenimis arba tvarkomi neteisėtai.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Galite turėti teisę gauti tam tikrus asmens duomenis tokiu formatu, kad juos būtų galima perduoti kitam duomenų valdytojui.

Teisė pateikti skundą. Turite teisę pateikti skundą Airijos duomenų apsaugos komisijai (Complaints handling, Investigations and Enforcement For Individuals, | Data Protection Commissioner) arba bet kuriai kitai kompetentingai priežiūros institucijai gyvenamojoje šalyje.


Galite pasinaudoti šiomis teisėmis naudodamiesi toliau nurodytais įrankiais arba susisiekę su „Ancestry“. Išsami informacija ir galimybės gauti šią informaciją nurodytos 15 skirsnyje.

Tipas Galimybės
„Ancestry“ Asmens duomenis (pvz., el. pašto adresą, naudotojo vardą, profilio informaciją ir kt.), kuriuos teikiate „Ancestry“, bet kuriuo metu galite peržiūrėti ir atnaujinti toliau nurodytose privatumo nuostatose: Norėdami sužinoti, kaip tvarkyti „Ancestry“ sukurtų giminės medžių privatumo nustatymus, galite apsilankyti savo  medžio nustatymuose  arba spustelėti čia.
Susiję prekių ženklai „Ancestry“ siekia jums palengvinti privatumo nustatymų tvarkymą Paslaugose. Susijusių prekės ženklų sistemose privatumo nustatymus galite tvarkyti čia.
Mobiliosios programėlės Taip pat galite valdyti savo duomenis naudodami mūsų mobiliųjų programėlių nustatymus, pvz., „Ancestry®“ ir „Find a Grave“ programėlėse.
Reklama Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas bei trečiųjų šalių rinkodaros ir reklamų integracijas, kad rinktume duomenis apie jūsų pomėgius ar elgesį ir galėtume teikti tikslinę reklamą. Nuostatas galite pakeisti, kaip nurodyta mūsų Slapukų politikoje. Daugiau informacijos pasirinkimą „Nesekti“, rasite mūsų Slapukų politikoje.
Giminės medžio duomenų atsisiuntimas „Ancestry“ leidžia atsisiųsti giminės medžio duomenis standartiniu GEDCOM giminės medžio failo formatu savo  Medžio nustatymuose. Kaip tai padaryti, galite sužinoti čia.
Atsisiųsti DNR duomenis Galite atsisiųsti failą su savo DNR duomenimis. Jei atsisiunčiate savo DNR duomenis, tai darote savo rizika. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, ir gauti daugiau informacijos apie tai, kas įtraukta į jūsų DNR duomenis, spustelėkite čia.

 

9.  Kokias saugojimo praktikas taikome?

„Ancestry“ paslaugos iš esmės remiasi nuostata, kad asmeninė savęs atradimo kelionė nėra vienkartinis įvykis ir tęsiasi ilgą laiką – galbūt visą gyvenimą. Be to, ypač mūsų abonentų ir DNR klientų, kurie moka mokesčius arba įsigyja prenumeratą, atžvilgiu, nuolatinis mūsų istorinių įrašų kolekcijų ir DNR funkcijų tobulinimas laikui bėgant yra naudingos mūsų naudotojams ir leidžia daryti naujas įžvalgas. Todėl mūsų saugojimo praktika atspindi šią nuolatinę vertę, nes mūsų sistemoje naudotojų paskyros saugomos tol, kol naudotojai informuoja mus apie savo norą ištrinti savo duomenis arba uždaryti paskyras.

Duomenų kategorija Saugojimo laikotarpis
Paskyra ir profilis „Ancestry“ saugo asmens duomenis, kuriuos teikiate kurdami paskyrą ir profilį, kol atitinkamos paskyros nepašalinsite.
Giminės medis Kadangi giminės medžiai yra svarbūs daugeliui kartų, „Ancestry“ išsaugos jūsų giminės medžio duomenis, kad turėtumėte nuolatinę prieigą, atnaujintas funkcijas ir galimybę tobulinti savo giminės medį. Jūsų giminės medžio duomenys bus saugomi iki pašalinsite savo giminės medį ar paskyrą.
DNR duomenys

„Ancestry“ saugo jūsų DNR duomenis, kad galėtų jums užtikrinti jūsų įsigytas (arba jums dovanotas) funkcijas ir funkcionalumą, įskaitant nuolat atnaujinamas funkcijas, vis išsamesnius etninės kilmės įvertinimus, patobulintus regionų ir bendruomenių duomenis, taip pat kitas naujas funkcijas, pagrįstas jūsų DNR duomenimis. Jūsų DNR duomenys saugomi tol, kol nepašalinate DNR tyrimo rezultatų ar paskyros.

Jei buvote „AncestryHealth“ klientas, mūsų Partneriai – „AncestryHealth“ laboratorijos – privalo saugoti jūsų DNR duomenis ir tyrimo rezultatus mažiausiai septynerius metus arba kaip reikalauja Amerikos patologų koledžo (CAP) sertifikuotoms laboratorijoms taikomi valstijos ar Klinikinių laboratorijų tobulinimo (CLIA) įstatymai bei gairės.

Susiję prekių ženklai Kai kurie susiję prekių ženklai („AncestryDNA“, „Fold3“, „Forces War Records“, „Newspapers.com“™, „Archives“, „We Remember“, ir „Find a Grave“) turi savo paskyros prisijungimo vardus ir išsaugos asmens duomenis, kuriuos pateikėte kurdami savo paskyrą ir savo profilį, jei to reikės, kad jums būtų teikiamos nuolatinės ir atnaujintos Paslaugos, kol paprašysite ją ištrinti.
Naudotojo informacija Saugome nuasmenintus arba apibendrintus naudojimo duomenis (pvz., apsilankymus svetainėse). Apibendrinus tokius duomenis, jie nebebus laikomi asmens duomenimis ir jiems nebus taikomi naudotojų prašymai juos pašalinti.

 

10.  Kaip galiu pašalinti savo asmens duomenis?

„Ancestry“ saugomus jūsų asmens duomenis galite pašalinti bet kuriuo metu.

Duomenų kategorija Kaip pašalinti
Asmens duomenys

Galite pašalinti „Ancestry“ saugomus jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi šiais nurodymais.

Jei dalijotės informacija su kitais naudotojais (pavyzdžiui, paviešindami savo giminės medžius arba tiesiogiai bendrindami savo DNR rezultatus su kitais naudotojais), „Ancestry“ negalės pašalinti tokios informacijos kopijų, kurias kiti naudotojai galėjo išsaugoti. Tokias informacijos kopijas galite pašalinti tik susisiekę su atitinkamais naudotojais ir paprašę jų tai padaryti.

Visus prašymus pašalinti jūsų informaciją iš mūsų susietų archyvų teikite atsakingam archyvui.

Prašymus pašalinti asmens duomenis iš mūsų paieškos indeksų svarstome atskirai, kiekvienu atveju įvertindami situacijai taikomų įstatymų reikalavimus.

Jei norite sužinoti, kokius su ne „Ancestry“ naudotojais susijusius asmens duomenis tvarko „Ancestry“, spustelėkite čia.

Genetiniai duomenys

Jei pateiksite prašymą, kad „Ancestry“ pašalintų jūsų DNR duomenis, per 30 dienų pašalinsime visus jūsų genetinius duomenis iš savo gamybos, kūrimo, analizės ir tyrimų sistemų.

Norėdami pateikti prašymą sunaikinti jūsų biologinius mėginius, kreipkitės į Pagalbos skyrių. Jei davėte mums Informuoto asmens sutikimą vykdyti tyrimus, negalėsime pašalinti jūsų nuasmenintų genetinių duomenų iš pradėtų vykdyti ar užbaigtų tyrimų projektų, tačiau naujuose tyrimuose jų nenaudosime.

Bendrieji duomenys Po to, kai jūsų asmens duomenys buvo ištrinti iš mūsų gamybos, kūrimo, analizės ir mokslinių tyrimų sistemų, ištrinti iš mūsų atsarginių kopijų sistemų jie bus po tam tikro laiko. Be to, mūsų laboratorijų partneriai taip pat gali saugoti iš mūsų gautą informaciją, kad laikytųsi įstatymų ar taisyklių, reikalaujančių saugoti tam tikrus duomenis, pavyzdžiui, JAV Maisto ir vaistų administracijos administruojamų klinikinių laboratorijų patobulinimų taisyklių. „Ancestry“ taip pat saugo tam tikrą informaciją, kuri pagrįstai reikalinga mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti (taip pat vykdyti teisėsaugos prašymus), spręsti ginčus, užtikrinti saugumą, užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui, taip pat laikytis mokesčių, mokėjimų, vertybinių popierių ir klinikinių reglamentų reikalavimų.
Susiję prekių ženklai Norėdami pašalinti informaciją iš susijusių prekių ženklų sistemų („Fold3“, „Forces War Records“, „Newspapers.com“™, „Archives“, „We Remember“, ir „Find a Grave“), visada galite susisiekti su mūsų atitinkamų prekių ženklų atstovu ir paprašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų pašalinti. Kai kuriose Paslaugose gali būti naudojama internetinė užklausos forma, kurią galima pasiekti atitinkamos paslaugos paskyros nustatymų meniu ir peržiūrėti čia.

 

11.  Saugumas

„Ancestry“ naudoja kompleksinę duomenų apsaugos programą, skirtą apsaugoti mūsų klientų asmens duomenis, taikant administracines, fizines ir technines apsaugos priemones.

Naudojamos saugumo priemonės parinktos įvertinant surinktų asmens duomenų konfidencialumo lygį. Taikome priemones, skirtas apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie mūsų kontroliuojamų asmens duomenų (įskaitant genetinius), jų praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo.

„Ancestry“ saugumo komanda reguliariai peržiūri mūsų taikomas saugos ir privatumo užtikrinimo praktikas ir prireikus jas tobulina, kad padėtų užtikrinti mūsų sistemų ir jūsų asmens duomenų vientisumą.

Asmens duomenims (įskaitant genetinius) šifruoti naudojame saugią serverio programinę įrangą ir bendradarbiaujame tik su tokiomis apsaugos įmonėmis, kurios atitinka mūsų standartus ir įsipareigoja jų laikytis. Nors mes negalime garantuoti, kad duomenys nebus prarasti, netinkamai naudojami ar pakeisti, norėdami tam užkirsti kelią mes naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones.

Taip pat svarbu, kad jūs patys apsaugotumėte savo asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, taikydami patikimus slaptažodžius ir užkirsdami kelią neteisėtam jūsų kompiuterio ar kito prietaiso naudojimui.

 

12.  Tarptautiniai duomenų perdavimai

Esame pasaulinė bendrovė, todėl jūsų Asmens duomenis perduosime ir į kitas šalis, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Airiją, Jungtinę Karalystę ir Prancūziją. Šiose šalyse už EEE ribų, Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje gali būti taikoma ne tokio paties lygio duomenų apsauga, kaip jūsų šalyje. Perduodami jūsų asmens duomenis (įskaitant jūsų genetinę informaciją) tarp „Ancestry“ Airijos įmonės ir „Ancestry'“ JAV įmonių apdorojimui Jungtinėse Valstijose, remiamės nustatytais perdavimo mechanizmais, tokiais kaip Standartinės sutarčių sąlygos arba Duomenų privatumo sistema. „Ancestry" išlieka atsakinga už bet kokią jūsų Asmens informaciją, kuria dalijamasi su trečiosiomis šalimis ir kuri tvarkoma mūsų vardu pagal Duomenų privatumo sistemos Atskaitomybės už tolesnį perdavimą principą.

„Ancestry“ ir jos patronuojamosios bendrovės (konkrečiai – „Ancestry.com Operations Inc“, „Ancestry.com Operations L.P. Ancestry.com DNA LLC“, „Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc“ ir „iArchives Inc.“) laikosi ES ir JAV Duomenų privatumo sistemos (ES–JAV DPS), JK skirto ES ir JAV DPS plėtinio bei Šveicarijos ir JAV duomenų privatumo sistemos (Šveicarijos ir JAV DPS), kaip nustatyta JAV Prekybos departamento. „Ancestry“ patvirtino JAV Prekybos departamentui, kad ji laikosi ES ir JAV Duomenų privatumo sistemos principų (ES ir JAV DPS principų) tvarkydama asmens duomenis, gautus iš Europos Sąjungos, remdamasi ES ir JAV DPS, ir iš Jungtinės Karalystės (ir Gibraltaro), remdamasi JK skirtu ES ir JAV DPS plėtiniu. „Ancestry“ patvirtino JAV Prekybos departamentui, kad ji laikosi Šveicarijos ir JAV Duomenų privatumo sistemos principų (Šveicarijos ir JAV DPS principų) tvarkydama asmens duomenis, gautus iš Šveicarijos, remdamasi Šveicarijos ir JAV DPS. Kilus kokiai nors šio Privatumo pareiškimo ir ES ir JAV DPS principų ir (arba) Šveicarijos ir JAV DPS principų prieštarai, pirmenybė teikiama Principams. Norėdami daugiau sužinoti apie Duomenų privatumo sistemos (DPS) programą ir peržiūrėti mūsų sertifikatą, apsilankykite adresu https://www.dataprivacyframework.gov

Laikydamasi ES ir JAV DPS bei JK skirto ES ir JAV DPS plėtinio ir Šveicarijos ir JAV DPS, „Ancestry“ įsipareigoja išspręsti su DPS Principais susijusius skundus dėl to, kaip renkame ir naudojame jūsų Asmens duomenis. ES, JK ir Šveicarijos asmenys su užklausomis ir skundais dėl to, kaip tvarkome Asmens duomenis, gautus remiantis ES ir JAV DPS bei JK skirtu ES irJAV DPS plėtiniu ir Šveicarijos ir JAV DPS, pirmiausia turi kreiptis į „Ancestry“ adresu [email protected]

Remdamasi ES ir JAV DPS bei JK skirtu ES ir JAV DPS plėtiniu ir Šveicarijos–JAV DPS, „Ancestry“ įsipareigoja bendradarbiauti ir pagarbiai laikytis ES duomenų apsaugos institucijų (DAI), JK Informacijos komisaro biuro (IKB) bei Gibraltaro reguliavimo institucijos (GRI) ir Šveicarijos federalinio duomenų apsaugos ir informacijos komisaro (FDAIK) įsteigtos komisijos rekomendacijų, skirtų neišspręstiems skundams dėl to, kaip tvarkome Asmens duomenis, gautus remiantis ES ir JAV DPS bei JK skirtu ES ir JAV DPS plėtiniu ir Šveicarijos ir JAV DPS.

Kaip numatyta DPS Principų I priede, tam tikromis aplinkybėmis asmuo turi teisę kreiptis į privalomąjį arbitražą išspręsti skundus, kurie nebuvo išspręsti kitais būdais. Federalinė prekybos komisija turi jurisdikciją prižiūrėti, kaip „Ancestry“ laikosi ES ir JAV DPS, JK skirto ES ir JAV DPS plėtinio ir Šveicarijos ir JAV DPS.

 

13.  Šio Privatumo pareiškimo pakeitimai

Šį Privatumo pareiškimą galime bet kada pakeisti, tačiau visuomet iš anksto informuosime apie bet kokius esminius šio Privatumo pareiškimo pakeitimus, pvz., paskelbdami pranešimą Paslaugose, svetainėse arba išsiųsdami jums el. laišką, kad suteikdami jums galimybę peržiūrėti pakeitimus ir pasirinkti, ar toliau naudotis Paslaugomis.

Mes taip pat informuosime apie neesminius Privatumo pareiškimo pakeitimus jų įsigaliojimo dieną, paskelbdami pranešimą Paslaugose, svetainėse arba išsiųsdami jums el. laišką.

Jei naujiems pakeitimams prieštaraujate, galite pašalinti paskyrą, kaip nurodyta 10 skyriuje.

 

14.  Teisinis ES gyventojų asmens duomenų tvarkymo pagrindas pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Vadovaudamiesi ES / EEE ir JK įstatymais privalome nurodyti tikslus, kurių siekdami tvarkome jūsų asmens duomenis, ir teisinį pagrindą, kuriuo remdamiesi tai darome. Rinkdama ir tvarkydama jūsų asmens ir genetinius duomenis „Ancestry“ vadovaujasi įvairiais teisiniais pagrindais. Daugiau informacijos apie teisinį pagrindą, kuriuo mes vadovaujamės, rasite čia.

 

15.  Duomenų tvarkytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Klientai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Jei gyvenate Jungtinėse Valstijose, už jūsų duomenų naudojimą ir atsakymus į bet kokias su jūsų asmens duomenimis susijusias užklausas atsako „Ancestry.com Operations, L.P.“, „Ancestry.com Operations Inc.“, ir „Ancestry.com DNA, LLC“.

 

  El. paštas Pašto adresas
JAV gyvenantiems naudotojams [email protected] „Ancestry.com Operations L.P.“
Adresatas: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
JAV valstijų privatumo prašymai [email protected] Netaikoma
Įgaliotojo atstovo pagalba [email protected] Netaikoma

 

Už Jungtinių Valstijų ribų gyvenantys klientai

Jei gyvenate ne Jungtinėse Valstijose, jūsų duomenų valdytojas yra „Ancestry Ireland Unlimited Company“.

Naudotojai gyvenantys ne Jungtinėse Valstijose gali susisiekti su Airijos duomenų apsaugos komisija arba kita vietine duomenų apsaugos institucija.

 

  El. paštas Pašto adresas
Ne JAV gyvenantiems naudotojams [email protected] „Ancestry Ireland Unlimited Company“
Adresatas: Privacy Office
10th floor, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Airija

 

„Ancestry“ klientams. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip su mumis susisiekti, rasite čia, arba galite pateikti klausimus per pokalbį.

Teisėsaugos užklausos. Iš teisėsaugos institucijų gautoms užklausoms taikome „Ancestry“ gaires dėl teisėsaugos užklausų.

 

16.  Papildomas privatumo pareiškimas JAV gyventojams

„Ancestry“ teikia šį papildomą privatumo pareiškimą JAV gyventojams (JAV pareiškimas), taikomą Kalifornijos, Kolorado, Konektikuto, Jutos, Virdžinijos valstijų, ir kitiems JAV gyventojams. Šis pareiškimas papildo mūsų Privatumo pareiškimą ir jame pateikta informacija apie tai, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis pagal 2018 m. Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą (CCPA), Kolorado privatumo įstatymą (CPA), Konektikuto duomenų privatumo įstatymą (CTDPA), Virdžinijos vartotojų duomenų apsaugos įstatymą (VCDPA) ir Jutos vartotojų privatumo įstatymą (UCPA). Šis JAV pareiškimas yra skirtas „Ancestry“ svetainėmis, paslaugoms ir mobiliosioms programėlėms, kuriose yra nuoroda į šį JAV pareiškimą, įskaitant „Ancestry“, „AncestryDNA“, „Fold3“, „Forces War Records“, „Newspapers.com™“, „Archives“, „We Remember“ ir „Find a Grave“ (toliau atitinkamai „Ancestry“, mes ir visos šio įvardžio formos ir numanomi kreipiniai). Jis taikomas asmens duomenims (apibrėžtais aukščiau), kuriuos renkame, kai jūs naudojatės Paslaugomis ir kitomis bendravimo su mumis priemonėmis.

16.1  Asmens duomenų kategorijos

„Ancestry“ per 12 mėnesių iki šio JAV pareiškimo įsigaliojimo renka ir surinko toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis:

 • Identifikatoriai, pavyzdžiui, vardas, pavardė, vartotojo vardas, pašto adresas, asmens kodas, internetinis identifikatorius, IP adresas, jūsų mobiliojo įrenginio identifikatorius, el. pašto adresas, paskyros pavadinimas, vairuotojo pažymėjimas;
 • Asmens duomenų kategorijos, aprašytos 1798.80 skirsnio e punkte, neįtrauktos į esamą kategoriją (fizinės savybės arba aprašymai);
 • Pagal taikomus valstijos ar federalinius įstatymus saugomos klasifikacijos požymiai, pavyzdžiui, pačių pranešta gimimo metu priskirta lytis ir gimimo data. Tai taip pat apima Jūsų turinį (kaip apibrėžta mūsų Sąlygose), kurį nusprendėte bendrinti su mumis ir kuris laikomas teisiškai saugoma klase pagal taikomus valstijos ar federalinius įstatymus;
 • Komercinė informacija, kaip pavyzdžiui, įsigyti, gauti dovanų ar ketinami įsigyti produktai ar paslaugos ir kita įsigijimų ar vartojimo informacija bei tendencijos;
 • Interneto naudojimo duomenys, kaip pavyzdžiui, jūsų naršymo ar paieškos istorijos ir informacija apie sąveiką su mūsų svetainių turiniu ir reklamomis;
 • Geolokacinės padėties duomenys, kaip pavyzdžiui, jūsų prietaiso ar kompiuterio buvimo vieta ir bet kokie su skaitmeninėmis nuotraukomis, įkeltomis į sistemą „Find a Grave®“, susiję metaduomenys, įskaitant nuotraukos užfiksavimo vietą, datą ir laiką;
 • Prietaisais užfiksuoti duomenys, kaip pavyzdžiui, garso, elektroniniai ir vaizdo įrašai (jūsų įkeliami garso ar vaizdo įrašai, skambučių su „Ancestry“ Pagalbos skyriaus darbuotojais įrašai arba informacija, kuria savanoriškai atskleidžiate, kai dalyvaujate naudotojų įžvalgų tyrimuose);
 • Išvados, padarytos vertinant asmens duomenis, pvz., siūlomus šeimyninius ryšius ar vartotojų profilių informaciją, kurios naudojamos tyrimuose, produktų kūrimo procesuose ir rinkodaros tikslais ir
 • Neskelbtini asmens duomenys, tokie kaip vairuotojo pažymėjimas, prisijungimo prie paskyros informacija, rasinė ar etninė kilmė ir genetiniai duomenys, priklausomai nuo to kaip naudojatės paslaugomis. Mes nenaudojame ir neatskleidžiame jautrios asmeninės informacijos, kad padarytume išvadas apie jus, išskyrus tas išvadas, kurios yra neatsiejama „Ancestry“ paslaugų dalis, pavyzdžiui, jūsų etninės kilmės įvertinimas, bruožai ir genetinės bendruomenės.

Kai kurių kategorijų duomenys renkami tik tuomet, kai naudojatės tam tikromis Paslaugomis.

16.2  Verslo tikslai

„Ancestry“ naudoja 16.1 skirsnyje nurodytų kategorijų asmens duomenis šiems verslo tikslams pasiekti:

 • teikti, asmeninti, tobulinti, atnaujinti ir plėsti „Ancestry“ paslaugas;
 • informuoti jus apie Paslaugas;
 • padėti užtikrinti Paslaugų saugumą ir vientisumą; ir
 • vesti naujų mūsų ar verslo partnerių produktų ir paslaugų rinkodarą, vadovaujantis jūsų interesais.

16.3  Asmens duomenų šaltinių kategorijos

„Ancestry“ per 12 mėnesių iki šio JAV pareiškimo įsigaliojimo renka ir surinko 16.1 skirsnyje nurodytų kategorijų asmens duomenis iš šių kategorijų šaltinių:

 • Jūs, mūsų naudotojas / lankytojas – šis asmens duomenų šaltinis priklauso nuo to, kaip naudojatės Paslaugomis, įskaitant atvejus, kai pateikiate jūsų turinį (kaip apibrėžta mūsų Sąlygose);
 • „Ancestry“ įmonės (apibrėžtos 7 skyriuje);
 • viešieji įrašai;
 • istoriniai įrašai; ir
 • trečiosios šalys.

16.4  Asmens duomenų atskleidimas verslo tikslais

„Ancestry“ atskleidžia ir per 12 mėnesių iki šio JAV pareiškimo įsigaliojimo dienos atskleidė su toliau išvardytų kategorijų trečiosiomis šalimis atitinkamomis asmens duomenų kategorijomis verslo tikslais:

Trečiųjų šalių kategorijos  Asmens duomenų, kuriuos atskleidžiame, kategorijos
Kiti „Ancestry“ naudotojai (jei savo asmens duomenis atskleidėte „Ancestry“ sistemoje)
 • identifikatoriai;
 • Kalifornijos civilinio kodekso 1798.80 e skirsnyje nurodytos Asmens duomenų kategorijos; ir
 • valstijos arba federalinių įstatymų saugomų klasių charakteristikos.
„Ancestry“ įmonės
 • identifikatoriai;
 • Kalifornijos civilinio kodekso 1798.80 e skirsnyje nurodytos asmens duomenų kategorijos;
 • valstijos arba federalinių įstatymų saugomų klasių charakteristikos;
 • komercinė informacija;
 • mašina nuskaitomi DNR duomenys (tik „Ancestry“ ir „AncestryDNA“);
 • interneto naudojimo duomenys;
 • geolokaciniai duomenys;
 • prietaisų užfiksuoti duomenys; ir
 • išvados.
Paslaugų teikėjai
 • Kalifornijos civilinio kodekso 1798.80 e skirsnyje nurodyti identifikatoriai ir Asmens duomenų kategorijos, pvz., el. pašto adresas, ir unikalūs „Ancestry“ sugeneruoti asmens identifikatoriai (kodas nurodytas ant mėgintuvėlio);
 • Biologiniai mėginiai;
 • Pagal galiojančius valstijos ar federalinius įstatymus saugomų klasių požymiai (gimimo metu suteikta lytis, gimimo data) atskleidžiami mūsų partnerių laboratorijoms;
 • komercinė informacija;
 • interneto naudojimo duomenys;
 • geolokaciniai duomenys;
 • prietaisų užfiksuoti duomenys; ir
 • išvados.
Tyrimų partneriai Informacijos apie tai, kas atskleidžiama su tyrimo partneriais, rasite Informuotame sutikime dėl mokslinių tyrimų, kuriame nurodyta:
 • identifikatoriai;
 • Kalifornijos civilinio kodekso 1798.80 e skirsnyje nurodytos asmens duomenų kategorijos;
 • valstijos arba federalinių įstatymų saugomų klasių charakteristikos;
 • komercinė informacija;
 • mašina nuskaitomi DNR duomenys;
 • interneto naudojimo duomenys;
 • prietaisų užfiksuoti duomenys; ir
 • išvados.
Teisėsauga arba kitos reguliuojančiosios institucijos Savanoriškai mes neatskleidžiame jūsų asmens duomenų teisėsaugos ar reguliuojančioms institucijoms. Prieš pateikdami bet kokius duomenis teisėsaugai, reikalaujame, kad duomenys būtų tvarkomi pagal galiojantį teisinį procesą, kaip aprašyta 7 skyriuje. Daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys yra atskleisti, perskaitykite mūsų metinę Skaidrumo ataskaitą.

16.5  Informacijos atskleidimas ir reklamos nuostatos

„Ancestry“ atskleidžia ir per 12 mėnesių iki šio JAV pareiškimo įsigaliojimo dienos atskleidė su toliau išvardytų kategorijų trečiosiomis šalimis atitinkamomis asmens duomenų kategorijomis tikslinės reklamos tikslais:

Trečiųjų šalių kategorijos  Asmens duomenų, kuriuos atskleidžiame, kategorijos
Rinkodaros ir reklamos partneriai
 • identifikatoriai;
 • komercinė informacija;
 • interneto naudojimo duomenys;
 • išvados.

Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad atskleistume informacija su savo paslaugų teikėjais ir trečiųjų šalių partneriais dėl įvairių priežasčių, taip pat ir siekdami vertinti, nukreipti ar pateikti reklamą, kaip toliau aprašyta šiame Privatumo pareiškime.

Pagal tam tikrų JAV jurisdikcijų įstatymus turite teisę atsisakyti, kad nesidalytume jūsų asmens duomenimis tikslinės reklamos internete tikslais. „Ancestry“ neparduoda ir nesidalina jūsų asmenine informacija kitais tikslais. Daugiau informacijos apie mūsų praktiką ir kontrolės priemones, kurias jums suteikiame, arba galite atsisakyti tam tikrų tokio dalijimosi tipų, rasite mūsų Slapukų politikoje Norėdami pakeisti savo nuostatas dėl tikslinės reklamos, apsilankykite mūsų puslapyje „Neparduoti ir nesidalyti mano asmens duomenimis / Atsisakyti tikslinės reklamos“ arba kai kurių mūsų svetainių poraštėje esančioje nuorodoje Neparduoti ir nesidalyti mano asmenine informacija”.

Atsijungusių naudotojų atžvilgiu šie pasirinkimai priklauso nuo naršyklės ir įrenginio. Jei naudodamiesi „Ancestry“ paslaugomis naudojate kelis įrenginius, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, nešiojamąjį kompiuterį ar planšetinį kompiuterį, pasirinkimus turėsite nurodyti iš kiekvieno įrenginio. Jei pašalinsite slapukus iš naršyklės podėlio, bus ištrinta ir parinktis „Neparduoti ir nesidalyti“, ir turėsite savo pasirinkimą nurodyta dar kartą.

Prisijungusių naudotojų pasirinkimus „Ancestry“ laikys tiek vietoje, įrenginyje, tiek centralizuotai – „Ancestry“ paslaugose per Jūsų paskyrą. Mes atnaujinsime jūsų vietinį pasirinkimą dėl sutikimo pagal naujausią centralizuotai laikomą pasirinkimą dėl sutikimo. Jeigu atsijungiate ir vėliau vėl prisijungiate, jūsų atsijungus padarytas pasirinkimas bus įkeltas į „Ancestry“ paslaugą ir bus taikomas visai Jūsų paskyrai. Kiltus pasirinkimų prieštarai pirmenybė teikiama naujausiam pasirinkimui.

Kai kuriose naršyklėse arba įskiepiuose naudojama visuotinė privatumo kontrolė (angl. Global Privacy Control, GPC), apie kurią daugiau informacijos rasite adresu https://globalprivacycontrol.org. Jei mūsų svetainė aptiks GPC signalą iš jūsų įrenginio, mes jį interpretuosime kaip prašymą atsisakyti parduoti ar bendrinti Jūsų asmens duomenis ir atsisakyti tikslinės reklamos. Jei atsisakysite tikslinės reklamos naudodamiesi GPC arba atsisakymo parinktimi puslapyje „Neparduokite ir nesidalykite mano asmens duomenimis / Atsisakyti tikslinės reklamos“, vis tiek galime Jums teikti reklamą, kuri nėra pritaikyta pagal jūsų asmens duomenis.

„Ancestry“ neparduoda ir nesidalija Jūsų genetiniais duomenimis su trečiųjų šalių rinkodaros specialistais, draudimo bendrovėmis ar darbdaviais; taip pat be jūsų sutikimo mes nenaudojame Jūsų genetinių duomenų rinkodaros ar suasmenintos reklamos tikslais.

16.6  Naudojimasis jūsų teisėmis

16.6.1  Teisė žinoti. Galite turėti teisę reikalauti, kad atskleistume, kokius asmens duomenis renkame, naudojame, atskleidžiame ar dalijamės. Tai taip pat ir teisė prašyti nurodyti asmens duomenų, kuriuos apie jus surinkome, kategorijas, asmens duomenų šaltinių kategorijas, asmens duomenų rinkimo, atskleidimo ir dalijimosi verslo tikslą, trečiųjų šalių, kurioms atskleidžiame, ar su kuriais dalijamės tam tikrų kategorijų asmens duomenimis kategorijas, ir konkrečius asmens duomenų, kuriuos apie jus surinkome, elementus.

Jei norite pateikti užklausą dėl informacijos savo vardu, galite tai padaryti internetu arba el. paštu.

Jei užklausą „Ancestry“ dėl informacijos norite pateikti internetu, vadovaukitės šiais išsamiais nurodymais, kad atsisiųstumėte atitinkamus paskyros duomenis. Šioje ataskaitoje jūsų DNR duomenų ar giminės medžių kopijos nebus. Jei norite gauti jūsų giminės medžių kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais. Jei norite gauti jūsų DNR duomenų kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais. Atkreipkite dėmesį, kad atsisiųsdami savo DNR duomenis, visą atsakomybę už galimas rizikas prisiimate sau.

Jei norite pateikti užklausą dėl informacijos apie mūsų susijusius prekės ženklus („AncestryDNA“, „Fold3“, „Forces War Records“, „Newspapers.com“™, „Archives“, „We Remember“, ir „Find a Grave“), visada galite susisiekti su mūsų atitinkamo prekės ženklo atstovu, o dėl kai kurių Paslaugų galite užpildyti internetinę užklausos formą, kurią rasite atitinkamos paslaugos paskyros nustatymų meniu (kontaktinę informaciją ir nuorodą į internetinę užklausos formą, jei tokia įkelta, rasite čia).

Jei užklausą dėl informacijos norite pateikti el. paštu, rašykite mums adresu usprivacyrequests@ancestry.com. Prieš teikdami jums jūsų duomenų kopiją, privalome patikrinti jūsų tapatybę. Prašysime pateikti tapatybę ir dabartinį adresą patvirtinantį dokumentą (pvz., gali būti paprašyta pateikti vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri bus naudojama tik jūsų tapatybei ir adresui patvirtinti).

Jei esate „Įgaliotasis agentas“, kaip apibrėžta CCPA / CRPA ir norite pateikti užklausą dėl kokio nors mūsų Paslaugų naudotojo, žr.  16.6.3 skirsnį.

16.6.2 Teisė pašalinti. Galite turėti teisę prašyti, kad pašalintume jūsų asmens duomenis.

Prašymą ištrinti savo informaciją galite pateikti internetu arba el. paštu. Norėdami pašalinti savo asmens duomenis, turite pašalinti savo paskyrą, o kai paskyros pašalinimo užklausa bus įvykdyta, jos atšaukti nebegalėsite. Jūsų duomenys (įskaitant giminės medžius, įrašus, nuotraukas, DNR duomenis ir kt.) bus ištrinti visam laikui.

Jei užklausą „Ancestry“ dėl duomenų pašalinimo norite pateikti internetu, vadovaukitės šiais išsamiais nurodymais, kad pašalintumėte savo paskyrą. Jei norite pateikti užklausą dėl duomenų pašalinimo iš mūsų susijusių prekės ženklų sistemų („AncestryDNA“, „Fold3“, „Forces War Records“, „Newspapers.com“™, „Archives“, „We Remember“, ir „Find a Grave“), visada galite susisiekti su mūsų atitinkamo prekės ženklo atstovu, o dėl kai kurių Paslaugų galite užpildyti internetinę užklausos formą, kurią rasite atitinkamos paslaugos paskyros nustatymų meniu (kontaktinę informaciją ir nuorodą į internetinę užklausos formą, jei tokia įkelta, rasite čia).

Jei užklausą dėl duomenų pašalinimo norite pateikti el. paštu, rašykite mums adresu usprivacyrequests@ancestry.com. Prieš pašalindami jūsų duomenis turėsime gauti jūsų tapatybės patvirtinimą. Prašysime pateikti tapatybę ir dabartinį adresą patvirtinantį dokumentą (pvz., gali būti paprašyta pateikti vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri bus naudojama tik jūsų tapatybei ir adresui patvirtinti).

Jei esate „Įgaliotasis agentas“, kaip apibrėžta CCPA / CRPA ir norite pateikti užklausą dėl kokio nors mūsų Paslaugų naudotojo, žr.  16.6.3 skirsnį.

16.6.3  Įgaliotieji agentai. Taikomose jurisdikcijose JAV gyventojai gali pasitelkti įgaliotuosius agentus, kad pateiktų prašymus susipažinti ir prašymus ištrinti. Jei norite pasinaudoti įgaliotojo agento paslaugomis, rašykite adresu [email protected]. Net jei naudotojas pasirinks įgaliotojo agento paslaugas užklausai pateikti, jums gali tekti su mumis bendrauti tiesiogiai, ir pateikti tokius dokumentus:

 • naudotojo pasirašytas leidimas, leidžiantis įgaliotajam agentui veikti naudotojo vardu;
 • naudotojo tapatybės patvirtinimas (naudotojas turi mums pateikti asmeniškai). Turėsite mums pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jūsų adresą (pvz., valstybinio asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri bus naudojama tik jūsų tapatybei ir adresui patvirtinti).

Ataskaita bus pateikta per jūsų „Ancestry“ paskyrą. Ataskaitoje nebus naudotojo DNR duomenų ar giminės medžių kopijos. Jei norite atsisiųsti savo giminės medžių kopiją arba DNR duomenis, skaitykite pirmiau esantį  16.6.1 skirsnį.

16.6.4 Teisė pateikti skundą. Priklausomai nuo to, kur gyvenate, jei jūsų prašymas susipažinti su duomenimis arba juos ištrinti atmetamas, galite turėti teisę pateikti apeliaciją. Tai galite padaryti susisiekę su mumis adresu [email protected]. Prašome temos eilutėje įrašyti frazę „request for appeal“ (apeliacijos prašymas) ir aiškiai išdėstyti konkrečias savo apeliacijos priežastis). Tuomet jūsų prašymas bus apsvarstytas ir būsite informuoti apie mūsų sprendimą.

16.6.5 Teisė ištaisyti duomenis. Turite teisę ištaisyti netikslią asmens informaciją, kurią saugome apie jus. Tai galite padaryti prisijungę prie paskyros nustatymų arba susisiekę su mumis adresu [email protected].

16.7  Pardavimas. Norėdami atsisakyti tikslinės reklamos, peržiūrėkite 16.5 skyrių.

16.8  Neskelbtini asmens duomenys. Apie jus surinktus neskelbtinus asmens duomenis tvarkome tik siekdami teikti Paslaugas, įskaitant:

 • palaikyti Paslaugų kokybę ir saugumą;
 • tobulinti Paslaugas;
 • aptikti saugumo incidentus;
 • priešintis piktavališkiems, apgaulingiems, nesąžiningiems ar neteisėtiems prieš „Ancestry“ nukreiptiems veiksmams, ir juos persekioti; ir
 • tvarkyti ar aptarnauti paskyras, teikti klientų aptarnavimo paslaugas, tvarkyti ar vykdyti užsakymus ir sandorius, tikrinti klientų informaciją, tvarkyti mokėjimus, teikti analitikos ir saugojimo paslaugas.

Šiuos neskelbtinus asmens duomenis pat galime tvarkyti, kai reikia padėti užtikrinti žmonių fizinį saugumą ir kai to reikalauja galiojantys įstatymai.

16.9  Draudimas diskriminuoti. Mes jūsų nediskriminuosime dėl to, kad naudojatės savo teisėmis pagal JAV galiojančias privatumo taisykles.

16.10  Kalifornijos įstatymas „Shine the Light“. Kalifornijos civilinio kodekso skirsnis 1798.83, žinomas kaip „Shine the Light“ įstatymas, leidžia Kalifornijos gyventojams prašyti jiems nurodyti, kokius asmens duomenis (jei tokių buvo) praėjusiais kalendoriniais metais atskleidėme trečiosioms šalims jų tiesioginės rinkodaros tikslais, ir tų trečiųjų šalių pavadinimus bei adresus. Užklausas galima teikti nemokamai ir tik kartą per metus. Vadovaudamasi 1798.83 skirsniu, „Ancestry“ šiuo metu nesidalija jokiais asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis jų tiesioginės rinkodaros tikslais.

16.11  Metinės ataskaitos. Spustelėkite čia , kad pamatytumėte mūsų per metus gautas visuotines užklausas dėl informacijos, prieigos prie jos ir jos pašalinimo.

16.12  Susisiekite su mumis. Jeigu turite klausimų apie mūsų su JAV susijusias privatumo taisykles ar praktiką, susisiekite su mumis adresu usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Ieškinys dėl žalos atlyginimo. Jūsų asmens duomenis gali saugoti įvairūs federaliniai, valstijų ir vietos įstatymai.

Kalifornijos gyventojai, norintys pranešti apie Kalifornijos genetinės informacijos privatumo įstatymo (GIPA) pažeidimą, gali pateikti skundą Kalifornijos generaliniam prokurorui arba savo apygardos prokurorui. Daugiau nei 750 000 gyventojų turinčių miestų gyventojai gali pateikti skundą savo miesto advokatui, o miestų, kuriuose visą darbo dieną dirba prokurorai, gyventojai gali pateikti skundą savo miesto prokurorui. Jei norite pateikti skundą apygardos prokurorui, miesto prokurorui arba miesto prokurorui, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į jų vietos biurą. Kalifornijos gyventojai, manantys, kad jų asmens duomenys buvo naudojama netinkamai, gali pateikti skundą Kalifornijos generaliniam prokurorui arba Kalifornijos privatumo apsaugos agentūrai (CPPA).

Minesotos gyventojai, norintys pranešti apie Minesotos genetinės informacijos privatumo įstatymo (GIPA)pažeidimą, gali pateikti skundą Minesotos Prekybos departamentui pagal Minn. Įstatymo §45.027.

Virdžinijos gyventojai, kurie nori pranešti apie Va. kodekso §59.1-593 pagal 2023 m. §59.1-602 (susiję su genetiniu duomenų privatumu) gali pateikti skundą Virdžinijos generaliniam prokurorui.

Kitų valstijų gyventojai, manantys, kad jų asmens duomenys būtų naudojami netinkamai, gali pateikti skundą savo šalies generaliniam prokurorui arba atitinkamai priežiūros institucijai.

 

17.  Papildomas privatumo pranešimas Australijos gyventojams

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomas 1988 m. Australijos privatumo įstatymas (Cth) (Privatumo įstatymas), taip pat bus taikomi šie straipsniai:

Genetinė informacija laikoma „neskelbtinais duomenimis“, kaip nustatyta Privatumo įstatyme. Neskelbtiną informaciją apie jus rinksime, naudosime ir atskleisime tik tada, kai tai leidžiama pagal įstatymus, pavyzdžiui, jei gavome jūsų sutikimą tai daryti arba jei rinkti tokią informaciją reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.

Atsižvelgiant į 8 skyrių („Jūsų teisės ir pasirinkimai dėl jūsų asmens duomenų“), galite turėti teisę pateikti skundą atitinkamam jūsų jurisdikcijos privatumo arba duomenų apsaugos priežiūros organui. Tačiau jei turite kokių nors klausimų ar nuogąstavimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo arba jei manote, kad nesilaikome šio Privatumo pareiškimo ar atitinkamų jūsų jurisdikcijos privatumo teisės aktų, būtume dėkingi, jei pirmiausia su mumis susisiektumėte naudodamiesi aukščiau 15 skyriuje pateikta informacija. Išnagrinėsime skundą ir nuspręsime, kokių veiksmų imtis, jei tokių bus imtasi.

 

18.  Papildomas privatumo pranešimas Brazilijos gyventojams

Šiame skyriuje aptariamos Įstatyme 13.709/2018 – Brazilijos bendrosiose duomenų apsaugos taisyklėse (toliau – "LGPD") – nustatytos teisės ir pareigos, kurios taikomos, kai:

 • asmens duomenys tvarkomi Brazilijoje;
 • jūs siūlote produktus ar paslaugas Brazilijoje; arba
 • jūsų asmens duomenys renkami Brazilijoje.

Įstatymu naudotojams suteikiamos tam tikros teisės, kaip aprašyta 8 skyriuje; Be 8 skyriuje numatytų teisių, LGPD numatytos kitos teisės:

 • Informacija apie subjektus, su kuriais duomenų valdytojas dalijasi duomenimis. Galite paprašyti „Ancestry“ pateikti informaciją apie dalijimąsi asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis;
 • Nereikalingų, perteklinių ar neteisėtai tvarkomų duomenų nuasmeninimas, blokavimas ar ištrynimas. Vadovaudamiesi pakankamumo ir būtinumo principais, galite prašyti, kad „Ancestry“ nuasmenintų, užblokuotų arba ištrintų nereikalingus, nepagrįstus arba neteisėtai tvarkomus asmens duomenis.
 • Sutikimo atšaukimas. Bet kuriuo metu galite prašyti atšaukti „Ancestry“ duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis; ir
 • Prieštaravimas dėl netinkamo duomenų tvarkymo. Galite nesutikti su netinkamu asmens duomenų tvarkymu.
 • Norėdami pasinaudoti bet kokiomis tokiomis teisėmis, žr. 8 skyrių.